המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מועמד אסלאמי לנשיאות מצרים: סופה של ישראל קרב
24/5/2011

 

מועמד אסלאמי לנשיאות מצרים: סופה של ישראל קרב

המועמד האסלאמי לנשיאות מצרים, ד"ר מוחמד מורו, פרסם מאמר תחת הכותרת "סופה של ישראל קרב". במאמרו טען מורו כי חיסול ישראל, חוד החנית של האימפריאליזם העולמי, הוא הדרך לחירות העולם כולו. מורו קרא לצאת בתהלוכות בלתי אלימות של מיליוני פלסטינים, ערבים, מוסלמים ושוחרי חופש מכל העולם לעבר גבולות ישראל למען שחרור פלסטין, והציגן כחובה לאומית ודתית.

מורו הוא מועמד מפלגת "האיחוד הלאומי לשמירה על המהפכה" הנמצאת בתהליך הקמה, אשר מריצה אותו כחלופה האסלאמית למועמדים כמו מזכ"ל הליע"ר לשעבר, עמר מוסא, וראש מפלגת אל-ר'ד, ד"ר אימן נור. מורו נחשב למקורב לתנועת האח"ס שאביו היה חבר בה. הוא גם היה בקשרי ידידות עם פתחי שקאקי, מייסד ארגון הגי'האד האסלאמי הפלסטיני, ואף נעצר כמה פעמים תחת משטר סאדאת ומובארכ.[1]  

להלן תרגום חלקים ממאמרו:[2]

"הייתי הראשון שקרא לשחרור פלסטין באמצעות תהלוכות מיליונים בלתי אלימות ממצרים, ירדן, סוריה ולבנון לגבולות פלסטין הכבושה, וזאת באמצעות התאספות של מספר מיליוני פליטים פלסטינים, עשרות מיליוני ערבים ומאות מיליוני מוסלמים בנוסף לשוחרי החופש בעולם הסבורים כי חיסול ישראל הוא הדרך לחירות של העולם כולו, בהיותה חוד החנית בתכנית האימפריאליזם הבינ"ל בראשות ארה"ב.

[יציאה לתהלוכות] היא חובתם של הפליטים הפלסטינים וזכות שחובתם להילחם למענה. גם ביחס לערבים, זוהי חובה לאומית ודתית, וביחס למוסלמים, זוהי חובה דתית. כבר קראתי [לצאת לתהלוכות] במספר מאמרים תחת הכותרת 'מתכון לשחרור פלסטין' אשר פורסמו באחד מאתרי האינטרנט לפני שנתיים לפחות, וצוטטו בהרחבה בעשרות אתרי אינטרנט [אחרים]...

[היציאה לתהלוכות אלה] עולה בקנה אחד עם משמעותו של הפסוק הנכבד: 'מסרנו לבני ישראל בספר: לבטח תגרמו לשחיתות בארץ פעמיים ולבטח תתנשאו מאוד. כאשר התקיימה ההבטחה הראשונה, שילחנו נגדכם את משרתינו גיבורי המלחמה, והם פשטו אל תוך הבתים, וכך קוימה ההבטחה...' [סורה 17, פסוקים 5-4]. עודני סבור כי אנחנו נמצאים בהבטחה הראשונה, משום שלא התרחשה עדיין שחיתות והתנשאות של ישראל [גם יחד]. אמנם הייתה התנשאות ישראלית בימיו של אדוננו סלימאן [שלמה] עליו השלום, אך היא לא הייתה מלווה בשחיתות. לפיכך, השחיתות וההתנשאות הללו [בימינו] הן הראשונות מסוגן בהיסטוריה של בני ישראל.

הפסוקים מדברים על סיום השחיתות וההתנשאות הללו באמצעות 'פשיטה', כלומר הליכה בהפגנות ובתהלוכות מיליונים, דבר שנמנע בשל קיומן של ממשלות ערביות עריצות, שמנעו את התקדמות ההמונים [לגבול]. עכשיו, לאחר המהפכות הערביות העממיות שניצחו באמצעות הפגנות מיליונים בלתי אלימות, הדבר אפשרי מאוד. אם מיליונים ינועו לעבר פלסטין ללא אלימות, הרי שזה יעביר מסר לבני ישראל בפלסטין, שאין להם עתיד. כתוצאה מכך תהיה הגירה שלילית [של יהודים] מפלסטין, וככל שיישנו תהלוכות מיליונים אלה, הדבר יביא בסופו של דבר לכניסה לפלסטין ללא אלימות, לשחרורה ולהגשמת הנבואה הקוראנית הנכבדת.

אני סמוך ובטוח שההבטחה של אללה היא אמיתית; שהקוראן הנכבד הוא מופת נצחי עד ליום הדין; וששחרור פלסטין קרוב, ברצון אללה. בהזדמנות זו, אני קורא לכל התנועות האסלאמיות הנאבקות בממשלות מושחתות או בממשלות המשמשות כסוכנות, לנטוש את האלימות, מלבד במאבק בפולש זר, ולנהוג בדרך שהוכחה כנכונה, והיא דרך המאבק הבלתי אלים באמצעות תהלוכות של מיליונים. יתר על כן, אני קורא למנהיגי ארגון אל-קאעדה וחבריו לא לבצע שום פעולות אלימות נגד העמים הערבים או האסלאמיים או אפילו נגד העמים האירופיים והאמריקאיים, אלא להבליג על מה שעשו האמריקאים לגיבור השהיד אוסאמה בן לאדן, משום שדרך המאבק הבלתי אלים זכתה ללגיטימיות בינ"ל ועממית בכל רחבי העולם, ואל לנו לפגוע בה, אלא ללכת בדרך אשר הוכחה כנכונה..."

 

תגיות