המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דיון בסעודיה על השתתפות נשים בבחירות המוניציפליות
2/11/2004

 

הדיון הציבורי בסעודיה על זכות הנשים להשתתף בבחירות המוניציפליות

 

ב-10 פברואר 2005 צפויות להיערך בסעודיה בחירות מוניציפאליות בפעם הראשונה. הבחירות תתקיימנה בשלושה שלבים, והן צפויות להימשך עד ה-21 באפריל. עקב הבחירות המוניציפאליות העתידיות, התנהל בסעודיה דיון ציבורי סביב שאלת זכות הבחירה והצגת המועמדות של האישה הסעודית.

 

גם לאחר פרסום תקנון הבחירות המוניציפאליות באוגוסט 2004 נותר ערפול בנוגע לשאלת השתתפותה של האישה בבחירות: התקנון לא קבע מפורשות כי לאישה יש זכות לבחור או להיבחר מחד אך גם לא שלל אפשרות זו. לנוכח ערפול זה הביעו גורמים רבים אופטימיות בנוגע להשתתפותה של האישה בבחירות המוניציפאליות ומספר נשים אף הגישו את מועמדותן. 

 

כחודש לאחר פרסום התקנון, הוסר הערפול בנוגע לסוגיה זו כאשר שר הפנים הסעודי נאיף בן עבד אל- עזיז אמר כי השתתפות האישה בבחירות "אינה באה בחשבון". עם זאת, הדיון הציבורי בנוגע להשתתפותה של האישה בבחירות נמשך.  

 

1. הערפול בתקנון בנוגע להשתתפות האישה

ב- 10.8.2004 פרסם הנסיך מתעב בן עבד אלעזיז, השר לעניינים מוניציפליים, את תקנון בחירת חברי המועצות המקומיות שאושר על ידי מועצת השרים ב- 14 באוקטובר 2003. על פי נוסח התקנון שאלת השתתפותה של האישה בבחירות, בין אם כבוחרת ובין אם כמועמדת, נותרה מעורפלת, שכן סעיפי התקנון הרלבנטיים מנוסחים בלשון זכר. כך למשל בסעיף מס' 3 של התקנון נכתב כי "כל אזרח נהנה מזכות הבחירות" בתנאי שהוא מעל גיל 21, אינו איש צבא, ותושב המועצה המקומית [בה הוא מצביע] במשך שנה.[1]   

 

2. הדיון הציבורי על השתתפות האישה בבחירות

בעקבות הניסוח העמום של תקנון הבחירות התנהל דיון ציבורי סביב שאלת זכותה של האישה להשתתף בבחירות המוניציפאליות הן בהיבט החוקי והן בהיבט הדתי.

 

תמיכה בהשתתפות האישה בבחירות

ד"ר סהילה זין אל-עאבדין, מומחית להיסטוריה אסלאמית וחברה ב"אגודה הלאומית לזכויות אדם" בסעודיה טענה כי לאישה יש זכות להשתתף בבחירות וכי זכות זו של האישה מעוגנת באסלאם.

זין אל-עאבדין אמרה ליומון הלונדוני "אל-שרק אל-אוסט": "התקופה הראשונה של דת האסלאם הייתה רוויה בתודעה חברתית שגילתה הבנה למינוין של נשים מוסלמיות למשרות חשובות בראשית האסלאם. [השתתפות האישה] בבחירות בסעודיה למשרות של ראש ומזכיר העירייה, אינה סותרת את עמדת הח'ליפה עמר בן אלח'טאב, שמינה את החברות של הנביא כמו שפאא בת עבדאללה משבט 'עודאי' ב[עיר] אל-מדינה, ואסמאא בת נהיכּ במכה, [לפקח] על השוק..."[2]

 

במאמר פרי עטה שפורסם ביומון הסעודי ההמסדי "אל-וטן" כתבה זין אל-עאבדין: "האישה היא אזרחית כמו הגבר. שלילת חברותה במועצות המקומיות היא בבחינת נישולה מאחת הזכויות האזרחיות. מראשית האסלאם היתה לאישה זכות על פי השריעה להשתתף בבחירות וזכות זו יושמה בבירת האסלאם [העיר] אל-מדינה וכן [בעיר] מכה. מפליא שכיום אנו רואים שזכות [זו] נשללת [מהאישה], בשם האסלאם, במיוחד באזור הזה, במאה ה-15 להג'רה. כמו כן, שלילת זכות [זו] אינה עולה בקנה אחד עם דרך הרפורמות בה צועדת סעודיה במהירות בכל התחומים, כולל [בתחום] הרפורמה הפוליטית..."[3]

