המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ראיון עם סגן ראש האגודה האסלאמית בסין
18/5/2004

 

ראיון עם סגן ראש האגודה האסלאמית בסין

 

היומון הלונדוני בשפה הערבית "אל-שרק אל-אוסט" ערך ראיון עם מצטפא ינג, סגן ראש האגודה האסלאמית בסין. להלן עיקרי הראיון:

 

"שאלה: מהו גודלה של [האוכלוסייה] המוסלמית בסין?

ינג: בסין כ-20 מיליון איש המשתייכים לעשר קבוצות אתניות. המוסלמים נפוצים בכל רחבי סין אבל הם מרוכזים במיוחד בצפון מערב המדינה. המוסלמים הסיניים הם סונים והם נמנים על האסכולה החנפית. הם מקיימים את מצוות הדת בחירות מוחלטת הודות למדיניותה של הממשלה הסינית אשר מבטיחה חופש דת לכל האזרחים. המוסלמים בסין הם מיעוט לאומי והם שומרים היטב על זהותם הדתית והלאומית, יש להם יחסים טובים עם המדינות הערביות והמוסלמיות ועם המוסלמים [בעולם]. נערכים ביקורים הדדיים של בכירי האגודה האסלאמית בסין ובכירים במשרד ההקדשים המצרי. שר ההקדשים [המצרי], ד"ר חמדי זקזוק, ביקר בסין לפני שנתיים בראש משלחת של אנשי דת.

 

שאלה: מתי הגיע האסלאם לסין?

ינג: בספרי ההיסטוריה ישנן מסורות רבות על הגעת האסלאם לסין, אולם ההיסטוריונים לא הצליחו לקבוע את התאריך [המדויק] . באחת המסורות סופר שסעד אבן אבי וקאץ,  [יחד עם] שלושה חברים של הנביא וארבעים איש [נוספים] הגיעו לסין בעקבות הזמנתו של אחד הקיסרים מהשושלת "סוי"[1]. הם שהו בעיר קנטון ובנו בה מסגד... גם אם יש ספקות לגבי מסורת זו הרי שבטוח כי האסלאם הגיע לסין בתקופה מוקדמת מאוד. המסגד הראשון שהוקם מחוץ לחצי האי ערב היה בפקין. זה היה בשנת 620. בכניסה למסגד ישנו לוח עליו כתוב בשפה הערבית שמייסדו היה אבן [אבי] וקאץ... האסלאם לא הגיע לסין באמצעות פלישה וכיבוש אלא באמצעות קשרי הידידות עם הסוחרים הערבים והמוסלמים שהגיעו לסין, חלקם התיישבו בה והתחתנו עם [נשים] סיניות. כך התפשט האסלאם ומספר מאמיניו בסין גדל.

 

שאלה: מהם השירותים החשובים ביותר שמעניקה האגודה האסלאמית בסין למוסלמים?

ינג: סין אינה מדינה מוסלמית ואין בה משרד להקדשים, לדעוה [תעמולה אסלאמית] או לעניינים אסלאמיים כפי שיש במדינות הערביות והמוסלמיות. לכן, האגודה האסלאמית הסינית היא המוסד היחיד שמפקח על ענייני המוסלמים והיא האחראית לדעוה ולארגון הפעילות הדתית... [האגודה] היא גוף ממשלתי מטעם מועצת המדינה האחראית לכל הדתות בסין.

 

שאלה : מה הן הדתות החשובות בסין? מהו מעמדה של דת האסלאם בין דתות אלו?

ינג: בסין יש ארבע דתות עיקריות והן: האסלאם, הנצרות הקתולית, הבודהיזם וקונפוציאניות. הבודהיזם נחשב לדת של רוב העם הסיני והאסלאם הוא הדת השניה בתפוצתה לאחר הבודהיזם.

 

שאלה: כמה מסגדים יש בסין? איך ילדי המוסלמים מקבלים חינוך אסלאמי הולם?

