המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל מצרי: האינטלקטואלים המוסלמים מדברים בכפל לשון
3/12/2004

 

ליברל מצרי מבקר את כפל הלשון של האינטלקטואלים המוסלמים 

 

הליברל המצרי, ד"ר סייד אל-קימני, תקף במאמר שפרסם באתר האינטרנט הליבראלי www.metransparent.com  את מעצבי דעת הקהל המוסלמים, אשר מצד אחד דבקים במסורות שאינן מתאימות לזמנים המודרניים, ומצד שני כאשר מעמתים אותם עם המסורות הם נבוכים, מתביישים בדתם ומכחישים כלפי חוץ דברים שהם יודעים כי הם חלק מדתם.[1] להלן חלקים ממאמרו:

 

"בעבר הזכרנו את המסורת המיוחסת לנביא האסלאם בעניין הקרב בין הטוב לבין הרע לפני אחרית הימים. [על פי מסורת זו] האבן והעץ ידברו בקרב זה ויקראו למוסלמי: 'הו מוסלמי, מאחורי [מסתתר] יהודי, בוא והרוג אותו'. למעט הע'רקד שהוא העץ של היהודים'. מסורת זו לומדים תלמידים של מדינה ערבית גדולה [קרי: סעודיה] בתוכנית הלימודים 'אל-תוחיד' ומחבר [תוכנית הלימודים] מוסיף בפיקחותו הידועה כי היהודים מרבים לשתול כיום את העץ שלהם – הע'רקד – בישראל כדי שלא ילשין עליהם למוסלמים ביום המערכה הגדולה. השדרנית ברברה וולטרס העלתה נושא זה בפני שר החוץ של אותה מדינה ערבית גדולה והקריאה לו את נוסח המסורת ותגובת השר היתה מפתיעה ביותר. ראשית הוא הביע תדהמה גדולה כאילו הוא שומע את המסורת הזאת בפעם הראשונה. אחר כך הוא הכחיש נחרצות כי ישנה מסורת נבואית מעין זו, והדגיש כי הדברים אינם נכונים מבחינה אסלאמית וכי ישנו בלבול בעניין זה הנובע, ללא ספק, מטעות שנפלה בספרי הלימוד...

 

[בתגובתו] מכחיש השר מסורת המופיעה כמעט בכל ספר של מסורות [אסלאמיות] מהימנות. בכך הוא מכחיש דבר הידוע בודאות בדת... ולכך יש עונשים שנקבעו בקוראן וסנקציות שנקבעו בהלכה ואשר השיח'ים, השרים והשליטים השפלים מיישמים עלינו מתי והיכן שהם רוצים.[2] לכן איננו יכולים לקבל את תדהמת השר בנושא זה בפשטות... [תדהמתו] היא תדהמה מתכחשת מעושה, השוללת [את העובדה] שקיימת מסורת בלשון זו ועם תוכן זה המדבר על איבה היסטורית קדומה החייבת להימשך כמעט עד אחרית הימים... [הכחשתה על ידי] כבוד השר מצביעה על שני דברים: ראשית על עמדה של בוז לאסלאם בשל מסורת זו, וזו אשמה שבגללה החרימו אותנו [הליבראלים המוסלמים] והעמידו אותנו לדין במשך זמן רב... [שנית, על] בושה בדתו אותה הוא זנח בהתחבאו תחת מעטה התדהמה המעושה.

 

[השר] הציג עצמו בפנינו כמי שיודע את הדת הנכונה ו[טען] כי מסורת זו אינה שייכת לאסלאם הנכון שהוא מכיר. בעניין זה יש לנו בעיה מתמשכת ללא פתרון, שהרי כולם מדברים על האסלאם הנכון מבלי שאנו יודעים באמת מהו האסלאם הנכון העולה בקנה אחד עם תכונות הזמן בו אנו חיים ודרכי המחשבה של זמננו... הבעיה של השר ושל כל מנהיגנו... בין אם הם אנשי דת או אנשי שלטון, היא שהם רוצים את האסלאם כפי שהיה בזמנו כדי לפעול בהתאם לו אלף וארבע מאות שנה אחר כך...

