המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ראיון עם מנהיגת מתאבדות אל-קאעדה
15/3/2003

מנהיגת ארגון הנשים של "אל-קאעדה": פיגועי התאבדות של נשים בדרך

 

היומון הלונדוני בשפה הערבית, "אל-שרק אל-אוסט" קיים ראיון עם "אם אסאמה" המציגה את עצמה כמפקדת לוחמות הג'יהאד של ארגון "אל-קאעדה". השאלות הועברו ל"אם אסאמה" באמצעות רשת האינטרנט. להלן הראיון עליו מדווח מדוביי, מחמד ח'ליל:[1]

 

שאלה: האת את מוכנה להציג את עצמך ואת דרגתך בארגון "אל-קאעדה"?

אם אסאמה: שמי אם אסאמה ודרגתי מתבטאת בכך שאני מפקחת על אימוני לוחמות הג'יהאד השייכות ל"אל-קאעדה" ולטאליבאן.

 

שאלה: מתי החלה המחשבה על הקמת ארגון נשים השייך ל"אל-קאעדה"?

אם אסאמה: החשיבה הרצינית החלה בעקבות הצלחת הנערות הפלסטיניות [להגשים] את רעיון פעולות מסירות הנפש [קרי, התאבדות]. וזאת יש לדעת, הארגון ["אל-קאעדה"] חשב על כך לפני כן, אבל ההתעניינות גברה בעקבות פעולות מסירות הנפש של הנשים בפלסטין ובצ'צ'ניה.

 

שאלה: האם האזרחות של הנשים השייכות לארגון הנשים של "אל-קאעדה" היא רק ערבית וכיצד אתן מדברות ביניכן אם ישנן בעלות אזרחויות מגוונות?

אם אסאמה: בשום אופן לא [ערבית בלבד], אנו מקבלות כל אשה מוסלמית. ישנן צ'צניות, אפגאניות וערביות מכל המדינות [הערביות] וממדינות אחרות. לצורך שיחה צריכות להיות מדריכות אימונים השולטות בכמה שפות שיכולות ליצור הבנה הדדית בקרב כל האחיות.

 

שאלה: האם אמצעי הקשר והאימונים של המתגייסות הוא רק האינטרנט או שישנם מקומות מיוחדים המשמשים אתכן לצורך אימונים ומה כוללים האימונים?

אם אסאמה: כרשת וכארגון – כן, אנו מתבססות על האינטרנט במידה רבה. לעומת זאת בפנים [יתכן שהכוונה לאפגאניסטן], ועם מי שאין להן אינטרנט וכאלה [המאורגנות] בקבוצות או בתאים קטנים – אנו מכוונים אותן באופן אישי ומעניקים להן תמיכה. מפקחים עליהן כמו שמפקחים על היתר באינטרנט. מי שהתגייסו באמצעות האינטרנט מתאמנות כל אחת במקומה משום שאנו לא יכולות לקבץ את כל האחיות לוחמות הג'יהאד במקום אחד משום שכל אחת מהן מצויה בארץ אחרת מארצות האסלאם. האימונים מבוססים על חינוך רוחני וחינוך לג'יהאד.

 

שאלה: מהם הקריטריונים שלכם לקבלת מצטרפות חדשות?

אם אסאמה: אנו מקבלות כל מוסלמית גאה שיש לה רצון לשרת את אומתה ודתה והיא נושאת עיניה לניצחון דתו של אללה, כדי שהדגל [עליו כתוב] "אין אל בלעדי אללה" ישוב להתנוסס בגאון על כל שעל ברחבי העולם.

 

שאלה: מדוע מוכרז דווקא כעת על קיומו של ארגון נשים השייך ל"אל-קאעדה"?

אם אסאמה: השלב בו מצויים המוסלמים בתנאים הנוכחיים סבוך ביותר. אם [בעבר] היתה [רק] כוונה לפתוח מחנות שכאלה המיועדים לנשים, הרי שכיום הם הפכו לעובדה קיימת, כדי שנכשיר את האשה המוסלמית לשלב הבא.

 

שאלה: ממי אתן מקבלות את ההנחיות? האם יש לך קשר ישיר לאסאמה בן לאדן, מנהיג "אל-קאעדה"?

אם אסאמה: את ההנחיות אנו מקבלות מהמפקד האחראי עלינו, המולא סיף אל-דין, אללה ישמור עליו, והוא מקבל אותן מהאחים ב"קאעדת אל-ג'יהאד" [השם הרשמי של "אל-קאעדה"], מהטליבאן ומהשיח' אבו עבדאללה [אסאמה בן לאדן], אללה ישמור עליו ויביא לניצחונו, באמצעות הנאומים הכלליים שהוא מפנה לאומה.

 

שאלה: מה מספר [הנשים] השייכות [לארגון] והאם הן מצויות במקום אחד או שהן מפוזרות בכמה מדינות. האם יש נשים השייכות לכן בארה"ב ובמדינות אירופה?

