המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הנסיך סלמאן: המונח והאביה - המצאה של אויבי סעודיה
21/5/2010

 

הנסיך הסעודי סלמאן: המונח והאביה - המצאה של אויבי סעודיה

 

לאחר מתקפת האחד עשר בספטמבר של אל-קאעדה בארה"ב, בה נטלו חלק 15 סעודים, הופנתה ביקורת כלפי סעודיה, על כך שהאידיאולוגיה הווהאבית השלטת בה – הקרויה על שם איש הדת בן המאה ה-18, מוחמד בן עבד אל-והאב - מטפחת קיצוניות, כמו זו שבשמה פעלו המפגעים. בעקבות ביקורת זו החל הזרם הדתי הממסדי בסעודיה לבדל עצמו מן הזרמים הקיצוניים במדינה ולטעון שזרמים אלה עיוותו את כוונותיו של האסלאם המקורי והכינוי והאביה הודבק לסעודיה כדי להשמיצה. בצעד נדיר עבור נציג בית המלוכה הסעודי, התבטא בנידון בפומבי הנסיך סלמאן בן עבד אל-עזיז, מושל מחוז ריאד ומראשי משפחת המלוכה הסעודית, וטען שאין קשר בין  המונח והאביה, שהוא כינוי גנאי, לבין השקפתו של אבן עבד אל-והאב. לדבריו, אבן עבד אל-והאב וממשיכי דרכו הם סלפים, הדבקים באסלאם הראשוני של מוחמד וחבריו, ואילו המונח והאביה, הוא המצאה שנועדה להכפישם ולטעון כי הקימו אסכולה נפרדת: "...אני מזמין כל אדם למצוא ולו אות אחת מאיגרותיו או ספריו של השיח' [אבן עבד אל-והאב]... הסותרת את הקוראן או את הסונה".[1] התבטאותו של הנסיך סלמאן גררה כמה מאמרי תגובה ביומון אל-חיאת, בעקבותיהם פרסם הוא עצמו מאמר ביומון זה בו חזר על טענתו לפיה אין בנמצא זרם "והאבי".

 

בתגובה למאמרו של הנסיך סלמאן בן עבד אל-עזיז טען אבראהים עיסא, עורך היומון האופוזיציוני המצרי אל-דסתור, המזוהה עם האחים המוסלמים, כי קיים זרם והאבי, שהאידיאולוגיה שלו גורמת להקצנה בחברה המצרית ובעולם הערבי. יצוין, כי מאז החלה ההתעניינות העולמית בחוגים הדתיים השמרניים בסעודיה, שמתוכם יצאו כמה פעילי טרור מרכזיים, מתנהלת התנצחות בין הממסד הסעודי לבין האחים המוסלמים, כאשר הסעודים מטילים את האחריות לעליית המגמה הג'יהאדיסטית במדינתם על האסלאם הרדיקלי מבית מדרשו של סייד קוטב, הוגה הדעות של האגף הרדיקלי של האחים המוסלמים במצרים.

 

השיח' אבן עבד אל-והאב הטיף לחזרה אל שורשי האסלאם

אחד המגיבים לדבריו של הנסיך סלמאן היה החוקר הסעודי ח'ליל עבדאללה אל-ח'ליל, שכתב כי השימוש במונח והאביה לגיטימי, ואולם התנועה הווהאבית זקוקה לרפורמות פנימיות: "חשוב  לתקן מבפנים את המסרים והמנהגים של הזרם הסלפי אותו ייסד השיח' מחמד בן עבד אל-והאב, על-מנת שהמגמה הדתית הזו תוכל להתמודד עם האתגרים [העומדים בפניה]. ישנן שלוש בעיות יסוד הראויות לתשומת לבה של המגמה הסלפית: ההתנהלות של המדינה המודרנית מול האישה במטרה לשלבה בעבודה ובחיי החברה; יחסה של הסלפיה לאמנות, ובכלל זה תיאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית וכיו"ב; ויחסה אל האחר בתוך האומה האסלאמית ומחוצה לה. כמו כן, חשוב לבנות מחדש את יחסי הכבוד ההדדי בין ממשיכי דרכו של השיח' מחמד אבן עבד אל-והאב לבין הזרמים האסלאמיים האחרים, ובהם השיעים והצופים, בלא התנשאות דתית. כך ניתן יהיה לבנות חברה מוסלמית שמשתפת פעולה בחסד ובהתחזקות דתית, הרחק מסכסוכים בין אסכולות ואידיאולוגיות."[2]

