המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
על שלילת אזרחותם של אלפי קטרים בני שבט אחד
6/5/2005

 

על שלילת אזרחותם של אלפי קטרים בני שבט אחד

 

הקדמה

לאחרונה שלל משרד הפנים הקטרי את אזרחותם של 5266 גברים, נשים וילדים קטרים בני שבט אל-ע'פראן, שייכים לשבט אאל מרה. הטענה הרשמית לשלילת אזרחותם של בני השבט היתה שבני השבט מחזיקים באזרחות כפולה – קטרית וסעודית. אולם הסיבה האמיתית לצעד זה היא, ככל הנראה, מעורבותם של כמה מבני שבט אל-ע'פראן בניסיון הפיכה שנערך ב-1996.

 

בעקבות שלילת אזרחותם של בני השבט, נותקה אספקת החשמל והמים לבתיהם, הופסק תשלום  משכורתם וכן נמנעו מהם שירותים כמו חינוך ובריאות[1]. על רבים מבני השבט הופעלו לחצים לעזוב את קטר וכ-3500 מביניהם אף היגרו למזרח סעודיה, שם חיים קרוביהם. מי מביניהם שהיה מחוץ לקטר בעת קבלת ההחלטה לא הורשה עוד לשוב אליה.

 

ראוי לציין כי סעיף 15 בחוק האזרחות הקטרי מאפשר שלילת אזרחות ממי שביצע פשע. אולם עונש זה חל אך ורק על הפושע עצמו ולא על בני משפחתו או קרוביו.[2]

 

צעד שרירותי זה מצד קטר עורר ביקורת במפרץ בכלל ובסעודיה בפרט. כמה ארגונים לזכויות אדם קראו לשלטונות קטר לחזור בהם מהחלטה זו. בכלי התקשורת פורסמו מאמרים המגנים את החלטת שלטונות קטר ותוקפים את שתיקתו של ערוץ "אל-ג'זירה" הקטרי שנמנע מלעסוק בנושא. 

 

קריאות לממשלת קטר לבטל את רוע הגזרה

כמה מבני השבט הקימו אתר אינטרנט תחת השם http://www.qatarhumanrights.org/  כדי להגביר את המודעות לבעייתם ולהפעיל לחצים על ממשלת קטר לביטול ההחלטה. באתר הופיעו נוסחי מכתבים, הן בשם בני השבט והן בשם אזרחים קטרים שאינם משתייכים לשבט, הממוענים ל"נציבות העליונה של האו"ם לזכויות אדם" [Office of the High commissioner for Human Rights ] שניתן לחתום עליהם ולשולחם באמצעות הדואר האלקטרוני. 

 

במכתב הפניה לאו"ם מטעם בן השבט נכתב: 

Dear Sir

I am a Qatari citizen who have been oppressed by the Qatar Government by stripping me from my Qatari nationality and other rights such as dismissing me from my job and house and asking me to either leaving my country or going to prison.

It is not only me who faces such actions; I am just one of approximately 6000 Qatari citizens from the same tribe who faces the same fate.

Reasons given by the government is due to the possession of dual nationality, whereas tens of thousands of qatari possess dual nationality and some declare this openly without fearing deportation. Also not all 6000 citizens has a dual nationality.

Actual reason as we see it, is the participation of a few people from our tribe along with others from different tribes in the coup that took place in 1996 against the current Amir. Providing that all who participated with the coup have been prosecuted and jailed.

We see this type of action as a whole punished that affects innocent people including children, women and elderly. These families are suffering for more than 6 months so far from this discrimination and oppressed.

Therefore we ask you as a guard for the human rights to find a solution and force our government to obey the United Nations rules and respect our rights of citizenship.

As you know that Qatar, a signatory to UN human rights convention, is going to host the southern west Asian nations -UN office for human rights. So the should respect their citizens rights first.

