המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שמות בתי"ס בבית לחם הוחלפו לשמות איסלאמיים קיצונים
16/3/2003


שינוי שמות בתי הספר במחוז בית לחם

 

ביומון הפלסטיני "אל-קדס"[1] פורסם כי הממונה מטעם הרש"פ על החינוך במחוז בית לחם, עבדאללה שכארנה, הודיע כי בשל הכפילות בשמותיהם של מספר בתי ספר במחוז בית לחם הוחלט להחליף את שמותיהם של מספר בתי ספר לשמות של "אישים או סמלים היסטוריים ודתיים".

 

מהרשימה שפורסמה ביומון ניתן להבחין כי השמות החדשים שניתנו לבתי הספר הם בעיקר בעלי קונוטציה אסלאמית כמו "צלאח אל-דין אל-איובי" ו"אל-ח'נסאא" וכן פוליטית כמו "השיבה" וחיפה. להלן רשימת בתי הספר ששמותיהם שונו:

 

 

השם  הקודם 

השם החדש

הישוב

בית הספר היסודי לבנים

"אל-מהד"

 

בית הספר היסודי לבנים "צלאח אל-דין אל-איובי"

בית לחם

בית ספר התיכון לבנות "בית לחם"

בית ספר התיכון לבנות "השיבה"

 

בית לחם

בית הספר היסודי לבנות "בית לחם"

בית הספר היסודי "מרים הבתולה"

 

בית לחם

בית ספר יסודי לבנות

"אל-מהד"

 

בית הספר היסודי לבנות

"אל-מסעודי"[2]

בית לחם

בית הספר היסודי המעורב

"בית סחור"

 

בית הספר לבנים "הסובלנות"

בית סחור

בית ספר התיכון לבנות "ארטאס"

 

בית ספר התיכון לבנות "גן העדן" [פרדוס]

ארטאס

בית הספר היסודי לבנים

"אל-עבידיה"

 

בית הספר היסודי לבנים "ברית עמר"

אל-עבידיה

בית הספר התיכון לבנות

"אבו עבידה"[3]

 

בית הספר התיכון לבנות

"גבעות ירושלים"

אל-עבידיה

בית הספר היסודי לבנים

"אל-תעאמרה"

 

בית הספר היסודי לבנים

"עבדי הרחמן[4]"

זעתרה

בית הספר היסודי המעורב "תקוע"

בית הספר היסודי לבנות

"אל-ח'נסאא[5]"

תקוע

בית הספר היסודי לבנים

"בית פג'אר – א"

בית הספר היסודי לבנים "השחרור"

בית פג'אר

בית הספר היסודי לבנים

"בית פג'אר – ב"

 

בית הספר היסודי לבנים "האחדות"

בית פג'אר

בית הספר היסודי לבנות

"בית פג'אר"

בית הספר היסודי לבנות

"הנאמנות"

 

בית פג'אר

בית הספר המעורב

"בית פג'אר"

 

בית הספר היסודי לבנות "חיפה"

 בית פג'אר

בית הספר היסודי לבנים "נחאלין"

 

בית הספר היסודי לבנים

"אם השהידים"

נחאלין

בית הספר היסודי לבנות "נחאלין"

 

בית הספר היסודי לבנות "הכרמל"

נחאלין

 [1] אל-קדס, (רש"פ), 12.3.2003

[2] אבו אל-חסן אל-מסעודי, היסטוריון וגיאוגרף מבגדד שחי במאה העשירית.

[3] אבו עבידה אבן אל-ג'ראח היה מבין המתאסלמים הראשונים באיסלאם ואחד מעשרת חברי הנביא שגן העדן הובטח להם.

[4] הרחמן כינויו של אללה.

[5] אל-חנסאא בנת עמר היתה משוררת ג'אהילית שהתאסלמה בתקופת הנביא מחמד. נחשבת לאם השהידים שכן לאחר שארבעת ילדיה מתו בקרב אל-קאדיסיה לא התאבלה עליהם אלא הודתה לאללה אשר כיבד אותה במותם.

תגיות