המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
גישה חדשה כלפי היהודים בחוגי נשיא איראן
8/11/2010

 

גישה חדשה כלפי היהודים בחוגי נשיא איראן:

הקמת ישראל – מזימה מערבית שנועדה לפגוע בעם היהודי

 

הקדמה:

עמדתה הרשמית של איראן כלפי ישראל, המדינה הציונית, הינה חד משמעית. טהראן שוללת את זכות קיומה וקוראת להחזיר את היהודים למקום מושבם טרם הגיעם לפלסטין. פתרון אחר במסווה דמוקרטי לסוגיה, שאומץ ע"י המשטר האיראני, קורא ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת משאל עם כולל, כך שחלקם של היהודים בעלי זכות ההצבעה (מדובר בתושבי פלסטין היהודים טרם החלטת החלוקה של האו"ם 194, וצאצאיהם) ייטמע באוכלוסיה הפלסטינית הכוללת, שתכלול את אלה הנמצאים בפזורה. כך יהיה מספרם של היהודים זניח ויקיץ הקץ על מדינת ישראל באמצעים דמוקרטיים.

 

איראן האסלאמית השוללת את הלאומיות היהודית מכירה בזכותם של בני הדת היהודית, לחיות ולקיים את פולחנם תחת משטר אסלאמי, מתוקף היותם אהל אל-כתאב, אם כי בהגבלות שונות, לפי חוקי האסלאם (זהו גם הרקע הרעיוני לברית של המשטר האסלאמי עם נטורי קרתא, השוללים אף הם את הרעיון הלאומי הציוני). בו בזמן ראוי לציין כי איראן כיום היא נושאת הדגל של האנטישמיות החדשה.

 

למרות האבחנה הברורה לכאורה בין הישראלים/הציונים לבין היהודים, ניכר בדברי הדוברים האיראניים השונים בלבול רב והם מתייחסים אל היהודים לפעמים על-פי שיוכם הדתי ולפעמים על-פי השיוך הלאומי.  

 

תפיסות יסוד: הציונות מנוגדת ומתנגדת ליהדות

בראיון שהעניק לטלוויזיה ההולנדית ב-6 בספטמבר 2010, חזר הנשיא אחמדי-נז'אד על השקפתו האנטי-ציוניות: "[לציונים] אין דת ולכן הם הקבוצה היחידה שמתנגדת לעיקרון הדת. הם מתנגדים לכל סוג של דת, מכיוון שהדת מזמינה את כולם לאחווה, לידידות ולסובלנות, בעוד הם מזמינים למלחמה. אין להם דת והם מתנגדים לכל דת שהיא. היום הם אומרים [שהם מתנגדים] לאסלאם, [אך] אם מחר הנוצרים יתנגדו להם, הם יתנגדו לנצרות. היום רבים מהיהודים בעולם מתנגדים לציונים וגם הציונים מתנגדים להם [הכוונה ליהודים]."[1]

 

על בסיס העוינות האנטי-ציונית הרווחת באיראן פיתח סגן שר התרבות וההדרכה האסלאמית, מוחמד עלי ראמין, המשמש גם מזכ"ל 'המוסד העולמי לחקר השואה' ומקורב לנשיא אחמדי-נז'אד, גישה חדשה כלפי היהודים בישראל וקרא להם לחזור להיות נתינים נאמנים של המשטר האסלאמי של איראן – האימפריה הפרסית החדשה – ובכך לסייע לאיראנים לגאול אותם.

 

בהרצאה ב-28 ביולי 2010 בקזוין (צפ'-מע' איראן), חזר ראמין על התפישה האיראנית כי למשטר הציוני אין תקומה. החידוש שלו מתבטא בין היתר בהצעתו לראות ביהודים קורבן של המערב, בניגוד לתפישה המקובלת באיראן שהיהודים הם גורם הרשע העיקרי המפעיל את מעצמות המערב לתועלתו. ראמין קרא, למעשה, להפריד בין המשטר הציוני הפועל נגד האינטרסים של היהודים, לבין העם היהודי בישראל ובפזורה, שאינו מבחין במזימות שרקחו נגדו המשטר הציוני והמערב ונפל להן קורבן.

 

חידוש נוסף בגישתו של ראמין הוא הטענה כי המשטר האיראני הינו הדואג האמיתי של היהודים, מיטיבם הכן ומושיעם הגדול, כפי שהיה כורש הגדול.

