המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור פלסטיני: היהודים - הנאצים של המאה ה-21
16/12/2009

 

פובליציסט פלסטיני: לא היתה שואת יהודים; ללמד את שואת הפלסטינים

 

באוגוסט 2009 נפוצה בעזה שמועה שאונר"א, 'סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם למען פליטי פלסטין במזרח התיכון', מתכוונת לכלול בחומר הלימוד בבתי הספר שלה ברצועת עזה, במסגרת נושא זכויות האדם, את שואת העם היהודי במלחמת העולם השנייה. השמועה עוררה גל תגובות, ביניהן זו של פאיז אבו שמאלה, פובליציסט ופרשן פוליטי פלסטיני וראש עיריית ח'אן יונס לשעבר. במאמרו ביומון 'פלסטין' של חמאס מזהיר אבו שמאלה את אונר"א מלהתערב התערבות ערכית ברחוב הפלסטיני. הוא מביע התנגדות תקיפה ללימוד השואה ומטיל ספק בהתרחשותה, בהסתמכו על דבריהם של מכחישי שואה. יתרה מכך, הוא טוען כי הישראלים, 'הנאצים של המאה ה-21', מבצעים שואה יומיומית בעם הפלסטיני, ודורש להוסיף את השואה הזאת לתוכנית הלימודים. להלן תרגום המאמר.[1]

 

"החלטה 302 של העצרת הכללית [של האו"ם] מ-8.12.1949, שבתוקפה נוסדה אונר"א כסוכנות מיוחדת וזמנית, הגדירה שתפקיד הסוכנות הוא להתייעץ עם הממשלות המקומיות בנוגע לביצוע פרויקטים של סעד, תעסוקה ותכנון, כהכנה לזמן שבו לא יהיה עוד צורך בשירותים אלו. לנו הפלסטינים יהיה צורך בשירותי סעד ותעסוקה כל עוד יתקיימו התנאים שהפכו את העם הפלסטיני לפליט. אדרבא, אנו מתעקשים להשתמש בשירותי האו"ם עד שהפליטים ישובו לארצם ובעייתם המדינית תיפתר פתרון צודק.

 

מאז ייסוד האו"ם ועד עתה, הארגון היה מחויב להגיש את שירותיו לפליטים הפלסטינים מבלי לפגוע ברגשותיהם הלאומיים, אמונותיהם הדתיות, מנהגיהם החברתיים ותרבותם האנושית, והוא נהנה מאמון וכבוד מצד הפליטים במולדת ובתפוצות. אך ברגע שאונר"א תסטה מהמטרה שלשמה נוסדה, ותחשוב למלא תפקיד פוליטי, או להציב תנאים ערכיים תמורת שירותיה, או להשפיע תרבותית באמצעות חיוב לימוד השואה שהיהודים היו נתונים לה, זה יהפוך על פיו את הקשר הקיים בין אונר"א לפליטים הפלסטינים. למרות הכחשתה של נציבת אונר"א, הגברת קארין אבו זיד, שתוכניות [הלימוד] של הארגון כוללות רמז כלשהו לשואה – דבר הראוי להערכה – בכל זאת מכינים נוסח ראשוני של תוכנית [הלימוד] שיוצג בפני קבוצות בחברה האזרחית [הפלסטינית] כדי שיאשרו אותו.

 

האחראים חייבים לשים לב לסכנה הטמונה בפתיחת הפצעים הפלסטיניים, וזאת בשל הסיבות הבאות:

 

