המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ר"מ ירדן: זכות השיבה היא זכות היסטורית של העם הפלסטיני
5/6/2011

 

ר"מ ירדן: זכות השיבה היא זכות היסטורית של העם הפלסטיני

 

ראש ממשלת ירדן, מערוף אל-בח'ית, הצהיר ב- 3.5.2011 כי ירדן לא תסכים להקמת מדינה פלסטינית מבלי שתובטח זכות השיבה, היא  תפעל כדי להכשיל כל "מזימה" או ניסיון של ישראל להסיר את העניין הפלסטיני מסדר היום ולא תרשה שיעשו ויתורים שיהיו על חשבון האינטרסים העליוניים שלה.[1] 

 

יצוין כי נאומו של אל-בח'ית התפרש בירדן כמסר תוקפני וחסר תקדים שכוון לרש"פ והזהיר אותה מפני עשיית ויתורים בכל הנוגע לירושלים ולזכות השיבה - ויתורים אשר יהיו על חשבון האינטרסים של ירדן וישפיעו עליה כמי שמארחת מספר רב של פליטים פלסטינים.[2]

להלן תרגום עיקרי דבריו:

"ירדן תתמוך מאוד במאמצים הבין-לאומיים להכריז על המדינה הפלסטינית, שתענה על ציפיות העם הפלסטיני ושאיפותיו ותקום על בסיס ברור ומוגדר של הלגיטימיות הבין-לאומית [כלומר החלטות האו"ם] ומקורות הסמכות של תהליך השלום, מדינה העומדת על זכות השיבה ודבקה בפיתרון צודק לבעיית הפליטים.

 

האחים הפלסטינים, המתכוננים לקבל את פני האירוע בספטמבר הקרוב, צריכים להציג אסטרטגיה ברורה שתחזק את העמדה הפלסטינית, תענה על האינטרסים והשאיפות של העם הפלסטיני ומאבקיו ההיסטוריים ותבטיח בהכרח את זכויותיהם של כל הצדדים שיש להם קשר לנושא הסכסוך הפלסטיני הישראלי.

 

אם יש מי שמעלים חששות לגיטימיים מן ההתנהגות התוקפנית של ישראל ומן האפשרות שממשלת ימין ישראלית תנקוט צעדי הסלמה ותפעיל לחץ כדי לסחוט ויתורים או ערבויות בין-לאומיות לוויתורים שיציג צד מסוים בנושאי ירושלים והפליטים - כאשר המשמעות היא שפתרון הקבע יהיה על חשבון האינטרסים  הלאומיים העליונים של ירדן - אומר בכל היושר: כפי שירדן השיגה ניצחון צבאי על מכונת הצבא הישראלי ושמרה על השטחים הפלסטיניים כדי שכל החלטות האו"ם והמאמצים יתבססו על הישגי כוחותינו המזוינים במלחמת 1948; כפי שבשנת 1968 הבסנו את המזימה הישראלית לחסל את הנושא הפלסטיני על חשבון ירדן, [וקרב] כראמה היה שיעור ברצון ובנחישות, כך תתמודד ירדן והנהגתה ההאשמית האמיצה בכל מישור עם כל המזימות והניסיונות של ישראל לחסל את הנושא הפלסטיני או לפעול נגד האינטרסים הירדניים." 

 

הוא הוסיף: "לא נאפשר לישראל לנצל את התנאים הקשים העוברים על העם הפלסטיני ולסחוט אותו, או ללחוץ עליו לעשות ויתורים. ירדן והנהגתה ההאשמית בעלת היוזמה, תמשיך לעשות כל מאמץ כדי להבטיח סיוע ערבי ובין-לאומי לפלסטינים, למען הקמת מדינתם המיוחלת לפי החלטות האו"ם ומקורות הסמכות של תהליך השלום, דבר שיבטיח  לפני כל שיקול [אחר], את אשרור הפיתרון הצודק לבעיית הפליטים.

 

על בסיס זה, אם מביאים בחשבון אפשרות של ויתור חדש מצד כל גורם שהוא, חייבים לשוב ולומר מפורשות ש'מדינה פלסטינית' ללא הבטחת זכות השיבה והפיצויים לפליטים וללא ירושלים איננה 'המדינה הפלסטינית' המיוחלת. היא לא תשקף את מאבקם  והקרבתם של הערבים והפלסטינים במשך שישה עשורים כפי שלעולם היא לא תהיה מהותו של המפעל הלאומי הפלסטיני. להפך, היא תהיה מעין דגם המוביל אל חיסול המפעל הלאומי הפלסטיני וההיסטוריה של המאבק וההקרבה שהשתתף בהם כל ערבי בעל כבוד...

 

ירדן - המסוגלת להגן על זכויות תושביה ולמנוע כל ויתור מצד כל גורם על חשבון הזכויות ההיסטוריות של התושבים הירדניים הפליטים - לא תסכים לשום דבר פרט להקמת מדינה פלסטינית ולהבטחת זכות השיבה, שאם לא כן, כל דרך שלא תוביל להגשמת מטרה זאת תוביל לתעייה ולאבדון... לא נאפשר לאיש להיות בעל מונופול על ייצוג הבעיה הזאת. ירדן היא המייצגת את תושביה, והפליטים הפלסטיניים ברובם הם חלק ממדינת ירדן.

 

אדגיש כאן כי הקשר של ירדן עם הצדדים השונים ובהם הפלסטינים איננו קשר רגשי אלא קשר מדיני המבוסס על שיקולי האינטרסים הירדניים העליונים. כל מי שמשרת אותם הוא בעל ברית של ירדן, ואילו כל מי שמנסה לוותר עליהם הוא בצד העוין יהיו אשר יהיו כוונותיו ותחושותיו...

 

מה שמעניין אותנו הירדנים הוא הכרה בזכות השיבה שהיא לא פחות חשובה מיישומה ואפילו חשובה ממנו. הסכם האחדות בין שתי הגדות קבע את הצורך לשמור על זכותו ההיסטורית של העם הפלסטיני בפלסטין והכוונה היא זכות השיבה."[1] ן www.ammonnews.net , 4.5.2011

[2] מאמר ביומון הירדני הממסדי אל-ראי, שדן בנאומו של אל-בח'ית, טען כי לאבו מאזן אין זכות לדבר בשם הפליטים, שהם אזרחים של מדינה אחרת, והבהיר שירדן לא תאפשר לפתור את הבעיות הדמוגרפיות של ישראל על חשבונה. אל-ראי (ירדן), 9.5.2011

 

תגיות