ינג: בסין יש בערך 45,000 מסגדים, בהם פועלים בערך 50,000 אמאמים ותועמלנים. לכל מסגד יש ועדה מנהלתית שאחראית לניהול ענייני המסגד. הועדה מורכבת מכמה חברים ובראשה עומד האמאם של המסגד. המימון לשיפוץ ולתיקון המסגדים נשען על מקורות שונים. חלק גדול מהכספים מגיע מהממשלה וחלק [אחר] מגיע מתרומות של מוסלמים ומסיוע חיצוני של מוסדות בינלאומיים ו[גופים] אחרים. באשר לחינוך האסלאמי, במחוזות סיניים רבים מלמדים ומחנכים נוער מוסלמי [חינוך אסלאמי] ומכשירים אותו לפעול בתחום הדעוה .

 

החינוך האסלאמי הוא סוגיה שמעסיקה את כל המוסלמים בסין. כל המשפחות שוקדות על כך שילדיהן יחונכו על פי הוראות דת האסלאם ושיידעו בעל פה את הקראן. יש שלושה גורמים המספקים סוג זה של לימוד: [האחד] המשפחה - כאשר ההורים מחנכים את הילדים על פי הוראות האסלאם, [השני] המסגדים - בהם מתקיימים חוגים ללימוד הקראן ושיעורי דת. [הגורם השלישי הוא] החינוך הרשמי במכונים האסלאמיים.

 

שאלה: מהן הבעיות העיקריות הניצבות בפני המוסלמים בסין?

ינג: אין לנו בעיות מיוחדות הקשורות לדעוה, למסגדים, לחינוך ולבתי ספר. אבל, הבעיה העיקרית ממנה אנו סובלים היא נחשלותם של המוסלמים הסיניים בתחום המדעים המודרניים. לכן, אנו מעודדים את בנינו ללמוד מדעים אלו בכל האמצעים והשיטות. אנחנו שוקדים על כך שמוסלמי יכשיר את עצמו להשתמש בטכנולוגיה חדשה בתחומי העבודה השונים כדי שהמוסלמים במאה החדשה יהיו מצוידים בידע ובאמונה, יהוו דוגמא לאחרים ולא יהיו תלויים באחרים, מכיוון שבעולם של היום אין מקום לנחשלים ולחלשים...

 

שאלה: אמצעי התקשורת מציינים שהמוסלמים בתורקסטאן המזרחית סובלים מדיכוי מצד הממשלה הסינית ושיש מדי פעם הפגנות מטעם המוסלמים בתורקסטאן נגד הדיכוי הזה. עד כמה נכון הדבר?

ינג: איננו קוראים לאזור הזה 'תורקסטאן המזרחית' אלא 'מחוז שינג ינג'. אזור זה שייך לסין מזה תקופה ארוכה. כמחצית תושביו הם מוסלמים ומצבם משתפר בהדרגה. הם מקיימים את דתם באופן טבעי, אולם לפני כמה שנים נצפתה באזור פעילות של כמה תנועות אלימות וקיצוניות שהתושבים המוסלמים עצמם דוחים אותן.

 

שאלה: אבל הממשלה הסינית מואשמת בכך שהיא התנגדה לתנועות אלה באכזריות מופרזת והרגה מוסלמים רבים. מדוע הממשלה אינה מנסה לנהל מו"מ עם תנועות אלה במקום [שתהיה] שפיכות דמים?

ינג: הממשלה אוכפת את החוקים על המוסלמים ועל הלא מוסלמים כאחד. כל מי שעובר על החוקים נענש. זהו עניין טבעי בכל מדינות העולם ולא רק בסין.

 

שאלה: מהם הארגונים האסלאמיים שמגישים סיוע למוסלמים בסין?

ינג: הוגש סיוע למוסלמים בסין מטעם 'ארגון הוועידה האסלאמית'. כמו כן, 'הבנק האסלאמי לפיתוח' הגיש סיוע כספי לבניית ארבעה מכונים אסלאמיים בכמה פרובינציות סיניות. [גם] אגודת העולם האסלאמי הסעודית הגישה סיוע כספי במהלך השנים האחרונות באמצעותו שופצו המסגדים העתיקים."[2]

 


[1]  סעד אבן אבי וקאץ [מת 674] חברו של הנביא מחמד. אחד מעשרת חברי הנביא שהובטחה להם הכניסה לגן עדן ידוע ככובש פרס.

[2]  אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 13.5.2004.