המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המשטר באיראן נגד אחמדי-נזא'ד(ב): תואר אמאם לח'אמנאי
4/1/2012


המנהיג ח'אמנאי והמשטר האיראני נגד אחמדי-נז'אד (2):

עלי ח'אמנאי: ממנהיג עליון לאמאם

מאת א. סביון וי. מנשרוף*

 

הקדמה

מסמך זה, השני בסדרה על הקרע בצמרת ההנהגה האיראנית, עוסק בתגובתו של מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי למשבר הגלוי שפרץ בינו לבין הנשיא אחמדי-נז'אד. במסמך תיבחן תגובתו של ח'אמנאי לשינוי הדוקטרינרי שניסה, ככל הנראה, אחמדי-נז'אד לקדם – שעיקרו ביטול הצורך בתפקידו של ח'אמנאי. תגובתו של ח'אמנאי, באמצעות מקורביו ונאמניו, היתה האדרת דמותו בציבור ומיצובו כאמאם, בעל התכונות והסמכויות האלוהיות וכמנהיג המאמינים – בדומה לנביא מוחמד ולשנים עשר האמאמים.

 

בשנה האחרונה ובמיוחד מאז פרוץ המשבר, החלו חוגי המשטר לכנות את ח'אמנאי בתואר 'אמאם', מונח המיוחד לתריסר האמאמים השיעים. הדבר נעשה בכלי תקשורת המזוהים עם תומכי ח'אמנאי, ובסרטים בהם הוא מתואר כמבשר הגאולה.

 

יצוין כי "אמאם" היה כינויו של מייסד משטר המהפכה האסלאמית באיראן, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, בפי הציבור, שממנו השתמע כאילו ניצב ח'ומיני בדרגה אחת עם האמאם הנסתר.[1]

 

מקורביו של ח'אמנאי מדגישים עתה כי הוא המתווך היחיד בין העם לבין 'האמאם הנעלם' ואין בלתו, ככל הנראה בניסיון לבלום את התפשטות המסקנה העולה מטענתו של אחמדי-נז'אד בדבר קשריו הישירים עם המהדי. יש להדגיש כי גם מאמץ זה מהווה שינוי בדוקטרינת ולאית-י פקיה של ח'ומיני, שבעצמו נמנע מלתמוך ביוזמה ממלכתית ממוסדת להעלותו לדרגת אמאם.

 

במקביל, נראה שגם כלפי חוץ, במיוחד מול קהילות מוסלמיות וערביות, נעשה ניסיון ע"י מקורבי ח'אמנאי לבנות לו תדמית של מנהיג על- אזורי ואף מנהיג של עולם האסלאם. מגמה זו באה לידי ביטוי בנאומיו בשני הכנסים בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2011: כנס 'ההתעוררות האסלאמית' (17-18.9.2010) וכנס התמיכה בפלסטינים (2-3.10.2011).[2]

 

מקורבי ח'אמנאי: סמכויותיו שוות לאלה של  מוחמד ותריסר האמאמים

הניסיון לכנות את ח'אמנאי בתואר 'אמאם' החל עוד לפני פרוץ המשבר ההנהגה הנוכחי במאי 2011 וככל הנראה בא בתגובה להפגנות תנועת המחאה ב- 2009. כבר בינואר 2010, אמר איתאללה מצבאח יזדי, מי שנחשב עד לא מכבר לפטרונו הרוחני של אחמדי-נז'אד, בפני חברי בסיג' כי "המנהיג [ח'אמנאי] הוא העתק של האמאם [ח'ומיני]. הוא דוגמא וצל של אישיות [תריסר] האמאמים [השיעים] בכל המימדים ואינו בר השוואה לשום מנהיג אחר בעולם..."[3]

 

גם בנאום בקום במחצית מרץ 2011, בפני תלמידי דת לבנונים, כינה איתאללה מצבאח יזדי את ח'אמנאי 'אמאם' ושיבח את סגולותיו הנדירות באומרו: "סגולותיו של האמאם ח'אמנאי הן ייחודיות ולכן לא ניתן למצוא לו, למעשה, מקבילה כלשהי." הוא הוסיף ש"אחרי [תריסר] האמאמים [השיעיים] והאמאם [ח'מיני], האל הכי אוהב את האמאם עלי ח'אמנאי ואת חברו של האמאם הנעלם חסן נסראללה."[4]

