המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דיסידנט איראני לח'אמנאי: "אתה שליט עושק"
26/5/2002

דיסידנט איראני לח'אמנאי: "אתה שליט עושק"


 

מחמד מוחסן סזגרה, ממייסדי 'משמרות המהפכה' (ספאה פסדאראן), בעליו של בית הוצאה לאור ומו"ל של שלושה עיתונים שנאסרו לפרסום על-ידי המשטר, נמנה כיום על מבקרי המשטר האיראני.[1] לאחרונה, פרסם סזגרה מכתב אישי באתר אינטרנט המופנה אל 'המנהיג העליון' איתאללה עלי ח'אמנאי, בו הוא מבקר את מדיניותו בתחומי החוץ, החינוך הכלכלה והפנים ומגדיר אותו כ"שליט עושק".[2]

 

סזגרה יוצא נגד ההשקפה שח'אמנאי כופה, לדבריו, על החברה האיראנית בשם 'המהפכה האסלאמית'. על-פי השקפה זו נתונה איראן למתקפה מתמדת - תרבותית, חומרית ורעיונית מצד המערב, המבקש לקעקע את אושיות תרבותה וערכיה האסלאמיים. סזגרה גם מבקר את הדיכוי שמפעיל ח'אמנאי על אזרחי איראן כדי לשמר את שלטונו, ומתריע כי שלטונו אינו לגיטימי אפילו על-פי קריטריונים אסלאמיים. להלן קטעים מן המכתב:

 

מדיניות חוץ בדלנית:

"מדיניותך בנויה על יצירת אויבים ועל המשך העוינות. מדיניות זו מבוססת על ההנחה שהאויבים הבינ"ל עודם מנסים, יומם וליל, לאחר 24 שנות שלטון הרפובליקה האסלאמית, להפיל את המשטר. כתוצאה ממדיניות זו... איראן הפכה למדינה מבודדת, בשעה שאנו נזקקים ליחסים טובים עם שאר העולם."

 

מדיניות חינוך מדכאת:

"לשיטתך, איראן פתחה באמצעות המהפכה האסלאמית דרך חדשה לאנושות העייפה מהחומרנות, ומשום כך העולם המטריאליסטי זומם מזימות כנגד [המשטר האיראני] ומנסה להשחית את הערכים הרוחניים והאמונה באסלאם...".

 

"על יסוד הנחה זו מצדיק המשטר התערבות בכל ענייני התרבות... סוגר עיתונים, מפעיל מונופול על הפצת המידע, שולט בזכויות המחשבה והדיבור של העם, ואף כופה בעת הצורך את דעת השליטים על העם...".

 

[אולם] "העובדה היא כי האנושות אינה טובעת בשחיתות וריקבון וגם אנו [האיראנים] איננו כה טהורים וקדושים. אנו אומה כשאר האומות... ועלינו לדעת שעלינו ללמוד [מאחרים]. המדיניות שלך מתירה לממשלה להתערב בכל תחומי החיים של האנשים. חשוב מכך [מדיניות זו] חסמה את האינטראקציה התרבותית עם אומות אחרות ואנו סובלים בידוד פוליטי ותרבותי בעידן של מידע ותקשורת."

 

מדיניות פנים עריצה:

"כל ענייני הצבא, הביטחון, המשפט, החקיקה, התרבות, הפצת המידע ואפילו ענייני תקציב ודיומא צריכים להיות מנוהלים בהתאם לרצונו של אדם אחד, ואם הם בניגוד לרצונותיך הם צריכים להשתנות. בחברות דמוקרטיות, לאופוזיציה, קטנה ככל שתהיה, יש זכות דיבור, אבל במדינה הזו [איראן] אפילו  אם לאופוזיציה יש רוב, אין לה זכות דיבור."

 

"...לפיכך, כל מי שמתנגד, משרת - ביודעין או שלא ביודעין - את הזרים, ולכן אסור להתיר לו לפעול, ויש לעוצרו באמצעות כוח או על-ידי מאסר, או על-ידי פסיקת בית משפט ..."

