המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מופתי סעודיה אוסר השתתפות צעירים סעודים בג'יהאד
4/10/2007

 

פתוא של מופתי סעודיה אוסרת השתתפות צעירים סעודים בג'יהאד

 

המופתי של סעודיה, עבד אל-עזיז אאל אל-שיח', פרסם ב-1 באוקטובר 2007 פתוא האוסרת יציאה של צעירים סעודים לג'יהאד בעיראק. לדבריו, יציאה מחוץ לסעודיה לצורך ג'יהאד ללא אישור השליט היא עבירה חמורה וכי הצעירים הסעודים היוצאים לג'יהאד מולכים שולל על ידי גורמים מפוקפקים - מזרחיים ומערביים - המנצלים אותם להגשמת מטרותיהם ולמעשה מסבים נזק רב לסעודיה, לאסלאם ולמוסלמים.

 

הפתוא התפרסמה על רקע הדיון הציבורי שהתנהל לאחרונה בסעודיה סביב מעורבותם של צעירים סעודים בטרור העולמי ולאור הפרסומים שהצביעו על מעורבותם של סעודים רבים בטרור בעיראק ובמחנה הפליטים נהר אל-בארד בלבנון.[1]

 

להלן קטעים מהפתוא שהתפרסמה בעיתונים סעודיים, בסעודיה ובלונדון[2]:

 

פעולות מזוהמות הרחוקות מן הדת 

"...מתוך דאגה לנערינו וכדי לתת עצה לאמאמים המוסלמים ולציבור המוסלמים, ראיתי לנכון לכתוב את הדברים [הללו] לאחר שמזה שנים אנו מבחינים [בתופעה של] יציאת בנינו מחוץ לסעודיה מתוך כוונה לבצע ג'יהאד למען אללה. צעירים אלו הם בעלי להיטות וקנאות דתית, אולם אין להם מספיק ידע דתי כדי שיוכלו להבחין בין אמת לשקר. זו הסיבה לפיתויים ולהפלתם [בפח] על ידי גורמים מפוקפקים. הם הפכו לכלי בידי מנגנונים חיצוניים המשחקים בהם בשם הג'יהאד ואשר באמצעותם הם מגשימים את מטרותיהם המבישות ומשיגים את מבוקשם, זאת במסגרת [ביצוע] פעולות מזוהמות הרחוקות ביותר מן הדת. הדבר הגיע לכך שנערינו הפכו להיות כסחורה הנקנית ונמכרת בידי גורמים מזרחיים ומערביים, כדי להגשים מטרות ויעדים שרק אללה יודע את מידת הנזק שהן גורמות לאסלאם ולאנשיו.

 

הזהרנו כבר בעבר והזהירו [גם] אחרים מפני יציאה מחוץ לארץ [סעודיה] למטרה זו [כלומר, לג'יהאד] מפני שהמצב לא היה ברור, התנאים היו מסובכים וכן [מקורות הסמכות] לא היו ברורים. מרידתם של הנערים הללו בשליטיהם ובעלמאא שלהם ויציאתם למה שמכונה ג'יהאד מחוץ לסעודיה גרמו קלקלות חמורות ובהן:

 

·         אי ציות לשליטיהם ופגיעה בהם וזהו חטא חמור. הנביא אמר: "המציית לאמיר, כאילו מציית לי ומי שאינו מציית לאמיר כאילו אינו מציית לי"... הראיות לאיסור המרי בשליט רבות. 

 

·         נמצא שחלק מהצעירים שיצאו למה שחשבו כג'יהאד, הפרו את שבועת האמונים [ביעה] הנכונה לשליט הארץ הטהורה הזו, שבועת אמונים שלגביה יש קונצנזוס בקרב כל הגורמים המוסמכים. [הפרת שבועת האמונים] היא דבר אסור וחטא חמור...

 

·         [צעירים אלו] נפלו כטרף קל בידי כל מי שמעוניין להשחית את הארץ ולנצל את להיטותם [הדתית] עד כדי הפיכתם לפצצות נעות ההורגות את עצמן כדי להגשים מטרות פוליטיות או צבאיות של גורמים מפוקפקים.

 

·         [צעירים אלו] נוצלו על ידי גורמים חיצוניים כדי להביך את המדינה הטהורה הזו, להסב לה נזק וסבל, להשליט עליה את אויביה ולהצדיק את תאוותיהם לגביה. אלו דברים מסוכנים ביותר מאחר ופעולה זו מצדם [של הצעירים] מזיקה לאומה המוסלמית, והנזק שלה פוגע בארץ שלווה ושקטה [קרי, סעודיה]. בפעולתם מחלישים [הצעירים] את הארץ ואת אנשיה." 

