המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל מצרי תוקף את "האחים המוסלמים"
11/4/2006

 

ליברל מצרי שקיבל איומים על חייו שב לתקוף את "האחים המוסלמים"

 

במאמר ביקורת על תנועת "האחים המוסלמים" מסביר האינטלקטואל המצרי הליברלי, ד"ר סייד אל-קימני, מדוע אין הוא מאמין כי "האחים המוסלמים" שינו את דרכם לטובת השתלבות בחברה האזרחית. הוא מצביע על המסכות הרבות שעוטה התנועה ועל הבריתות השונות והמנוגדות זו לזו שהתנועה כורתת כדי לשרת את האינטרסים שלה, וטוען כי היא אינה פועלת למען האסלאם אלא על מנת להגיע לשלטון.[1] זהו מאמרו הראשון של אל-קימני מאז הכריז ביולי 2005 כי הוא פורש מכתיבה וחוזר בו מכל הדברים שפרסם בעבר בעקבות איומים על חייו מצד גורמים אסלאמיסטים.[2]

 

להלן תרגום חלקים מן המאמר:

 

"האחים המוסלמים מציגים את עצמם ברחוב המצרי בימים אלה באופן שתיאר [דובר התנועה] ד"ר עצאם אל-עריאן: 'אנו מפעילים כעת לחצים עממיים באמצעות הפגנות ברחוב, באוניברסיטאות ובאגודות ובאמצעות כל סוגי הלחץ האזרחי.'[3]

 

דיבורים מסוג זה הם חדשים לגמרי ביחס לאחים המוסלמים. עיון מעמיק בדברים חושף אשליה מדומה של קשר בין האחים המוסלמים לבין העם המצרי בערבוב מגונה הממיט קלון על העם המצרי. שהרי לא ניתן לכנות את הפגנות האחים המוסלמים 'לחצים עממיים' רק משום שהן מתנהלות באנדרלמוסיה ברחוב [...] הדבר החדש באמת הוא שד"ר אל-עריאן הציב את עצמו ואת קבוצתו במסגרת החברה האזרחית [...]

 

מתי חדלו האחים המוסלמים להאשים את החברה האזרחית בכפירה? מתי חדלו 'האחים' לרדוף את תומכי החברה האזרחית בהאשמות בגידה במולדת ובשמועות רצחניות? וזאת בשעה שהאחים המוסלמים אינם מכירים במולדת ובדגל לאום [...]

 

אם ד"ר אל-עריאן רציני בדבריו והוא לא יחזור בו [...] ולא יניח למישהו אחר מחברי הקבוצה לפזר אמירות אחרות כפי שהם רגילים, ברוכים יהיו האחים המוסלמים. נשמח ביותר לשובם לחיק המולדת החמה אשר תמחל להם למען אחדות לאומית [...] ואולם מתי הם הכירו בכך שלמוסלמי יש מולדת? ומתי הכירו בדגל או בסיסמה לאומית? האין הם אומת 'אין אל מבלעדי אללה' שאינה מכירה בדגל או בסיסמה לאומית כפי שאמר תמיד מדריכם הרוחני?

 

הבעיה שלנו עם האחים המוסלמים היא שהם אינם נותנים הזדמנות לבטוח בהם [...] הם מדברים בשבע לשונות במשפט אחד וכל לשון אומרת דבר אחר. הם בעלי ברית לכולם החל מן הקומוניסטים וכלה באנשי מפלגת הופד, באמריקנים, בנאצריסטים, בעם המצרי […] בסטודנטים ובחקלאים. באמתחתם כל המסכות הדרושות כדי לערוך בריתות ולשוברן בעת הצורך עם כל אחד מן הצדדים הללו [...]

 

איננו בוטחים באחים המוסלמים משום שההיסטוריה שלהם - ולא של זולתם - היא שהם תמיד עמדו נגד כל ההצעות הפוליטיות והכלכליות ונגד המשטרים השונים. מאז הקמתם הם מעולם לא היו שבעי רצון מאיש מלבד עצמם ולמרות זאת הם כרתו בריתות עם כולם, בגדו בכולם והתנגדו לכולם [...] מדוע הם מדברים על החוקה ועל הצורך לשנות את תוכנה בשעה שהם מעולם לא הכירו בחוקה, משום שהיא המצאה אזרחית [...]