אם אסאמה: האחיות לוחמות הג'יהאד מצויות בכל אחת מארצות העולם, והדבר מגביר את הקושי להקים מחנה אימונים בשטח. אבל אנו מצויות בשלבי הקמתו של מחנה כזה בזמן הקרוב, ברצות אללה.

 

שאלה: האם יש לכן נכונות לבצע פיצוצים בדומה לאלו שביצעו הפלסטיניות [הכוונה למתאבדות]?

אם אסאמה: בודאות. לוחמות הג'יהאד של "אל-קאעדה" מוכנות לחלוטין לבצע פעולות כאלה שאחיותינו בפלסטין ובצ'צ'ניה הקדימו אותנו בביצוען.

 

שאלה: מדוע לא השתתפתן בפעולות שביצע ארגון "אל-קאעדה" בחו"ל בעבר? האם בגלל גורמים דתיים או חברתיים, או שמא משום שהידע שברשותכן מועט?

אם אסאמה: האמת היא שרעיון הנשים מוסרות הנפש [כלומר, מבצעות פיגועי התאבדות] לא עמד על הפרק עד שהפלסטיניות עשו זאת ובעקבותיהן הלכו הצ'צ'ניות. אנו באות בקרוב, ברצות אללה ואנו מתכוננות למהלומה הבאה עליה הכריזו מפקדינו. אני רוצה להדגיש שמדובר במהלומה שתגרום לאמריקה לשכוח את שמה ולא רק את ההתקפות של ה-11 בספטמבר.

 

שאלה: באיזו מידה יהיה לארגון הנשים השפעה במסגרת הסכסוך? האם את סבורה שהשתתפות נשים בפעולות פיצוץ יביא לשינוי המאזן ולו באופן יחסי לטובתכם?

אם אסאמה: יותר ממה שאתה מדמיין. לוחמות הג'יהאד נושאות באחריות רבה שהוטלה עליהן. השתתפות נשים בפעולות מסירות נפש, על פי חוקי ההלכה האסלאמית וכלליה, משיבה לאומה את עוצמתה ותפארתה האבודים, משיבה לצעירי האומה את התקווה ומעלה את עניינם ומעוררת אותם, משום שהאשה נחשבת בעולמנו למוגנת ואם היא מבצעת דבר שהוא ביסודו משימה השייכת לגברים, הדבר גורם להם למבוכה ומאיץ בהם להתגייס כדי להביא לניצחון דתו של אללה. בכך יש הישג גדול המתווסף לעצם יציאתה של האשה לפעולות ולג'יהאד.

 

שאלה: האם יש מטרות נוספות בשיתופן של נשים בפעולות? האם יש פסיקה הלכתית המתירה זאת?

אם אסאמה: אחי הנכבד, בהיסטוריה האסלאמית שלנו נזכרת גבורתה של נוסיבה שהגנה על הנביא מחמד בקרב אוחוד כמו גם גבורתה של ח'ולה בנת אל-אזור וגבורתה של צפיה, דודתו של הנביא, שהצילה את מבצרם של המוסלמים בשלמותו מידי היהודים. ישנן גם דוגמאות נוספות לגבורתה של האשה המוסלמית. הג'יהאד שלנו הוא כמו הג'יהאד של צפיה בדיוק. היא הגנה על מבצר מלא בנשים ובילדים למרות שהיו בו גברים. ואולם, גבורתה גרמה לה לפרוץ כדי להגן על המבצר. זה מה שמכונה ג'יהאד לצורך הגנה [במקור: "ג'האד דפע"] שהוא הג'יהאד שלנו בדור הזה. הג'יהאד לצורך הגנה הוא מצווה החלה על כל מוסלמי באופן אישי. אם אין מספיק גברים או שהם נמנעו מלמלא את חובתם, על העבד לצאת לג'יהאד ללא אישור מאדוניו, ועל האשה לצאת לאדמת הג'יהאד ללא אישור מבעלה עד שיצא האויב מאדמת המוסלמים. לפיכך, הג'יהאד צווה עלינו כנשים כפי שהוא צווה על הגברים עד שישוחרר השעל האחרון של אדמות המוסלמים. לעומת זאת, אילו היה הג'יהאד ג'יהאד יזום [במקור: "ג'האד טלב"] הוא היה חל על הגברים בלבד.

 

שאלה: האם יש נשים השייכות ל"אל-קאעדה" באפגניסטן?

אם אסאמה: כן, ישנן לוחמות ג'יהאד בשטח באפגניסטן והן לוחמות בכוחות הצלבנים הכופרים התוקפנים והן ביצעו מעשי גבורה שכל מוסלמית גאה בהם. רק לשם דוגמא, מה שקרה לנערה שחמישה מחיילי כוחות הצלב רצו לשבות אותה לאחר שמצאו אותה לבדה: היא פוצצה את עצמה בתוכם באמצעות חגורת נפץ שלבשה על מותניה. ישנם גם תפקידים אחרים שממלאות הנשים באפגאניסטן: הן מעבירות מסרים והתראות בין המפקדים ומכינות מקומות [מקלט] להסתרת לוחמי הג'יהאד בעת ביצוע פעולות.