 

ראמין מציע לראות את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת תיאורית גזע דתית, לפיה בריטניה וארה"ב, כשני כוחות הרשע, נציגי המערב דהיום, תכננו מזימה בת שני שלבים נגד היהודים בעולם: האחד, קיבוץ כל היהודים במקום אחד, קרי על אדמת פלסטין והשני, הסתת היהודים נגד המוסלמים בני המזרח.

 

ראמין מציע להסביר ליהודים כי הקמת ישראל היא מזימה אמריקאית-בריטית שנועדה לערער את היחסים ההיסטוריים הטובים בינם למוסלמים. הוא מסביר כי הם (הבריטים והאמריקאים) הקימו את ישראל בעולם האסלאמי במטרה להחריב את המקלט והמחסה ממנו נהנו היהודים משך אלפי שנים בקרב המוסלמים, בעוד במערב הם סבלו מפוגרומים ומעשי עוינות כלפיהם. בנוסף טען ראמין, כי יש להזהיר את היהודים שהקמת ישראל מנוגדת להוראות הדת היהודית עצמה, האוסרת להקים מדינה עד בוא המשיח, אחרת ייטבחו.

 

יצוין כי בניגוד לדוברי משטר אחרים, מכיר ראמין בסבל העם היהודי במהלך הדורות, ובמיוחד בשואה (למרות שהיא, לדבריו, "נכס תעמולתי של הציונים"). זאת ועוד, בבסיס התיאוריה שלו, מקבל ראמין את טענת הציונים לזכותם של היהודים לשוב למקום מושבם, לאחר ש"נעקרו ממנו לפני שלושת אלפים שנה" [כך במקור].

 

להלן עיקרי דבריו:[2]

 

הציונות – הבעיה של עולם האסלאם כיום

"מלחמה תמידית מתקיימת בין האמת [אותה אנו מייצגים] לבין השקר [שמייצגים אויבינו]... , כדי לנצח במלחמה הזו, עלינו לזהות את נקודות החולשה של האויב. הציונות היא הבעיה החריפה ביותר [עימה מתמודד] עולם האסלאם היום, [עלינו לבחון מהן] דרכי הפעולה הקיימות למאבק בציונות, מדוע איננו מתקדמים בנושא הזה והאם די ב-31 שנים בהן אמרנו 'מוות למשטר הציוני'? בנושא המשטר הציוני עלינו ליטול את היוזמה.

 

השואה היא הנכס התעמולתי של היהודים

כשאמרנו בעבר שיש להשמיד את המשטר הציוני, פירוש הדבר היה שיש להיאבק ביהודים, משום שהמשטר הציוני מגדיר עצמו כנציג העם היהודי. השואה היא הנכס התעמולתי שלהם. אנשי המערב מסיתים את דעת הקהל העולמית, ובמיוחד המערבית, תוך שהם משתמשים בתירוץ שהיהודים נרדפו במלחמת העולם השניה, ולכן יש לתמוך ביהודים ולהגן עליהם כנציגיו של המשטר הציוני. הם מחזקים את המשטר הציוני בתואנה של הגנה על היהדות, ובכך הם יוצרים מעין עימות בין היהודים והמוסלמים מצד אחד, לבין אנשי המערב והנוצרים מצד שני. עלינו למצוא דרכי פתרון שישנו את פניה של החזית.

 

הקמת ישראל – מזימת המערב נגד העם היהודי

אנשי המערב, ובמיוחד אמריקה והמשטר הציוני, טוענים כי הם הקימו את המשטר הציוני כדי להגן על הזכויות האנושיות [של היהודים] וכדי לשמר את יסוד האומה היהודית. [אולם], הקמת המשטר הציוני היא מזימה נגד זהותו הדתית של העם היהודי ונגד קיומו. זוהי התיאוריה שלנו והיא נשענת על יסודות מוצקים...

 

לפני כשלושת אלפים שנים [כך במקור] נעקרו היהודים [ממקום מושבם]. חלקם הלך למזרח וחלקם למערב. במערב היחס אליהם היה שלילי. היחס הגזעני של היהודים הגזענים כלפי אנשי המערב הגזענים הביא לכך שבשלושת אלפי השנים הללו היתה במערב התנגדות עקבית לגזע היהודי ובתקופה הזו ארעו מעשים נוראים. [ממול], באיראן ובמזרח, תחת שלטון המלכים [האיראניים במשך כ-2500 שנה], למשל [תחת השושלת] האח'ימנית [האימפריה הפרסית ששלטה בין 559 - 330 לפנה"ס על השטח שמצפון להודו ופקיסטן ועד ללוב], לא זו בלבד שהיהודים מעולם לא נטבחו, אלא הם זכו ליחס מכובד ואף החזיקו במשרות רמות [בשלטון].  

