המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ראיון עם האינטלקטואל הפלסטיני, ד"ר סלים אל-עוא
28/8/1998

ראיון עם האינטלקטואל הפלסטיני מהזרם האסלאמי,

ד"ר סלים אל-עוא

                                                                       (אל-אסתקלאל 28.8.1998)

 

חיסול ישראל באמצעות 'נשק להשמדה המונית אסלאמי'

"סבורני שחובת המוסלמים היא לפעול בכל הדרכים כדי להשיג נשק להשמדה המונית, החל בנשק גרעיני וכלה בנשק כימי וביולוגי. מבלי שנשיג נשק זה, ימשיך השלום השברירי להתקיים בינינו לבין ישראל. אנו איננו רוצים את השלום הזה. אנו רוצים שהשלום הזה יסתיים ויחוסל ושמדינת ישראל תפסיק להתקיים ובמקומה תקום מדינת פלסטין. [מדינת פלסטין] תהיה מדינה דמוקרטית בה יחיו מוסלמים, נוצרים ויהודים בהתאם לעקרונות הבינלאומיים של הדמוקרטיה המוכרים לכל. כל עוד אין הזדמנות להקים מדינה פלסטינית בה יחיו שלוש הדתות הללו זו עם זו, תמשיך גחלת הסכסוך לבעור באזור. אין ספק בכך. כדי שנוכל למלא תפקיד בסכסוך וכדי שנוכל להגן על זכויותינו ועל עצמנו, עלינו להשיג את נשק ההשמדה שיש לאויבתנו [ישראל] וגם את נשק ההשמדה שאין לה. זוהי חובתנו. האסלאם מחייב אותנו לעשות כן. [כנאמר בקוראן:] "הכינו עבורם את כל הכח הצבאי שביכולתכם [לגייס]... אז תוכלו להטיל מורא על אויבי אללה ואויביכם." [סורת אל-אנפאל, פסוק 60]

 

פיגועי התאבדות בישראל

"הסכסוך עם הישראלים ועם הציונים הוא סכסוך נצחי שלא יפסק לעולם. הציונים מנסים לחסל את זהותנו הערבית והאסלאמית בכל הדרכים... עמדת מוסד אל-אזהר בנוגע לסכסוך הערבי- ציוני לא השתנתה במאום, פרט לפסק הלכה אחד שיוחס לשיח' אל-אזהר המכהן, מחמד סיד טנטאוי. שיח' אל-אזהר אמר כי החללים הקדושים המפוצצים עצמם בתוך החברה הישראלית והורגים נשים וילדים אינם [זכאים למעמד של] חללים קדושים; אלא שהוא חזר בו מפסק הלכה זה ואמר שהם אכן חללים קדושים ואף שיבח אותם. זוהי העמדה הנכונה. אלו הם החללים הקדושים האדירים ביותר בדורנו והם צריכים להוות דוגמא לכל הנערים והנערות שלנו..."

 

טיפוח השנאה לישראל ולציונות:

"תפקידו של הזרם האסלאמי הוא לשמור על הגחלת היוקדת של השנאה [לציונות] בנפשות, משום שעדיין איננו מסוגלים להלחם עמם בכוחנו הצבאי, בשל המגבלות המוטלות עלינו. אנו איננו מסוגלים להתמודד עם ישראל מדי יום בזירת הקרב, משום שהדבר אינו נתון בידנו, אלא בידי זולתנו [הכוונה לרשות הפלסטינית]. אלא שאנו מסוגלים לטפח בתוככי בתינו ובנפשותיהם של בנינו, בנותינו ונכדינו את גחלת השנאה לאויב זה. אנו יכולים לגרום לשנאה לבעור בציבור. אם נצליח לעשות כן באמצעות הבית, באמצעות בתי הספר, ובעזרת אמצעי התקשורת, הרי שמאמצינו יוכתרו בהצלחה. זאת משום שהלחימה בוא תבוא ואם ביום שהיא תגיע האידיאולוגיה של שנאת האויב הזה תימוג, אנו נובס; לעומת זאת, אם יגיע יום זה בשעה שאנו שונאים אותו... הרי שאנו ננצח בעזרת אללה."

 

התרת השימוש באלימות נגד ישראלים:

"אלימות נגד תיירים ונוצרים אסורה. אין להשתמש באלימות נגד תייר שנכנס לארצנו בתחושת בטחון או נגד אזרח בן דת אחרת. האלימות היחידה המותרת, ואף מהווה חובה, היא האלימות במאבק בכובש ובגוזל. הדוגמא הטובה ביותר לכך באדמתנו הערבית והאסלאמית היא ישראל. נגד אלה מותר להשתמש באלימות בכל יום ובכל רגע, ביום ובליל..."