 

שאלה: כאשה, האם מתחשבים בדעתך בהיבטים הצבאיים או שדעתך נלקחת בחשבון רק בענייני נשים. האם דעתך נלקחת בחשבון בכל העניינים הקשורים ללחימתם של גברים ונשים?

אם אסאמה: ראשית, אני לא מתערבת בעניינים שאינם קשורים ללוחמות הג'יהאד משום שיש לשמור על סודיות מוחלטת בנוגע לכל דבר. שנית, בנוגע לדעתי, הרי שהיא כאין וכאפס לעומת דעתם של אחי, מפקדינו הגיבורים, אללה יברך אותם. אלא שהמפקד, אללה יגמול לו, מתחשב תמיד בדעתי.

 

שאלה: האם מרבית הנשים השייכות ל"אל-קאעדה" מקבלות אימונים בנשק ובחומרי נפץ?

אם אסאמה: כן. רבות מלוחמות הג'יהאד מצטיינות בצלפות ובשימוש בקלצ'ניקוב, ברימונים, באם-16, ובירי באקדח. תפקידן של האחרות עוד יגיע ובקרוב, ברצות אללה.

 

שאלה: האם המשימות הצבאיות המוטלות עליכן מצטמצמות לפעולות של מסירות נפש [קרי, התאבדות] או שיש משימות הקשורות למלחמת הגרילה, ולמעקב מודיעיני לאיסוף מידע על המטרות שרוצים לתקוף אותן?

אם אסאמה: לא, הפעולות אינן מצטמצמות לפעולות של מסירות נפש. בקיצור רב, משימותינו כלוחמות ג'יהאד, בנוסף לפעולות מסירות הנפש, הן לתמוך מאחור בלוחמי הג'יהאד כדי שהם יתפנו להתכונן טוב יותר למערכה, כמו גם להצביע על מקום הימצאם של הצבועים ושל אלו המבוקשים על ידי לוחמי הג'יהאד, זאת בנוסף לתפקידים העיקריים של הכנת אוכל, טיפול בפצועים וכולי.

 

שאלה: האם יש כוונה ל"אל-קאעדה" להקים מחנות אימונים מיוחדים לנשים במקומות בהם הן נמצאות, או שהכוונה היא להקים את המחנות באדמת הג'יהאד, ואיפה היא אותה אדמת ג'יהאד?

אם אסאמה: כוונתנו להקים מחנות במקומות בהם מצוי מספר גדול של לוחמות ג'יהאד. בנוגע לאדמות הג'יהאד, אנו משאירות זאת לעתיד ואיננו יודעות מה יקר... כפי שכבר אמרתי, יש לוחמות ג'יהאד רבות באדמת הג'יהאד שם [באפגאניסטן] והם מבצעות את תפקידן על הצד הטוב ביותר בהתאם להוראות דתנו האסלאמית.

 

שאלה: האין את סבורה שביצוע פעולות על ידי נשים מחייב הסכמה של אב המשפחה ובכך הפעולות מאבדות את חשאיותן שהיא אחד מיסודות הפעולות האלה, אחרת הפעולה תהיה מנוגדת להלכה האסלאמית. האם יש בסיס דתי בתחום זה עליו אתן מסתמכות?

אם אסאמה: ראשית, בחירת לוחמות הג'יהאד לפעולות מסירות הנפש לא נעשית באופן אקראי; הבחירה מבוססת על כמה נקודות שאחת מהן היא שעדיף שללוחמת הג'יהאד יהיה אפוטרופוס שהוא בעצמו לוחם ג'יהאד. במקרים אחרים, כבר ציינתי שג'יהאד לצורך הגנה אינו מצריך אישור של האפוטרופוס של האשה.

 

שאלה: האם המעצרים שבוצעו בשורות מפקדי "אל-קאעדה" לאחרונה השפיעו על המוראל שלכן?

אם אסאמה: המעצרים האלה אינם משפיעים עלינו. אנו בוערות באש יותר ויותר ומתמלאות נחישות יותר ויתר כאשר נעצר אחד מאחינו לוחמי הג'יהאד. אנו אומה שאינה מקבלת את ההשפלה בדתה. אנו לא נשקוט עד שננקום את דמם [כלומר, את מעצרם] של אחינו רמזי בן אל-שיבה וח'אלד אל-שיח' [מחמד]. כולנו נמשיך להתפלל למענם עד שאללה ישחררם מהשבי ויביא על תלייניהם יום [השמדה] כמו יומם של עאד ות'מוד.[2][1] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 12.3.2003.

[2] שני שבטים שעל פי המסורת האסלאמית נמחו מעל פני האדמה בידי אללה.