המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מדוע מקבלות ארה"ב וישראל את פעילותה של קטר נגדן/ יגאל כרמון
31/3/2024

"הבעיה האמיתית עם האמריקאים כבעלי ברית שלך היא שאתה אף פעם לא יודע מתי הם יסתובבו וידקרו את עצמם בגב" - גנרל טורקי, צוטט על ידי ברנרד לואיס*

מאת יגאל כרמון

לקריאה, הקישו על הקישור

https://www.memri.org/reports/real-problem-having-americans-your-allies-you-never-know-when-they-will-turn-around-and-stab


 Notes on a Century: Reflections of a Middle East Historian :לואיס ציטט את הגנרל בספרו מ-2012