המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
התכנית הגדולה של איראן: הפלת המשטר בירדן, תקיפת ישראל ממזרח וסיכול הנורמליזציה עמה
3/4/2024


התכנית הגדולה של איראן: בטווח המיידי הפלת המשטר בירדן ותקיפת ישראל מהגדה המזרחית תוך סיכול פרויקט הנורמליזציה המערבי-סוני, יישום התכנית עלול להתחיל ביום שישי הקרוב 'יום ירושלים האיראני'


מאת א. סביון

 

הקדמה:

בימים האחרונים הולכת ומתבררת התכנית הגדולה של איראן שהמשטר ממשיך בה למרות חיסול שדרת הפיקוד של כוח קודס בסוריה ולבנון בהפצצת ישראל בדמשק. על פי התכנית האיראנית השלב הקרוב הבא הוא הפלת המשטר בירדן, תקיפת ישראל מהגדה המזרחית תוך העסקתה בלבנון, סוריה ועזה ע"י ציר ההתנגדות והשגת היעד המדיני של סיכול הפרויקט האמריקאי-סעודי של נורמליזציה. היעדים הבאים יהיו סילוק האמריקאים מעיראק, ערעור הממלכה הסעודית וערעור המשטר המצרי על מנת לממש את חזון המהפכה האסלאמית של איראן.

 

לא ברור באיזו מידה הממשל האמריקאי, העסוק באירוע הטראגי של הריגת אנשי המטבח העולמי בידי צה"ל, מודע לאירועים העשויים להשפיע על המשך הנוכחות האמריקאית באזור ועל מעמדה בזירה הבינלאומית.

 

החזון המשיחי של איראן: יצוא המהפכה וחיסול ישראל

משטר המהפכה האיראנית פועל על פי תכנית אידיאולוגית משיחית סדורה מאז היווסדו.[1] תפיסת השלטון באיראן ב-1979, לדידו של מייסד משטר המהפכה, איתאללה רוחאללה ח'ומיני, היא נקודת ההתחלה ל"מהפכה האסלאמית הכוללת" של איראן ורעיון 'יצוא המהפכה' קרי, הפצה והשלטת המהפכה האסלאמית השיעית וערכיה באזורי ההגמוניה הסונית-ערבית במזה"ת, הוא המכשיר להשגת אחדות אסלאמית. המשטר באיראן אינו מסתיר את יעדיו ושאיפותיו: השתלטות המהפכה האסלאמית של איראן על המרחב, הפלת המשטרים הסונים הערביים המתונים המקורבים למערב באמצעות "יצוא המהפכה" לצד חיסול ישראל אותה הוא מתאר כ"השטן הקטן" ו"הגידול הסרטני", ושחרור ירושלים מידיה.

 

לצורך זה משתמש המשטר האיראני במערך המיליציות של ציר ההתנגדות מתימן ועד לבנון, מעיראק ועד אזרביג'אן, המשמשות זרוע צבאית יעילה לביסוס החזון המשיחי. החזון המשיחי המהפכני של איראן מגולם בתפישת "אם אלקרא" [אם הכפרים] שפיתחו הוגים איראניים, (ראו דוח ממרי מדצמבר 2016 החזון האזורי של הרפובליקה האסלאמית של איראן ויישומו הצבאי-פוליטי חלק א' – הדוקטרינה האידיאולוגית: יצוא המהפכה; איראן כ"אם אלקרא"). חזון זה מהווה הסוואה למאמץ האיראני להגדיל את מרחב ההגמוניה האיראנית-שיעית בעולם האסלאם על חשבון ההגמוניה הסונית ההיסטורית ששולטת במרחב הגיאוגרפי המזה"תי מזה 14 מאות.

 

למעשה משתמש המשטר באיראן בכל אחד משני היעדים להצדקת היעד האחר ולהשגתו. כך לדוגמא, מהווים הפלסטינים המכשיר להשגת מטרות המשטר האסלאמי של איראן: השמדת ישראל ו"יצוא המהפכה", קרי, ביסוס השליטה השיעית-האיראנית במרחב על חשבון הערבים הסונים.