 

היהודים, הנוצרים ושאר הדתות הודו בפשטות [שפג תוקפם של חוקי העבר]. כך למשל אין זה אפשרי עוד לאנוס נשים ולקחתן כשפחות במלחמות... מה שמקל על כובד הויתור על חלק ממסורותינו... הוא שכל הדתות נחלצו ממה שכובל אותן מלהיות מתאימות לזמננו. בתולדות האומות יש דברים רבים שכיום מתביישים בהם. היהדות [למשל] התירה [בזמנו] נשואי קרובים כנשואי אחות, כמו נשואי הנביא אברהם עם אחותו שרה [כך במקור] ונשואי הנביא משה עם דודתו יוכבד [כך במקור] וזאת ללא כל בושה...

 

אין מנוס מלחרוג מן המסורת [הנבואית] 'המאה הטובה ביותר היא המאה שלי', משום שהמאה הטובה ביותר היא תמיד האחרונה והחדשה ביותר והיא [משקפת את ההישגים] המדעיים והאתיים האחרונים אליהם הגיעה האנושות... אדוני השר טוען כי נפלה טעות בספרי הלימוד 'אל-תוחיד' בארצו... אך הוא לא העמיד לדין את המחברים [שהכניסו מסורת זו] שיש בה שנאה עזה, אלימות מתועבת והסתה לרצח... ואם מה שאמר כבוד השר נכון, מדוע ממשיכים [ללמד] את אותם ספרים בקרב התלמידים הצעירים עד היום?

 

הדברים האמורים לעיל דומים למקרה אחר שבו דיבר הכומר ג'רי פאלוול על נביא האסלאם, ואמר שהוא אסף [סביבו] מספר נשים רב, כולל ילדה בת תשע [בשם] 'עאישה' כשהוא היה בן חמישים ושתיים. מה שהתוקפים צורה זו של נישואים [לא אמרו הוא] שזה היה מנהג חברתי מקובל מאוד [באותה תקופה] וכי ההימנעות מנישואים עם נערות צעירות החלה רק לאחרונה בשל התפתחות המנהגים והמסורות. [התפתחות זו] צריכה לדחוף גם את השיח'ים שלנו לוותר על דבקותם במנהגים שעבר זמנם. עד היום [מותר על פי] חוקי הסונה להינשא לילדה בת תשע בהתאם לסונה [של הנביא]. זהו קיפאון מפחיד ומסוכן המנוגד גם לחוק [האזרחי]. החשוב [לענייננו] הוא שפאלוול הרגיז את המוסלמים וכאשר חוסין אביש, דובר מטעם הארגון הערבי למלחמה בהפליה גזענית, השיב לפאלוול  בתוכנית הטלביזיה 'קרוס פייר', הוא הכחיש את הדבר אלו מכל וכל והציגם כעלילת שקר על האסלאם והאשמה שקרית כלפי נביא האסלאם.

 

[באותו עניין] פרסמו עיתוני האינטרנט ידיעה אודות המתון 'אל-קרדאוי הדמוקרטי', אשר לא הצד האישי שבה מעניין אותנו אלא [העובדה] שהידיעה הולמת את הסונה הנבואית בעניין נישואים עם קטינה. הידיעה מלמדת כי אדוננו [אל-קרדאוי] התחתן עם אסמאא' הצעירה יותר מנכדתו הצעירה ביותר של הדמוקרט הזה ומפרידים ביניהם שישים שנה או יותר. אדוננו לא הכחיש את הידיעה ולא טען כי היא שקרית...

 

מקרה אחר מאותו הסוג... [ארע] כאשר התארחתי בתוכנית של רשת MBC ולשמאלי ישב אסלאמיסט אמריקאי מפורסם, מר נהאד עוץ', האחראי על הארגון האמריקאי-אסלאמי CAIR. אין הכוונה לארגון CARE אשר גיבורי עיראק כיבדו אותנו בשיסוף גרונה של פעילתו בעיראק, מרגריט חסן, אלא ארגון CAIR שתחומי עניינו אחרים והם אינם שירותים הומניטריים. כותרת התוכנית היתה 'אסלאמופוביה'... והיא התקיימה לפני אירועי ספטמבר 2001. מר נהאד עוץ' הביא עמו סרט שהכין ארגונו והציגו בפנינו כדי להוכיח לנו שאמריקה עוינת לאסלאם ושונאת את המוסלמים, וכי המוסלמים האמריקאים נתונים להפליה עדתית ולקנאות גזענית ולכן - כדי להגן על המוסלמים באמריקה, זקוק הארגון לתמיכה כספית של המוסלמים.

