המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
יום ירושלים באיראן: הסתה לחיסול ישראל ושימוש בפלסטינים לקידום המהפכה האסלאמית
12/7/2022


המשטר האיראני מסית להשמדת ישראל ב'יום ירושלים העולמי' ומשתמש בפלסטינים להשגת מטרות המהפכה האסלאמית: השמדת ישראל וביסוס השליטה האיראנית-שיעית במרחב  (חלק א')

 

מאת: א. סביון ומ. מנזור

 

הקדמה:

כבכל שנה מציין המשטר האיראני את 'יום ירושלים' (רוז-י קודס) ביום השישי האחרון של חודש הרמדאן, שחל השנה ב-29.4.2022. עבור איראן, "יום ירושלים" הנו סמל להשמדת מדינת ישראל, "השטן הקטן". מעבר לקריאת המשטר האיראני להשמדת מדינת ישראל, בין אם בדרך המזוינת של ההתנגדות האיסלאמית ובין אם על ידי עריכת משאל עם בקרב הפלסטינים בכל העולם (אך לא בקרב היהודים, אפילו לא כל אלה החיים בישראל), ניתן להבחין בהצהרות בכירי המשטר לציון יום ירושלים של איראן השנה בשתי מגמות:

 

האחת, השימוש בפלסטינים להשגת מטרות המשטר האסלאמי באיראן: השמדת ישראל ו"יצוא המהפכה", קרי, ביסוס השליטה השיעית-האיראנית במרחב על חשבון הערבים הסונים.

השניה, הפצת שנאה ואנטישמיות הן כלפי יהודים והן כלפי הציונים.

 

דוח זה ידון במגמות אלה כפי שבאו לידי ביטוי בדברי בכירי המשטר האיראני לרגל יום ירושלים העולמי. זהו חלקו הראשון של הדוח:

 

א. "יום ירושלים" בשירות משטר המהפכה האסלאמית: השמדת ישראל ו"יצוא המהפכה"

מאז כינונו ב-1979, הציב משטר המהפכה האסלאמית את חיסול מדינת ישראל במוקד האידיאולוגיה שלו, ולצורך מימוש היעד הוא פועל הן במישור הצבאי (בחתירה לנשק גרעיני, וכן במימון, חימוש ואימון בנשק מתקדם ובטילים של ארגוני ההתנגדות דוגמת חזבאללה, חמאס, ג'האד אסלאמי) והן במישור האידיאולוגי ששיאו הוא "יום ירושלים העולמי".

 

לצד זאת, פועל משטר המהפכה האסלאמית להשגת יעד מרכזי נוסף – "יצוא המהפכה", קרי, הפצה והשלטת המהפכה האסלאמית השיעית וערכיה באזורי ההגמוניה הסונית-ערבית במזה"ת. תפיסת השלטון באיראן ב-1979 היא נקודת ההתחלה ל"מהפכה האסלאמית הכוללת" של איראן.

 

למעשה, המשטר האסלאמי באיראן משתמש ב"יום ירושלים העולמי", יום הסולידריות עם "הפלסטינים המדוכאים," גם כהצדקה למאמציו להגדיל את מרחב ההגמוניה האיראנית-שיעית בעולם האסלאם על חשבון ההגמוניה הסונית ההיסטורית השולטת במרחב הגיאוגרפי המזה"תי מזה ארבע עשרה מאות שנים. כדי לכסות על מטרתם העיקרית וכדי "להרגיע" מוסלמים סונים על ידי גיוסם לנושא הפלסטיני באופן המשרת את מאבק איראן להגמוניה אזורית, מגמה זו מתבטאת בצורה הברורה ביותר בסיסמה שטבע איתאללה ח'ומיני, מייסד משטר המהפכה: "הדרך לירושלים עוברת דרך כרבלא." המאבק על ירושלים עובר דרך שליטה איראנית באזורים שהיו בהגמוניה היסטורית סונית (כרבלא בעיראק).

 

איראן צובעת את הסכסוך הלאומי בין ישראל לפלסטינים בצבעי דת – האסלאם נגד היהודים – ומציגה את האינטרס המיוחד שלה בהשמדת ישראל כאינטרס כלל אסלאמי.