כך למשל, משתמש המשטר האסלאמי באיראן ב"יום ירושלים העולמי" (רוז-י קודס), יום הסולידריות עם "הפלסטינים המדוכאים" ביום שישי האחרון בחודש הרמדאן שיצוין השנה ב-5.4.24, כדי לכסות על מטרתם העיקרית וכדי לגייס מוסלמים סונים לנושא הפלסטיני באופן המשרת את מאבק איראן להגמוניה אזורית. מגמה זו מתבטאת בצורה הברורה ביותר בסיסמה שטבע איתאללה ח'ומיני, מייסד משטר המהפכה: "הדרך לירושלים עוברת דרך כרבלא [המרכז הדתי השיעי ההיסטורי]", כלומר, המאבק על ירושלים עובר דרך שליטה איראנית באזורים שהיו בהגמוניה היסטורית סונית (כרבלא בעיראק).

 

איראן צובעת את הסכסוך הלאומי בין ישראל לפלסטינים בצבעי דת – האסלאם נגד היהודים – ומציגה את האינטרס המיוחד שלה בהשמדת ישראל כאינטרס כלל אסלאמי.


פגישת מנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, עם בכירי חמאס וראש הלשכה המדינית

 של חמאס, אסמאעיל הנייה, בביקורם בטהראן במרץ 2024  [2]


 

יש להדגיש כי כבר ביום ירושלים ב-2014 הורה המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, לחמש את הגדה המערבית. ראו דוח ממרי "יום ירושלים" באיראן: קריאות להשמדת ישראל ולחימוש הגדה המערבית. יצוין כי בשנים האחרונות פועלת איראן לשדרוג יכולות הלחימה נגד צה"ל בגדה המערבית על ידי הכנסת מטולי נ"ט ואקדחים לאזור.

 

יצוין כי בנאום שנשא סגן מפקד משה"מ לענייני תיאום גנרל נקדי ב-25.3.24 הוא אמר כי "הציונים הובילו לקיצור דרך להשמדתם והכינו את הקרקע לאירוע נורא יותר ממבול אל-אקצא."[3]


בנוסף לכך, השימוש המושכל של איראן בשלוחיה בציר ההתנגדות נועד להרחיק ממנה כל אחריות לדרדור האזור למלחמה ולהציג עצמה כשותף מדיני לגיטימי מול המעצמות, במיוחד המערביות.

 

 מנהיג איראן ח'אמנאי מחבק את ראש הלשכה המדינית של חמאס הנייה בביקורו בטהראן  [4]"הקונספציה" הישראלית החדשה: ההפצצות בסוריה ולבנון מרתיעות את איראן מפעולה נגד ישראל

ראש הממשלה נתניהו ומערכת הביטחון של ישראל גורסים כי ההפצצות בסוריה ולאחרונה בלבנון נועדו למנוע את התבססות איראן בסוריה. קונספציה זו מוטעית. זאת משום שלפעילות האיראנית נגד ישראל שתי רמות: האחת, פעולה ישירה שטהראן אינה נוקטת בה כרגע, לא משום ההרתעה הישראלית אלא משום שהיא איננה סוטה מתכניתה הגדולה הנותנת קדימות לערעור המשטרים הערביים הפרו מערביים. השנייה, פעילות באמצעות שלוחים – גופי "ההתנגדות העממית" במדינות ערב השונות שהיא דרך הפעולה האיראנית מאז כינון המשטר ובהחרפה יתרה בשנים האחרונות.

 

ההפצצות הישראליות אינן מרתיעות את איראן מפעילות בדרך זו שכן פעילות זו היא אבן יסוד באסטרטגיה האיראנית פוליטית-צבאית והדתית מאז קום המשטר המהפכה האסלאמית באיראן המכוונת להשגת שני יעדיו: ההתבססות האזורית וחיסול ישראל, בלא להגרר למלחמה אזורית בטרם השלימו את הכנותיהם.