 

בעקבות מאמרי התגובה וכדי לחדד את עמדתו פרסם הנסיך סלמאן מאמר ביומון אל-חיאת, בו שב וטען כי אין זרם והאבי, ושלל את הצורך בעריכת תיקונים באידיאולוגיה השלטת בסעודיה. להלן תרגום המאמר:

 

"נודע לנו על [מאמרים בעיתון אל-חיאת בעניין הווהאביה] שעסקו בסיבות לכינוי ההטפה של השיח' מחמד בן עבד אל-והאב בשם והאביה... ולפיכך ראיתי לנכון להבהיר שחלק מהטקסטים מבלבלים בין תיאור ההטפה כווהאביה לבין מושגים אחרים, מתוך סברה שמדובר בעניין טרמינולוגי גרידא. ואולם, האמת היא שהדעווה של השיח' מוחמד בן עבד אל-והאב, בה תמך מייסד [המדינה הסעודית] מחמד בן סעוד, ובה דבקו בניו וצאצאיו עד ימינו אלה – איננה אלא הטפה לחזרה לעקרונות הדת האסלאמית כפי שהובאו בקוראן ובסונה.

 

כל איש ישר יכול להתוודע לאיגרותיו וספריו של השיח' מחמד בן עבד אל-והאב, כדי להיווכח שאין בהטפה הזאת שום דבר חדש שנוגד את הקוראן והסונה או נוגד את מנהגי הקדמונים. [ההטפה הוהאבית] אינה אלא הטפה לחזרה לשורשים הנכונים של האמונה האסלאמית הטהורה שהם היסוד ונקודת המוצא שלה. טעות לטעון שהכינוי והאביה הוא דבר מקורי, משום ש[השימוש] בכינוי זה נועד בעיקר להשמיץ ולהכפיש...

 

טעות לטעון כי המונח והאביה נקבע כפי שנקבע שמן של ארבעת אסכולות [ההלכה של האסלאם הסוני - החנפית, המאלכית, החנבלית והשאפעית, הקרויות על שם מייסדיהן], כיוון שמשמעות הדבר היא שהשיח' הקים [כביכול] אסכולה חדשה, כאשר [בפועל] השיח' הסתמך בפתוות ובחוות הדעת שנתן על ארבעת האסכולות [המוכרות]. גם הטענה שהווהאביה הפכה לפנים אחרות של הסלפיה מוטעית, משום שהסלפיה הנכונה היא אורח חייהם של הקדמונים ישרי הדרך שהיו מחויבים לקוראן ולסונה. השיח' מחמד בן עבד אל-והאב הטיף לחזרה לאורח חיים זה. בניגוד לדעה הנפוצה לצערנו בעידן המודרני, הטפתו לא עשתה שימוש בסלפיה למטרות פוליטיות.

 

הכותב ח'ליל אל-ח'ליל קרא לרפורמה במסרים ובמנהגים של הסלפיה שנוסדה ע"י הדעווה של השיח' מחמד בן עבד אל-והאב, ואנו שואלים: כיצד יכולים אנו לדרוש את תיקון המסרים, שהם בדיוק אותם מסרים שבהם דוגלים הקוראן והסונה?

ההטפה של השיח' מחמד בן עבד אל-והאב אינה שיטה חדשה ולא רעיון חדש, ואני שב לקורא לכל מי שמסוגל למצוא בכתבי השיח' או באיגרותיו סטייה כלשהי מכתבי הקודש או ממעשי הקדמונים ישרי הדרך ופעולותיהם, להציגם ולהביאם בפנינו.

אני קורא לכותבים ולחוקרים שלא ליפול בפח של [שימוש] במונח והאביה בטענה שמדובר בסך הכל בטרמינולוגיה. האנשים [החוקרים] שוכחים כי המטרה האמיתית של הפצת המונח הזה היא הכפשה של [תנועה] סלפית נכונה ונקייה, שאין בה מסרים הנוגדים את מה שהובא בקראן ובציוויי נביאו מחמד. מה-גם שהכפשה הזו נעשית על ידי גורמים ש[התנועה הוהאבית] ומה שהיא הובילה אליו, [קרי הקמת סעודיה], לא מוצאים חן בעיניהם.."[3]

 