 

אולם, הגם שהמשטר האיראני טוען כי יום ירושלים העולמי נועד להזדהות ותמיכה בעם הפלסטיני נגד הכובש הישראלי, לשיטתם, כמה התבטאויות בכירים בהנהגה האיראנית לרגל יום ירושלים חושפות כי לא הפלסטינים עומדים במרכז "יום ירושלים העולמי" אלא יעדי המהפכה האסלאמית – ביסוס השליטה האיראנית-שיעית במרחב וחיסול ישראל, עד כי דוברים בכירים של המשטר האיראני אפילו מתעלמים מן הפלסטינים, המהווים כלי שרת בלבד להשגת האינטרס המהפכני של  איראן.

 

כך למשל, הפלסטינים אינם מוזכרים כלל בציוץ הבכיר, עלי שמח'אני, יו"ר המועצה העליונה לבטחון לאומי, והרטוריקה בה הוא משתמש היא רטוריקה של המהפכה האסלאמית של איראן שהולבשה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. שמח'אני צייץ בטוויטר לסיכום יום ירושלים העולמי ב-:30.4.2022 "קריאתו האדירה של ח'ומיני בדבר החירות [של עמי האסלאם] והדיכוי [של המערב הכופר] חדרה עמוק יותר ללבבות אוהדי המהפכה האסלאמית וקול שבירת העצמות של הציונות הבינ"ל נשמע חזק יותר".[1]


 

גם נאומו של מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאא'ני, ב-29.4 מתחיל בירושלים ובפלסטין אך על פי דבריו זהו רק ממד אחד ואף לא מרכזי בהשגת היעד הגדול של המהפכה האסלאמית – התפשטות המהפכה עד לכינון משטר "חכם ההלכה" [וילאת-י פקיה] בכל האזור. למעשה, בנאום זה מציב קאא'ני את המהפכה האסלאמית של איראן השיעית כגורם היחיד שיכול, באמצעות ציר ההתנגדות שהקימה איראן, לעמוד נגד ישראל ולהשמידה. הוא סוקר את כשלונות הערבים והלאומיות חילונית בהתמודדות מול ישראל ומאדיר את העוצמה האסלאמית של המודל האיראני וקובע כי "יום ירושלים יימשך בעוצמה עד לחיסולכם המלא [של ישראל], וחזית ההתנגדות הזו שמתחזקת בכל יום יותר מקודמו לא תעצור עד שתשמיד את כולכם. זהו המסר של יום ירושלים" (ראו הנאום המלא בהמשך הדוח).

 

מרבית ההצהרות של דוברי המשטר האיראני ב"יום ירושלים", החל במנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, וכלה באחרון דוברי המשטר, עסקו בחיסול  ישראל בכוח הנשק באמצעות תנועות ההתנגדות בתמיכת איראן. אולם, מעת לעת, עקב לחצים מערביים, מעודנת הגרסה הברוטלית לחיסול ישראל באופן מזויין לגרסה מתוחכמת שעיקרה חיסול ישראל כמדינה, באמצעות הצבעה דמוקרטית, לכאורה, שכן מי שיבחר יהיו כלל הפלסטינים בתוך ישראל ומחוצה לה ואילו מן היהודים יהיו זכאים להצביע רק אלו שהיו בשטח המנדט הבריטי לפני 1948 וצאצאיהם.

 

ראו דוחות ממרי קודמים בעניין השמדת ישראל בכוח או באמצעות משאל העם:

2018 -  השמדת ישראל – היעד האידיאולוגי והמעשי של משטר המהפכה באיראן

יוני 2021 - השמדת ישראל בחרב או במשאל עם (א'): המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, קורא ב"יום ירושלים" 2021 לפלסטינים להתקומם נגד ישראל

 

ב. גילויי האנטישמיות בהצהרות הדוברים האיראניים: בין יהודים לציונים

מאפיין בולט נוסף שעלה השנה שוב בהצהרות האיראנים לרגל יום ירושלים האיראני הוא האנטישמיות בהצהרות בכירי המשטר ודובריו. פורמאלית מבחין המשטר האיראני בין היהדות כדת, שהיא לגיטימית לדידו (יהודים בהיותם מונותיאיסטים זכאים לקיים פולחן דתי תחת שלטון מוסלמי), לבין היהדות כלאום – שאת קיומה הוא שולל לחלוטין. אולם, בכירי המשטר נוהגים לטשטש את ההבחנה בין דת יהודית ללאום היהודי. לעתים הם מתייחסים ליהודים על-פי שיוכם הדתי ולעתים על-פי שיוכם הלאומי-אידיאולוגי – ציונים – כשהם מגייסים את הקוראן להצדקת טענותיהם כלפי הציונים באופן אנאכרוניסטי ומבלבלים בין המושגים "יהודי" ו"ציוני". כשם שתורת הגזע הנאצית קיבעה את הרעיון שהיהודים הם אויב האנושות שהשתלטו בכספם ובתחבולותיהם על הפוליטיקה, הכלכלה והתרבות מתוך כוונה לנהל את העולם, כך מייחס המשטר האיראני לציונים כוונות זהות.

