המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור בשבועון ממסדי מצרי: היהודים יושמדו
12/2/2004

 

בעל טור בשבועון ממסדי מצרי מנבא את השמדת היהודים

 

בעל הטור כמאל עבד אל-ראוף כתב בשבועון המצרי הממסדי "אח'באר אל-יום" כי היהודים יושמדו בעתיד על ידי המוסלמים הודות להצהרת בלפור שהביאה לריכוזם בישראל. להלן קטעים ממאמרו:

 

"בסורת אל-אסראא בקראן נאמר 'גזרנו על בני ישראל בספר לאמור: השחת תשחיתו על הארץ פעמיים והתנשאתם עד מאוד. ויהי בבוא [קיום] האזהרה הראשונה שלחנו אליכם עבדים שלנו, אנשי עוז קשים, שנכנסו לתוך משכנותיכם ואז קוימה אזהרה זו במלואה."[1]    

 

הכוונה ב[מילה] 'ספר' היא לתורה. והכוונה ב[מילה] 'אדמה' שבה יפיצו בני ישראל שחיתות היא לארץ הקדושה בה [נמצא] מסגד אל-אקצא. מרבית ספרי הפרשנות [של התורה] סוברים שההשחתה הראשונה של בני ישראל היתה הפרת חוקי התורה והריגת נביאיהם וכאשר ארעה השחתה זו אללה שלח אליהם עבדים בעלי עוז במלחמות ותקיפים בעת ההיתקלות באויביהם. יש האומרים שהכוונה כאן היא ל[מלך] בבל נבוכדנצר ולחייליו שכיתרו את חבלי הארץ של היהודים, הרגו אותם ולקחו לבבל את אלה מביניהם שנשארו [בחיים]. שם שהו בני ישראל שנים רבות אותן כינו שנות גלות בבל לפני שובם לארץ המובטחת.

 

כמה קיצונים ישראליים מחככים עתה את ידיהם משמחה נוכח מה שקרה ומה שעתיד לקרות לעיראק ולבגדאד מידי הפולשים האמריקאים. הם חושבים שההרס, החורבן וההרג שנגרמו עתה לבגדאד על ידי האמריקאים והאנגלים, אינם אלא נקמה על שנות גלות בבל שחוו אבות אבותיהם במהלכן נתנסו בייסורים נוראים...

 

הפסוק [שצוטט] מסיפור אל-אסראא ממשיך ואומר לבני ישראל: 'אם תטיבו - לעצמכם תטיבו, ואם תרעו, יהיה זה רוע לשמו.  ובבוא אזהרתנו באחרונה [שלחנו את עבדינו] להוביש את פניכם ולהיכנס אל המסגד כפי שנכנסו אליו בפעם הראשונה ולהרוס את אשר כבשו עד היסוד."[2] 

 

הכניסה למסגד אל-אקצא בפעם השניה - [שעה] שהוא תחת שליטת היהודים - תהיה בחזקת טיהור המסגד מטומאתם. השיח' שעראוי סבור גם שיציאתנו, אנו המוסלמים, ממסגד אל-אקצא היא אימות של נבואת הקוראן ואם ברצוננו לשוב אליו עלינו לשוב לדרכו של ריבוננו, להתפייס עמו ולהפסיק סטייתנו מדרך הישר.

 

אנו מצפים עתה ל[התגשמות] הבטחתו של אללה ישתבח ויתעלה. אנו חיים בתקווה שמצבנו ישתפר. היהודים ימשיכו להוות גורם שמציק לתושבי הארץ עד ליום תחיית המתים. הם בחרו את פלסטין כביתם הלאומי. הרעיון הזה [של הבית הלאומי] - אליו קראה הצהרת בלפור - אינו פוגע במוסלמים כלל, כפי שזה נראה, אלא הוא משרת את האיסלאם כדי להחזיר את המוסלמים אל אמונתם. הוא מקל עלינו לצור על הישראלים ולעקוב אחר מהלכיהם כהכנה לחיסול רישעותם שלהם כשהם מקובצים בתוך ישראל. לכן אמר אללה יתעלה בסוף סורת אל-אסראא[3]: "בבוא [יום קיום] הבטחת האחרית נביא אתכם [הכוונה להודים] בקבוצות [אל הארץ הקדושה]." אלו בשורות עבורנו, המוסלמים, שהכדור חוזר אלינו ושהאיסלאם והמוסלמים ינצחו בסופו של דבר, אבל כל זאת בתנאי שאנו נשוב לאמונה."[4]  

 [1]  קוראן 17: 5.

[2] קוראן 17: 7.

[3]  קראן 17: 104.

[4]  אח'באר אל-יום (מצרים), 7.2.2004.