המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל תוניסאי: להעמיד לדין פונדמנטליסט המסית נגדיו
25/5/2005


ליברל תוניסאי קורא להעמיד לדין פונדמנטליסט תוניסאי גולה המסית נגדו

 

באפריל 2005 נערכו בסודאן הפגנות מחאה נגד ספר אנטי מוסלמי שהתפרסם באתר האינטרנט הנוצרי www.alkalema.us/maghol תחת השם: "הדברים הבלתי ידועים בחיי הנביא". ההפגנות נגד הספר, שנטען כי הוא מכפיש את הנביא מחמד, התעוררו לאחר שפרק ממנו פורסם בביטאון תנועת "האחים המוסלמים" בסודאן, הידועה בקשריה עם מנהיג התנועה האסלאמיסטית התוניסאית "אל-נהדה" ("התחייה") השיח' ראשד אל-ר'נושי.[1]  

 

בשישה במאי 2005 התפרסמה באתר "אל-נהדה" (http://www.nahdha.net/) ידיעה הרומזת לכך שמחבר הספר הוא האינטלקטואל התוניסאי הליברל, אל-עפיף אל-אח'דר. בתגובה לידיעה פרסם אל-אח'דר קריאה להעמיד את ראשד אל-ר'נושי לדין בבריטניה שבה הוא גולה, וזאת באשמת הסתה לרצח. אל-אח'צ'ר הסביר כי הידיעה השקרית שהוא מחבר הספר נועדה להסית אסלאמיסטים קיצונים להרוג אותו.

 

קריאה להעמיד את אל-ע'נושי לדין בגין הסתה לרצח

בפנייתו קורא אל-אח'צ'ר לחברה האזרחית בעולם כולו ובמיוחד לארגוני זכויות האדם, להעמיד את תנועת "אל-נהצ'ה" ואת ראשה ראשד אל-ע'נושי לדין בפני מערכת המשפט הבריטית, תוך שהוא  מאזכר את הצהרותיו של אל-ע'נושי בעבר: "הוא התיר את דמו של הנשיא סאדאת והיום הוא מתיר את דמי ומחר את דמו של כל אחד מכם..."

 

ב-6 בפברואר 1991 כתב אל-ע'נושי בכתב העת הפלסטיני "מג'לת אל-אסלאם": "הסכנה הגדולה ביותר שמן הראוי להפנות אליה את כל מאמצינו היא ההתקדמות האמריקאית האימפריאלית לעבר לב אומתנו. יש לגנות כל שיתוף פעולה, סולידריות או נאמנות [כלפי האמריקאים]. כל אלה הם חטאים דתיים חמורים ובגידות בלתי נסלחות במולדת... אנו נילחם בהם וזו תהיה מערכה של כל [עולם] הכפירה נגד כל [עולם] האמונה. נחסל את הרוע כולו ואז ייווצר עולם חדש ושלב חדש של הציויליזציה המוסלמית..."

 

ב-8 באפריל 1992 כתב אל-ע'נושי בכתב העת "אל-עקידה": "אין לאומתנו [דרך להתמודד] עם הגורל המפחיד למעט באמצעות הג'יהאד על כל משמעויותיו וכל הדברים שהוא מחייב... הג'יהאד נגד משטרי הכפירה, העריצות, השבטיות, הפיצול והנאמנות לזרים. משטרי העולם המוסלמי כמעט ולא  חורגים ממסגרת תיאורים אלו."

 

בספרו "החירויות הציבוריות במדינה האסלאמית", פרסם אל-ע'נושי פתוא המסיתה נגד כל השליטים המוסלמים "המתקוממים נגד השריעה של האל ורצון העם והם למעשה ידידי השטן וגרורים של אויבי האסלאם... לא ניתן להתייחס אליהם כאל שליטינו שכן במקרה כזה חייבים לציית להם."