 

על הטשטוש המכוון בין ציונים ליהודים בהצהרות דוברי המשטר האיראני, ראו דוחות ממרי:

מאי 2020 - המשטר האיראני מציין את יום ירושלים 2020 בסימן אנטישמיות, עלילות דם וקריאות להשמדת ישראל

ינואר 2013 - דמות היהודי בעיני המשטר האסלאמי באיראן (1): שורשים תיאולוגיים


ג. בכירי המשטר האיראני ביום ירושלים 2022: להשמיד את ישראל ע"י חזית ההתנגדות

המנהיג העליון, ח'אמנאי: "ניתן לפתור את סוגיות עולם האסלאם, ובראשן סוגיית פלסטין, רק דרך כוח ההתנגדות השואב מהקוראן הקדוש ומחוקי האסלאם...אנו מגנים את תנועת "הנורמליזציה הבוגדנית"

בנאומו המסורתי לציון יום ירושלים באיראן ב-29.4.2022 שרטט המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, את הכוחות הפועלים באזור: איראן וחזית ההתנגדות האסלאמית שלה מול הציונים – אותם דימה ל"זאב צמא דם" – אמריקה, והטרור הבינלאומי. ח'אמנאי פנה במפורש אל הצעירים בג'נין ויתר הצעירים הפלסטינים שהם "חלק חשוב של אנשי ההתנגדות" של איראן ל"המשיך בפעולות ההקרבה" נגד ישראל. להלן עיקרי דבריו:

 

"היום כל פלסטין הפכה לזירת ההתנגדות... שוב הגיע יום ירושלים. ירושלים הקדושה קוראת לכל מוסלמי העולם. האמת היא שכל עוד המשטר הציוני התוקפן והפושע שולט בירושלים, צריך לראות את כל הימים בשנה כיום ירושלים. ירושלים הקדושה היא הלב של פלסטין, ורחבי המדינה הכבושה, מהים עד הנהר, הם המשך של ירושלים. בכל יום העם הפלסטיני מראה יותר מבעבר שהוא עומד ויעמוד באומץ אל מול המדכא [ישראל]. בפעולות ההקרבה שלו, הפך הנוער למגן של פלסטין והוא מבשר על עתיד שונה.

 

השנה אנחנו עוברים את יום ירושלים כאשר הכול מעיד על משוואה חדשה לגבי ההווה והעתיד של פלסטין. היום 'הרצון הבלתי-מנוצח' בפלסטין ובכל אזור מערב אסיה [המזה"ת] החליף את 'הצבא הבלתי-מנוצח' של הציונים. היום הצבא הפושע הזה אולץ להמיר את המבנה ההתקפי שלו בהגנתי. היום, בזירה המדינית, התומכת החשובה ביותר של המשטר התוקפן, אמריקה, נוחלת בעצמה תבוסה אחר תבוסה: תבוסה במלחמה באפגניסטן, תבוסה במדיניות "הלחץ המקסימלי" על איראן האסלאמית, תבוסה מול הכוחות האסיאתיים, תבוסה בשליטה הכלכלית בעולם, תבוסה בניהול הפנימי שלה, והופעתו של פער עמוק ב[תקפות] הריבונות האמריקאית.

 

המשטר התוקפן מסתבך ברשת מפותלת של בעיות הן בזירה הפוליטית והן בצבאית. הפושע והתליין הקודם שעמד בראש המשטר הזה [בנימין נתניהו] הצטרף לפח הזבל בעקבות אירועי 'חרב ירושלים' [מבצע שומר החומות במאי 2021], ומחליפיו מצפים היום בכל רגע [לעמוד מול] חוד התער של אירועים נוספים.

 

תנועת ג'נין [הצהרתם ב-2002 של כמה אמאמים במסגדים על מוכנות למאבק בישראל] שיגעה את המשטר הציוני. זאת, כשלפני עשרים שנה המשטר התוקפן רצח מאתיים אנשים במחנה ג'נין בתגובה להרג של כמה ציונים בנהריה כדי לפתור אחת ולתמיד את סוגיית ג'נין!