 

האחים המוסלמים לא דיברו מעולם [...] בשפה אחרת מלבד שפת העונשים הקוראניים והאלימות האסלאמית הסלפית הקפואה והאכזרית. הם תמיד ניצבו נגד האסלאם הסלחן, השקט והיפה משום שלדעתם אין זה אסלאם. [לשיטתם] האסלאם והאמת הם אלו של האחים המוסלמים בלבד [...]

 

מהי, אם כן, מידת רצינות השינוי הזה, שלא [מייסד האחים המוסלמים] חסן אל-בנא ולא [הוגה הדעות הבכיר בתנועה] סייד קטב, היו מעלים על דעתם ומסכימים לו אילו היו בחיים? […] האם הנסיבות הבינלאומיות החדשות מילאו תפקיד בשינוי זה? האם הימצאותם באזור של כוחות שכרתו ברית עם ההנהגה האמריקאית והלחצים למען ממשלות דמוקרטיות בעולם האסלאמי הם הסיבה לשינוי זה? האם אינכם רואים שהאחים המוסלמים מוותרים על כל מה שאמרו במאה הקודמת ובמאה הנוכחית [ומאמצים] את המבנה הפוליטי שדורשת ארה"ב שהיא [לדעתם] ראש הכופרים? היכן נעלם האסלאם כפי שהם הציגו אותו ואשר בגללו הם התכנסו בקבוצתם? רבותי, לא האסלאם הוא הנושא [המעניין את האחים המוסלמים] אלא כסא השלטון ולכן כדי לזכות בו הם שינו והחליפו [חלק מאמירותיהם] [...]

 

אל-עריאן אמר: 'האחים המוסלמים הכריזו שלפני שינוי החוקה יש להעניק חירויות, כך שתהיה לנו מועצת עם אמיתית שתביע את רצון העם ותבחר בבחירות חופשיות והגונות'. כמו שאר האחים המוסלמים עניינו של אל-עריאן בבחירות בלבד ולא בעקרונות ובערכים עליהם מתבססות הבחירות ואשר האחים המוסלמים אינם מכירים בהם. למשל, האם אל-עריאן מכיר בזכותו של מוסלמי לשנות את דתו לדת אחרת? זוהי שאלה פשוטה ומובנת בכל מדינה בעולם, אך אצלנו אפילו השאלה כשלעצמה היא פשע [...]

 

האחים המוסלמים מציגים את עצמם לציבור כאילו הם האסלאם [...] אבל היום יש להם בעיה לגשר בין הצגתם כאסלאם לבין המציאות של תפישות מערביות, כגון זכויות האדם, מועצה מחוקקת [...] מנגנוני בחירות וחירויות [...] לאחר ספטמבר 2001 והגעת ציי המלחמה של הדוד סם לאזורנו החליטו האחים המוסלמים להגיע לשלטון על פי תנאיו של הדוד סם [...] ואולם כיצד הם יכולים לחבר בין אמונתם של חלק מהאזרחים [באסלאם] לבין החברה האזרחית שפירושה שכל האזרחים שווים ללא הפליה על רגע עדתי, גזעי או דתי.

 

ד"ר אל-עריאן, אתה שמכיר היטב את האסלאם ותולדותיו [...] האם ביכולתך להראות לנו היכן ניתן למצוא את 'רצון העם' בהיסטוריה של האסלאם ואת 'הבחירות החופשיות וההוגנות'? האם ביכולתך להראות לנו היכן ניתן למצוא את תפישת החירות, למעט תפישת שחרור העבדים? האם אירעו בעבר בחירות כלשהן בהיסטוריה של המדינה האסלאמית מאז הופעתה ועד לנפילתה במשך 1400 שנה של עושק, העדר צדק ואף העדר רחמים והומאניות? ד"ר אל-עריאן מדבר אלינו היום בלשון הדוד סם ובמונחיו. הוא מדבר את שפת הכופרים ורעיונותיהם המערביים אשר בגללם תמיד רדפו אותנו [הליברלים] והאשימו אותנו בכפירה [...]