 

כשנשאל בדבר הצמדת התואר 'אמאם' לח'אמנאי, ביום המהפכה של איראן (11.2) במסגד בקום, אמר חוסין ג'לאלי, ראש לשכתו של איתאללה מצבאח יזדי, כי: "אין כל מניעה לעשות כך. רבים ניסו [גם] לסלקו מ[תפקיד] מנהיג איראן אך לא הצליחו." הוא אף ציין כדוגמה לאישיותו הנעלה של ח'אמנאי דברים שאמר, לטענתו, ר"מ הרוסי ולאדימיר פוטין: "כשראיתי אותו [את ח'אמנאי] ראיתי מעין משיח וכל עוד יש לאיראן כזה מנהיג, אמריקה אינה יכולה לעשות לה מאומה."[5]

לאחר שהפך המשבר בין אחמדי-נז'אד לח'אמנאי לפומבי, ועל רקע קריאת התגר מצידו של אחמדי-נז'אד ומקורביו ('הסיעה הסוטה') לגבי נחיצותו של המנהיג ח'אמנאי, גבר המאמץ מצד נאמני ח'אמנאי לבצר את מעמדו כמנהיג איראן, לייחס לו תכונות אלוהיות ולכנותו בתואר 'אמאם.'[6] אחד מהם, עלי סעידי, נציג ח'אמנאי במשמרות המהפכה, אמר ב-5 ביוני 2011, במסגד בעיר גורגאן (צפ' איראן), כי סמכויות המנהיג ח'אמנאי, אותו הגדיר 'מנהיג אלוהי', שוות לסמכויות שהחזיקו הנביא מוחמד ותריסר האמאמים השיעים. וכך אמר:

 

"לאחר [מות] הנביא [מוחמד], סמכות [השלטון] ניתנה בידי האמאמים החסינים מטעות, ולאחריהם לשליט חכם ההלכה. לפיכך, סמכות שלטונו של השליט חכם ההלכה זהה לחלוטין לזו שהיתה בידי הנביא [מוחמד]. בתקופת היעלמותו [של 'האמאם הנעלם'], צו השליט חכם ההלכה הוא צו 'האמאם הנעלם', שכמוהו כצו האמאמים החסינים מחטא... הציות לשליט חכם ההלכה, לאמאמים ולנביא [מוחמד] חד הם והם מהווים ציות להוראות האל. אין להבדיל בין השלושה... המסירות והציות לשליט חכם ההלכה של זמננו ושל כל זמן וזמן היא חובה המוטלת על הכלל בכל מקום, והתנאי ההכרחי לשלטון אלוהי הוא קיומו של מנהיג אלוהי בחברה...

 

העם באיראן מבין היום היטב שאם ישאיר לבדו את עלי של זמננו [הכוונה למנהיג עלי ח'אמנאי], הקללות של העאשורא יהיו מנת חלקם [הכוונה לקללות המיוחסות לרוצחי האמאם חוסין בקרב כרבלא]... היום האומה שלנו מפוכחת... מבחינה בסטיות ומפנימה את דאגותיו של המנהיג [ח'אמנאי] ומתייצבת ללא דיחוי מאחוריו... אם אנו שואפים להקים את שלטונו העולמי של 'האמאם הנעלם', עלינו להמשיך באותה הדרך מפני שהשליט חכם ההלכה הוא המתווך היחיד בין העם לבין 'האמאם הנעלם', ומי שאומר ש'ההופעה הקטנה' היא קרובה [הכוונה להתבטאויות מצד חוגי אחמדי-נז'אד בהם נטען כי הופעת המהדי קרובה], מדבר דברי סרק."[7]

 

במאמר מערכת ב-6 ביוני 2011, בשבועון משמרות המהפכה, צבח-י צאדק, קרא ראש המחלקה המדינית במשמרות המהפכה, ידאללה ג'ואני, לרשות השידור, לדרשני התפילה ולעיתונאים לכנות את ח'אמנאי בתואר אמאם. לדבריו, הצעד יהיה פיצוי הולם ל"טעות גדולה" שבמסגרתה לא כונה ח'אמנאי בתואר זה מיד לאחר היבחרו למנהיג איראן ב-1989, עם מות מיסד המשטר, איתאללה רוחאללה ח'ומיני. 

