המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
גילוי דעת פלסטיני: אין תועלת בפיגועים
25/6/2002


גילוי דעת פלסטיני בנושא הפיגועים

 

ב-19 ביוני, 2002, התפרסם ביומון הפלסטיני "אל-קדס", גילוי דעת בנושא הפיגועים שמבצעים פלסטינים נגד ישראליים. על גילוי הדעת חתמו 55 אישים פלסטינים, ובראשם סרי נוסיבה וחנאן עשראוי. ביומיים שלאחר מכן, פורסם גילוי הדעת שוב – הפעם עם שינויים – וכלל חתימות של אישים נוספים. להלן הנוסח המלא של גילוי הדעת המקורי, כפי שפורסם ביום רביעי, ה-19 ביוני[1]:

 

קריאה

מתוקף תחושת האחריות הלאומית שלנו ובשל חומרת המצב בו מצוי העם הפלסטיני, אנו החתומים מטה רוצים לקוות שאלו העומדים מאחורי הפעולות הצבאיות שמטרתן [פגיעה ב]אזרחים בישראל, ישקלו מחדש [את מעשיהם] ויפסיקו לדחוף את צעירינו לבצע את הפעולות האלה, וזאת משום שאיננו רואים שהן מובילות לתוצאות כלשהן, פרט להגברת השנאה, המשטמה, והאיבה בין שני העמים, העמקת הפער ביניהם, ודחיפה לכיוון של הרס האפשרות ששני העמים יחיו זה לצד זה בשלום בשתי מדינות שכנות.

 

אנו סבורים שהפעולות האלה אינן משיגות התקדמות כלשהי בכיוון של הגשמת תוכניתנו הקוראת לחירות ולעצמאות; נהפוך הוא, הן מגבירות את התלכדותם של אויבי השלום בצד השני [ישראל] ומעניקות תירוצים לממשלה התוקפנית שבראשה עומד שרון להמשיך את המלחמה האכזרית והתוקפנית שהוא מנהל נגד בני עמנו, [מלחמה] ששמה לה למטרה את כפרינו, ערינו, זקנינו, וילדינו, כמו גם את הישגינו, תקוותינו, ותוכניתנו הלאומית.

 

אין לדון את הפעילות הצבאית לחיוב או לשלילה על פי המידה בה היא מגשימה את המטרות הפוליטיות. לפיכך, קיים צורך לשקול מחדש את המעשים האלה, מתוך ידיעה שאנו איננו סבורים שעידוד הלחימה הקיומית ההדדית בין שני העמים בארץ הקודש תוביל לדבר, פרט להרס וכליה לכל בני האזור הזה. לתוצאה זו איננו מוצאים נימוקים הגיוניים, אנושיים, או פוליטיים כלשהם.

 

אנו קוראים לכל מי שתומך בקריאה זו להוסיף את חתימתו באמצעות פקס 6277166-02.

גילוי הדעת יפורסם שוב במועד קרוב

גילוי דעת זה פורסם באמצעות המימון שמעניק האיחוד האירופי למסע השלום העממי."

 

כאשר פורסם גילוי הדעת יומיים לאחר מכן, גם כן ביומון "אל-קדס", חתמו עליו 315 אנשים, ובראשם "הילדה מיס עודה, בת 10; זיאד אבו זיאד; וד"ר זיאד עמרו". הפעם הושמטה השורה בנוגע למימון גילוי הדעת על ידי האיחוד האירופאי ובמקומה פורסמה הקביעה שהשמות פורסמו בסדר כרונולוגי בהתאם למועד הגעתם. כמו כן, הוסף לראש גילוי הדעת המסר הבא:

 

"אין צורך לומר שכל החתומים על גילוי דעת זה מגנים בעוצמה את כל צעדי הדיכוי הישראליים נגד בני עמנו, ובכלל זה את מדיניות הפלישות, ההתנקשויות, והמצור, ומדגישים כי הכיבוש הוא היסוד לטרגדיה בה נתון עמנו ושההתנגדות היא זכות כמו גם חובה."[2]

שני השינויים האלו, משקפים ביקורת שהוטחה בחתומים על גילוי הדעת בחוגים פלסטיניים.  חבר המועצה המחוקקת הפלסטינית וחבר הנהגת ה'פתח', חאתם עבד אל-קאדר, למשל, אמר בראיון לשבועון הערבי-ישראלי, "אל-צנארה":

"גילוי הדעת הזה אינו מקובל על תנועת ה'פתח'. זהו גילוי דעת בלתי מאוזן משום שהוא התייחס לפעולות נגד אזרחים ישראלים אך לא התייחס לפשעים שמבצע שרון נגד העם הפלסטיני. האישים [החתומים על גילוי הדעת] היו צריכים להתמקד גם בפשעים האלה. אם הפעולות האלה הן טרוריסטיות, הרי שמה שמבצע שרון גם הוא טרור ולא יעלה על הדעת להסתכל על הטרור רק בעין אחת."

 

כאשר ציין המראיין כי גילוי הדעת כן התייחס לשרון ולפעולותיה של ממשלת ישראל בשטחים, השיב עבד אל-קאדר: "אני יודע מה נכתב בגילוי הדעת. הוא הוצג בפני, אבל אני סירבתי לחתום עליו. נכון שגילוי הדעת נוקט בכיוון שיש בו מידה מסוימת של שכל ישר, אבל הוא עדיין בלתי מאוזן. היינו יכולים להסכים על גילוי דעת שיציב את העניינים במסגרתם הנכונה. אנו לחלוטין נגד הרג אזרחים משני הצדדים ואיננו מאוהבים בשפיכת דם; ואולם, השאלה היא כיצד ניתן לשבור את המעגל הזה? הדבר צריך להיעשות באמצעות הפסקת התוקפנות נגד העם הפלסטיני."