 

המנהיג העליון עלי ח'אמנאי[2]הסקרים אומרים שקרוב ל-70% מהפלסטינים בשטחי 1948 ו-1967 ובמחנות החוץ [מחוץ לישראל] מפצירים במנהיגים הפלסטיניים [ליזום] תקיפות צבאיות נגד המשטר התוקפן. זוהי תופעה חשובה, מפני שהיא מראה את המוכנות המלאה של הפלסטינים למאבק במשטר התוקפן, והיא מתירה את ידי ארגוני הג'יהאד לפעול בכל זמן שיראו לנכון. [קיומן של] תנועות הג'יהאד של העם הפלסטיני באגף הצפוני והדרומי של שטחי 1948; עריכת צעדות גדולות בירדן ובמזרח ירושלים; ההגנה העוצמתית של הנוער הפלסטיני על מסגד אל-אקצה, והתרגילים הצבאיים בעזה, הראו שכל פלסטין הפכה לזירת ההתנגדות. כעת, העם הפלסטיני מאוחד בדעתו לגבי המשך הג'האד.

 

אירועים אלה ומה שקרה בפלסטין בשנים האחרונות הם חותמת הביטול לכל התכניות לפשרה עם האויב הציוני. זאת, מפני ששום תכנית בנוגע לפלסטין אינה בת ביצוע בהעדר או בניגוד לדעתם של בעליה, כלומר הפלסטינים. זאת אומרת שכל ההסכמים עד עכשיו, כגון אוסלו, התכנית הערבית לשתי מדינות, עסקת המאה או נרמול [היחסים] הנתעב האחרון - מבוטלים.

 

למרות שהמשטר הציוני קצר נשימה הוא עדיין ממשיך בפשעיו ומתנפל בנשק על חיי המדוכאים. הוא רוצח נשים, ילדים, זקנים וצעירים לא-חמושים, הוא כולא ומענה, הורס בתים, משמיד בתים ונכסים. אבל השקרנים הטוענים ל[הגנה] על זכויות אדם באירופה ובאמריקה, אלה שהחלו את המהומה ההיא במקרה של אוקראינה, חתמו את שפתותיהם בנוגע לכל הפשעים הללו בפלסטין. הם אינם מגינים על המדוכאים אלא מסייעים לזאב צמא הדם [ישראל].

 

זהו שיעור גדול - בסוגיות של עולם האסלאם, ובראשן סוגיית פלסטין, אי אפשר ואסור לסמוך על הכוחות הגזעניים והנתעבים. ניתן לפתור את סוגיות עולם האסלאם, ובראשן סוגיית פלסטין, רק דרך כוח ההתנגדות ששואב מהקוראן הקדוש ומחוקי האסלאם.

 

היווצרות ההתנגדות באזור המזה"ת בעשורים האחרונים היא התופעה המבורכת ביותר באזור. היו אלה אנשי ההתנגדות שניקו את האזורים הכבושים בלבנון מזיהום הציונים, שהוציאו את עיראק מתוך לועה של אמריקה, שהצילו את עיראק מהרשע של דאעש ושעזרו למגינים הסוריים מול התוכניות של אמריקה. אנשי ההתנגדות נלחמים בטרור הבינלאומי, מסייעים לעם התימני המתנגד, במלחמה שנכפתה עליו, נאבקים בקיומם של התוקפים הציוניים בפלסטין ומורידים אותם לברכיים בהצלחה אלוהית. במאמצים הג'יהאדיים הם מבליטים מדי יום את סוגיית ירושלים ופלסטין בדעת הקהל העולמית.

 

אתם העם בפלסטין, אתם הנוער המקריב בגדה המערבית ובשטחי 1948, אתם לוחמי מחנה ג'נין ואתם תושבי המחנות הפלסטיניים מחוץ לפלסטין, אתם חלק חשוב ורגיש, הכוח המניע של אנשי ההתנגדות...

