המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיראק 2003 - תוכניות ההימלטות של סדאם (7)
22/2/2003

עיראק 2003 - תוכניות ההימלטות של סדאם (7)

 

כתב היומון הסעודי-לונדוני, "אל-חיאת", ר'סאן שרבל, דיווח מפי גורמים אותם הציג כ"מקורות יודעי דבר" על תוכניות ההימלטות של סדאם, במקרה של מלחמה. שרבל כתב:

 

"מקורות יודעי דבר בנוגע למתרחש בתוך עיראק אמרו ל'אל-חיאת' שהנשיא, סדאם חוסיין, העביר לבכירי עוזריו בסוף השבוע הראשון של פברואר הנחיות שיאפשרו למפקדי הגייסות והדיוויזיות להתמודד עם מלחמה אמריקאית מבלי להמתין להוראות ממנו.

 

המקורות גילו שעוזריו של סדאם הבינו מהוראותיו שביכולתם לפנות לבנו, קוסיי, כמקור סמכות אחרון במהלך תקופת העלמותו [של סדאם]. הם ראו בכך מסר לפיו קוסיי נבחר כיורשו של סדאם במידה והוא יעלם בצורה מוחלטת וסופית.

 

המקורות הוסיפו שההנחיות ניתנו נוכח חששו של סדאם שישיבת מועבי"ט שהתקיימה בארבעה בפברואר תוביל לפריצתה של מלחמה אמריקאית נגד משטרו. לדבריהם, הקפדתו של סדאם להפגין מידה מקסימלית של ביטחון ושביעות רצון בפגישותיו האחרונות עם בכירי המשטר נועדה להסתיר את תחושתו שהמלחמה הפעם מכוונת נגדו באופן אישי.

 

המקורות ציטטו את הדברים הנאמרים במעגל הצר המקורב לנשיא ולפיהם הוא ייעלם לחלוטין מייד עם פריצת המלחמה וינתק באופן מוחלט את התקשורת שלו עם הפיקוד, שאיש מתוכו לא ידע את מקום הימצאו הנייד 'שבודאות יהיה מחוץ לארמונות הנשיאותיים ולמקלטים שהאמריקאים מכינים פצצות כדי לחדור לתוכם'.

 

המקורות הוסיפו שסדאם מכין בעצמו את תוכניות היעלמותו והוא נמנע מלכתוב אותן או להציגן לאיש, כולל למזכירו ולבכיר מלוויו, עבד חמוד.

 

עוד הוסיפו המקורות שמקום מושבו של הנשיא במשברים הגדולים 'מהווה את סוד הסודות' ולאיש אין זכות לשאול או להעלות השערות לגביו ושהאיפול בנוגע למקום הימצאו של סדאם כולל את הכל, ויתכן יוצא אחד מן הכלל – קוסיי – שיתכן וידע את מקום הימצאו של אביו, בשעת הצורך.

 

המקורות הסבירו שסדאם יקח עמו למסעו בין מקומות המסתור רק קומץ של שומרים והוא לא ישתמש בטלפון כלל. אם יווצר צורך לזמן בכיר כלשהו, הוא ישלח אליו את אחד מאנשי המשמר, שלא תהיה לו סמכות לגלות לבכיר המוזמן את מקום הפגישה, שההגעה אליו תעשה באמצעות מכוניות עם וילונות סגורים. אם סדאם יצטרך לכתוב מכתב קטן לבכיר כלשהו, אותו בכיר נדרש להשמידו לאחר קריאתו.

 

המקורות הוסיפו שלאור הנסיון של מלחמת המפרץ, מקומות המחבוא של סדאם יכולים לנוע בין דירות מגורים פשוטות או קרונות ומשאיות אליהן הוא מגיע בלבוש רגיל.

 

המקורות אמרו שלביטחונו של קוסיי יש גם כן חשיבות מיוחדת ו'הניסיון מוכיח שכמו אביו, הוא אומן בתחום זה'.

 

ההנחיות שניתנו לצבא קראו לו להפיק את הלקחים ממלחמת כווית ולא לפרוס את הטנקים בשטחי המדבר החשופים[1], אלא לרכזם בערים במידה שתהיה פלישה והנחתות, כדי לדכא באופן מיידי כל מרידה.

 

המקורות אמרו עוד שכוחות העילית, ובעיקר המשמר הרפובליקני, יתפרסו בבגדאד וב'נקודות הרגישות' מחוץ לה והנשיא הורה לכמה מעוזריו להבטיח את נאמנות השבטים כדי למנוע התקוממות כלשהי כדי שהצבא לא יאלץ להילחם ביותר מחזית אחת.

 

המקורות ציינו שסדאם, המבין כי הוא משמש כמטרה אישית הפעם, ושיתכן שהכרעת המלחמה תעשה באמצעות הריגתו, מטיל את יהבו על שני גורמים: הראשון הוא שהוא יישאר בחיים והשני שהמלחמה תארך ויגרמו אבידות כבדות שיחייבו את ארה"ב להפסיק אותה לפני שתוגשם המטרה של הפלת המשטר."[2][1] בעניין פריסת הכוחות, סדאם חוסיין עצמו אמר דברים דומים לאחרונה. ראה דו"ח MEMRI בנושא ההכנות העיראקיות למלחמה.

[2] אל-חיאת (לונדון), 19.2.2003.