המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פגישת אולברייט ובשאר אל-אסד - הגרסה הסורית
23/10/2000


פגישת אולברייט ובשאר אל-אסד

 

הגרסה הסורית לפגישת אולברייט ובשאר אל-אסד:

מקור סורי בכיר הכחיש כי בפגישה שהתקיימה בין אולברייט לבשאר אסד ב-18 באוקטובר, 2000 בריאד דנו בנושא הישראלים המוחזקים בידי חזבאללה. לדברי המקור, אולברייט הסתפקה בהצגת שאלה בנוגע לקשרים בין סוריה לחזבאללה מבלי להציג לסוריה דרישה כלשהי להפעלת לחץ על חזבאללה. הוא הוסיף כי בתשובתו לאולבריט הדגיש בשאר אסד כי "חזבאללה הוא החלק הבסיסי של המאבק הלבנוני וכי המאבק הוא פעולה לגיטימת כל זמן שיש אדמה לבנונית כבושה וכל זמן שישראל לא נסוגה נסיגה מלאה מלבנון."

 

לדברי המקור הסורי, השיחה עם אולברייט לא עסקה בהחלטה 425 והיא לא העלתה נושא כלשהו הקשור לצורך לכבד את עצמאותה המדינית של לבנון. הוא הוסיף וציין כי חאפט' אל-אסד היה הנשיא הסורי הראשון שהכיר בלבנון כמדינה עצמאית.

 

בנוגע למסלול הסורי בתהליך השלום, מסר המקור כי בשאר אל-אסד הדגיש שוב את העקרונות הסוריים: סירוב לוותר על השבת כל האדמה הסורית עד גבולות הארבעה ביוני 1967, פריסת הריבונות הסורית המלאה על שטח זה וביצוע החלטה 242 במלואה.

 

בעניין פסגת שרם אל-שיח', אמר המקור כי בשאר אל-אסד הדגיש בפני אולברייט כי "חיפוש פתרונות זמניים בלי לחזור לסיבות [הסכסוך] לא יביא שום תועלת".

 

במרבית הפגישה, סיכם המקור, הדגיש בשאר אל-אסד את הצורך לשים לב לרחשי הלב של הרחוב הערבי והפלסטיני ולמצב הזעם השורר בהם.[1]

 

 [1] אל-קדס (רש"פ), 21.10.2000.