המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
"אל קרדאוי מתיר לתרום כספי עליה לרגל לאוצר המדינה"
16/5/2011

 

אינטלקטואל מצרי: אל-קרדאוי מתיר להמיר הקדשת כספים לצרכי עליה לרגל וצדקה בהקדשתם לתמיכה באוצר המדינה

 

בטורו ביומון המצרי העצמאי אל-שורוק, הציע האינטלקטואל האסלאמי פהמי הוידי, לציבור המוסלמים במצרים לתרום את הכספים שייעדו לצורך עלייה לרגל למכה לאוצר המדינה, כדי לסייע בחילוצה מקשייה הכלכליים. הוידי הפנה שאילתא בנושא לשיח' יוסף אל-קרדאוי, אשר קבע כי במצב חירום של מחסור כספי במדינה מוסלמית, על השליט להגביל את העלייה לרגל. במקרה כזה תיחשב תרומת כספי החג' לטובת כלכלת המדינה בבחינת קיום מצוות העלייה לרגל. אל-קרדאוי אף התיר להעביר את הכספים הנתרמים לצדקה לאוצר המדינה כדי לסייע למצבה הכלכלי של המדינה.

 

פרסום הפתוא של אל-קרדאוי עורר תגובות מעורבות בקרב אנשי הממסד הדתי המצרי. היומון אל-שורוק דיווח כי מתקיימות התייעצויות בקרב מקורבי שיח' אל-אזהר ונבחנת האפשרות להעלות את הרעיון בפני האקדמיה למחקרים אסלאמיים של אל-אזהר כדי לקבל את חוות דעתה בעניין. אחד מחברי האקדמיה התנגד ליישום הפתוא, והסביר כי מדובר בהתערבות אסורה בעבודת המאמין את האל.[1]

 

להלן תרגום חלקים מן המאמר:[2]

 

"האם אנו מבקשים הרבה מן המצרים - אשר קראו תיגר על עריצותו של משטר מובארכ עד שהפילוהו ממרום מושבו - [כשאנו דורשים] מהם למלא את האחריות המוטלת עליהם לבנות משטר חדש? מה שגרם לי להעלות שאלה זו הוא הסיור שעורך ראש ממשלת המהפכה המצרית, ד"ר עיסאם שרף, באזור המפרץ. קודם לכן [ביקר] בוושינגטון שר האוצר, ד"ר סמיר רדואן, אשר פנה לקרן המטבע [העולמית] כדי לתמוך במצב הכלכלי המצרי... לא רציתי שהדבר יטופל בצורה זו שבה הממשלה נוכחת והעם [איננו משתתף], ומצרים [שלאחר] המהפכה מצטיירת כ[מדינה] שמבקשת [עזרה] ולא כ[מדינה] שמבקשים ממנה...

 

כאשר קראתי שממשלת המהפכה זקוקה לכסף נזיל הנאמד בכשני מיליארדי דולרים על מנת למלא את צרכי שנת הכספים הנוכחית (עד יוני הבא), ומצאתי שהמצרים מוציאים בערך את אותו הסכום כל שנה על עליה לרגל למכה [שלא בעונה המיועדת לכך בשנה - עומרה] ועל חובת העלייה לרגל למכה [בעונת העלייה לרגל – חג'] – הפניתי את השאלה הבאה לד"ר יוסף אל-קרדאוי, ראש האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, בטלפון: האם מותר בנסיבות הנוכחיות לקרוא לאלו המעוניינים לעלות לרגל לעומרה ולחג', להפנות את הכספים שהם ייעדו למטרה זו לקרן לתמיכה בכלכלת המדינה?... והאם תמיכה בכלכלת המדינה נכללת במסגרת המטרות שלמענן על המוסלמים להוציא את כספי הצדקה?

 

כאשר הוא השיב, ניסחתי את תשובתו, הקראתי אותה בפניו, והוא אישר אותה. תשובתו הייתה כדלקמן: אם אירע מצב חירום במדינת המוסלמים, שבעטיו היא סובלת ממחסור במקורות כספיים, על השליט להגביל את העומרה משום שהיא רשות ולא חובה. הדבר חל גם על חג' וולונטארי שהוא בגדר רשות (המוסלמי מחויב בעליה לרגל אחת, ומה שמעבר לכך הוא בגדר רשות). ההגבלה כאן מתייחסת למקרה שבו מי שמעוניין [לעלות לרגל] משלם כסף עבור החג' או העומרה, ואינה כוללת [מקרה של עליה לרגל] הנעשה שלא על חשבון העולה לרגל. אם המוסלמי [תרם] מכספו במקרה כזה [לטובת כלכלת המדינה] לאחר שגמר אומר לנסוע לחג', אז ייחשב לו הדבר [כאילו ערך] עומרה או חג'. באשר להפניית [כספי] הצדקה לטובת הצלת כלכלת המדינה המוסלמית או אפילו לטובת פיתוח הכלכלה וסיפוק צורכיהם של תושביה, הרי שהדבר נחשב כעשייה למען אללה, כלומר הוא נכלל במסגרת המטרות המוכרות [שעליהן יש להוציא את כספי הצדקה] לפי ההלכה. 


אם כל מוסדות הדת ובראשם האקדמיה למחקרים אסלאמיים יסכימו על פתוא חשובה זו, היא עשויה להוות תרומה חיובית בהתמודדות עם המשבר, בנוסף לכך שהיא פותחת בפנינו פתח לניצול אנרגיות האמונה לטובת החברה..."[1] אל-שורוק (מצרים), 28.4.2011

[2] אל-שורוק (מצרים), 26.4.2011

תגיות