 

עורך הדין הסעודי, כאתב אל-שמרי, אמר כי תקנון הבחירות "אינו שולל את השתתפות האישה, וכי המילה 'תושב' המופיעה בתקנון משמעה הגבר והאישה ."[4]

 

בעלת הטור מיסון אל-דח'יל כתבה ביומון הסעודי הממסדי "אל-וטן": "לו הייתה התייחסות לגבר בלבד, הדבר היה מוזכר [בתקנון מפורשות] - כפי שהוא מופיע בחוק הבחירות הכוויתי שמצמצם את הזכות לבחור ולהיבחר בבחירות לפרלמנט [הכוויתי] לגברים [בלבד] ולא לנשים. בתקנות הסעודיות נעשה שימוש במילה תושב [ומילה זו] מורה הן על האישה והן הגבר... כמו כן, תקנון הבחירות עולה בקנה אחד עם מה שמופיע בהסכמים הערביים והבינלאומיים שסעודיה חתמה עליהם ואישרה אותם, כדוגמת האמנה הערבית לזכויות אדם וההסכם בנוגע להפסקת את כל צורות האפליה כנגד האישה."[5]

 

התנגדות להשתתפות האישה בבחירות

המתנגדים התייחסו גם כן לשאלת השתתפות האישה מההיבט החוקי. מאג'ד קארוב, יועץ משפטי סעודי, אמר כי "הכוונה בסעיף השלישי היא לגבר ולא לאישה" ולכן, תקנון הבחירות אינו מאפשר את השתתפותה.[6]

 

כמו כן היו שטענו כי השתתפות האישה בבחירות מנוגדת לעקרונות השריעה. השיח' ד"ר עבד אללה פקיה טען כי השתתפות האישה בבחירות מנוגדת להלכה המוסלמית: "כל העלמאא הסכימו על כך שהאמאם חייב להיות גבר מאחר והנביא אמר: 'אומה עליה תשלוט אישה לא תצליח' ואת זה סיפר [מחמד בן אסמאעיל] אל-בח'ארי [בקובץ המסורות המהימנות שלו]. [האיסור הוא] מפני שמשרה זו היא עול כבד הדורש יכולות גדולות שאין לאישה בדרך כלל... אין בקראן או בסונה טקסטים המנוגדים לחדית' הזה. יתר על כן, ישנם הטקסטים התומכים בדין הזה כמו דברו [של אללה בקראן] 'הגברים נעלים על הנשים' [34:4] ודברו 'הביאו שני עדים מאנשיכם ואם לא יהיו שני אנשים - הביאו גבר ושתי נשים' [82:2].

 

אסור לאישה להחזיק במשרות גבוהות. מאחר והדבר מצריך עירוב עם הגברים והתייחדות עמם וכן עליה לשאת משא כבד, דבר שאינו מתאים לאופייה של האישה. [אולם] האישה יכולה לשאת ולנהל תפקידים קטנים כמו ניהול בית חולים או בית ספר, שהרי עמר אבן אל-חט'אב מינה את אל-שפאא בנת עבד אללה אל-עדויה כממונה על המידות והמשקלות בשוק של אל-מדינה ואת זה הזכיר אל-חאפט' בן חג'ר בביוגרפיה של אל-שפאא. אך זאת בתנאי שלא יהיו התייחדות או עירוב [עם גברים] האסורים [על פי האסלאם]."[7] 

3. הגשת מועמדות לבחירות על ידי נשים סעודיות

לאחר פרסום תקנון הבחירות, הגישו חמש נשים סעודיות את מועמדותן לבחירות: היועצת החינוכית פאטמה אל- ח'ריג'י; המהנדסת נאדיה בח'רג'י; הפעילה החברתית נג'אה אל- שאפעי; מנהלת סניף הנשים בבנק הסעודי- הבריטי באל- קטיף, ושאדיה אל- ביאת ופאתן אל-בנדקג'י. 