סגן מנכ"ל אל-ערביה: סלמאן מגן על שמה של סעודיה

דאוד אל-שריאן, סגן מנכ"ל ערוץ אל-ערביה, שיבח בטורו באל-חיאת את מאמרו של סלמאן וטען שהמאמר מגן על שמה הטוב של סעודיה, אך גם רמז שעל אנשי הדת הסעודים להיפתח לביקורת: 

" ... העוקב אחר הבעיה הזו יודע שהרגישות של הנסיך סלמאן לצמצום [מהותה של] התנועה [שייסד] השיח' מחמד בן עבד אל-והאב למונח 'והאביה' היא מוצדקת. עם הזמן, נוספו למונח הזה מובנים שסותרים לחלוטין את הישגי התנועה הזו ואת יסודותיה, עד כדי השמצת תדמיתה של סעודיה.

 

אין ספק שהמונח 'והאביה' מהווה עלבון בשיח הפוליטי והתקשורתי, הן המערבי והן הערבי. ההסתה נגד תנועת 'השיח' והאמיר' [כלומר, נגד סעודיה שהיא יציר החיבור בין השיח'ים - אנשי הדת הדוגלים בכתביו של אבן עבד אל-והאב, לבין האמירים לבית אל-סעוד, שליטי סעודיה] הגיעה לשיאה לאחר אירועי האחד עשר בספטמבר. יריבי התנועה הזו לא הסתפקו בעשיית חשבון עם כמה אישים על שגיאותיהם, ועם מנהגים ומסורות בכמה אזורים [בסעודיה], הם אף הפכו את [סעודיה] לאחראית לטרור שמציף את העולם. לא עזרה העובדה שהתנועה הזאת לא ידעה מהפכנות או מרדנות, ונאמניה לא היו מעולם באופוזיציה. היא נולדה וצמחה בחסות איש צבא ומייסד מדינה [מחמד בן סעוד, מייסד המדינה הסעודית], והולידה מדינה מונרכית יציבה. אולי היא הייתה אלימה בראשיתה, אך זוהי תכונה שאפיינה את כל התנועות הדומות בהיסטוריה. עם זאת, כעת זו תנועה בוגרת, שגילה קרוב לשלוש מאות שנה, ומשום כך הדאגה של הנסיך סלמאן במקומה. אפשר שהמאמר של סלמאן בן עבד אל-עזיז ייצור הזדמנות לפתוח את התיק הזה ולדבר על התנועה של השיח' [אבן עבד אל-והאב] כשהיא נכונה לקבל ביקורת, כשם שהיא דוחה הטחת האשמות ושנאה."[4]

 

עורך יומון מצרי: הווהאביה פנאטית וחותרת להיות מונופול

אבראהים עיסא, עורך היומון המצרי האופוזיציוני אל-דסתור, המזוהה עם האחים המוסלמים,[5] תקף בחריפות את דברי הנסיך סלמאן, וטען כי הווהאביה היא תנועה פנאטית האחראית להקצנה של אנשי הדת במצרים ובעולם האסלאמי כולו:

" ... ובכן, הוד מעלתו הנסיך, החלטת עבורנו שהווהאביה היא המסר של הקוראן והסונה, ומכאן יש להסיק שמי שמתנגד לה מתנגד לסונה. כמה נאור וסובלני מצדך!

 

זוהי בדיוק הבעיה בווהאביה, נסיכנו. היא מתיימרת לטעון שהיא הנציג הלגיטימי [היחיד] של הקוראן והסונה ושההבנה שלה את האסלאם היא ההבנה הנכונה והטהורה. לכאורה, זהו מונופול על הבנת הדת ודחיית ההבנה של האחרים. אין שום ענווה במתן פסקי הדין הנחרצים הללו. הווהאבי אינו מרשה לעצמו לומר 'זוהי ההבנה שלי את הדת, וזוהי הדרך שלי לתפוס את מושגיו ומטרותיו'. הנסיך הווהאבי סלמאן הדגים זאת בבהירות הקנאית שלו, באמרו שהווהאביה היא האסלאם הנכון והטהור!

