המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ביקורת באיראן על גזר דין מוות לרפורמיסט אע'אג'רי
21/5/2004

 

עורך עיתון שמרני באיראן: 'גזר דין מוות לרפורמיסט אע'אג'רי - מתנה לאויבים'

 

לאחרונה גזר בית המשפט המקומי בעיר המדאן בשנית עונש מוות על ד"ר האשם אע'אג'רי. גזר דין המוות הראשון שניתן בנובמבר 2002, בוטל למעשה על ידי מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, שהחזיר את התיק לידי הרשות השופטת לבחינה מחודשת. בהנתן גזר הדין השני סירב אע'אג'רי לערער עליו ואמר: "הוציאו אותי להורג או בטלו לאלתר את גזר דין המוות."[1] גזר הדין המחודש עורר ביקורת מצד בכירים שמרנים על הרשות השופטת שלא השכילה לנצל את ביטולו על ידי המנהיג עלי ח'אמנאי בפעם הקודמת כדי לגזור עליו עונש קל יותר.

 

חוסין שריעתמדארי, עורך העיתון השמרני "כיהאן" המקורב למנהיג איראן עלי ח'אמנאי, התבטא בגנות גזר דין המוות שהוטל בשנית. שריעתמדארי סבור כי אע'אג'רי ביצע עבירות, ואף "הופעל על ידי שירותי מודיעין של האויב," אולם אלה אינן מצדיקות עונש מוות. שריעתמדארי יוצא בעיקרו של דבר נגד הפגיעה בתדמיתה של איראן בעולם וגורס כי גזר דין המוות הוא "מתנה גדולה שניתנה... לאויבי המשטר מבחוץ ומבפנים." שריעתמדארי גם מותח ביקורת על ראש הרשות השופטת, איתאללה האשמי שאהרודי, שלא שם קץ לפרשה. להלן קטעים ממאמרו:[2]

 

"...בסתיו 2002, הואשם [ד"ר האשם] אע'אג'רי בעבירה על סעיף 513 לחוק העונשין האיסלאמי – דהיינו בכך שקלל את הנביא – ונידון למוות. מתן גזר הדין הזה נתקל בהתנגדויות רבות, אך היו גם כאלה שטענו שגזר הדין תואם את החוק האיסלאמי, ותמכו בו.

 

ההתנגדות לגזר הדין נחלקה לשני סוגים: הקבוצה הראשונה של המתנגדים כללה [תומכי] מגמה פוליטית חשודה, שאע'אג'רי נמנה על תומכיה, שטענה כי לא זו בלבד שאע'אג'רי אינו אשם, אלא שהתבטאויותיו הפוגעות באסלאם, בעם, במוסלמים ובערכי החברה הינם במסגרת חופש הביטוי!  קבוצה זו כללה את אויביה של איראן מבחוץ ומבפנים, ולמרות הרעש והמהומה שהיא עוררה בתגובה לגזר הדין, היא ראתה בו "מתנה גדולה" שניתנה, למרבה הצער, למתנגדי המשטר, כתוצאה מהעדר תבונה ואי-שמירה מדויקת על חוקי האסלאם  מצד הרשות השופטת.

 

הקבוצה השנייה של המתנגדים לגזר דינו של אע'אג'רי סברה כי אע'אג'רי אכן ביצע עבירות, אך הן אינן מצדיקות עונש מוות. חלק מן האנשים גם סברו שגורמים ברשות השופטת גזרו [גזר דין] מוות על אע'אג'רי מתוך תמימות יתר והעדר תבונה.

 

אנוכי הבעתי את מחאתי למתן גזר הדין כבר באותם הימים... ועל אף שהדגשתי כי  עבירותיו אינן  ניתנות להכחשה וכי ייתכן שאע'אג'רי הופעל על-ידי שירותי מודיעין של האויב, ויש סימנים רבים לכך, לא ראיתי בדבריו של אע'אג'רי משום קללה של הנביא וראיתי את פסיקתו של השופט שדן בעניינו כבלתי מבוססת...

 

על פי החוק האיסלאמי, המקלל את נביא האסלאם – דינו מוות. עם זאת, דבריו של אע'אג'רי שפורסמו בזמנו בכל התקשורת, אין בהם משום "קללה" במובן המילולי. אין זה ברור מהו ההיגיון שעל פיו  פסק השופט כי אע'אג'רי קילל את הנביא ודן אותו למוות. אף על פי כן, התבטאויותיו של אע'אג'רי היו התקפה חד-צדדית ובלתי הגיונית על חלק מן האמונות האסלאמיות, ונבעה מעקשנותו או הסתתו על ידי חוגים זרים..."

 

"לאחר שהוסרו המכשולים הטכניים בתיק הנ"ל, כבוד השופט עדיין מתעקש על פסיקתו הראשונה, וזאת למרות שגזר הדין אינו חופף לסעיף 513 לחוק העונשין האסלאמי ולמרות שהתבטאויותיו של אע'אג'רי אינן בגדר 'ארתדאד'..."[3]

 

"...ההתעקשות על גזר דין [המוות] הינה עוד מתנה גדולה שניתנה ללא כל הצדקה הגיונית או משפטית לאויבי המשטר מבחוץ ומבפנים. האין זה מתפקידו של ראש הרשות השופטת [איתאללה האשמי שאהרודי] להפעיל את סמכויותיו החוקיות והדתיות ולשים קץ לפרשה זו?"

 

מספר עיתונים רפורמיסטים ציטטו הודעות מפי המנהיג עלי ח'אמנאי כי הוא אינו מרוצה מגזר דין המוות שהוטל בשנית וכי הוא סבור שהתבטאויותיו של אע'אג'רי אינן בגדר 'ארתדאד' ולכן אינן מצריכות עונש מוות.[4]

 

ראש הרשות השופטת איתאללה האשמי שאהרודי הודיע בתגובה לביקורת שנשמעה מצד חוגי השמרנים כי "גזר הדין אינו סופי... עד כה לא קיבלנו שום הוראה מהמנהיג [עלי ח'אמנאי] ביחס לפרשה". יחד עם זאת, אמר איתאללה שאהרודי כי למיטב שיפוטו "ראש מחלקת המשפט של המדאן [העיר בה נשפט אע'אג'רי] מצא ליקויים בגזר הדין [השני] וקרא לבית המשפט העליון לערוך בדיקה מחודשת של גזר הדין... הערותיו נשלחו לבית המשפט העליון כך שפרשת אע'אג'רי תבחן מכל

 זווית[5]."[1]  לתקציר דבריו שנשא אק'אג'רי שבגינם הוטל עליו עונש מוות, ראה פרסום ממר"י:

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP44502

[2]  כיהאן, 12.5.2004.

[3]  חזרה מן האסלאם, שעל פי החוק האסלאמי דינו מוות.

[4]  המשהרי, אפתאב-י יזד, 17.5.2004 .

[5]  ג'ומהור-י אסלאמי, 18.5.04.