Thanks – Qatari oppressed person[3]

 

כמה ארגונים ערבים לזכויות אדם, הצטרפו לבני השבט במחאתם ופרסמו גילויי דעת הקוראים לממשלת קטר לחזור בה מצעד זה.  "הרשת הערבית לזכויות אדם" (The Arabic Network for Human Rights) פרסמה גילוי דעת בו טענה כי "הענשת שבט שלם על מעשה שביצעו כמה אנשים בודדים נוגדת את עקרונות החוק והצדק." וקראה לממשלת קטר "לחזור בה מעמדתה ולכבד את חוקי הצדק והיושר בכך שתבטל או תתקן ההחלטה העושקת הזו."[4]   

 

האגודה "זכויות האדם תחילה!" פרסמה גם היא גילוי דעת בו נכתב כי האגודה "מתנגדת לעונשים קולקטיביים ולעונשים המוטלים ללא הליכים משפטיים צודקים" מאחר ש"עונש צריך להיות אינדיווידואלי למי שביצע את הפשע." האגודה קראה לממשלת קטר "לעיין מחדש בעונש הקולקטיבי" ו"לנקוט בכל האמצעים כדי להשיב את העניינים למסלולם החוקי מתוך דבקות באמנות לזכויות האדם שהיא חתמה עליהן ואישרה אותן." כמו כן, קראה האגודה "לכל פעילי וארגוני זכויות האדם במפרץ, בחצי האי ערב, במולדת הערבית ובעולם [כולו] לפעול בדחיפות כדי לבטל את העונש הקולקטיבי [שהוטל על] יותר מחמשת אלפים קטרים."[5]  

 

ראש "האגודה הסעודית לזכויות אדם", בנדר אל-חג'אר, הודיע כי אגודתו מוכנה לסייע לשבט אאל מרה.[6]

 

בעלי טורים סעודים: היכן ארגוני זכויות האדם?

בשל זיקתם של בני השבט לסעודיה, הרבתה התקשורת הסעודית לעסוק בנושא ומאמרים רבים פורסמו בגנות החלטתה של ממשלת קטר.  בעלת הטור נורה אל-מוסלם כתבה ביומון הסעודי "אל-ג'זירה": "הידיעות המרות אודות [שבט] אל-ע'פראן כואבות מאוד והן מוכיחות כי, למרות הלחצים בינלאומיים הרבים, מעמדו וכבודו של האדם [בקטר] עדיין מעורער. מצער שאנשים חפים מפשע הם ראשוני הקורבנות של הפוליטיקה והמחלוקות האזוריות והם אלו המשלמים את המחיר הכבד לכך... היכן [ארגוני] זכויות האדם וארגון אמנסטי לנוכח צעדים אלה?... מדוע הם שותקים [ואינם מעלים] פתרונות, חלופות ומפלט משפטי עבור אנשים אלה שפוטרו ממשרותיהם והפכו לעקורים בצורה כזו?"[7]  

 

קינאן אל-ע'אמדי, עורכו לשעבר של היומון הסעודי "אל-וטן", מתח ביקורת על אוזלת היד של הגופים הערבים לנוכח המקרה: "הליגה הערבית לא התערבה ולא תתערב. יתרה מכך, היא [גם] לא תגנה או תוקיע [את המקרה] וכך גם 'מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ הערביות' בתירוץ שאין להתערב [בעניינים פנימיים של מדינה], תירוץ שהודגש בצורה ברורה בפסגה [הערבית] האחרונה באלג'יריה. משמעות הדבר היא שהארגונים הערבים - הליגה הערבית, מועצת שיתוף הפעולה [של מדינות המפרץ] וכדומה - הם ארגונים של המשטרים ולא של העמים. לפיכך, לכל משטר יש זכות לענות את עמו בייסורים קשים מבלי שאף אחד ירסן או יבקר אותו, כפי שעשה סדאם חוסיין כאשר שחט והגלה אלפי עיראקים לנגד עיניהם ולמשמע אוזניהם של כל המשטרים הערבים עד שבאה אמריקה והצילה את העם מתלייניו...

