המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מראיינת בערוץ אוריינט המזוהה עם האופוזיציה הסורית מקשה על מרואיין פלסטיני: מדוע הסוגיה הפלסטינית היא הסוגיה מספר אחת בעולם?

קוד הטמעה :