המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מנהיג חמאס יחיא סנואר: נשמיד את אשקלון, ונמטיר על ערים נוספות מאות טילים במטח אחד

קוד הטמעה :