המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
על 'התסביך היהודי' של האסלאם
7/11/2003

 

על 'התסביך היהודי' של האסלאם

 

נאום הפתיחה שנשא מחמד מחאתיר ראש הממשלה היוצא של מלזיה בוועידת ארגון המדינות האסלאמיות בראשית אוקטובר 2003 גרר אחריו תגובות של תמיכה וגינוי ברחבי העולם המערבי והערבי כאחד. בין התגובות שגינו את הנאום נכלל מאמרו של בסאם דרוויש, עורך אתר האינטרנט הליברלי הממוקם בארה"ב "אל-נאקד" ["המבקר"]. דרוויש ניתח את נאום מחאתיר מנקודת מבט ייחודית המושתתת על ראייה ביקורתית של האסלאם. להלן עיקרי המאמר[1] כפי שפורסם ב-2.11.03: 

 

נאום מחאתיר עודד את הבורות בקרב המוסלמים

'על אף קוטנה היחסי הפכה החברה היהודית לכח עולמי, ואנו [המוסלמים] איננו יכולים להילחם בה רק באמצעות כח [אלא חייבים] להילחם בה גם באמצעות שכלנו... אנו זקוקים כיום לתותחים, לטילים, לפצצות, למטוסי קרב, לטנקים ולמשחתות על מנת להגן על עצמנו...'

 

אלו הם מקצת הדברים שנכללו בנאומו של ראש ממשלת מאלזיה [לשעבר], מחמד מחאתיר, בפתיחת ועידת ארגון המדינות האסלאמיות, אשר תבע מהמוסלמים 'לעשות שימוש בשכלם' והאיץ בהם 'לאמץ את המדע והחינוך כאמצעים' במלחמה נגד היהודים אותם תיאר כמי 'ששולטים בעולם'. ראשי המדינות המוסלמיות שנכחו בוועידה קמו על רגליהם וקיבלו את הנאום במחיאות כפיים סוערות.

 

אף אחד בודאי אינו חולק על קריאתו של מחאתיר 'לאמץ את המדע והחינוך' ואף אחד בעולם החופשי והתרבותי אינו מייחל לראות חמישית מן האנושות נמקה בחשכת הבערות. שכן, בערותם של אלה גורמת לעולם נזק גדול מזה שהיא מסבה להם עצמם. הבעיה היא שהצהרה זו ניתנה בידי אדם שאינו מבין את משמעותו של המדע... כאשר מנהיג מוסלמי... מעודד את המוסלמים לאמץ את המדע לתכלית אחת בלבד - על מנת להיות טובים וחזקים יותר מהיהודים, הנוצרים, הבודהיסטים והאחרים, ועל מנת שיוכלו לחסל את היהודים  – לאמיתו של דבר הוא אינו מאיץ במוסלמים לדבוק במדע אלא בבערות בכבודה ובעצמה ובמרוץ לאחור...

 

כאשר כילה לואי פסטר את ימיו ולילותיו למצוא תרופה למחלת הכלבת היתה המטרה שעמדה לנגד עיניו האדם באשר הוא, ולא ההוכחה כי הוא טוב יותר מן היהודים או מן המוסלמים. דברים אלה נכונים לגבי כל מדען מערבי, בין אם הוא נוצרי או יהודי, ואין ספק כי הם נכונים גם לגבי כל מדען מוסלמי. כאשר חיבר אבו עלי אבן סינא (פילוסוף ואיש מדע ורפואה מוסלמי שחי במאה ה-11) את ספרי הרפואה שלו... הוא לא ציין בהם כי מטרתם  היתה להשיג עליונות על היהודים, הנוצרים או ההינדואיסטים... וכאשר ראשי אוניברסיטאות במערב נושאים דברים בפני סטודנטים הם משננים בפניהם [את האמירה] כי הם עומדים לקנות לעצמם השכלה מדעית גבוהה בכדי ליטול חלק בבניינו של עולם טוב יותר, ולא מכיוון שתכלית לימודיהם המדעיים היא להשיג עליונות על פני המוסלמים ובני אדם אחרים.

 

'תסביך היהודי' של המוסלמים הופיע עם ראשית האסלאם

המוסלמים הערבים אינם היחידים הסובלים מ'תסביך היהודי'... גם המוסלמי החי באי הנידח ביותר סובל מתסביך זה, שלא הופיע בעטייה של הקמת התנועה הציונית או ייסוד מדינת ישראל. תסביך זה הופיע עם היווצרות האסלאם עצמו. לשם איזון, חובה עלינו לציין כי גם במערב סבלו ממחלה זו, אך בהבדל אחד: שורשי המחלה בקרב אנשי המערב הם שורשים דתיים מעשה ידי אדם ואילו שורשי המחלה אצל המוסלמים, היו ועודם, דתיים מעשי ידי אלוהים. לכן, אין פלא שלאנשי המערב היה קל יותר להיפטר ממחלתם בעת שאצל המוסלמים המחלה הפכה לממארת וניתן להיפטר ממנה אך ורק באמצעות החלטה אלוהית 'שתבטל' את החלטותיו הקודמות...

