המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עורך יומון סורי ממסדי משווה את בוש והניאו-שמרנים לנאצים
12/10/2008

 

עורך יומון סורי ממסדי משווה את בוש והניאו-שמרנים לנאצים

 

במאמר מערכת שפורסם ב-30 ביולי 2008 ביומון הסורי הממסדי, "תשרין", השווה עורך היומון, עצאם דארי, בין ג'ורג' בוש לאדולף היטלר ובין הניאו-שמרנים לנאצים. לטענתו, אין הבדל בין התכנית הגלובאלית של ארה"ב בעידן בוש לבין התכנית שהייתה למשטר הנאצי בגרמניה בתקופתו של היטלר.[1]  להלן תרגום עיקרי מאמרו:

 

"החלה הספירה לאחור להסתלקות הממשל המסוכן ביותר שידע העידן המודרני מאז נפילת המשטר הנאצי של היטלר... למרות שההשוואה בין הנשיא בוש להיטלר ובין הניאו-שמרנים לנאצים עלולה להרגיז את 'המלכים של וושינגטון', אין ממנה מנוס. [המציאות] שידע העולם במשך שתי הקדנציות הנשיאותיות של בוש, מחייבת אותנו לערוך השוואה אובייקטיבית בין שתי התכניות, הנאצית והאמריקאית. אם טעות בידינו, הרי שטעות לעולם חוזרת. [להלן ההשוואה]:

 

אדולף היטלר הוביל את העולם למלחמת עולם הרסנית שהביאה למותם של מיליוני בני אדם, והצבאות הנאצים כבשו מדינות והפילו משטרים. ג'ורג' בוש [מצדו] הוביל [אף הוא] שורה של מלחמות, החל באפגניסטן, עבור בעיראק וכלה בלבנון, והצבא האמריקאי כבש מדינות והפיל משטרים. אירועי שמונה השנים [האחרונות] הם הדבר הקרוב  ביותר שיכול להיות למלחמת עולם.

 

[בנוסף], מאשימים את היטלר שהוא נאצי המחזיק ברעיונות גזעניים. אין ברצוננו להטיל בכך ספק, אך במה שונים בוש והניאו-שמרנים מקודמיהם הנאצים? האם לא הצהיר בוש מראשית כהונתו כי הוא מכריז 'מלחמה צלבנית' על המוסלמים והערבים? אם צוות שיפור התדמית של ארה"ב – המתקן את מעשי האווילות והשגיאות של בוש – ניסה בזמנו לתקן את ההצהרות הגזעניות הללו, הרי שמה שהתרחש באפגניסטן, עיראק, לבנון, פלסטין, סודאן, סומאליה ומדינות נוספות, אישר כי אכן מדובר בתרגום אופרטיבי של אותן הצהרות, כמו גם של האיבה המקננת בלבו של בוש ושל כנופיית הניאו-שמרנים שלו. הללו מיישמים את מצוות התלמוד, הקוראות להרוג ולהשמיד את 'הגויים', ובראשם את המוסלמים המשולים ל'חרקים' ול'מקקים!'.

 

אף אחד לא יודע מה מספרם המדויק של קורבנות הטרור של בוש באפגניסטן, אך הוא גדול מאוד. אשר למספר [הקורבנות] בעיראק, הוא עדיין בגדר אומדן, [אך] משערים כי למעלה ממיליון ומאתיים אלף עיראקים מצאו את מותם כתוצאה מהפשע שביצע ממשל בוש נגד עיראק, וכי מספרם של הנכים, הפצועים ו[הפליטים] שגורשו עומד על מיליונים. כל זאת בנוסף להרס שנגרם לארץ הזו, אשר החזיר אותה לתקופת האבן.

 

אל לנו לשכוח כאן גם את קורבנות הטרור בלבנון, אשר נועדה לשמש תחנת מעבר עבור התכנית האמריקאית-ציונית המוכרת בתור 'תכנית המזה"ת החדש', ואת הטרור נגד פלסטין הכבושה. קצרה היריעה מלתאר את הדברים.

 

לסיכום, אנו סבורים – מבלי להמשיך ולמנות דוגמאות נוספות – כי התכנית הגלובאלית של ארה"ב, המבקשת להפוך את המאה ה-21 למאה אמריקאית, אינה שונה מהתכנית הנאצית, ששאפה לכבוש את העולם ולהפוך את המאה ה-20 ל[מאה] נאצית!

 

למען ההגינות, [יש לציין כי] עמי העולם – או לפחות רובם – סבלו מהממשל של בוש ושל הניאו-שמרנים, ובראשם העם האמריקאי עצמו, ששילם את מחיר חלומותיה של הקבוצה הקיצונית והקנאית הזו, המכירה רק את שפת המלחמה וההרס ומזלזלת ברצון העמים ובזכויותיהם. במשך שמונה שנים שילמו האמריקאים מס בכסף ובדם, מה גם שהמדיניות האמריקאית הביאה עליהם חרפה ושנאה. הם יהיו המאושרים ביותר כאשר יסתלק הענן השחור הזה מעל שמי אמריקה, ובוש ועמודי התווך של ממשלו ייצאו מהבית הלבן וייכנסו לאחד הדפים השחורים ביותר בהיסטוריה [האנושית]."[1]  תשרין (סוריה), 30.7.2008.