המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חוקר פלסטיני: תנועת החמאס צריכה לבטל את אמנתה
9/3/2009

 

חוקר פלסטיני: תנועת החמאס צריכה לבטל את אמנתה

 

במאמר ביומון הלונדוני "אל-חיאת" קרא העיתונאי והחוקר הפלסטיני, ד"ר ח'אלד אל-חרוב, המשמש גם כמנהל פרויקט לתקשורת ערבית באוניברסיטת קימברידג',  לבטל את אמנת החמאס, כיוון שהיא מביעה עוינות ליהודים רק משום שהם מאמינים בדת היהודית ושהיא מסבה נזק לפלסטינים בהציגה את חמאס כתנועה אנטישמית החותרת להשמדת ישראל.[1]

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:

 

אמנת החמאס אינה מקודשת וצריך לשנותה

"צריך לשנות את אמנת החמאס, משום שהיא מזיקה לפלסטינים ולחמאס. אי אפשר לקבלה או להמשיך להחריש לגביה. אמנת החמאס איננה טקסט מקודש והשיח על שינויה אינו חייב לעורר רגישות גדולה שבה אנו מבחינים אצל מקצת מנהיגי חמאס, אנשיה או תומכיה. כאשר חמאס הייתה ארגון קטן היה מותר לה [לעשות] מה שהיום אסור לה [לעשות]. מבחינת הפלסטינים ומבחינה בין-לאומית לא קביל שתנועה פוליטית פלסטינית תחתור למעמד של נציג לגיטימי ותתחרה על כך [עם אש"פ] כשהיא עדיין מחזיקה טקסט קשה מנשוא דוגמת אמנת החמאס שאי אפשר להגן עליו...

 

מעשית, החמאס יכולה וחייבת לעשות אחד משני הדברים בקשר לאמנתה: הראשון – שינוי שורשי; השני – השמטה של הסעיפים הגדושים בהכרזת מלחמה נגד היהודים כמאמיני דת. אין אנו משלים את עצמנו ששינוי האמנה יביא בעקבותיו תמורה מיידית ויסודית בהשקפתו של העולם כלפי החמאס והפלסטינים, אך הוא יבטא אמונה שהשינוי הזה הכרחי מבחינת המצפון של המאבק הפלסטיני והערבי שחייב לנבוע מעקרונות הומניטריים עמוקים..."                          

 

האמנה מאמצת טענות אנטישמיות אירופיות

"מדוע חייבים לשנות את אמנת החמאס, כיצד לשנותה ומה [התועלת] שתצמח מכך לחמאס ולפלסטינים? חייבים לשנות את אמנת החמאס, משום שהיא אינה משקפת את מהות המאבק הפלסטיני נגד המפעל הציוני והיא משתמשת במסר שחמאס נטשה זה זמן רב. האמנה מתמקדת ביהודים כמאמינים בדת ומכריזה על איבתה להם משום שהם כאלה ולא משום שהם תוקפנים. האמנה מאמצת את כל הטענות האנטישמיות באירופה, מייבאת אותן ומפיצה את [סיפור] 'המזימה היהודית העולמית'. עפ"י האמנה 'היהודים צברו משאבים חומריים מרשימים בסכומי עתק שאותם גייסו כדי להגשים את חלומם. הם השתמשו בכסף כדי לשלוט על אמצעי התקשורת בעולם וכדי לעורר מהפכות ברחבי העולם למען האינטרסים שלהם ולמען הפקת רווחים. הם עמדו מאחורי המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית ורוב המהפכות ששמענו עליהן'. זה באמת מביש שטקסט כזה יישאר באמנה של כל ארגון פלסטיני הקורא לסיום הכיבוש הציוני..."

 

חמאס משתמשת במסמך מפוברק כ'פרוטוקולים של זקני ציון'

"המסר של החמאס רחוק מן האמנה ואין לו קשר אליה. כל מנהיגי חמאס בתחומי הרש"פ - החל מהשיח' אחמד יאסין, עבד אל-עזיז אל-רנתיסי וכלה במחמוד אל-זהאר -  וכן מנהיגיה מחוץ לרש"פ - ח'אלד משעל, מוסא אבו מרזוק ורבים אחרים - שבים ואומרים כי המערכה שלהם היא נגד הציונים ולא נגד היהדות כדת. הם אף מתפארים בדו-קיום יהודי-נוצרי-מוסלמי בפלסטין ובעולם הערבי במשך דורות ארוכים. אין בשיח שלהם שימוש ב'פרוטוקולים של זקני ציון' שהוא ספר מפוברק ואווילי. יצרו אותו האנטישמים באירופה כדי לתרץ את פשעיהם נגד היהודים בתחומה ואחר כך פרסמו אותו בעולם הערבי. אמנת החמאס הסתבכה כאשר הזכירה אותו והביאה אותו כעדות.