 

כהוכחה לפעילות CAIR בארה"ב וכדי למשוך את התמיכה הנדרשת הוא סיפר סיפור על ספר שהיה מונח לפניו [וטען] כי ספר זה חובר נגד האסלאם, הוא משמש להוראה לתלמידים אמריקאים ויש בו פגיעה חמורה בנביא האסלאם, שכן הוא מדבר על כך שהנביא התחתן עם צפיה בת חיי אבן אח'טב לאחר שאביה, אחיה, בעלה וכל שבטה נהרגו. [נהאד הוסיף כי] CAIR הגישה תביעה משפטית [בעניין] וזכתה וחלק זה הושמט מהספר... הושטתי את ידי ולקחתי את הספר וכותרתו הפתיעה אותי: [נושאה היה] 'הדתות בעולם' ולא ספר מיוחד לאסלאם [בלבד]. העפתי מבט חטוף על תוכן העניינים וראיתי שיש בו הצגה של כל דתות העולם כרעיון כללי, כנראה משום שהם [האמריקאים] לא מלמדים בחינוך האזרחי שלהם דבר שנקרא חינוך אסלאמי או נוצרי. האם אתם מרגישים יחד עמי את גודל הטרגדיה? הטרגדיה שלנו ולא של האמריקאים – שהרי האירוע שהושמט מן הספר הוא אמת היסטורית [שלגבי אמיתותה] יש קונצנזוס והיא כתובה בכל מסורותינו האסלאמיות. [מורשתנו] פירטה את סיבות המקרה, את מניעיו האובייקטיבים בזמנו, את צורת המלחמה אשר התנהלה אז ואת חוקי המלחמה [באותה תקופה] לפיהם הנשים של הצד המנוצח היו שבויות של המנצח.

 

אולם ארגון CAIR הכחיש מכל וכל כי האירוע התרחש. זוהי הכחשה של דבר הידוע בודאות בדת, משום שהוא קשור לתולדות ה'דעוה' [ההטפה האסלאמית] ולתולדות הקוראן והחקיקה האסלאמית... כמו כן זהו לעג לדמוקרטיה האמריקאית ולחוקיה האציליים באמצעות רמאות המנצלת את הקידמה [המנחה] את ערכי המשפטי [האמריקאי] ובאמצעות שקר ברור [שנועד] למחוק את האירוע מספר [הלימוד] האמריקאי. זאת בשעה שהאמריקאים בשל כבוד למוסלמים ולדתם... הורו להשמיט את האירוע מהספר ואף האשימו את המחברים בקנאות עדתית, וזהו אישום נורא באמריקה...

 

במקרה רביעי [מאותו הסוג] שאינני זוכר באיזה ערוץ לווין הוא שודר, הכחיש אחד השיח'ים האמריקאים כי העבדות קיימת כעיקרון לגיטימי ומותר באסלאם... [אולם] כעבור יומיים פרסם האמאם של המסגד הגדול בבצרה חוות דעת הלכתית [המתירה] להעניק חיילת מערבית, אם נפלה בשבי, או עיראקית הנאשמת בשיתוף פעולה עם האמריקאים למי ששובה אותה בתור שבויה. [חוות הדעת ההלכתית גם מתירה] לו לשכב איתה בהיתר הברור יותר [אפילו] מההיתר לשתות חלב אם ומתירה לו גם להעביד אותה...

