המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הדרך לשבעה באוקטובר - חינוך לג׳יהאד / סרטון
20/12/2023

קובץ סרטונים זה חושף את חינוך הנוער הפלסטיני והמוסלמי לג'יהאד ולאסתשהאד (מסירת הנפש) ברוח האיסלאם הקדום  - בגני הילדים, בבתי הספר ובפעולות חינוכיות אחרות, בחינוך המשפחתי על ידי האמהות והאבות, בחינוך במסגדים על ידי אנשי הדת ובחינוך הפוליטי הניתן על ידי המנהיגים במסגרות השונות