 

איראן לא תגרר בשלב זה למלחמה ישירה בישראל שאיננה חלק מתכניתה האסטרטגית ואשר אפילו עלולה לסכל את תכניתה הגדולה. על פי תפיסתם של בכירים איראניים מי שמעוניין לגרור אותם למלחמה ישירה כזו נגד ישראל בטרם עת היא ישראל עצמה. משום כך הם גם ישתדלו למנוע הסלמה בגבול הצפון עד כדי דרדור המצב למלחמה מול השלוח העיקרי של איראן, חזבאללה.

 

התכנית האיראנית הגדולה מתמקדת עתה בהפלת המשטר הירדני כיעד מיידי לאחר שמיצתה את פעילותה בחזית לבנון תוך הימנעות מלהביא למלחמה כוללת נגד ישראל בטרם השלימה את כיתורה של ישראל.

 

יש להדגיש כי התנהגותה של איראן בשלב זה והימנעותה מדרדור האזור למלחמה כוללת בהשתתפותה אינן תוצאה של הרתעה ישראלית אלא נובעת מזהירות ותכנון מושכל של יישום חזונה האסטרטגי-משיחי-דתי.


להלן יוצגו ההתפתחויות האחרונות בזירות העיראקית, הירדנית, ועמדת הרשות הפלסטינית והזירה הסעודית:

 

הזירה העיראקית: הקמת מיליציה פרו-איראנית בירדן

גורמים במיליציות השיעיות העיראקיות הנתמכות ע"י איראן הביעו את שביעות רצונם מעליית המדרגה שחלה בהפגנות הפרו-פלסטיניות בירדן בימים האחרונים ואף הביעו רצון לראות בפתיחת חזית חדשה מול ישראל מגבול ירדן. גורמים אלו אינם מסתפקים בהפגנות. בכיר בגדודי חזבאללה העיראקי חשף הכנות אופרטיביות להקים מיליציה ירדנית בהיקף של 12,000 חמושים שתהיה כפופה לציר ההתנגדות בהנחיית איראן.[5] גורמים ירדנים דיווחו כי בתקופה האחרונה נעשו מאמצים עיראקים-איראניים לחדור לירדן תוך שימוש בשיירות הסיוע העיראקיות לפלסטינים.[6]

 

הזירה הירדנית: התססת הרחוב

מאז מתקפת הטרור שביצעה חמאס ב-7.10.2023 ובצל המלחמה הנמשכת זה חצי שנה בעזה גוברת בתוך ירדן התמיכה העממית בחמאס ומתחזקת מגמת ההקצנה נגד ישראל, אשר באה לידי ביטוי בהפגנות רבות בגנות ישראל ובקריאות מפורשות לצאת לעימות ולג'יהאד נגדה,[7] וכן ולסלק את השגרירה האמריקאית בירדן להפיל את המשטר הירדני. בימים האחרונים חלה עליית מדרגה בהיקף ובאינטנסיביות של ההפגנות, כאשר אחד המוקדים המרכזיים הוא בקרבת שגרירות ישראל בעמאן, לשם נוהרים אלפי צעירים מידי ערב לאחר סעודת שבירת צום הרמדאן, על מנת "לצור על השגרירות". בכירים בחמאס הביעו תמיכה במחאות בירדן, וקראו לירדנים להסלימן ולהצטרף למערכה נגד ישראל.[8]

 

לדברי גורמים ירדניים, הפגנות אלה נתמכות ומוכוונות על ידי איראן וגורמים פלסטינים התומכים בה בירדן (האח"ס והחמאס) ובאזור, במטרה להפיל את המשטר הירדני. בחודשים האחרונים התרבו החששות הירדניים מפני חתרנות איראנית בממלכה בצל התגברות ניסיונות הברחת סמים ונשק על ידי גורמים הכפופים לאיראן מגבול סוריה. תקיפה של המיליציות העיראקיות הפרו-איראניות ב-28.1 בבסיס התמיכה הלוגיסטי האמריקאי בירדן, בה נהרגו שלושה חיילים אמריקאיים, הגבירו חששות אלה.[9]