 

הרפובליקה האסלאמית של איראן תומכת ומצדדת בחזית ההתנגדות. היא תומכת ומצדדת בהתנגדות של פלסטין. תמיד אמרנו זאת ואנחנו פועלים לשם כך ועומדים על כך. אנחנו מגנים את תנועת "הנורמליזציה" הבוגדנית. אנחנו מגנים את מדיניות ההסתגלות [כינוי למגמת נרמול היחסים בין ישראל לכמה מדינות ערב]..."[3]


אסמאעיל קאא'ני, מפקד כוח קודס: "יום ירושלים יימשך בעוצמה עד לחיסולכם המלא, וחזית ההתנגדות הזו שמתחזקת בכל יום יותר לא תעצור עד שתשמיד את כולכם. זהו המסר של יום ירושלים"

בנאום ב-29.4.2022 לרגל יום ירושלים קבע אסמאעיל קאא'ני, מפקד כוח קודס, כי לציונים – קבוצת האנשים שהובאה ב-1948 ל"פלסטין" ממקומות שונים בעולם ושהם קראו לעצמם "העם היהודי" – אין שום קשר לאדמה זו. רק המהפכה האסלאמית באיראן ב-1979 וזרועותיה במזה"ת יכלה לפלישת הציונים ואמריקה הודות להיותה "האסכולה האלוהית היקרה." קאא'ני מזהה את הציונים עם היהודים ומתנחם בכך שסוף המשטר הציוני קרוב לקיצו שכן "שום שלטון יהודי לא הצליח עד כה להחזיק מעמד יותר מ-80 שנה" ומייחס את קץ המשטר הציוני להצלחות משטר המהפכה האסלאמית של איראן ובכללן הפיגועים של הפלסטינים בישראל ותקיפת ישראל בכטב"מים:

 

"[...] הטבע של האיש הזה [ח'ומיני] היה להגן על המדוכאים [באופן כללי], ובמקרה של פלסטין וההגנה על מדוכאיה וגיבוריה, אנו רואים שהאמאם היה חלוץ ובעל יתרון. כמסתכלים על הפתוות ועל השיחות של האמאם [ח'ומיני] רואים ש[גם] בשנים שלפני המהפכה, לא רק שהוא תמיד היה בחזית ההגנה על האומה המדוכאת של פלסטין, אלא שגם היו לו פתוות שונות המאשרות שימוש בזכאה [המצווה באסלאם למתן צדקה] ובסהומין [מס שניתן במסגרת הלכה דתית] כדי לסייע לעם הפלסטיני.

 

עם ניצחון המהפכה [ב-1979], מיסד האמאם [ח'ומיני] את הרעיון הגדול של הגנה על העם הפלסטיני המדוכא. בשנה הראשונה למהפכה הזמין במסר נרחב את העם האיראני ואת כל האומה האסלאמית לציין את יום ירושלים ולהכריז על סולידריות למען ההגנה על העם המדוכא של פלסטין.

האמאם [ח'ומיני] החל מנושא ההגנה על פלסטין אבל הכליל את יום ירושלים ליום האסלאם ותחיית האסלאם, ובמשך ארבעים וכמה השנים הללו [בהן מציינים את היום], גם האומה הגדולה של איראן וגם כל האומות האסלאמיות הגדולות מיישמות את היום הזה טוב יותר בכל שנה. אפילו בשנות התפרצות הקורונה הם לא נחו, הם כיבדו את היום הזה ואין ספק שכמו שהבטיחו האמאמים של המהפכה, בעת כיבוד היום הגדול הזה הונחו היסודות לשחרור אדמת ירושלים, ולא יעבור זמן רב עד שפלסטין תשוחרר סופית.

 

בשנת 1948 הם [מבקשי הרוע נגד האסלאם ואיראן] אספו אנשים שונים ממקומות שונים בעולם, הביאו אותם לאדמה עם עבר היסטורי רב, הרגו וגירשו את העם [המקומי] שלה, והביאו את קבוצת האנשים שקראו לעצמם העם היהודי לאדמה שאין להם שום קשר אליה. אם האמאם [ח'ומיני] מורה שיש להסיר את הגידול הסרטני הזה, יש לזה הגיון. לאדמה הזו יש בעלים ובעליה הם העם הפלסטיני.

 

מפקד כוח קודס, אסמאעיל קאא'ני [4]


 

על אדמה כבושה זו, שבה גם יש צנזורה חריפה כדי לא לחשוף את העניינים [שקורים] בתוכה, האפליה הגזעית נמצאת בשיאה, ומתקיימים בה פערי המעמדות הקיצוניים ביותר. במשטר זה חיים אנשים אלימים, התלויים באחרים, והם הבסיס ליצירתה של כל פתנה [מלחמת אחים], ונוקטים בהתנהגות הרעה ביותר כלפי המאמינים [כלומר המוסלמים].