 

חמאס אינה יכולה לדבר עם העולם כולו כאשר מגבילות אותה מובאות מן האמנה. מכונת תקשורת ענקית של השדולה הציונית והישראלית תרגמה את האמנה אולי לכל השפות בעולם ואפילו לשפה הסינית, וכל זה כדי להוכיח את 'האנטישמיות' של חמאס ושל הפלסטינים ולהוכיח כי מטרותיהם הן להשמיד את היהודים..."

 

אמנת החמאס אינה משקפת את עמדות התנועה

"מנהיגי חמאס המקיימים קשר עם העולם החיצון יודעים איזה מחיר כבד משלמת תנועתם עקב דבקותה באמנה שאין לה עוד ערך בכתבי החמאס... מנהיגים אלה יודעים כי האמנה יצאה לאור בחודש אוגוסט 1988 בצורה חפוזה ולא נערך דיון אמיתי לגבי תכניה, והיא אינה מבטאת את תודעת  החמאס באותם ימים לא כל שכן את תודעתה היום... אם האמנה אמנם מבטאת באמת ובתמים את מהות החמאס, צריכים מנהיגיה להכריז על כך באופן ברור כדי [שההחלטה] האם לתמוך בחמאס או להתנגד לה [תתקבל] על סמך בהירות עמדתה כלפי האמנה, ואפילו [ההחלטה האם לנהל] מו"מ עם חמאס או להחרימה צריכה להתקבל גם היא על סמך [עמדתה של החמאס] בנושא זה.

 

אלא שמדיניות החמאס בנושא האמנה נראית לעת עתה מיזוג של הזנחה מכוונת והטמנת הראש בחול בתקווה שהאמנה תישכח במרוצת הזמן. בפועל, קורה בדיוק ההפך – ככל שחמאס מתחזקת [גוברת] ההתמקדות באמנה והשימוש בה כעדות לאי כשירותה הפוליטית של תנועה זו..."

 

להיפטר מסימני הגזענות

"מובן שהטיעון המתנגד לשנות את האמנה מכיל תירוצים כגון חשש מהאשמת החמאס כי היא משנה את האידיאולוגיה שלה, עושה ויתורים והולכת בדרכי אש"פ. בפוליטיקה התירוץ הזה חסר ערך  משום שאין פגם בשינוי לכשעצמו, אלא הוא דרוש ויש בו התחשבות מודעת בנתונים החדשים. מהות השינוי היא העניין החשוב. מה שנדרש בדחיפות הוא רק היפטרות מכל סימני הגזענות הפוגעת ביהודים בשל אמונתם הדתית ומסובכת באנטישמיות האירופית... תירוץ נוסף יכול לטעון כי שינוי האמנה חייב לבוא במסגרת עסקה גדולה יותר ועליו להיות מוצג כוויתור ולא כיוזמה עצמית ללא תמורה. היגיון זה מטיל דופי בטוהר של הזכויות הפלסטיניות ואינו מועיל להן. כאילו הוויתור על מסרים שיש בהם חשד לגזענות ולהפליה דתית אינו נובע מתוך מודעות עצמית, אלא מתוך לחץ חיצוני וכוויתור פרגמטי שאינו משקף שכנוע עמוק אלא פשרות חולפות."

 

עליית הימין בישראל – עיתוי טוב לשינוי האמנה

"חמאס יכולה להפוך את שינוי האמנה ליזמה התקפית שבאמצעותה היא תחסל אין-ספור נימוקים של העולם כולו שתרמו להטלת מצור על התנועה, על פלסטין ועל העם [הפלסטיני] בשנים האחרונות. ייתכן שהרגע הנוכחי הוא העיתוי הטוב ביותר ליזום את שינוי האמנה. [זהו] רגע ההידרדרות הישראלית הקולקטיבית ימינה, הרגע שבו הממשל האמריקני מעוניין בפתיחות כלפי בעיות האזור ומעוניין לדבר עם כל הצדדים, רגע של התגברות ההבנה באירופה שיש צורך לשנות את המדיניות הקולקטיבית כלפי פלסטין, מדיניות שצייתה בקלות דעת וללא בושה למדיניות בוש הבלתי ניטרלית. אחת הטענות החשובות של הימין בישראל ושל נאמניו ותומכיו בכל העולם היא שמטרת חמאס והפלסטינים היא יישום השמדת היהודים שנית והפעם בפלסטין בדומה להשמדתם באירופה ע"י הנאצים הגזעניים. אין השפעה [מזיקה] יותר על אירופה מאשר העלאת העבר הנאצי נגד יהודי היבשת. אמנת חמאס מספקת את הכלים [למאבק נגדה] והיא מתנה זמינה שניתן תמיד לצטט ממנה ולהשתמש בה כראיה, וכך המערכה המילולית שמעוררת האמנה הופכת למערכה האמיתית לכאורה במקום [שהמערכה האמיתית] תהיה נגד מציאות של כיבוש המתקבע ומושרש."

 


[1] אל-חיאת (לונדון), 22.2.2009

תגיות