 

האחים המוסלמים דורשים כעת לשנות את הסעיפים הנוגעים באופן ספציפי לכהונת הנשיא [...] השאלה הראשונה שעולה בהקשר זה היא ממתי האסלאם והאחים המוסלמים מכירים את סוגיית הגבלת תקופת הנשיאות? מתי בוצע [רעיון הגבלת הנשיאות] מאז הקמת המדינה האסלאמית ועד היום? הח'ליפה שלט כל חייו ללא כל התנגדות [...] האם היו בעבר חילופי שלטון במדינה מוסלמית? אכן התקיימו חילופי שלטון, אך באמצעות רעל, פגיון או חרב. מה קרה לאחים המוסלמים? הם טוענים שרק הם מוסלמים [...] אך הם דורשים דבר שלא האסלאם ולא המוסלמים מכירים. אדרבה, מה שהם דורשים כיום נחשב באסכולת ההלכה הסונית כאחד החטאים הגדולים [...]

 

האחים המוסלמים צריכים לבחור בין הצטרפות לתהליך הדמוקרטי כתהליך אזרחי במאת האחוזים, שאין לו כל קשר לאסלאם או לדת אחרת והוא אינו מכיר דברים קדושים אלא רק את בני האדם שבאופן אנושי יכולים להיות צודקים או טועים, או שיבחרו להישאר אחים מוסלמים ולא לדבר אלינו בצורה שהם התנגדו לה לכל אורך ההיסטוריה הארוכה שלהם [...]

 

האם ידעה ההיסטוריה האסלאמית חוק אחר זולת חוק החירום הקבוע מאז ימי שלטונו של [הח'ליפה הראשון] אבו בכר? מדוע, איפוא, הם מביעים מחאה נגד חוק החירום [...] אם אתם מתנגדים לחוקים אלו, מדוע אינכם מגנים אותם בהיסטוריה המוסלמית על מנת שנאמין שאתם באמת יוצאים נגדם, או שמא אתם מכריזים דברים שאינכם מאמינים בהם? עד עתה אתם, בארגון האחים המוסלמים, אינכם מכירים מערכת של בחירות ואינכם מיישמים מערכת שכזו. המדריך הרוחני שלכם נשאר בתפקידו כל חייו עד ששכלו נחלש מזקנה. הוא שולט באחים המוסלמים של חמישים מדינות אסלאמיות או יותר ונבחר באמצעות שבועת אמונים אסלאמית ['ביעה'] שמשתתפים בה לא יותר מחמישה עשר איש החברים בלשכת ההדרכה הרוחנית. אתם, רבותי האחים המוסלמים, בעלי מסכות רבות ומביכות. פעם אתם ד"ר ג'ייקל ופעם מיסטר הייד.

 

אל-עריאן התייחס ליוזמה של האחים המוסלמים להשתתף ברפורמה ואמר שהיא 'תוכנית האחים המוסלמים להביא להתעוררות מצרית שתתבסס על מקור סמכות אסלאמי ותשאף להגשים את המטרות העליונות של האסלאם – צדק, חירות, שוויון, שורא וכבוד אנושי'. הנה חוזר מיסטר הייד. לאחר שהכריז על אמונה בכך שהמדינה והשלטון צריכים להיות אזרחיים, הוא מכריז כי האחים מבקשים להגשים את המטרות העליונות של האסלאם. מה לגבי המטרות העליונות של הנצרות, השיעה, החילוניות והאתיאיזם? לכל קבוצה יש ערכים שהיא סבורה שהם עליונים ולכן אין מנוס מכך שבפעולה אזרחית כל הערכים הללו יהפכו להיות מטרות יחסיות ולא עליונות [...]

 

אשר לטענה כי הצדק, החירות, השוויון, השורא והכבוד האנושי התגשמו בהיסטוריה המוסלמית תחת שלטון שהתיימר להיות מוסלמי, הרי שהדבר לא אירע ולו פעם אחת למעט בסיסמאות תיאורטיות. מעולם לא קרה שתחת שלטון זה הושג דבר כלשהו זולת העדר צדק וחירות ואי שוויון משווע שאין כדוגמתו המפלה בין מוסלמי ללא מוסלמי, בין ערבי ללא ערבי, בין גבר לאשה, בין שליט לנשלט ובין אדון לעבד וזאת בהתאם לחוקים הלכתיים מוצהרים. האם אל-עריאן [יצליח] להגשים באסלאם מה שלא הצליחו להגשים אפילו הח'ליפים ישרי הדרך ושאר הח'ליפים מזה 1400 שנה? [...]"