ג'ואני הסביר ש"בחברה אסלאמית בעלת שלטון דתי-אסלאמי מנהיג החברה מכונה אמאם." לדבריו, גם בראשית המהפכה היו שהתנגדו לכנות את ח'ומיני בתואר אמאם בטענה שהשיעה מכירה רק בתריסר אמאמים, אולם התנגדות זו נכשלה בעקבות השימוש המסיבי בדרשות פקידי המשטר, נאומיהם ובכלי התקשורת בתואר אמאם בהתייחסם לח'ומיני.[8]

 

יצוין כי מאז ה-6.6.11 נוהג שבועון משמרות המהפכה, צבח-י צאדק, לכנות את ח'אמנאי 'אמאם'. גם דרשני תפילות יום שישי, לצד אתר אסיפת "אהל אל-בית" העולמית, www.abna.ir, החלו לכנותו בתואר זה.

דוגמאות נוספות למאמץ המוסדי להעלות את ח'אמנאי לדרגת אמאם ניתן למצוא בהתבטאויות נושאי משרות בכירות של המשטר למשל קריאתו של מושל מחוז בושהר, מוחמד חוסין ג'האן-בח'ש, בתחילת דצמבר למשתתפי ישיבת פקידי המחוז, לכנות את ח'אמנאי בתואר אמאם. לדבריו, "מעתה והלאה יש לכנות את המנהיג בתואר אמאם ח'אמנאי כדי שאויבי איראן יתפוצצו מאכזבה."[9] בכנס בסי'ג בשלהי אוקטובר במשהד, כינה גם מוחמד רזאי, נציג המחלקה המדינית בכוחות משמרות המהפכה במחוז בושהר את ח'אמנאי בתואר אמאם.[10]

 

בתפילת יום שישי בעיר שיראז, ב-9 בדצמבר 2011, כינה דרשן התפילה, אסדוללה אימאני, נציג ח'אמנאי במחוז פארס, את ח'אמנאי בתואר 'אמאם' ואמר "בענייני ניהול החברה, סמכויות נביא האסלאם [מוחמד] וסמכויות האמאם עלי הן שוות, ואין הבדל בין סמכויות האמאם עלי לסמכויות האמאם ח'ומיני. סמכויות האמאם ח'אמנאי שוות גם הן לסמכויות האמאם ח'ומיני."[11]

 

בטקס חנוכת ספר פרי עטו של ח'אמנאי (21.12), אמר דרשן התפילה של טהראן, כאזם צדיקי, ש"פעולותיו של האמאם חוסיין נראות בקיומם של האמאם [ח'ומיני] והמנהיג [ח'אמנאי]. לשני האישים הדגולים האלה יש את הריח ואת הצבע של האמאם חוסין וכך הם מתקשרים עם האל."[12]

יצוין כי גם מזכ"ל חזבאללה, גרורתה של איראן, חסן נאסרללה, אימץ את ההנחיה לכנות את ח'אמנאי כאמאם. נאסרללה אמר למשלחת הפרלמנטארית האיראנית שהשתתפה בכנס חזבאללה בבירות בנושא 'החידוש והאג'תהאד הרעיוני אצל האמאם ח'אמנאי – קריאה בתוכנית ההתחדשות האסלאמית המודרנית' ב- 6-7 ליוני 2011, כי חזבאללה נמצא בשרותו של ח'אמנאי אותו כינה "אמאם דגול שאין שני לו במנהיגות וביכולתו לפסוק הלכה."[13] גם ערוץ אל-מנאר, המזוהה עם חזבאללה, העניק לח'אמנאי את התואר אמאם.[14]

ראוי לציין כי בבדיקה שערכנו האתרים של לשכת ח'אמנאי (www.leader.ir,farsi.khamenei.ir) אינם מכנים אותו בתואר זה, אולם יש לזכור כי גם ח'ומיני הסכים בשתיקה לתואר.