 

לבעייתם של ששת אלפי האנשים שגורשו מקטר קדמה בעייתם של ה'בדון' [קבוצה של משוללי אזרחות]. רובם מכווית, המונים עשרות אלפים ובעייתם היא קשה והרת אסון[8]. הם נטולי זהות ולכן הם חצי חיים או לא קיימים כלל מפני שאין להם זכויות... נראה שאין פתרון ל'בדון' ולא לששת אלפים בני שבט אל-מרה חוץ מהתערבות של האו"ם. מי יודע יתכן ופעולה זו של קטר תפתח את תיאבונן של מעצמות העולם והן יקימו מדינה מפרצית שביעית שתקרא מדינת ה'בדון' וישתייכו אליה אלה שנשללה אזרחותם."[9]   

 

בעל טור סעודי: איבדנו את הנשק שהיה לנו נגד ישראל

בעל הטור סאלם בן אחמד סחאב כתב ביומון הסעודי "אל-מדינה": "בשיא הפשטות, קטר מבצעת עונש קולקטיבי מגונה כנגד [שבט אאל מרה] כשאיננו יודעים אפילו את הסיבות לכך. כמה גינינו והוקענו את העונשים הקולקטיביים הגסים שביצעה מדינת האויב הציוני בגלל פעולה פידאית שביצע אדם זה או אחר. העונש של ישראל [על כך] היה תמיד סגירה של אזור מסוים למשך כמה ימים או הריסת בתים כדי להפוך כמה מתושבי הגדה או הרצועה לעקורים. כמובן שדבר זה אינו מקובל ולא מעוגן בשום חוק. למרות זאת, הדבר אינו מפליא אותנו כאשר מדובר במדינת הישות הציונית, אולם מה שקרה לגבי אאל מרה אכן מפליא.  

 

האם מותר לנו, בעולם הערבי בכלל ובמפרץ בפרט, לשתוק לנוכח הפעולות הללו [שמבצעת קטר] בטענה שמדובר בעניין פנימי ותו לא? אנו הוספנו לישראל נשק חדש בו תוכל להתרברב בפני העולם, שהרי היא תמיד הציגה עצמה בפני העולם המתורבת כנוה הדמוקרטיה במזרח התיכון וכי כל השאר הם משטרי דיכוי טוטאליטריים. זאת למרות כל הפרות זכויות האדם שהיא מבצעת - דבר שהיה תמיד הנשק שלנו, הערבים, כנגדה. כיום, אנו עומדים לאבד את הנשק הזה, אם צעדי הענישה נגד הקטרים בעלי האזרחות מ[שבט] אאל מרה יימשכו.

 

אני מתפלא על קטר, האם לא היה ראוי שתסתכל סביבה ותראה שמעשיה הם תקדים מסוכן שאינו הולם אותה, שהרי היא טוענת שהיא פועלת למען פתיחות לעולם בתחומי הכלכלה, התיירות, החינוך והרפואה..."[10]

 

ביקורת על שתיקת הערוץ "אל-ג'זירה" לנוכח הפרשה

מאמרים רבים מתחו ביקורת על ערוץ אל-ג'זירה הקטרי שנמנע מלסקר את הפרשיה ולמתוח ביקורת על ממשלת קטר, כפי שהוא נוהג לעשות לגבי מדינות אחרות. 