 

[הדוגמא החמישית היא מתוך מאמר של המשכיל האסלאמיסט פהמי הויידי באל-אהראם בשני בנובמבר 2004, שבו אמר כי] דתיותו של בוש מהווה פרשת [דרכים] חסרת תקדים בהיסטוריה האמריקאית, שכן תקופת נשיאותו נחשבת לניסיון ראשון בהיסטוריה של ארה"ב לנצל את הדת למטרות פוליטיות... אדון הויידי כועס מאוד על כך שבוש מנצל את הדת להשגת מטרות פוליטיות... [שעה ש] אדון הויידי [עצמו] הוא פילוסוף המדינה האסלאמית המיוחלת...

 

[כל האנשים הללו] מגינים באופן שקרי ומזויף על האסלאם. הם רוצים אותו בצורה כזאת כדי להמשיך את טובות ההנאה והשליטה שלהם באנשים ולהמשיך ליישם בחשאיות מה שהם מכחישים בפומבי, כמו במקרה הנישואים החשאיים של אל-קרדאוי... כולם סוחרי דת...

 

אל-קרדאוי הדמוקרטי פרסם חוות דעת הלכתית המתירה להרוג את האמריקאים בעיראק, אך הוא לא דורש מבנו מחמד לעזוב את האוניברסיטה שלו בפלורידה כדי להצטרף ללוחמי הג'יהאד ולא דורש מבנו הצעיר לעזוב את האוניברסיטה האמריקאית בקאהיר ולבקש מות קדושים. בשעה שהוא דרש להחרים את אמריקה ואנגליה היו לו שלוש בנות שלמדו באנגליה ובת אחת שלמדה בטקסס...

 

בזמן שהמוסלמים הדגישו כי אמריקה תטבע בביצה העיראקית הם הסתערו על הדינאר העיראקי לאחר הפלישה, וקנו דינארים רבים, משום שבלבם הם ידעו כי ערך המטבע העיראקי יעלה בשל הפלישה. זו הונאה עצמית עצומה... אנו קונים דינארים עיראקיים כהשקעה ונותנים 96% מקולותינו לתמיכה במעשי הטבח של אל-קאעידה בעיראק...

 

האם אתם יכולים לדמיין מה העולם החופשי ובראשו אמריקה יכול לעשות [למוסלמים]? חלק  מאספסוף האינטלקטואלים שלנו... מדבר על הגיבורים של פלוג'ה ומה עשו למדינה העצומה ביותר בעולם. הם לא חושבים לרגע, אם [מניחים] שהם [בכלל] חושבים, שאמריקה היתה מסוגלת בלחיצה על כפתור קטן למחוק את פלוג'ה ממפת העולם לתמיד, במיוחד לאחר ששמונים אחוז מן האזרחים עזבו אותה. אולם הדאגה לשאר התושבים [שנשארו] בתוך [העיר] דחפה את אמריקה להילחם מבית לבית, בשעה שיש לה כלי המשחית שיכולים לשמור שהיא לא תאבד ולו חייל אחד. מה היה קורה לו כלי המשחית הללו היו בידינו... האם לא היינו פועלים - מתוך נאמנות לאבות הקדמונים – כמו  ח'אלד בן אל-וליד [בקרב] נגד שבטי בכר בן ואיל העיראקיים ושוחטים מהם כרצוננו... או כמו סעיד בן אל-עאץ שהשמיד את כל אנשי העיר טמיסה...

 

העולם הזה שאנו נלחמים בו, חומדים אותו ושונאים אותו הקריב בעבר ארבעים מליון איש כדי להגן על חירויותיו, שאותן אין אנו מבינים והוא קנאי להן יותר ממה שאנו קנאים לאסלאם שלנו... כולנו יודעים שהם השיגו את זכויותיהם בעבר ושהם יודעים כיצד להשיגן [כיום] ומסוגלים לכך. האם יש מישהו נבון באומת הבדואים? האם מישהו מקשיב? אני קורא לכם... להתעורר מיסורי הגסיסה של אגדותיכם, משום שלכל אחד מאתנו יש ילדים שאנו רוצים שיחיו בזמן אחר ובתרבות אחרת..."[2] המכחיש דבר הידוע בודאות בדת נחשב למי שחזר בו מן האסלאם ["מרתד"] ודינו מוות, אלא אם כן חזר בו מדבריו.