 

'שליטת היהודים בעולם' הוא פזמונו של כל מי שאינו מסוגל לשחות עם הזרם [ולעשות שימוש זהה לזה] שהיהודים עושים בשכלם. היהודים לא שלטו בעולם. הם שרדו בעולם הזה על אף מספרם המועט ועל אף הרדיפות מהן הם סבלו לאורך ההיסטוריה. הם ביססו את קיומם כסוחרים, כמדענים, כרופאים, כפרקליטים וכבעלי הון וגם כבני אדם רגילים העמלים לפת לחמם. הם סייעו אלה לאלה, חיו חיי שיתוף והתלכדו [כחברה] לא במטרה לגבור על העולם ולשלוט בו אלא בכדי שיהיו מסוגלים להמשיך ולהתקיים בו כמיעוט מול רוב שלא חדל מניסיונותיו להשמידם.

 

אילו אכן התפתחה התבססות זו של הקיום היהודי עד כדי שליטה בעולם... הם היו ראויים לכך בדין מכיוון שלא כילו את ימיהם ולילותיהם בהתייעצויות בשאלות [כגון] האם זה לגיטימי או בלתי לגיטימי שמוסלמי או נוצרי ייזום שלום, או האם מותר או לא מותר למוסלמי לברך את הנוצרי לרגל חגיו. [במקום זאת] היהודים התמסרו ללימודים ולעבודה, ושמרו באמצעותם על קיומם וביססו אותו.

 

מחאתיר מחמד דירבן את המוסלמים של ימינו 'לדבוק במדע' על מנת לייצר תותחים, טילים, פצצות, מטוסי קרב, טנקים ומשחתות על מנת להגן על עצמם – אבל, להגן על עצמם מפני מי? מפני ארבעה עשר מיליון [יהודים] שהצליחו להתגונן מרדיפות ומהשמדה לאורך כל ההיסטוריה באמצעות שימוש בשכלם בלבד?! 

 

המוסלמים אינם זקוקים לטילים, לטנקים ולתותחים על מנת להיפטר מ'תסביך היהודי' [שלהם]. תסביך זה יבוא על פתרונו כאשר המוסלמים ינסו להשקיף על העולם במשקפיים לא דתיות. אמונתם של המוסלמים כי העולם כולו ניצב בחזית אחת כנגד האסלאם היא נכונה... וכיצד לא תהיה נכונה, אם  המוסלמים [עצמם] מתייחסים לעולם אך ורק דרך הדת?

 

המוסלמים אחראים להפרדה תרבותית בינם ובין זולתם

בכל מקום בעולם, וגם בישראל, יוצאים אנשים, פוליטיקאים ואנשי דת נוצרים ויהודים, להפגנות ומכריזים על הזדהותם עם הפלסטינים והערבים. ומה לעומת זאת קורה בצד הערבי והאסלאמי? לא הישראלים הם שבחרו בשרון כראש ממשלת ישראל אלא הערבים והמוסלמים. לא הישראלים הם הפועלים להקמת גדר ההפרדה אלא הערבים והמוסלמים.

 

כאשר נשמע על קיומן של תהלוכות ספונטניות ברחובות [עריהן של] מדינות ערביות ומוסלמיות, הנערכות על מנת לגנות את פעולות ההתאבדות והטרור שמטרתן אנשים חפים מפשע בישראל ובמקומות אחרים, והתובעות לשפוט את אלה המעודדים אותן – או-אז תיפול הגדר מבלי להשתמש אפילו בקרדום אחד.

 

כאשר נשמע על מנהיג ערבי העומד ונואם באומץ בפני בני עמו, ואומר כי הגיעה העת שנושיט את ידנו לישראלים ונשתף עימם פעולה על מנת ליצור שלום צודק באזור עבורנו ועבורם – או-אז יפרוש שרון לגמלאות ויפתח בית קפה בתל אביב.

 

כאשר נשמע על אימאם במסגד הנושא דרשה למתפללים ואומר להם כי התפילה הנעלה ביותר היא שייצאו וילחצו את ידיהם של שכניהם היהודים והנוצרים, או שישאו בידיהם ענפי זית וישליכו אותם [על שכניהם] במקום אבנים – או-אז תיפול גדר ההפרדה מעצמה והישראלים יכתתו את הטנקים שלהם לאתים שישמשו לבנייתן של ישראל ופלסטין כאחד. או-אז גם יתפוגג זכרם של מחמד מחאתיר ודומיו בפח האשפה של ההיסטוריה". 

 


[1]  בסאם דרוויש, "תסביך שרק הרציונל יוכל לפתור", 2.11.2003.

www.annaqed.com/news/complex_waiting_to_be_solved.html