 

אשת העסקים שאדיה אל-ביאת מן העיר אל-קטיף שבמחוז המזרחי אמרה לאתר האינטרנט www.elaph.com: "הצגתי מועמדות לבחירות המוניציפאליות מפני שזו זכות לאומית המעוגנת בטקסט של חוק הבחירות שהעניק זכות בחירה לכל אזרח סעודי ללא [הבדל] מין וכן מפני שהדת המונותיאיסטית שלנו, [דת] האסלאם, מתירה לאישה להציג מועמדות ולהשתתף באופן פעיל בבניית המולדת... האישה מהווה חצי מהחברה והיא נושאת את תפקיד הבניה והפיתוח של האדם מפני שהיא האמא של האדם."

 

נגאה אל-שאפעי מועמדת מן העיר אל-מדינה אמרה לאותו האתר: "הכרזתי על מועמדותי לבחירות המוניציפאליות כשירות למולדתי האהובה והיקרה וכדי להעלות את מידת השתתפותה של האישה בחיים הציבוריים, כדי להגביר את השפעתה החברתית וכן כדי להרוויח באופן אישי מהניסיון הדמוקרטי הקונסטרוקטיבי..." [8] 

 

שתי המועמדות אל-ח'ריג'י ובח'רג'י, שהגישו את מועמדותן לבחירות בעיר אל-ריאץ' טענו כי עשו זאת מאחר ו"לא קיבלו עד עכשיו [הוכחה] המצביעה על כך שאישה אינה יכולה להגיש את מועמדותה לבחירות אלה" וכי הצעד שלהן הוא בבחינת "חובה לאומית שאינה מוגבלת לאזרחים [הגברים בלבד] ולא לאזרחיות". אל-ח'ריג'י קראה לכל הנשים "לתמוך במועמדות האישה למועצות, משום שהאישה היא בעלת היכולת הגדולה ביותר להבין את שאיפותיה ובעיותיה של האישה." במקביל אמרה בח'רג'י כי "היא תכבד את רצון המדינה ואת תכניתה הזמנית, במידה שלא יתאפשר לה להגיש מועמדות השנה."[9]  

 

4. שר הפנים הסעודי: האישה לא תשתתף בבחירות

ב- 10 באוקטובר 2004 שם הנסיך נאיף בן עבד אל- עזיז, שר הפנים הסעודי, קץ לערפול בסוגיית השתתפות האישה בבחירות, כאשר אמר בהצהרה לעיתונות במהלך ביקורו בכווית: "איני חושב שהשתתפות האישה באה בחשבון".[10]

 

הנסיך מנצור בן מתעב בן עבד אל- עזיז, יו"ר הוועדה הכללית של הבחירות המקומיות, אמר במסיבת עיתונאים של הוועדה כי "בהתחשב בתקופה הקצרה [מידי] לאחר פרסום התקנה [בנוגע לבחירות], ובהתחשב בכך שיש לנו למעלה מ- 187 מועצות מקומיות בכל האזורים, קיים קושי להוציא לפועל את השתתפות הנשים בבחירות. כמו כן, קשה לספק את הנדרש [כדי לאפשר] את השתתפות האישה בפרק זמן קצוב זה".[11]

 

המועמדות קיבלו בהבנה את החלטת שר הפנים. המועמדת נאדיה בח'רג'י אמרה בתגובה: "מלכתחילה אמרנו שנכבד את החלטות המדינה, וביקשנו לקבוע תוכניות זמניות שיגדירו את המכניזמים בהם תוכל האישה להשתתף בשלבים הבאים [של הבחירות]. אחרי פרסום ההחלטה על דחיית השתתפות [הנשים בבחירות], נמשיך לעקוב אחר הבחירות, נתמוך בנבחרים המתאימים ונעקוב אחר ההחלטות המתפרסמות ע"י המועצות. כמו כן נגיש הצעות בציפייה להזדמנות להשתתף [בבחירות בעתיד]".

 

המועמדת נג'אה אל- שאפעי אמרה כי "בהצהרות הבכירים יש פן חיובי, שכן הם הבהירו שההשתתפות חוקית, אולם היא נדחית בשל העדר מכאניזמים כעת [ליישום השתתפות הנשים בבחירות]. יש הבנה לנושא ואם יש בעיות, [הנשים] יכולות להשתתף כדי לפתור [את הבעיות הללו] וכדי לאפשר את השתתפות האישה [בבחירות] בעתיד".