ראשית, העולם אינו מסכים פה אחד על התרחשות השואה, [ויש כאלה] המטילים ספק בהתרחשותה לפי הגרסה היהודית. מיליון אירופאים מסכימים עם הוגה הדעות הצרפתי רוז'ה גארודי שציטט בספרו 'המיתוסים המכוננים של מדינת ישראל' בעמ' 107 את הודאתו של ד"ר קובובי ממרכז התיעוד בתל-אביב בשנת 1960, שאמר: 'אין כל מסמך חתום מטעם היטלר או הימלר או היידריך שמדבר על השמדת היהודים, והביטוי 'השמדה' אינו מופיע באיגרת של גרינג אל היידריך בנוגע לפתרון הסופי של הבעיה היהודית'. בעמ' 119 באותו הספר מופיע מה שכתב אחד מהמשפטנים האמריקאים שנשלחו אל דכאו אחרי שהפך למחנה אמריקאי ולמרכז לשפיטת פשעי מלחמה. הוא אמר: 'גרתי בדכאו במשך 17 חודשים אחרי המלחמה בתור שופט צבאי של ארה"ב, ואני יכול להעיד: לא היו שם תאי גז, ומה שמוצג בפני המבקרים מוצג בטעות כתאי גז, אע"פ שמדובר ב[תאים] לשריפת גופות המתים. לא היו בגרמניה תאי גז כלל, ואני יכול להבטיח שהם משתמשים במיתוס הישן כדי לטעון שמיליוני יהודים נהרגו. אחרי שש שנים אני טוען שאם היו יהודים רבים שנהרגו, אז מספרם בשום פנים ואופן אינו מגיע למיליון, ואני חושב שאני מוסמך לדבר על כך יותר מאחרים'.

 

שנית: גם אם כל ממשלות העולם היו מסכימות על כך שהשואה התרחשה לפי הגרסה היהודית, זה לעולם לא ישכנע את הפלסטיני הרואה שהעולם הכיר בכך שנעשה לו עוול, [אך] העלים עין מהשואה המתבצעת נגדו באופן יומיומי. [שואה] זו צולה את בשר הפלסטינים באמצעות המחסומים ומתיכה את עצמותיהם באמצעות המצור – והעולם כולו צופה, שותק ובולע לשונו. ואם מר ג'ון גינג, מנהל המבצעים של אונר"א בעזה, היה שואל כל קהל של תלמידים פלסטינים: מהו יהודי? הוא היה מקבל תשובה מהירה: היהודי הוא מוות, פצעים, עינוי אסירים, הריסת בתים, חורבן, אבדון, רמאות, מצור ועושק. איך אפשר לדרוש מהמעונה להזיל דמעות על מענהו? איך אפשר לדרוש מהקורבן לנגב את הדם מסכינו של התליין, מבלי להיאנק אנקת מוות מול פני העולם?

 

אנו, הפלסטינים, איננו מסתפקים בסירוב ללמד את ילדינו על השואה. חובה שיהיו לנו שיעורים מיוחדים על אודות הנאצים של המאה ה-21 – על היהודים הישראלים הפושעים, הטרוריסטים, הממשיכים להמיט עלינו שואה עד לרגע זה. איננו משקרים בנוגע למציאות שאנו חיים בה, ואנו מאמינים שאנו [חיים] באסון שאירופה לקחה בו חלק במטרה להציל את היהודים. איך אנו יכולים לבכות על מי שפוגע בשמחתנו, דוקר את גופנו, גוזל את ביתנו, שותה את המים שלנו ומטיל מצור על האוויר שלנו? איך אנו יכולים להאמין שהיהודי הרוצח והעושק הזה היה פעם עשוק, או שהיה נתון להשמדה ע"י מישהו? איך הנרצח יהפוך לרוצח אם בדמו אינם זורמים תורות ורעיונות ואמונות טפלות, שאתה צריך לשים אליהם לב, מר ג'ון גינג? אני מקווה שאתה לא תהיה אחד מהזרים האלה המופיעים בפרק 61 בספר ישעיה [פס' 5-6, שבו ישעיה] אומר ליהודים: 'ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני נכר איכריכם וכורמיכם. ואתם 'היהודים' [בפס' המקורי: כוהני ה'] תיקראו, משרתי אלוהינו ייאמר לכם; חיל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו'".[2][2] נראה כי הכותב קורא לג'ון גינג שלא ישרת את מטרותיהם של היהודים בכך שיכפה את לימוד השואה.