המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איומים מצד גורמים ברש"פ להמשך האינתיפאדה
5/1/2001

 

איומים מצד גורמים ברש"פ להמשך האינתיפאדה

 

ביום השנה לייסודה הודיעה תנועת פת"ח על המשך האינתיפאדה, על הסלמתה ועל הגברת פעילויותיה להשגת מטרותיה. כמו כן הודיעה כי היא לא תניח את נשקה עד שהכיבוש יסתלק מהאדמה הפלסטינית כולה.[1]

  

בחגיגה לרגל יום השנה לייסודה של תנועת פת"ח שנערכה באולם המועצה המחוקקת בעזה, הדגיש זכריה אלאע'א, חבר הועד הפועל של אש"פ, את חשיבות המשך האינתיפאדה כדי לשים קץ לכיבוש הישראלי על כל צורותיו, על אדמות הפלסטיניות כהתחלה לקיום המדינה הפלסטינית שבירתה ירושלים ומציאת פתרון צודק לבעיית הפליטים באמצעות יישום החלטת האו"ם 194.

 

באותו אירוע אמר אחמד חלס, מזכ"ל הועדה העליונה של תנועת פת"ח: "פת"ח אחרי שלושים ושש שנים מאז ייסודה טוענת בבטחה שאופציית ההתנגדות והאלימות המרד היא עדיין האופציה שלה. היא יכולה לגרום לאבדות בנפש בשורות הכיבוש." [2]

 

בגילוי דעת שפרסמה תנועת פת"ח עקב פטירתו של ת'אבת אחמד ת'אבת 'אבו אחמד' מזכל תנועת פת"ח בטול כרם הזהירה התנועה את ממשלת ישראל ואת צבאה מפני תוצאות ביצוע מעשי תוקפנות נוספים נגד אנשי הסגל שלה ובני עמנו הפלסטיני. התנועה הדגישה כי מעשי התוקפנות האלה לא יעברו ללא תגובה כואבת מצד תנועת פת"ח ולוחמיה. עוד ציינה התנועה: "עמנו הפלסטיני עומד בתוקף להמשיך ולהסלים את האינתיפאדה העממית המופנית כלפי התוקפנות עד לשחרור האדמה הפלסטינית ולהקמת המדינה העצמאית שבירתה ירושלים."[3]

 

שר הדואר והתקשורת, עמאד אל-פלוג'י קרא למתנחלים להסתלק מהאדמות הפלסטיניות לפני שהם יסתלקו כגופות או כשהם נלקחים בתכריכים.

הריגת המתנחלים היא חובה פלסטינית. לא יהיה שום ביטחון לאיזה שהוא מתנחל על אדמתנו הפלסטינית ככל שיחלוף הזמן... זכותו של עמנו להתנגד ולעמוד בפני התוקפנות הזו... בני עמנו לא יעמדו בחיבוק ידיים מול ההתגרויות וההתקפות של המתנחלים."[4]    

  [1] אל-חיאת אל-ג'דידה, (רש"פ), 1.1.2001

[2] אל-איאם, (רש"פ), 1.1.2001.

[3] אל-קדס, (רש"פ), 3.1.2001.

[4] אל-חיאת אל-ג'דידה, (רש"פ), 1.1.2001