המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ראיד צלאח שולל קשר יהודי לכותל המערבי
13/9/2000


                            ראיד צלאח שולל קשר יהודי לכותל המערבי 

 

תחת הכותרת "זהו כותל 'אל-בראק' ולא כותל 'הדמעות' [הכותל המערבי]" שולל יו"ר התנועה האסלאמית בישראל, השיח' ראיד צלאח, כל קשר יהודי לכותל ואף מאשים בבגידה כל מי שמכיר בזכות יהודית או בריבונות ישראלית כלשהי במקום. להלן קטעים עיקריים מן המאמר:

 

"ראשית כל [מדובר] באל-אקצא' המבורך ולא בשריד של המקדש הראשון או של המקדש השני. ומשום [שמדובר] באל-אקצא', הרי שכל אבן מהמבנה שלו, כל קיר מקירותיו, כל רחבה מרחבותיו, כל מבנה שלו, כל כיפה שבו, כל מינרט, כל שער וכל תעלת מים הם חלק בלתי נפרד מאל-אקצא' - בין אם [חלק זה נמצא] מעל פני הקרקע או מתחת לפני הקרקע, בין אם הוא חומת אל-אקצא' מבפנים או חומת אל-אקצא' מבחוץ, בין אם מדובר במבנים הנמצאים על גבולות חומותיו או במבנים הנמצאים בתחום הפנימי של חומותיו. כל אלו הם חלק בלתי נפרד מאל-אקצא' ולכן כיפת הסלע, המסגד המרואני, אל-אקצא' הישן ומבנה המסגד הגדול... הם חלק בלתי נפרד מהמקום הקדוש של אל-אקצא'. הם קדושים במידה שווה ואסור להפקיר שום חלק מהם.

 

הכותל המזרחי, המערבי, הצפוני והדרומי של אל-אקצא' - מבפנים ומבחוץ - הם חלק בלתי נפרד מהמקום הקדוש של אל-אקצא'... קדושתו של אל-אקצא' שווה [לקדושת] כל מבניו הידועים... והאיסור להפקיר את הכותל המערבי מבפנים או מבחוץ הוא כאיסור להפקיר את כיפת הסלע, את המסגד המרואני, את אל-אקצא' הישן, את המסגד הגדול או את הכותל המזרחי, הצפוני והדרומי מצדם הפנימי או החיצוני...

 

הכותל המערבי על כל חלקיו, מבניו ושעריו... הוא חלק בלתי נפרד מהמקום הקדוש של אל-אקצא'. כותל אל-בראק שהוא חלק מהכותל המערבי של אל-אקצא' ואשר הממסד הישראלי מכנה, כדי להטעות ולסלף, בשם 'כותל הדמעות' הוא חלק מאל-אקצא'... לפיכך, 'תחנת אל-כרד' שהיא חלק מחומתו המערבית של אל-אקצא' ואשר הממסד הישראלי, כדי להטעות ולסלף, מכנה אותה בשם '[כותל] הדמעות הקטן' היא בעלת אותו מעמד ואותו דין כשל כותל אל-בראק וכשל אל-אקצא' כולו. על יסוד זה הרי ששער המוגרבים, אל-מדרסה אל-תנכזיה, אל-מדרסה אל-עמריה וכן שער אל-קטאטין, שער אל-מג'לס או אל-נאט'ר, שער אל-חדיד, שער אל-סלסלה וכל שאר המבנים הנמצאים לאורך הכותל המערבי של אל-אקצא'... הם בעלי אותו המעמד ואותו הדין כשל כותל אל-בראק וכשל כל אל-אקצא'. הם חלק מאל-אקצא' וחלק מקדושתו והאיסור להפקיר חלק כלשהו מהם הוא כאיסור להפקיר חלק כלשהו מאל-אקצא'.

 

אל-אקצא', כפי שאנו יודעים, הוא המבנה הראשון שנבנה בהיסטוריה האנושית באל-שאם [סוריה רבתי] באופן כללי ובאדמת אל-קדס בפרט. המקום הקדוש של אל-אקצא' [הוקם] כשלא היה במקום שום מבנה אחר בין אם בית מגורים, בית כנסת, כנסיה או מסגד. כלומר, מסגד אל-אקצא' הוא הבסיס שאין לפניו בסיס אחר. הוא ההתחלה שאין לפניה התחלה אחרת.