 

סגולות אלוהיות לח'אמנאי במדיה מצולמת

בשנה האחרונה נפוצו באיראן גם סרטונים המאדירים את דמותו של ח'אמנאי ומייחסים לו סגולות אלוהיות או משיחיות. למשל, בחודש פברואר 2011 בו חוגגת איראן את יום המהפכה, הופץ באיראן תקליטור בשם "ההופעה [של האמאם השנים-עשר, המשיח] קרובה", בו נטען, כי המנהיג, עלי ח'אמנאי, הוא סיד ח'ראסאני, שצפוי לפי המסורת השיעית להנהיג את קהילת המאמינים לקראת שובו של "האמאם הנעלם".[15] הסרט עורר סערה במערכת הפוליטית באיראן בשל תכניו המשיחיים הנוגדים את האורתודוקסיה השמרנית. יש לציין כי הפצת הסרטון יוחסה למקורבי הנשיא אחמדי-נז'אד אולם רחים משאי, מקורבו, הכחיש זאת.[16]

 

לאחרונה גם הופץ באיראן סרטון יו טיוב בו טוען דרשן תפילות יום השישי בעיר קום, חוג'ת אל-אסלאם מוחמד סעידי, כי בשעה שיצא ח'אמנאי מרחם אמו פרצה המיילדת של ח'אמנאי בצעקות משום שלטענתה קרא ח'אמנאי התינוק "יא עלי", קריאה הנהוגה בקרב השיעים ומתייחסת לאמאם השיעי הראשון, עלי בן אבו-טאלב.[17] טענה זו ייחס הדרשן למקורבים של ח'אמנאי עצמו.

 
 
*א. סביון היא ראש זירת איראן במכון ממרי; י. מנשרוף חוקר את זירת איראן במכון

 

[1] איתאללה ח'ומיני הסכים בשתיקה לכינויו בידי הציבור כאמאם. יחד עם זאת, הוציא בתחילת שנות השמונים אל מחוץ לחוק את אגודת החוג'תיה המשיחית שטענה לקשרים עם המהדי.

[2] גם האתר דיגרבאן העריך שבשני הכנסים שאירחה טהראן, החל ח'אמנאי את מסעו להנהגת עולם האסלאם  http://www.digarban.com/node/2530

[3] פרתו-י ס'וחן (איראן), 6.1.2010.

[4] האתר של איתאללה מצבאח יזדי (איראן), 14.3.2011.

[5] אינדה ניוז (איראן),11.2.2011.

[6] למשל הדגישו נציג ח'אמנאי במשמרות המהפכה, עלי סעידי, וראש אגודת המרצים בסמינרים הדתיים בקום, איתאללה מוחמד יזדי, שרק השליט חכם ההלכה הוא המתווך בין העם לבין 'האמאם הנעלם'. לדברי סעידי ראה אירנא (איראן), 5.6.2011. לדברי איתאללה יזדי ראה www.rasanews.ir,, 10.7.2011

[7] אירנא (איראן), 5.6.2011. כמה ימים קודם לכן, התבטא סעידי באותה רוח: "סמכויות השליט חכם ההלכה זהות לסמכויות האמאמים השיעים ולכן הציות לו הוא חובה באותה המידה." לדבריו, הפרת הוראת השליט חכם ההלכה היא הפרת הוראת האל ו'האמאם הנעלם', הוא הדגיש שהציות לח'אמנאי הוא חובה המוטלת על כולם ללא יוצא מן הכלל, ולא משנה מהי דרגתם, ולראייה הדחת איתאללה מונתזרי שהיה מיועד לרשת את ח'ומיני, כשלא ציית לו. פארס (איראן), 27.4.11

[8] צבח-י צאדק (איראן), 6.6.2011.

[9] פארס (איראן), 3.12.2011

[10] אירנא (איראן), 30.10.2011

[11] אירנא (איראן), 11.12.2011.

[12] פארס (איראן), 21.12.2011.

[13] פארס (איראן), 8.6.2011. גם הפוליטיקאי השיעי-עיראקי הבכיר, עומאר חכים, המסתמן כגרורה איראנית בעיראק, כינה את ח'אמנאי אמאם במסר ששלח לכנס. כיהאן (איראן), 9.6.2011.

[15] הסרטון מוצג ביו טיוב בשמונה חלקים. זהו החלק הראשון http://www.youtube.com/watch?v=bm9b6yra1bk&feature=related

[16] ב-14 באפריל 2011, צוטט בהקשר זה קאסם רואנבח'ש שטען כי איתאללה מוחמד תקי מצבאח יזדי אמר: "אני מאמין בח'אמנאי יותר ממה שאני מאמין בסיד ח'ראסאני", ושאין צורך לפנות למסורות כלשהן כדי לקבל אישור לגבי ח'אמנאי http://www.bibaknews.com/fa/pages/?cid=16479