המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ערפאת סופד לעבד אל-נאצר
2/10/2003

 

ערפאת סופד לעבד אל-נאצר: 'הנשיא הלוחם... הוא אתנו בהקרבה עצמית'

 

לפני שבוע נשא יו"ר הרש"פ, יאסר ערפאת, דברים לזכרו של גמאל עבד אל-נאצר, נשיא מצרים לשעבר, ביום השנה ה-33 למותו. להלן תרגום דבריו כפי שהובאו ב- 28.9.2003 בסוכנות הידיעות הפלסטינית, ופ"א[1]:

 

"הלוחם והנשיא המנוח גמאל עבד אל-נאצר כמפקד, כמנהיג וכחלוץ מצרי, ערבי ובינלאומי - אין זה קל עבורי לכתוב על הלוחם, הנשיא גמאל עבד אל-נאצר ביום הזיכרון למותו. זאת מפני שהוא איננו זיכרון אלא רוח האומה הערבית שלא מתה ולא תמות לעולם, וכן מפני שהוא רוח ההתנגדות הפלסטינית שאודותיה אמר: 'ההתנגדות הפלסטינית קיימת כדי להישאר ולנצח'.

 

הלוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר ברוחו, באומץ ליבו, במחשבתו היוצרת ובחלום המולדת הערבית הגדולה אינו בגדר זיכרון או סוגיית האתמול, אלא הוא ההווה, סוגיית היום וסוגיית המחר הערבי המפציע שלמענו הקדיש הלוחם והנשיא עבד אל-נאצר את כל חייו ונפל כשהיד לאומי ערבי, כפטריוט מצרי וכלוחם התנגדות פלסטיני על אדמת המאבק והעימות נגד הקולוניאליזם הישן והחדש ונגד גזילת פלסטין, הקולוניאליזם שלה, בנית ההתנחלויות בה, חלוקתה וקריעתה לגזרים. הוא הפאר והכבוד.

 

העניין [שלמענו נאבק] הלוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר, המסר שלו ולחימתו היא עניינו של כל ערבי מן האוקיינוס האטלנטי ועד למפרץ הפרסי, בין אם שליט או אזרח [פשוט]. זאת מפני שעקרונותיו של עבד אל-נאצר הן העקרונות שעל בסיסם צמחה אומתנו הערבית ומצאה את מקומה תחת השמש.

 

הלוחם גמאל עבד אל-נאצר הקדיש את חייו למען גדולתה של האומה הערבית, אחדותה וכבודה ולמען גירוש את כוחות הקולוניאליזם מרחבי המולדת הערבית. למענה של פלסטין הפצועה קם הקצין המצרי הצעיר מן המצור בפאלוג'ה שבפלסטין כדי לצור על כוחות הקולוניאליזם ולגרשם ממצרים - לבה הפועם של האומה הערבית. [באומרו:] 'על הקולוניאליזם לקחת את מקל ההליכה שלו ולהסתלק'; 'מהיום והלאה אין מקום לקולוניאליסטים, לכובשים ולפולשים'; 'אדמה זו היא ערבית ולא יתנוסס עליה שום דגל זולת דגל האומה ערבית'.   

 

הלוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר חי באומה שלו, במוחותיהם ובזרועותיהם של הערבים הנושאים את המסר שלו בדבר השחרור, האחדות, והקדמה הערבית ואשר לא יזנחו את עקרונותיו ולא יניחו את הדגל שהניף הלוחם הנשיא גמאל עבד אל-נאצר כמגדלור המאיר של האומה כולה.

 

באשר לפלסטין הרי שעבד אל-נאצר הלוחם והנשיא הוא השהיד הגדול ביותר שלה, הוא החייל הפדאי ולוחם ההתנגדות תחת המצור בפאלוג'ה, אשר סירב להיכנע ובחר בעמידה האיתנה ובהתנגדות ואשר נשא את פלסטין בלבו, בתודעתו ובמחשבתו כל חייו. הוא התנגד ל[רעיון של] העדר פלסטין ואי קיומה. לזכותו תירשם החייאת הישות הלאומית הפלסטינית לאחר הנכבה בשנת 1948 כאשר החליט על הקמת המועצה המחוקקת הפלסטינית ברצועת עזה, כדי שתהווה את הגלעין של פלסטין העתידית שאת ההכנות [להקמתה] ערך עבד אל-נאצר במצרים.

 

העם הפלסטיני לא שכח ולא ישכח שהלוחם הנשיא גמאל עבד אל-נאצר הוא השהיד של פלסטין אשר דאג להקמת אש"פ כדי שיהווה הנהגה של העם הפלסטיני במערכת השחרור שלו, ישיב את האדמה הפלסטינית הכבושה, וכן [הקים את אש"פ] למען הקמת מדינת פלסטין העצמאית שבירתה ירושלים ולמען זכות השיבה של הפליטים למולדתם ואדמתם.

 

העם הפלסטיני עומד היום רם ונישא במערכת השחרור הלאומי שלו מן הכיבוש הישראלי והקולוניאליזם של ההתנחלויות. אני אומר לכם בביטחון מלא שהלוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר [נמצא] עמנו בשוחה, במצור, בהקרבה ובפדאא. [הוא נמצא עמנו] במחשבה, בגבריות, ברוח היוצרת, ובשיעור הקומה שאינה יודעת להתכופף או לסגת, ככל שיהא קשה המצב וככל שירבו הקורבנות.  

 

אם ביכולתנו לעמוד איתן ולהקריב כפי שעמד איתן והקריב הלוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר הרי שאין ערך לחיים ללא מולדת, ללא חירות וללא כבוד לאומי. מליבה של המלחמה הברברית הזו נגד עמכם בפלסטין אני קורא לכולכם להעלות את שאיפותיכם ורוחכם תחת דגל העקרונות, הערכים והלחימה של הלוחם גמאל עבד אל-נאצר. בפני האומה הערבית - על ההיסטוריה התרבות המקומות הקדושים שלה - אין שום דרך זולת דרך הכבוד, השחרור, האחדות וסילוק כוחות ההגמוניה והקולוניאליזם. האומה הערבית חזקה, מפוארת וראויה לחיי חירות וכבוד. אין לפנינו דרך זולת דרך העמידה האיתנה וההקרבה למען המולדת והאומה העצמאית.

 

ברכות ללוחם והנשיא גמאל עבד אל-נאצר, המנורה המאירה בפני האומה ודורותיה. הלוחם גמאל עבד אל-נאצר הנשיא, המפקד, המנהיג והחלוץ חי בקרבנו ובדורותינו. הוא לא מת ולא ימות לעולם."

 

   


[1] ופ"א (רש"פ), 28.9.2003.