 

כלכלה מונופוליסטית ומתמוטטת:

סזגרה משווה בין נתוני הכלכלה דהיום לאלו שהיו בשנת 1977 תחת השאה: "התוצר הלאומי כיום עומד על 70 אחוזים מזה שהיה ב 1977, השקעות ההון צומצמו ל- 40 אחוזים מאלה של 1977, האבטלה בשיאה ושיעור האינפלציה הוא מהגבוהים בעולם... הכלכלה האיראנית קרובה לאסון. אם לוקחים בחשבון שאנו [האיראנים] בעלי ממוצע האוכלוסייה הצעיר ביותר בעולם, האסון הופך לקטסטרופה."

 

סזגרה מוחה על כך ש'קרנות הסיוע למדוכאים' (המוסתעזפין') החולשות על מיליארדי תומאנים (המטבע האיראני) מצויות בשליטתו הבלעדית של ח'אמנאי ואינן חייבות בדיווח אלא לו. ח'אמנאי, קובע סזגרה, חייב להעביר את 'קרנות המוסתעזפין' ושאר המונופולים הכלכליים אל העם, לצמצם את מעורבות המשטר בחיי האנשים, ולכונן דמוקרטיה לצד אינטראקציה תרבותית, פוליטית וכלכלית בזירה הבינלאומית.

 

"אם אינך רואה את הצורך בכל זה, הבט אל ממדי האסון הכלכלי הנוכחי במדינה, וראה את העוני, הרעב של האנשים וגורל מיליוני המובטלים הצעירים. הבט היום, כי מחר אולי יהיה מאוחר מדי."

 

פניה אישית:

"מר ח'אמנאי,[3]

אינני פוחד ממך ואינני צריך לפחוד משום שאני מאמין באל ובעוצמתו, כולנו חוסים תחתיו והוא השולט בעולם. אולם אתה צריך לשלוט באופן כזה שאף אחד במדינה הזו לא יצטרך לפחד ממך. כפי שלמדנו ממנהיגי הדת שלנו, הברייה החלשה ביותר במדינה זו צריכה להיות מסוגלת לומר לך בבירור מה היא רוצה, ולדרוש צדק מבלי לגמגם או לפחד. אם אתה נוהג בניגוד לכך, אתה אשם בעושק זכויות העם. איום בכליאה והפחדת האנשים, כאשר הם מבקרים אותך, אינה ראויה לך [למעמדך], זהו סגנונם של שליטים עושקים ומלכים עריצים. אל נשכח את דברי הנביא [מחמד]: "הג'האד הנעלה ביותר הוא אמירת דברי אמת בפני שליט עושק...".[4]

 

 [1]  בית ההוצאה לאור 'החברה בת ימינו' (ג'אמעה-י אמרוז), העיתונים: 'חברה' (ג'אמעה), 'שמחה' (נשאט) והעיתון 'טוס'. בכפר טוס שליד משהד, נולד המשורר הלאומי הפרסי הנודע פירדוסי, בן המאה האחת-עשרה. פירדוסי נודע בכתיבתו כנגד הערבים ותרבותם ובמאמציו לטהר את השפה הפרסית ממילים ערביות שחדרו אליה.  

[2]  מכתבו של סזגרה פורסם באתר האינטרנט: www.iran-emrooz.de/khabar/sazgara810209.html

[3]  סזגרה נמנע מלפנות לח'אמנאי בתוארו הדתי  איתאללה. כזכור, הוקפץ ח'אמנאי לדרגת איתאללה כדי שיוכל למלא את מקום איתאללה רוחאללה ח'מיני, משום שלא היה בעל דרגה דתית ההולמת את התפקיד.

[4]  חדית' זה שימש את איתאללה ח'מיני בשעתו, כמו גם את התנועות האסלאמיות הפונדמנטליסטיות אחריו, כהצדקה הלכתית ליציאה נגד השלטון, שלטענתם אינו נוהג על-פי האסלאם.