 

אל-ע'נושי גם האשים בכפירה את העם הפלסטיני והנהגתו משום שהסכימו לוותר על חלק מפלסטין לישראל למען הקמת מדינה פלסטינית. ב-17 באוגוסט 1993 כתב אל-ע'נושי בשבועון "אל-מתוסט": "חכמי הדת המוסלמים הסכימו פה אחד בחוות דעת הלכתיות רבות שיש לאסור ולראות כפשע ויתור על שעל כלשהו מאדמת פלסטין לטובת הישות הציונית הגזענית והגזלנית". בנוסף כתב אל-ע'נושי פרשנות המצדיקה את פיגועי הטרור בסעודיה ובמרוקו במאי 2003 משום שהם לדעתו רק קיצוניות המופנית נגד קיצוניות גדולה יותר – הקיצוניות הממשלתית, התרבותית והחילונית.[2]

  

מחאת הליברלים נגד אל-ע'נושי

קריאתו של אל-אח'צ'ר עוררה תגובות רבות שהביאו את אתר "אל-נהצ'ה" למהר ולהסיר את הידיעה השקרית אודות אל-אח'צ'ר.

 

האגודה הערבית להגנה על חופש העיתונות והביטוי הודיעה על ביקור הזדהות אצל אל-אח'צ'ר ופנתה לשר הפנים הצרפתי להגן על מקום מגוריו משום שקיים "איום ממשי על חייו - יותר מאשר בכל זמן אחר בעבר".[3]  כותבים ליברלים הביעו עמו הזדהות ומחו על פעילות ההסתה של חכמי הדת:

 

האינטלקטואל הליברלי ממוצא לובי ד"ר מחמד עבד אל-מטלב אל-הוני, מייסד "המוסד הערבי לחידוש מחשבתי", כתב: "מן הראוי שנבחן מה שקורה בימים אלו לאינטלקטואל אל-עפיף אל-אח'צ'ר ונפיק מכך את הלקחים... סופו של הסיפור ידוע מראש: מישהו מאשים מישהו אחר בכפירה... ואדם שלישי המבקש גמול [בעולם הבא] מחסל פיזית את זה שהואשם בכפירה. מה שחדש במתקפה של מנהיג 'אל-נהצ'ה' נגד אל-עפיף אל-אח'צ'ר הוא שהפשע שמבקשים להציג כסיבה לחיסולו מבוסס על שקר זול – מייחסים לו ספר שלא כתב..."[4]

 

הליברל העיראקי ד"ר עבד אל-ח'אלק חוסיין כתב: "קנאותו העיוורת של אל-ע'נושי, שנאתו ושאיפתו העיקשת להתנקם ביריבו הפוליטי [אל-עפיף אל-אח'צ'ר] עיוורה את עיניו והוא פנה לדרך ילדותית ומלאת שנאה, שקר והסתה לרצח אל-עפיף אל-אח'צ'ר כדי להיפטר מיריב אינטלקטואלי... הפועל נגד הטרור ונגד חכמי ההלכה המסיתים לטרור... בהאשמת השווא שלו [כלפי אל-אח'צ'ר] חשף ראשד אל-ע'נושי את בורותו ושנאתו וגילה ברבים כי פשט רגל מבחינה אינטלקטואלית, פוליטית ומוסרית. ידענו שחכמי ההלכה המסיתים לרצח פשטו רגל, אך לא ידענו שהגיעו לשלב [של פעילות]... בצורה גלויה שכזו. מה ההבדל בין רצח אדם ביריית כדור לבין פרסום חוות דעת הלכתית המתירה להורגו? חכמי ההלכה המסיתים לטרור הם אלה המסיתים את הנוער המוסלמי לבצע מעשי התאבדות ולרצוח חפים מפשע הן בעיראק והן במקומות אחרים...

 

ההסתה לרצח אל-עפיף אל-אח'צ'ר היא הסתה לרצח האינטלקטואלים החופשיים הקוראים לדמוקרטיה, לחילוניות ולמודרניות. זהו טרור אינטלקטואלי מצד אל-ע'נושי ואחרים המפרסמים חוות דעת הלכתיות המסיתות לטרור, לכן חובה עלינו כאינטלקטואלים... לסייע להבאת אל-ע'נושי לדין במערכת המשפט הבריטית, שהרי הוא חי בלונדון ובה הוא נהנה מחופש ומחיים בטוחים בזכות 'הכופרים' שהוא מסית נגדם וממנה הוא מפרסם את חוות הדעת ההלכתיות שלו שבהן הוא קורא לרצוח..."[5]