 

על יסוד זה סיפר אל-בח'ארי ב'צחיח' שלו [אחד משני קובצי המסורות האמינים ביותר על המוסלמים]: 'אבו ד'ר אל-ע'פארי אמר: 'הו שליח אללה [הנביא מחמד], איזה מסגד הוצב ראשון על האדמה? ענה הנביא: אל-מסג'ד אל-חראם [במכה]. שאל אבו ד'ר: 'ואיזה אחריו?' אמר הנביא: 'מסגד אל-אקצא'. שאל אבו ד'ר: 'כמה [שנים הפרש] ביניהם?' אמר הנביא: 'ארבעים שנה'..." הואיל ואנו יודעים כי הראשון שבנה את אל-מסג'ד אל-חראם הוא אדם, עליו השלום... הרי שהבניה הראשונה של מסגד אל-אקצא' היתה בתקופת אדם, עליו השלום, או בתקופת בניו. לפיכך, מסגד אל-אקצא' היה קיים [מימי האדם הראשון] ושמו לא היה כלל המקדש הראשון או המקדש השני.

 

מכאן נובע שכל דיבור על 'זכות של היהודים' או על ריבונות של 'הממסד הישראלי' על חלק כלשהו מחלקי אל-אקצא' - ולו על אבן מאבניו איננה אלא תוקפנות משוועת, שקר צרוף, טענת שווא יוצאת מגדר הרגיל ואמירה מוטעית ומטעה. זהו דבר האסור מכל וכל יהא אשר יהא הפלסטיני, הערבי או המוסלמי שיקבל זאת, [שכן בכך] הוא בוגד באללה, בשליחו ובכל הנביאים, בוגד במסגד אל-אקצא' ובוגד במוסלמים, בערבים ובפלסטינים.

 

הדיבור על 'זכות של היהודים' או על 'ריבונות של הממסד הישראלי' באמתלה שהיא רק זכות או ריבונות על הכותל המערבי, באמצעות זיוף השם 'כותל אל-בראק' וכינויו בשם 'כותל הדמעות', באמצעות בית כנסת [יהודי] ב'מדרסה אל-עמריה' או ב'מדרסה אל-תנכזיה', באמתלה של מתן זכות ליהודים לקיים את תפילותיהם, [בהיותה] דרישה אמריקנית או אירופית, או באמתלה של קירוב ההשקפות הפלסטיניות-ישראליות או הערביות-ישראליות ולמען הצלת שיחות קמפ דיויד... הסכמה לכך, ציות לכך או חתימה על כך ומתן לגיטימיות לכך הם בגידה...

 

הואיל ואל-אקצא' נמצא בשלב גורלי בימים אלו, אנו מייעצים לפילוסופים של התבוסה... לעצמנו ולכל האומה האסלאמית, העולם הערבי והעם הפלסטיני שליטים ונשלטים:  אל-אקצא' הוא מעל לכל משא ומתן עד יום הדין. הפקרת אבן מאבני אל-אקצא' היא הפקרת כל אל-אקצא'. הפקרת הכותל המערבי או אחד מחלקיו, שעריו או מבניו היא הפקרת כל אל-אקצא'. הפקרת רחבה מרחבות אל-אקצא'... היא הפקרת כל אל-אקצא'. יהא אשר יהא מי שיעשה זאת, מי שיסכים לכך ומי שיתיר זאת בפסק הלכה הרי שהוא טבע בביצת הבוגדנות מכף רגלו ועד ראשו. הוא בגד באללה, בשליחו, בנביאים, במוסלמים, בערבים, בפלסטינים, באל-אקצא', בכותל המערבי של אל-אקצא', בכותל אל-בראק, במסעו הלילי של הנביא ובאל-בראק עצמו."[1]

 [1] צות אל-חק ואל-חריה (ישראל), 8.9.2000.

תגיות