 

המועמדת שאדיה אל- ביאת אמרה כי "הסוגיה אינה עניין של ניצחון או הפסד, אלא [מטרתה] להרגיל את החברה לשמוע את קולה של האישה ואת דרישותיה."[12]

 

במקביל היו שהביעו מחאה על החלטת הממשלה. "המרכז הסעודי לזכויות האדם" פרסם גילוי דעת תחת הכותרת "מדוע אתם חומסים את זכויותה [של האישה]?" בו נכתב: "מניעת האישה הסעודית מלממש את זכויותיה מהווה הפרה של זכויותיה, לא רק על פי הקריטריונים הבינלאומיים, אלא גם [על פי הקריטריונים] האסלאמיים, שכן נשות המוסלמים היו יכולות להשתתף בקבלת החלטות בתקופת הנביא ואין הדבר עומד בסתירה לעקרונות האסלאמיים המשתנים תמיד בהתאם לאינטרסים של הקבוצות הקיצוניות בחברה".[13] 

 

בעלת הטור פאטמה אל-עותיבי כתבה ביומון הסעודי "אל- ג'זירה": "המשרד לעניינים מוניציפאליים לא נתן סיבות משכנעות לדחיית השתתפות האישה בסבב הראשון של הבחירות המקומיות, הן כמועמדת והן כמצביעה... אם נעשה ניסיון חדש [הכוונה לבחירות המוניציפליות], הרי [שניסיון זה]  הוא חדש עבור הגבר והאישה גם יחד, [ועלינו] להניח לנסיון זה [להתממש] עם כל ההשלכות שלו על הגבר והאישה גם יחד ואז הניסיון יגדל, ישתפר וייפטר מחסרונותיו בנוגע לשני [המינים]...

 

[המשרד לעניינים מוניציפאלים] טען כי הזמן דחוק והשתתפות האישה מצריכה סידורים שאין די זמן [לארגונם]. כיצד יש די זמן לסידורים של הגברים, אך לא לנשים? דבר זה אינו מקובל... כל עוד אנו שואפים לשפר את תדמיתנו בעולם אין מנוס שאנו נתגבר על כל הסידורים הבירוקרטים והמנהליים כדי שנהפוך את סוגיית השתתפות האישה בבחירות הללו לסוגייה לאומית...

 

הנשים במולדת [הסעודית] הזו מקוות [שתפורסם] החלטה נחרצת שתסיים את הויכוח הזה סביב נקודה מסוימת בתקנון בנוגע לבחירות המוניציפליות שהחשובה שבהן היא שלכל אזרח מעבר לגיל 21  יש זכות להיבחר ולבחור. דחיקת הנשים היא הפרה מפורשת של הסעיף הזה, הן מבחינת הטקסט והן מבחינת המשמעות, אלא אם כן כל נשות הממלכה [הסעודית] טרם הגיעו לגיל 21..."[14]

 


[1] כמו כן סעיף בסעיף 1.6 בתקנון נכתב כי הבוחר יהיה "כל תושב העומד בתנאי הבחירות..." ואילו סעיף 1.7 קובע כי המועמד יהיה "כל בוחר העומד בתנאים שנקבעו.. ואשר רשם את שמו ברשימת המועמדים" עכאט', 10.8.2004, סעודיה. 

[2]  אל-שרק אל-אוסט, (לונדון), 22.8.2004.

[3]  אל-וטן (סעודיה), 25.8.2004.

[4] אל-חיאת (סעודיה), 12.8.2004.

[5]  אל-וטן (סעודיה), 18.8.2004.

[6]  אל-חיאת (לונדון), 12.8.2004.

[8] www.elaph.com 19.10.2004 .

[9] עכאט' (סעודיה), 1.10.2204,.

[10] אל-ג'זירה (סעודיה), 11.10.2004.

[11] אל-ריאץ' (סעודיה), 13.10.2004.

[12] עכאט' (סעודיה), 14.10.2004.

 [13] מתוך אתר המרכז הסעודי לזכויות האדם http://hrinfp.net/saudi/saudihr/pr040800.shtml

[14] אל-ג'זירה (סעודיה), 18.10.2004.