המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
עיתונאי סורי תובע דוגמא אישית מארגוני זכויות אדם ערביים
6/6/2004


עיתונאי סורי: על ארגוני זכויות האדם בעולם הערבי להתנער מן השחיתות שלהם עצמם, בטרם ידרשו רפורמות

 

במאמר שהתפרסם באתר האינטרנט הליבראלי "אילאף" הציע הסופר והעיתונאי הסורי חיאן ניוף, לערבים לקחת דוגמא מן הדמוקרטיה ההודית שהתגבשה למרות שהודו היתה תחת שלטון האנגלים ולמרות האיום החיצוני שנשקף לה מפקיסטאן[1]. הוא הטיל ספק ביכולתם של הערבים להצליח לקדם את תהליך הרפורמה לו הם מייחלים בשל השחיתות בארגוני זכויות האדם עצמם. להלן חלקים מן המאמר:

 

"פעם שאלתי הודי מהו סוד הדמוקרטיה ההודית. ההודי לא נתן לי תשובה אך הוא גילה לי שכמה מבקשי רפורמה ערבים נסעו להודו כדי לקבל את המרשם ההודי שעשוי להביא את הדמוקרטיה לארצותיהם. האם הודו לא היתה תחת הקולוניאליזם האנגלי אשר גזל ורצח? כיצד, איפוא, היא השיגה דמוקרטיה וכיצד באמצעות הקלפי היא מאפשרת לסיקי לשלוט בה, בשעה שמדינות ערב עדיין תולות את נחשלותן בקולוניאליזם? האם הודו אינה מתמודדת עם סכנה מצד מדינה אחרת - פקיסטאן - ולמרות זאת הבחירות לא נדחו, בשעה שאנו בעולם הערבי דוחים את מסיק הזיתים כאשר זבובים לבנים מתפשטים במלזיה.

 

ההודי רמז כל הזמן לקסם כלשהו בהתהוות הדמוקרטית של הודו ולכן היה על מבקשי הרפורמה בעולם הערבי לבקר בהודו ולחפש קסם מוזר זה. הפסגה הערבית ננעלה בהחלטות [שהן לא יותר] מפיסות נייר ותעסוקה לאמצעי התקשורת. מבקשי הרפורמה ציפו שמאמציהם מאז ימי העצמאות [של מדינותיהם] ועד היום ישאו פרי אך לשווא; המאמצים ירדו לטמיון וכל שנותר מהם הוא רק ניחוחם. העולם הערבי נחלק בין מיעוט הדורש את התערבות ארה"ב כדי להביא לשינוי לבין רוב הדורש שינוי מבפנים ומתנגד לכל התערבות זרה.

 

ואולם, שני הצדדים לא שמעו עד היום על הרצפט ההודי להשגת דמוקרטיה בדרך ההודית ולא האמריקנית: נחש, חליל וקמעות. כל מתנגדי הרפורמות בעולם הערבי וכל תומכיהן צריכים לשים כל יום בחדר השינה שלהם נחש על המיטה, לנגן בחליל, לשים קמעות מתחת לכרית ולהתמיד בכך חמש שנים. לאחר שיעברו השנים עליהם לפתוח את הקמעות ולקרוא את הכתוב בהם.

 

מבקשי הרפורמה בעולם הערבי צריכים לתקן את עצמם קודם כל, לפני שהם דורשים רפורמה. שהרי כיצד אפשר להסביר שתועמלן של הרפורמה דורש בתוקף תהליך רפורמה בארצו בשעה שהוא נהנה מיחסי ידידות עם ממשלה ערבית אחרת? חלק ממבקשי הרפורמה, למשל, מותחים ביקורת על הערצת שליטים והם שוכחים את חלקם בהנהגת מפלגות אופוזיציה שלשכות ההנהגה שלהן לא השתנו מזה עשרות שנים ולעיתים אנו מוצאים ארגוני זכויות אדם המהללים את נשיאן כאילו היה נביא או קדוש...

 

השחיתות בכמה מפלגות אופוזיציה ערביות ובארגוני זכויות אדם היא סיפור שאין כמוהו בעולם. אם לא כן, כיצד ניתן לפרש את העובדה שקיימים חילוקי דעות בין פעילי זכויות האדם בענייני כספים ולא בעניינים רעיוניים, ואין בכוונתי להזכיר כאן שמות של אנשים וארגונים שיש להם חילוקי דעות בנוגע לכספים והם מוסווים כדי להמשיך לקבל סיוע מהאיחוד האירופאי.

 

לבעיה של העולם הערבי אין אח ורע בעולם משום שמי שדורשים את הרפורמה ואת זכויות האדם צריכים בעצמם לכבד את זכויות האדם ולנהוג בשקיפות... ריבונו של עולם, מי איפוא יעשה רפורמה בעולם הערבי? לכן אמרתי שאנו זקוקים לקמע מקוסם הודי.

 

חמש השנים חלפו והמועד לפתוח את הקמעות ולקרוא אותם הגיע. אחד האינטלקטואלים קרא [מן הכתוב על הקמע]: 'תקנו את עצמכם לפני שתדרשו רפורמה. אפילו אם תעשו זאת – חלומכם לא יתגשם. שאלנו עשרים קוסמים הודים מהו סוד העדר הדמוקרטיה בעולמכם הערבי וכיצד ניתן להחזירה ואיש מהם לא ידע מה הסיבה או הפיתרון, משום שהעולם הערבי שונה משאר העולם בבעיותיו האגדתיות. אין פיתרון אלא להמשיך לנגן לנחש בחליל ואולי הוא יביא לכם 'גנדי ערבי' שיציל אתכם'."[2][1]  חיאן ניוף הוא אחיו של העיתונאי הסורי הידוע נזאר ניוף שבילה תשע שנים בכלא הסורי (1992-2001) בשל פעילותו להגנה על זכויות האדם.

[2]  אתר האינטרנט "אילאף", 1.6.2004.