המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אתר אסלאמיסטי מסביר כיצד להתגייס לאל-קאעדה
4/9/2007


אתר אסלאמיסטי מסביר כיצד להתגייס לאל-קאעדה

 

 האתר האסלאמיסטי אל-אח'לאץ, הנמצא על שרת במינסוטה(SiteGenie, LLC, Rochester, MN) , הפיץ ב- 26 אוגוסט 2007 מסמך שכותרתו "כיצד מצטרפים לארגון אל-קאעדה". על המסמך, אשר לא ברור מתי נכתב, חתום אתר "אל-ת'אבתון עלא אל-עהד" - השייך לארגון אל-קאעדה במצרים ואשר אינו פועל כעת.[1]

המסמך קורא לכל מוסלמי לראות בג'יהאד חובה אישית, ליטול יוזמה ולהקים חוליית ג'יהאד ולא לחכות להכרה מצד ארגון אל-קאעדה. המסמך מפרט כיצד להקים ולנהל חולייה, כיצד לגייס כספים וכיצד לבחור מטרה, "כמו למשל להרוג את השגריר האמריקאי, דבר שאינו דורש יותר מאשר אקדח וכדור". להלן קטעים מהמסמך:

"אתה מרגיש שאתה רוצה לשאת נשק, להילחם ולהרוג את הכובשים ושחובה עלינו לקרוא לג'יהאד כפי שחובה עלינו לקרוא לתפילה... כל מה שדרוש לכך הוא: החלטה אישית נחושה לבצע את מצוות החובה [הזו] וליטול חלק בג'יהאד ובהתנגדות...

 

האם עליך להיפגש עם אוסאמה בן לאדן פנים אל פנים כדי להיות לוחם ג'יהאד? האם ארגון אל-קאעדה צריך להכיר בך כאחד מאנשיו כדי שתהיה לוחם ג'יהאד? אילו נהרגו מפקדי ארגון אל-קאעדה, האם היה הג'יהאד מחוסל? אילולא היה ארגון אל-קאעדה קיים כיום, מה היית עושה? במה אוסאמה בן לאדן שונה ממך שהוא הצליח להקים ארגון ג'יהאד עולמי כולל? מי הדריך את אוסאמה בן לאדן ואת עבדאללה עזאם, כאשר הלכו לאפגניסטן והיו ללוחמי הג'יהאד הערבים הראשונים?

 

התשובות לשאלות אלו הן: איני צריך לפגוש את אוסאמה בן לאדן כדי להיות אחד מלוחמי הג'יהאד, יתרה מזו, אין הכרח אפילו שאפגוש לוחם ג'יהאד אחד כדי להיות לוחם ג'יהאד. איני צריך את ההכרה של ארגון אל-קאעדה בי...

כצעד ראשון תאר לעצמך שארגון אל-קאעדה אינו קיים ושאתה מעוניין בג'יהאד, מה תעשה אפוא?...  [אם] אתה מכיר באזור שלך, במסגד שלך או באוניברסיטה שלך צעירים -  אחד, שניים, שלושה או יותר - מסורים ונלהבים לג'יהאד כמוך, הגע עמם להסכמה והקימו חוליה משלכם ש[דגלה] הוא הגשת סיוע לאסלאם, ולאסלאם בלבד... בהתחלה, מספר [החברים] בחוליה לא צריך לעלות על חמישה אנשים אמינים ביותר... לחוליה צריך להיות מפקד וכן "מועצת שורא"... על המפקד לדעת היטב כי ביחס לחברי החוליה הוא אוסאמה בן לאדן...

 

לכל חוליה צריך להיות מקור מימון... לאחר ש[יהיו בחוליה] כמה אנשים, [חזקה עליכם] שתמצאו לעצמכם מימון... אח"כ קנו נשק, תכננו, הפעילו את מוחותיכם, שרטטו תכניות, עקבו אחר המטרות החשובות של האויב ולמדו את תנועותיו. שימו לכם למטרה להרוג את השגריר האמריקאי למשל, האם זה קשה? האם זה קשה למי שכתש את אמריקה בתוך ביתה? במה שונה ממך הגיבור של התקפת ניו יורק [פיגועי התאומים] מוחמד עטא, שתכנן פעולה אשר ממשיכה עדיין להרעיש את העולם כל אימת שמזכירים אותה... [שהרי] להרוג שגריר לא עולה יותר מאשר אקדח וכדור. מסווה מתאים לקיום מעקב יכול להיות למשל רוכל והדבר אינו דורש כסף רב...

 

על החוליות להיות בקשר זו עם זו, [אך] הקשר הזה לא יהיה בשום אופן ישיר ולא בדרך המסורתית אלא קשר רוחני, מה שיאחד ביניכם הוא אהבת האסלאם והסיסמה: אין אלוה מבלעדי אללה. החולייה [שלכם] תהיה קשורה ליתר החוליות באופן הדוק, הגם שלא יהיה [לה עמן] קשר ישיר... יש לקיים פגישה אחת בחודש... אין להיפגש באותו מקום פעמיים... פגישות אישיות תיערכנה בין מספר קטן של אנשים, אחת לשבוע...

מרגע הקמת החולייה יש לחלק את חבריה בין אנשים חשאיים שאינם [פועלים] בגלוי ואינם מבוקשים ע"י השלטון, לבין אנשים מבוקשים (שנעצרו בעבר או שיש להם תיק במנגנוני המודיעין)... החלק החשאי יפעל במשימות מודיעין, איסוף מידע וכסף, גיוס [אנשים] ובפעולות סיוע לפעולות [מבצעיות]. החלק שנחשף יבצע את המשימות הצבאיות העיקריות כמו התנקשויות, ירי על מתקני האויב וכיו"ב. דע שיש לך אחים בכל מקום ושהם מצפים למעשיך ולמעשי חבריך, גם אם אינם מכירים אתכם בשם או באופן פיזי... כל חוליה ג'יהאדית היא בבחינת ארגון ג'יהאדי מוקטן."