 

הרשות הפלסטינית

גם הרש"פ מודעת למלוא היקפה של התוכנית האיראנית להפיל את המשטר הירדני, ולממדיו האזוריים של המשבר הנוכחי. לכן, יזם יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, ב-2.4 שיחת טלפון עם המלך עבדאללה, במהלכה הביע את "תמיכת ההנהגה והעם הפלסטיני בממלכת ירדן ואת התנגדותם לכל הניסיונות לפגוע בביטחונה וביציבותה או לנצל את סבלו של העם הפלסטיני ברצועה כדי לפגוע בזירה הירדנית [וכן את התנגדותם] לכל התערבות חיצונית [מצד איראן] בענייניה הפנימיים של ירדן."[10]


הפגנות יום שישי ה-29.3.24 בירדן [11]


הזירה הסעודית: ירדן קו אדום

העיתונות הסעודית התגייסה להגנת ירדן על רקע המחאות בה והאשימה את איראן ואת האחים המוסלמים בליבוי המחאה. עורך היומון אל-ג'זירה הסעודי, ח'אלד בן חמד אל-מאלכ, כתב: "ההנהגה הסעודית, ממשלת סעודיה והעם הסעודי לא יהססו להתייצב לצד ירדן, ככל שההתפתחויות במצב ידרשו זאת, שכן הם רואים בביטחון וביציבות של ירדן חלק בלתי נפרד מביטחונה ויציבותה של סעודיה."[12] הכותב הסעודי, ח'אלד אל-ר'אנמי, כתב במאמר שכותרתו: "ירדן היא קו אדום" כי: "ציר המתינות שאותו מייצגות סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות לא יישב בחיבוק ידיים ויראה בכל פגיעה בירדן בבחינת הכרזת מלחמה..." [13]


[1] רעיון יצוא המהפכה מעוגן בהגותו של מייסד משטר המהפכה האסלאמית, איתאללה רוחאללה ח'ומיני ובמיוחד בספרו, אל-חכומה אל-אסלאמיה (בירות, 1979), בו הציג את תפישתו הכופרת בקיום עמים ומדינות באסלאם והשואפת ליישום אחדות אסלאמית.

[2]  אתר ח'אמנאי (איראן) 26.3.24

[3] תסנים (איראן), 25.3.2024

[4]  אתר ח'אמנאי (איראן), 24.5.2021

[5] Telegram.me/abualaskary, 1.4.2024

[6] independentarabia.com, 2.4.2024

[8] פירוט בנושא ייצא בדוח נפרד.

[10] https://www.wafa.ps, 2.4.2024 יצוין, כי בביטאון הרש"פ פורסם ב-2.4 מאמר של חבר המועצה המהפכנית של פת"ח, מופק מטר, בו נכתב: "מזימתם של שליטי טהראן נחשפה, ונגלתה ערוותם של מכשירי הביצוע שלהםארגון האחים המוסלמים והסניף החמוש שלהם בפלסטין, חמאס, וכן ארגון הג'יהאד האסלאמי [הפלסטיני]. זאת לאחר ההודעה הפומבית בחדר המבצעים של המטה הכללי שלהם בטהראן [קרי פגישות ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה ומזכ"ל הגא"פ, זיאד אל-נח'אלה עם בכירי המשטר האיראני], כי המטרה הסופית של מה שמכונה 'כוח קודס' [במשמרות המהפכה האיראניים] הוא ההשתלטות על [עמאן] בירת הממלכה הירדנית ההאשמית, פלישה לגדה המזרחית של נהר הירדן, וחיסול המפעל הלאומי הפלסטיני..." אל-חיאת אל-ג'דידה (רש"פ), 2.4.2024

[11] אל-ראי (ירדן), 30.3.2024

[12]  אל-ג'זירה (סעודיה), 2.4.2024

[13]  https://www.majalla.com3.4.2024

[