 

כמובן, אני לא אדבר איתו ולא עם זולתו לגבי הדרך באמצעותה הצליח האסלאם הטהור הזה להשתלט על התודעה של אנשי החג'אז, ולא אחזור עשרות שנים אחורה לפרטי מעשי הטבח ההמוניים שהתרחשו עם ההקמה הראשונה של [שושלת] הווהאביה נגד מוסלמים [אחרים] בחצי האי ערב כדי לכפות את האסלאם הטהור הזה.  אסתפק ב[תיאור] המאפיינים של הוהאביה, שהיא האסלאם הטהור לדעת הנסיך. אזכיר לו שהשיח'ים והמופתים של התנועה סירבו להכיר בכך שכדור הארץ עגול ומסתובב סביב צירו. היא זו שעד לא מכבר מנעה מבנות ונשים ללמוד, היא זו שאוסרת עליהן לנהוג בכלי רכב, היא זו שכופה [על נשים לחבוש] את הנקאב ואת הבורקה, היא זו שרואה במערב כופר ומונעת בניית בתי תפילה לבני הדתות האחרות, היא זו שמכריזה על השיעים ככופרים, היא זו שאוסרת קיום בחירות, והיא מחזיקה בעוד שורה שלמה של תפיסות צרות, פורמליסטיות ושטחיות של הדת. הווהאביה מהווה דוגמה לחד-צדדיות, להיעדר סובלנות כלפי האסכולות האסלאמיות האחרות ולפנאטיות נגד הדתות האחרות.

 

עם כל האמור לעיל, זכותה וזכותם של הדבקים [בה] להחזיק בתפיסותיהם. אולם, הבעיה שלנו עמה היא שהיא מנסה לכפות את עצמה על כל המוסלמים. כאשר עושר הנפט אפשר לה זאת היא פשטה על העולם הערבי, ובפרט על מצרים, באמצעות מימון מאות מוסדות דתיים ועשרות בתי הוצאה לאור, עיתונים, תחנות טלוויזיה, אתרי אינטרנט, בנוסף ל[מוסד] אל-אזהר... היא הדפיסה מיליוני עותקים של ספרי האמאמים הסלפים והדפיסה מאות אלפי ספרים שמפיצים את רעיונותיה ומאשימים את האחרים, וביניהם את הצופים, ואת השיעים, ואת [הפוסקים והמלומדים] המחדשים בסטייה מן מהדת.

 

משום כך אני יכול להדגיש שסעודיה היא מדינה ידידה למצרים, אולם הווהאביה, כאסכולה רעיונית והלכתית היא יריב למצרִים. היא מתנגדת להבנה המצרית המתונה (מתונה לפחות לפני הפלישה הוהאבית) של האסלאם, מצוותיו, טקסיו ותורת המשפט שלו. הווהאביה, הממומנת בידי סעודיה, יצאה מגבולות העולם הערבי אל העולם האסלאמי והמערבי והפכה את עצמה לפוסקת ולשופטת על הדת של האחרים.

 

הנסיך סלמאן מתריס ואומר 'כל מי שיכול למצוא בכתבי השיח' או באיגרותיו סטייה כל שהיא מכתבי הקודש או ממעשי הקדמונים ישרי הדרך ופעולותיהם שיביא ויציג אותם'. אולם האמת היא שאני, למשל, מסרב לעמוד בפני הנסיך, משום שאינני טוען שהווהאביה סטתה מהקוראן ומהסונה, אלא שהיא מבינה את הקוראן ואת הסונה בדרך הייחודית לה. זכותה וזכותנו להבין אותם בדרך שונה או נבדלת. מעשי הקדמונים ישרי הדרך הם מעשים של אנשים שחיו לפנינו, ובידינו הברירה אם ליטול אותם כמופת או לנהוג אחרת מהם או להבין אותם על-פי דרכנו, ולפעול על-פיהם בהתאם להבנתנו את צרכי התקופה ולפי האינטרס של דת האסלאם בכל זמן ומקום. ברם, הקיפאון [בדור של הקדמונים] והקשיחות החריפה בדבקות ב[מעשי הקדמונים] מבלי חשיבה או הפעלת השכל הם עניין והאבי מאד.

הווהאביה לא סוטה מהדת וגם מי שחולקים עליה או מתנגדים לה  אינם סוטים מהדת. אילו השתכנעו הווהאבים בכך, דעתם הייתה נחה ודעת האחרים הייתה נוחה מהם. אולם מרגע שהם ישתכנעו בכך הם כבר לא יהיו והאבים כלל."[1] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 17.3.2010

[2] אל-חיאת (לונדון), 15.4.2010

[3] אל-חיאת (לונדון), 28.4.2010

[4] אל-חיאת (לונדון), 29.4.2010

[5] בעניינו של אבראהים עיסא ראו דוח ממרי על הלובי האיראני בתקשורת המצריתי


תגיות