המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שר ההגנה המצרי לשעבר על יחסי מצרים-ישראל
8/7/2000


שר ההגנה המצרי לשעבר על יחסי מצרים-ישראל

 

"פילדמרשל" עבד אל-חלים אבו ר'זאלה שימש במשך שנים רבות כשר ההגנה המצרי ונחשב במשך תקופה ארוכה לאיש מספר 2 במצרים ולמועמד העיקרי לרשת את הנשיא מבארכ. בשנת 1989 פיטר מבארכ את אבו ר'זאלה מתפקיד שר ההגנה ומינה אותו ליועץ אישי. בפברואר 1993 התפטר אבו ע'זאלה באופן סופי.

 

לאחרונה התראיין אבו ר'זאלה לשבועון הנאצריסטי, אל-ערבי, והציג עמדות נוקשות בנוגע ליחסיה של מצרים עם ישראל. להלן קטעים מהראיון עם מי שנחשב במשך תקופה ארוכה כיורשו של הנשיא מבארכ[1]:

 

שאלה: האם אנו נאלצים בעל כורחנו לקבל את השלום עם ישראל?

אבו ר'זאלה: השלום עם ישראל בלתי אפשרי. שאיפתה הבלתי נלאית של ישראל להתחמשות והדגש שהיא שמה תמיד על חלום ארץ ישראל הגדולה מוכיחים, שהיא איננה מעונינת בשלום.

 

שאלה: כיצד?

אבו ר'זאלה: כאשר הלגיטימיות של המדינה משוללת כל יסוד, פרט לסמכות של האגדה הדתית [בדבר "ארץ ישראל הגדולה"], הופך השלום לבלתי אפשרי, משום שהאגדה מבקשת ליצור מפה ישראלית התואמת את האמונה. ישראל הגדולה, כפי שהיא מוזכרת בתורה, משמעותה כיבוש האדמה הערבית מהנילוס ועד לפרת, והיא [ישראל] לא תוותר לעולם על חלומותיה.

 

שאלה: משמעות הדבר שאנו בדרך למלחמה?

אבו ר'זאלה: אולי לא עכשיו, אבל אנו מחויבים להיערך לה תמיד.

 

שאלה: האין משמעותו של כל ארסנל הנשק הקונבנציונאלי, הנשק להשמדה המונית והנשק הגרעיני שאין ביכולתנו להילחם בישראל?

אבו ר'זאלה: השלום עבורנו הוא מטרה אסטרטגית חיונית, כדי שנוכל להתפנות לפיתוח ארצנו ולהשתלב במאה העשרים ואחת במהפכת המידע והתקשורת. השלום אליו אנו מתכוונים הוא השלום הצודק והיציב, דבר אותו דוחה ישראל החוסה בצל ארסנל הנשק להשמדה המונית שלה ובהגנה האמריקאית הפומבית שהיא מקבלת. אלא שאל לדבר להפחידנו. הניסיון מוכיח שאנו מסוגלים להביסה.

 

שאלה: לאיזה ניסיון אותה מתכוון?

אבו ר'זאלה: כוונתי לתבוסתה של ארה"ב בוייטנאם. כולנו מודעים להיקף היכולת הצבאית האמריקאית, שלא ניתן להשוותה כלל לזו הישראלית. תבוסתה של ישראל בדרום לבנון מול לוחמים ספורים של תנועת ההתנגדות הלבנונית [היא מקרה נוסף]. שני המקרים האלו מצביעים במידה רבה על נקודות חולשה, שלא ניתן להתעלם מהן כשעוסקים בישראל.

 

שאלה: מהן "נקודות החולשה" שאל לנו להתעלם מהן?

אבו ע'זאלה: הן אצל ארה"ב והן אצל ישראל קיימת רגישות רבה לאבדות בנפש. זוהי נקודת חולשה חשובה ביותר. לכך יש להוסיף את העובדה שלישראל כוח אנושי מוגבל בהיקפו שהמוראל שלו ייהרס כאשר יהיו אבדות, ולו מועטות, בנפש. שנית, המטרות האסטרטגיות החשובות מצויות באזורים מצומצמים ומוגדרים, דבר ההופך אותן למטרות בנות השגה שניתן בנקל להלום בהן ולהשפיע על תפקודן. שלישית, לישראל גבול ארוך, מחד גיסא, ועומק מוגבל, מאידך גיסא, המגבירים את חשיבותן והשפעתן של פעולות "פדאיות" [הכוונה לגרילה ולטרור].

 

שאלה: אבל היכולת הגרעינית של ישראל פותרת עבורה את הבעיה הזו?

אבו ר'זאלה: אינני סבור שישראל תהמר על שימוש בכוח זה באזור רגיש בעולם, דוגמת המזרח התיכון, שיש בו [מדינות בעלות] אינטרסים משותפים עם המעצמות. יתרה מכך, ניתן לנטרל את האיום הגרעיני אם מדינות ערב, ובעיקר מדינות הטבעת, תצלחנה לשים את ידן על נשק המסוגל לפגוע בעומק הישראלי ולגרום אבדות משמעותיות בנפש ובציוד. נשק זה אינו צריך להיות בהכרח נשק להשמדה המונית. הטק"ק הבליסטי בטווח ההגיוני של 600-500 קילומטר יכול לשמש אמצעי הרתעה בעל השפעה נגד כל סוגי הכוחות הישראליים, בין שהם כוחות קונבנציונאליים ובין שהם כוחות גרעיניים.

 

שאלה: בידי ישראל כעת מערכת של טילים נגד טילים, או לכל הפחות תהיה מערכת כזו בידיה תוך תקופה קצרה...

אבו ר'זאלה: לא ניתן להתגונן מפני התקפה של טילים רבים מכמה כיוונים. אף מערכת הגנה נגד טילים לא תוכל להתמודד עם יותר מאשר טילים ספורים מאותה התקפה. יתר הטילים יגיעו אל מטרותיהם. המפקדים הישראלים יודעים זאת. כלומר, ההרתעה מורכבת משלושה מרכיבים: הבעלות על האמצעי, הנחישות לעשות בו שימוש והידיעה של האויב על כך שאמצעי זה ברשותך. יתכן שהבעתה שגרמו 13 טילי סקאד עיראקים, שראש הקרב שלהם הוקטן כדי להגדיל את הטווח, היא ההוכחה הטובה ביותר לכך.[1] אל-ערבי (מצרים), 2.7.2000.

תגיות