 

ג'יהאד ללא אישור השליט הוא עבירה חמורה

עוד אמר המופתי: "ידוע כי הג'יהאד הוא נושא שעליו מופקד השליט [בלבד] וכי עליו [בלבד] מוטלת החובה להתכונן לו ולהכשיר את הצבאות. כמו כן, לשליט יש זכות לשלוח את הגייסות, להכריז על הג'יהאד, להגדיר את היעד [של הג'יהאד] ואת הזמן המתאים ללחימה. זאת לצד דברים נוספים הקשורים לג'יהאד  שעל כולם מופקד השליט [בלבד]... זהו עניין מבוסס בקרב כלל המוסלמים הנאמנים - שאין [לצאת] לג'יהאד אלא בהוראת האמאם ותחת דגלו...

 

לכן היציאה [לג'יהאד] ללא אישור השליט מנוגדת לעקרונות השריעה ומהווה עברה חמורה. מי שמסית [את הנערים] הללו [לג'יהאד] הוא אחד מן השניים: או בור... או אדם היודע את המצב לאשורו ומעוניין להסב נזק לארץ הזו ולאנשיה."

 

על בעלי הממון להיזהר בהוצאת כספיהם

בסיום דבריו אמר המופתי: "אני ממליץ לבני הנוער לציית קודם כל לאללה, אח"כ לשליטיהם ולהשליך את יהבם על העלמאא שלהם כמתחייב מהשריעה. אני מורה לאנשים בעלי הממון להיזהר בהוצאת כספם כדי שלא יסב נזק למוסלמים. כמו כן, אני מאיץ באחיי העלמאא להבהיר את האמת לאנשים, להדריך את הצעירים , להאיר את עיניהם לגבי המציאות ולהזהירם מתוצאת היגררותם אחר דעות שרירותיות ואחר להיטות [דתית] שאינה מוסדרת במסגרת ידע דתי מועיל." [3]    

 

עורך אל-שרק אל-אוסט משבח את הפתוא

העורך הראשי של היומון הלונדוני "אל-שרק אל-אוסט", טארק אל-חומיד, שיבח את פרסום הפתוא: "טוב עשה המופתי של סעודיה, השיח' עבד אל-עזיז בן עבד אללה בן מחמד אאל אל-שיח', כאשר פרסם פתוא ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים, האוסרת את יציאתם של צעירים סעודים מחוץ לסעודיה לצורך ג'יהאד... מלוא התודה וההערכה לשיח'. אמירתו כי צעירינו הפכו לסחורה הנמכרת ונקנית היא אמת אשר, למרבה הצער, ניתן להבחין בה מכל מקום בו נסתכל. פיתה אותם מי שפיתה אותם, ניצל אותם מי שניצל אותם, תמיד היו מי שהסיתו [את הצעירים] ולא היססו להשתמש בכל תירוץ. טוב שהיום יוצאים הדברים [בגנות התופעה] מפיו של המופתי של סעודיה... 

 

הפתוא של השיח' המופתי קראה לדברים בשמם. היא לא השתמעה לשתי פנים ולא היתה מבולבלת. מה שחשוב [בה] הוא שהיא הבחינה באחד מהעורקים של הפעילות הטרוריסטית והוא [גיוס] הכספים... זאת במיוחד שאנו מצויים ב[חודש רמדאן שהוא] זמן של מתן צדקה וכמה אנשים מולכים שולל ונותנים את כספם לסוחרי המוות וההרס...

 

נכון שחלק מבין אלו שהשתעבדו לאל-קאעדה ולאידיאולוגיה שלה הם חסרי תקנה, אולם חשיבותה של הפתוא היא בכך שהיא תשפיע על רוב הציבור הסעודי במיוחד על האבות והאמהות. ערכה הוא בכך שהיא הפקיעה מידי אותם 'שיח'ים פוליטיקאים' את הקלף בו שיחקו כל הזמן.

 

תודה לשיח'. זוהי ההתמודדות האפקטיבית [עם הבעיה]. על שאר מוסדות החברה ובמיוחד מוסדות החינוך לבצע את המוטל עליהם."[4]    

 [2]  דברי המופתי התפרסמו באל-שרק אל-אוסט (לונדון), 2.10.2007. וכן אל-וטן (סעודיה), 2.10.2007 ואל-ריאץ', (סעודיה), 2.10.2007

[3]  אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 2.10.2007.

[4]  אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 2.10.2007.