 

קינאן אל-ע'אמדי כתב ביומון הסעודי "אל-וטן": " 'סעודיה מוציאה להורג ארבעה אזרחים שהואשמו בהריגת אנשי משטרה', זה היה נוסח הידיעה בערוץ אל-ג'זירה הקטרי אתמול... קיוויתי, שלפני הידיעה הזו או אחריה, ישדר ערוץ אל-ג'זירה [גם] פרשנות על שלילת האזרחות הקטרית מיותר מ-5000 אזרחים משבט אאל-מרה... לו מדינה אחרת היתה עושה זאת עם אחד מאזרחיה היתה אל-ג'זירה מגייסת את כתביה ואת תוכניותיה [לסיקור] המקרה. כיצד היא מתעלמת מיותר מחמשת אלפים אזרחים [קטרים]...?"[11]   

 

בעל הטור מחמד בן סלימאן אל-אחידב כתב ביומון הסעודי אל-ריאץ': "הניטראליות בתקשורת הערבית שלנו היא עדיין בגדר חלום. יתרה מכך, חלום כוזב. ... טענתו של ערוץ [אל-ג'זירה] כי הוא ערוץ טלוויזיה ניטראלי הנותן במה למי שאין לו במה ושסיסמתו היא: שהוא מביא "דעה אחת [לצד] דעה אחרת" - הוכחה כשקר... מדוע אין ערוץ אל-ג'זירה נותן בימה לשבט אאל מרה כאשר הם לא מוצאים בימה? מדוע אין ערוץ אל-ג'זירה מציג את הדעה שלהם?!"[12] 

 

בעל הטור העיראקי דאוד אל-בצרי כתב באתר האינטרנט הליבראלי www.elaph.com :מאז אירעה השערורייה [של שלילת האזרחות] והתקשורת הכתובה והויזואלית עסקה בכך ציפיתי שאנשי אל-ג'זירה ינצלו את ההזדמנות ושהחבר, הד"ר פיצל אל-קאסם, ינצל בתוכניתו חוצבת הלהבות 'הכיוון הנגדי' את ההזדמנות ההיסטורית - יתלהב, יגן על ערכי האבירות, יסייע למדוכא, יעזור לנזקק, ימנע את העושק, יסייע לעשוק... ויקדיש פרק חוצב להבות לפעולה העושקת של קטר לשלול את אזרחותם של אלפי אנשים...

 

כמובן, צפייתנו שהדבר יתרחש הפכה לחלום בלבד. אל-ג'זירה אינה ממהרת לדון בנושא. מה שמעניין אותה באמת הוא הכיבושים, הסימפוניות והשירים המובחרים של כנופיות הרצח והחטיפה כמו כנופית "התאחדות העלמאא" הפושעים [הכוונה לארגון אנשי הדת הסונים בעיראק התומך בפעולות טרור]... [לעומת זאת] דיון ושפיכת האור על נושא זכויות האדם בקטר או על סבלם של התושבים הזרים או הערבים בקטר הם בגדר משאלת שווא בלתי אפשרית. אלו דברים בלתי רצויים [בעיני אל-ג'זירה] מפני שמדובר בהתערבות גסה בענייניה הפנימיים של קטר..."[13]

 [1]  לא ברור אם הופסקו משכורות רק לעובדים במגזר הממשלתי או גם במגזר הפרטי.

[2] אל-ריאץ' (סעודיה); 31.3.2005. אל-ערביה 30.3.2005; אל-ערביה 20.4.2005 

[6]  אל-יום (סעודיה), 21.4.2005.

[7]  אל-ג'זירה (סעודיה), 21.4.2005.

[8]  בידון הוא קיצור של המונח "בדון ג'נסיה" שפירושו "ללא אזרחות". קבוצת הבידון כוללת כ- 120 אלף איש,  רובם ממוצא בדואי משוללי הזכות לאזרחות בכווית. ראה: http://www.hrinfo.net/en/discussion/2004/bk.shtml; http://www.hrw.org/arabic/mena/list/text/bidun3.htm

 [9] אל-וטן (סעודיה), 2.4.2005.

[10] אל-מדינה (סעודיה), 30.4.2005.

 [11] אל-וטן (סעודיה), 3.4.2005.  

  [12] אל-ריאץ' (סעודיה), 3.5.2005.

[13]  אילאף, 13.4.2005.