המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
נסיכה סעודית: השיעים החדירו מנהגים פאגאניים לאסלאם
26/1/2010

 

נסיכה סעודית: השיעים החדירו מנהגים פאגאניים לאסלאם

 

על רקע המתיחות הנמשכת בין סעודיה לאיראן, ובין סונים לשיעים במזרח התיכון באופן כללי, פרסמה הנסיכה הסעודית, בסמה בנת סעוד בן עבד אל-עזיז[1], טור ביומון אל-מדינה, בו היא מוקיעה את מנהגי האבל של השיעים בטקסי העאשוראא ומכנה אותם מנהגים פאגאניים. להלן קטעים מן המאמר:

 

"'אללה, ברך את אדוננו מוחמד, את משפחתו ואת כל רעיו'. כך אנו חותמים כל תפילה, כל [ציטוט] מהסונה, וכל [עשיית] מצווה. והנה, כל שנה לאורך המאות האחרונות, חוזרות על עצמן תמונות סותרות של המוסלמים. הסונים צמים בעאשוראא תוך הליכה בדרכי תורתו של נביאם. הם מרוממים את חודש [מוחרם] הקדוש הזה באמצעות צום ובאמצעות קבלת הגמול והפקת והלקחים הטמונים בו.

 

במקביל לכך אנו רואים את אחינו, בני כמה מן הכתות האסלאמיות [הכוונה לשיעים], מתרוצצים בבהלה, נרגנים וצווחים, כאילו שאינם יודעים שאללה ציווה להנמיך את הקול אפילו בזמן התפילה... מות הקדושים של חוסיין עליו השלום הוא אפוס שאנו כמוסלמים רואים בו לקח עבורנו ועבור כל הדורות הקודמים, הנוכחיים והעתידיים. אולם סיפורו ותורתו, של סבו הנביא ושל כל משפחתו, רחוקים ממעשיהם של חלק [מהמוסלמים], אותם אנו רואים בטלוויזיה ובעיתונים ובתמונות מבחילות באינטרנט. [כל זאת] ביום שאמור להיות יום של הכנעה [לאל], מנוחה, הרהור, צום, ביצוע [חובות], והפקת לקחים מן העוולה והתוקפנות שהיו מנת חלקם [של חוסיין ומשפחתו] בסוף ימיהם...

 

החסידים הללו מתקבצים באלפיהם ברחובות ומכים את עצמם בשרשראות ובמקלות. דמם נשפך בשם שהיד האסלאם, נכד הנביא ואדון צעירי גן העדן, שתורתו חפה מאותם מנהגים נפשעים של הכאה המהווים את הצורות המכוערות ביותר של פרימיטיביות ומנהגים פאגאניים שנאסרו על-ידי הנביא. הודות לטבע הבריא בה חנן אותנו הבורא, ובאמצעות הקריאה שלנו את הסונה ואת תולדות משפחת הנביא, אנו יודעים שכל הטקסים הללו הם מנהגים פאגאניים שהוחדרו לאסלאם, כחרב שמפלחת את שורותינו ואת תורתינו, זהותנו ואמונתנו.. כדי שנחדל מלהיות אומה אחת כפי שציוונו נביאנו, ובמטרה שלא נחיה בשלום שהוא לב האסלאם...

 

כלום אין הנטייה הטבעית מנחה אותנו לאחוז בתורת הנביא, בקוראן ובסונה, [ולהעדיפן] על-פני מי שבגדו בדת והאליהו את עלי ואת בניו וגידפו את רעי הנביא...

בעוד נביאנו מגודף, נתון למתקפה ומפיצים אודותיו סרטים פוגעניים, אחינו בחלק מן האסכולות [הכוונה לשיעים] עסוקים בנהי על גורלו של נכד הנביא. הם שכחו שהשורש הוא הנביא! הלא צוואת חוסיין הייתה להיצמד לאורחותיו ולתורתו של סבו. אויבי האסלאם נזרעו בינינו מזה מאות בשנים, הביאו פירוד בשורותינו, והתירו את מה שאסור אצלנו, וכל זה בשם משפחת הנביא? ההווה שלנו מצער. נביאנו מקולל ומגודף, והסרטים המתועבים ביותר מיוצרים אודותיו, [אך] כל אחד עסוק בחייו ובבעיותיו הפרטיות.

 

מוחמד בן עבדאללה ובני משפחתו חפים וטהורים מכל הדם שהותר בשמם, ומכל החידושים האסורים שיוחסו למשנתם ולתורתם. כלום לא הגיע הזמן להתעורר ולחזור בתשובה? הבה נתאחד ונגן על נביאנו אל מול פני האויב ונתמוך בו באומר, במעש, בחשיבה ובחיקוי הסונה שלו. [הבה] נימנע מלהיות מכשירים ביד מי שרוצה לפלג ולהחליש אותנו, כך שקולנו לא יישמע, וכך שאנו לא נתאחד בכוח שיבהיל את העולם, וגורם לכך שאיש לא יכבד את דעתנו, את דתנו או את נביאנו."[2]

 

 [1] בתו של סעוד בן עבד אל-עזיז, מלכה השני של סעודיה.

[2] אל-מדינה (סעודיה), 4.1.2010

תגיות