 

לאחר 2500 שנה, הפציע ישו, והנוצרים סברו שהיהודים רצחו אותו. הטענה שהיהודים רצחו את ישו הביאה להכפלת השנאה בקרב אנשי המערב, שהם נוצרים, ליהודים. 

 

במזרח לעומת זאת, לאחר הפצעת האסלאם, שראה את היהודים כ"אנשי הספר", לא פגעו המוסלמים ביהודים על רקע דתם אלא [רק על] רקע של בגידה. אדרבא, במהלך אלפיים-שלושת אלפים השנים הללו, היו  היהודים מוגנים בחסות מדינות המזרח והמוסלמים בעוד שבמערב הם היו נתונים לרצח עם.

 

בשבעים השנים שחלפו מאז מלחמת העולם השניה, תוכניתן של בריטניה ושל ארה"ב היתה לקבץ את היהודים מהמדינות השונות [בעולם] ולהקים להם מדינה בלב העולם האסלאמי. הם טענו כי הם מסייעים להם, מכיוון שהיהודים אינם בטוחים באירופה, ולכן [הם] מקבצים אותם בפלסטין כדי שתהא להם טריטוריה בטוחה ומשגשגת בה יוכלו לחיות ברווחה.

 

אילו בריטניה וארה"ב רצו באמת בטובת היהודים, היה עליהן לכל הפחות לסייע לכינון שלום בין המהגרים היהודים לבין הפלסטינים, במהלך שישים השנים שעברו מאז הקמת המשטר הציוני. אולם, במשך התקופה הזו, אנשי המערב [רק] השתדלו, לילות כימים, להסית את יהודי האזור הזה, הציונים ואת המשטר הציוני כדי להביא לטבח מוסלמים בידי היהודים... הם [בריטניה וארה"ב] זרעו מזימות, בגידות, פרשיות ריגול, והפחדות ויצרו פסימיות בין היהודים לבין המוסלמים באזור.

 

מטרתם בכך היתה ליצור עוינות [גם בין אנשי המזרח לבין היהודים] שכן עוינות כזו לא התקיימה ביניהם משך 3000 שנה, אלא [רק] בין אנשי המערב ליהודים,  [ולראיה אפילו] הקוראן שלנו זיכה את היהודים מרצח ישו. [וכך],  אם אנשי המערב ינסו שוב להשמיד את היהודים, הם לא יוכלו למצוא שום מקום מפלט [אחר] בעולם.

 

הקמת ישראל – מנוגדת להוראות היהדות

לפי הוראות היהדות, לאחר שסולקו מירושלים אסור ליהודים להיכנס שוב לעיר הזו עד לבוא המשיח ואסור להם להתקבץ במקום אחד משום שיטבחו בהם. עד שיבוא משיחם, אין ליהודים רשות להקים ממשלה, שכן היא תהיה מושחתת ותיחרב.

 

ואולם, [למרות זאת] בא המשטר הציוני ובניגוד להוראות התורה, הקים ממשלה וקיבץ את היהודים וקבע את ירושלים כמרכז[ו]. [לכן] זוהי מזימה נגד קיומם של היהודים, ויש להזהירם ולומר להם 'אם אתם חושבים על העתיד ורוצים ללמוד לקח מההיסטוריה, עליכם להיזהר משום שהמשטר הציוני יחסל אתכם.'

 

הטיעונים האלו הם טיעונים מוצקים וכל היהודים מאמינים בהם. די שנפרסם את התיאוריה הזו בדברינו ובעמדותינו ואז האיראנים, כמוסלמים, יוכלו [להופיע] שוב [כ]מושיעי העם היהודי מפני חיסולו המוחלט, כפי שהצילו אותו [בתקופת כורש הגדול] לפני 2,500 שנה...

 

המשטר הציוני הוא בר חלוף... וכל מוסלמי שהוא הורג מקרב את המשטר הציוני אל השמדתו."

 [1]  ג'האן ניוז (איראן), 11.9.10. לראיון באנגלית ראה http://nieuwsuur.nl/video/183150-volledige-interview-met-mahmoud-ahmadinejad.html, NOS channel

[2]  פארס (איראן), 29.7.2010.