 

בנקודה זו, שאל המראיין "מהם התנאים להפסקת פעולות ההתאבדות", ועבד אל-קאדר השיב: "ניתן יהיה להשקיע מאמצים מוחשיים להפסקת הפעולות האלה, אם ישראל תתחייב לחמישה דברים:

 

ראשית, עליה להתחייב להפסיק את התוקפנות נגד העם הפלסטיני, כלומר להפסיק את הפלישות;

שנית, עליה לסגת מן האזורים הפלסטיניים הכבושים;

שלישית, עליה להסיר את המצור מעל העם הפלסטיני החי בתוך בתי כלא;

רביעית, עליה לשחרר את כל העצורים;

חמישית, הקהילה הבינלאומית צריכה לתת לנו ערבויות לכך ש[נוכל] לממש את זכותנו לקיים התנגדות בשטחי 1967.

 

הכדור מצוי, אם כן, במגרש הישראלי. מבלי שיתקיימו התנאים האלה יהיה קשה להגביל את הפעולות האלה. איש אינו יכול לעשות זאת לאור המשך התוקפנות הישראלית וכל מי שטוען שהוא מסוגל להפסיק את הפעולות מבלי שתיווצר האווירה המתאימה לכך, שוגה באשליות שלא ניתן לממשן בשטח."

 

המראיין התעקש: "אבל הנשיא יאסר ערפאת הוציא גילוי דעת בו תבע להפסיק את הפעולות והוא אפילו תקף אותן";

עבד אל-קאדר השיב: "מי שמבצעים את הפעולות האלה הם מנהיגים מקומיים... אפילו החלטותיהם של 'גדודי שוהדאא אל-אקצא' תלויות כיום במצב הפוליטי... 'גדודי שוהדאא אל-אקצא', הזרוע הצבאית של ה'פתח', אינם כפופים להחלטה מרכזית של ההנהגה הפוליטית... כאשר ערפאת תובע את הפסקת הפעולות האלה, על הקהילה הבינלאומית לסייע לו להסיר את הסיבות שמובילות לפעולות שכאלה. לא ניתן להפסיק את הפעולות כל עוד התוקפנות, הפלישות, וההרג נמשכים. אתה לא יכול לשווק תביעה כלשהי להפסיק את הפעולות האלה ל[תנועות] ההתנגדות או אפילו לרחוב הפלסטיני, לאור הפשעים המבוצעים. קודם כל שיפסקו הפשעים ואז אנו נשקיע מאמצים מוחשיים להפסקת הפעולות... לערפאת כמעט וכבר אין כל שליטה ומי שנושאת באחריות היא ישראל.."[3]

 

גם ד"ר עבד אל-עזיז אל-רנתיסי, מראשי ה'חמאס' ברצועת עזה, נשאל על גילוי הדעת, בראיון לשבועון "אל-צנארה", והשיב:

"אנו איננו מונעים מאיש מלהביע את דעתו ככל העולה על רוחו. למרבית האישים שחתמו על גילוי הדעת אין כל קשר להתנגדות והם, כלל, אינם מאמינים בהתנגדותו של העם הפלסטיני. לכך יש להוסיף, שאנו מבינים כי קיימים חילוקי דעות, אבל אנו מסתכלים על הרחוב הפלסטיני בעקבות הפעולה שבוצעה ביום שלישי בידי 'חמאס' וביום שני על ידי ה'פתח' בירושלים ובעקבות פעולות אחרות ומבינים שכלל, העם הפלסטיני תומך בהתנגדות וכך גם הפלגים הפלסטינים השונים...

 

החתומים על גילוי הדעת התעלמו מן המצור על העם הפלסטיני והתחילו לדבר על סבלו של התוקפן ולכן הם עוררו עליהם את זעמו של הרחוב הפלסטיני... גילוי הדעת הזה שולם על ידי אירופה. במקום שאירופה תאכיל את הרעבים בקרב העם הפלסטיני היא מממנת גילוי דעת שבו עמדות פוליטיות המתנגדות להתנגדותו של העם הפלסטיני."[4]

 

במאמר שפרסם באתר האינטרנט של ה'חמאס', נקט אל-רנתיסי לשון חריפה יותר נגד החתומים על גילוי הדעת, כאשר כתב, בין היתר:

"...מדוע לא אחזתם במקל מאמצעיתו, כפי שעשה מייסד רשת CNN האמריקאית, טד טרנר, שגילה הבנה לפעולות מות הקדושים שמבצעים הפלסטינים מול המכונה הצבאית הציונית... החבר שלכם, אורי אבנרי, המשתייך לגוש 'שלום עכשיו' הציוני היה יותר מאוזן מכם, דבר המעלה סימני שאלה רבים בנוגע למטרותיכם בגילוי הדעת המקולל הזה... אם אבנרי העיד על כך שמיליונים תומכים בהתנגדות ובג'יהאד, את מי אתם מייצגים, הוי בעליו של גילוי הדעת הנתמך על ידי אירופה? מדוע אינכם מפנים את חציכם אל הגורם האמיתי לשנאה ולאיבה? או שמא אתם סבורים שעלינו להסכים לכיבוש ולמעשיו?... הוי החתומים על גילוי דעת הנתמך על ידי היורו – אני מזכיר לכם שהעם הפלסטיני נתמך על ידי הדם."[5]

 [1] אל-קדס (רש"פ), 19.6.2002.

[2] אל-קדס (רש"פ), 21.6.2002.

[3] אל-צנארה (ישראל), 21.6.2002.

[4] אל-צנארה (ישראל), 21.6.2002.