המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אופוזיציונר סורי: לא נמחל לרוסיה על תמיכתה באסד
13/6/2011


"מאפיה מסייעת למאפיה" - אופוזיציונר סורי על תמיכת רוסיה באסד

 

במאמר "מאפיה מסייעת למאפייה - עמדת רוסיה כלפי סוריה", שפרסם באתר אילאף, תוקף האופוזיציונר הסורי, ר'סאן אל-מופלח, את רוסיה על תמיכתה במשטר הסורי הנוכחי.[1]

 להלן תרגום עיקרי המאמר:

 

"בעוד צרפת, בריטניה וארה"ב פועלות בניו יורק כדי לשכנע את מדינות מועצת הביטחון לקבל החלטה המגנה את דמשק, הודיע דובר משרד החוץ הרוסי כי מוסקווה 'מתנגדת נחרצות' לכל החלטת כזו, בהסבירו  שהדבר עלול לסבך עוד יותר את המצב בסוריה וכי שלטונות דמשק זקוקים לעוד זמן, ליישם את הרפורמות שהבטיחו.

 

הצהרה זו היא תמצית העמדה הרוסית כלפי מה שמתנהל בסוריה - מהפכת הצעירים הלא אלימה, מהפכה למען חירותו וכבודו של עמנו הסורי - וכלפי משטר שגילה את פרצופו האמיתי פעם נוספת ללא חזור. השאלה הבסיסית היא מדוע רוסיה נוקטת בעמדה התומכת ברוצח?

 

מאז ימי המלחמה הקרה, כשהעולם נחלק למחנה מזרחי ולמחנה מערבי, היה מובן שכל צד תומך במדינות שנחשבו במחנה שלו, ללא קשר לאופי השלטונות שם. זה היה נכון לגבי המזרח והמערב גם יחד. בריה"מ הייתה מנהיגת המחנה המזרחי, ענייני חירויות וזכויות אדם כלל לא נכנסו ללקסיקון שלה והדבר היה גלוי לכל.

 

למדינות יש בוודאי אינטרסים. אולם האם ניתן להתייחס לעמדה של ממשלת רוסיה, של ראש ממשלתה ושל נשיאה [כלפי סוריה] כאל אינטרס רוסי?    

 

מבט אל זירת המזרח התיכון יגלה שהרוסים ניסו להפיק תועלת משרידי הקשרים הקודמים של בריה"מ. הם המשיכו לתמוך במשטרים מאפיוזיים כגון המשטרים הלובי והסורי...אולם יש להביא בחשבון שאליטות המעבר הרוסיות לאחר תקופת גורבצ'וב וילצין, שעמדו בראש הזירה הפוליטית ברוסיה, הן שרידי המודיעין הסובייטי או תוצר של תקופת המעבר של רוסיה אל כלכלת השוק, מעבר בו תפסה כלכלת המאפיה מקום רב... הדבר יצר אליטה פוליטית שרוצה להיות שותפה בזירה הבין-לאומית מתוך גישה מאפיוזית, כלומר השגת רווח פוליטי, בהתעלם מן השיקול המוסרי, המשפטי והדיפלומטי. לכן נמשך הקשר עם משטרים כגון סוריה ולוב.

 

בנוסף, האליטות האלה היו אמורות לעצב מחדש את היחסים הבין-לאומיים שלהם בהתאם לשינוי הכלכלי והפוליטי העמוק שעבר על רוסיה, אך הרווח המהיר, הידוע כדרכן של כנופיות, הוא שאפיין את פעילות האליטות הרוסיות. ללקסיקון שלהן טרם נכנסו מונחים כגון חירות העמים, או זכויות האדם... [הם לא חשבו] כיצד ניתן לחדש את קשריהן עם עמי האזור בדרך שונה מזו שהייתה בימי הסובייטים. השינוי היחיד שקרה הוא שהאליטה המאפיוזית הרוסית הזאת חידשה את קשריה עם ישראל בדרך שונה מזו של שאר המדינות בעולם. כך שופרו היחסים עם ישראל ... על חשבון התמיכה בעם הפלסטיני. [עם זאת], היא הפסידה את המעוז הלובי של אל-קד'אפי, ולפיכך הכנופיה הנמצאת בדמשק, נותרה לה כמעוז אחרון.

 

העמדה הרוסית כעת מתבססת על עמדתם של רבים מבכירי הפוליטיקה הישראלית המצדדת בהמשך [קיומו של] המשטר בדמשק . זאת לאחר שהעמדה [הרוסית] כלפי המהפכות בתוניסיה ובמצרים הייתה כמעט ניטראלית, מאחר ואין היא נהנית מהשפעה מאפיוזית בשתי המדינות הללו.

חברות הנשק הרוסיות הפרטיות מחפשות כעת שוק [לתוצרתן] ואינן מוצאות אותו בצל התחרות בשוק העולמי, לכן הן נשענות על הסגנון הישן הזה של הקשרים עם המדינות הרוכשות נשק רוסי. המאפיה הרוסית לא תשנה את עמדתה [זו] בשום אופן, עד אשר ייתן לה המערב שוחד גדול יותר מזה [שמעניקה לה] דבקותה במשטר [הסורי] הזה הרוצח את עמו. העם הסורי לעולם לא ישכח את העמדה [הרוסית] הזו, אשר אינה מתחשבת כלל בעמים. מהיום והלאה לא תהיה לרוסים בשום אופן דריסת רגל במזה"ת, לפחות לא במישור העממי."   [1] www.elaph.com , 10.6.2011