 

אלמלא נאבקו חכמי הדת ו[בני] העם המקריב של עולם האסלאם בישראל, היה משטר זה בוודאי הולך ומתפתח. בשנות מלחמת איראן-עיראק, כמה שבועות אחרי ניצחון הלוחמים שלנו בח'רמשהר, המשטר הציוני תקף את לבנון מדרום, והרג כ-3000 אנשים מדוכאים רק בכמה ימים האלה. אלמלא העוצמה של האנשים הנאבקים ברחבי העולם, הם היו מגשימים את חזונם [להתפשטות] מהנילוס עד הפרת תוך הריגת כמות כזו [של אנשים] מדי יום.

 

למרבה הצער כמה תקריות גרמו למסקנות שגויות לבלוט בתודעת רבים. למשל במלחמת ששת הימים, שלוש מדינות – סוריה, ירדן ומצרים – התעמתו עם המשטר הציוני. באמצעות תמיכה בינלאומית במשטר זה [ישראל] הובסו למרבה הצער שלוש המדינות בששה ימים והשטחים שנלקחו מהן עדיין בשליטת משטר זה.

 

אולם [עקב ניצחון המהפכה האסלאמית], בעשרים וכמה השנים האחרונות, בכל פעם שישראל פתחה במלחמה, היא הפסידה. בשלב הראשון, באמצעות מאמצי הלחימה של בני משמרות המהפכה - חזבאללה בלבנון בפיקודו של הסיד [חסן נאסרללה] - ההתנגדות הפעילה לחץ [משמעותי] על המשטר הזה [ישראל] עד שבשנת 2000 ישראל לא נסוגה מדרום לבנון אלא ברחה משם.

 

בשש השנים הבאות שאף משטר זה [ישראל] לפצות עצמו על ההשפלה, פרש את הצבא ואת הציוד שלו ופתח במלחמת 33 הימים [מלחמת לבנון השנייה 2006]. גם במלחמה זו לא היו פשעים שמשטר זה לא ביצע עד שהתחמושת שלהם אזלה והם ביקשו נשק מהאמריקאים.

אבל הציונים לא הצליחו להביא את עצמם אפילו עד נהר הליטני. זאת, מפני שמולם ניצבו כמה [לוחמי] חזבאללה באמצעים מוגבלים אך עם רצון חזק, והצבא הישראלי הושפל שוב. לאחר שנתיים של עבודה, בשנת 2008 הם פתחו במלחמת 22 הימים [מבצע 'עופרת יצוקה'] עם הפלסטינים. בעוד שברשותם היו אמצעי הלחימה המתקדמים ביותר, הם לא הצליחו לקחת [אפילו] שני קילומטרים מתוך ששת הקילומטרים של רצועת עזה.

 

המשטר הציוני לא מבין שכאשר המוסלמים, בין אם שיעים ובין אם סונים, מזוהים עם האסכולה האלוהית היקרה הזו [האסלאם], הם מוצאים בכל יום שעובר יותר כוח ומוטיבציה. בני המהפכה האסלאמית הכריחו את ישראל לקבל את [העובדה] שהצבא שלהם מנוצח.

 

אין שום אדם בעולם ש[נלחם] ומתנגד כמו המוסלמי. זאת, מפני שלקחנו כמופת את הנביא; מדי יום אנו מתנגדים [נלחמים] יותר מול אמריקה והמשטר הציוני, עם כל מה שקורה בני ההתנגדות גדלים. היום ישנה תנועת התנגדות בינלאומית, ובכל מקום שהפושעים הציונים תוקפים בפלסטין, תנועת התנגדות זו יוצאת למלחמה מול המשטר הזה. ככל שהמשטר הציוני נחלש, כך התנועה הזו גדלה.

 

במלחמה זו [מבצע 'שומר החומות' 2021] העם הפלסטיני התנגד בגבורה במשך 11 ימים, ובמלחמה זו שוגרו מהצד הפלסטיני על המשטר התוקפן 3000 טילים. זוהי דוגמה בולטת אחת לחזית ההתנגדות, שמתקדמת בכל יום מכל בחינה.

 

שום שלטון יהודי לא הצליח עד כה להחזיק יותר מ-80 שנה, ובמרכזי המחקרים מדברים עכשיו על כך שחייו של המשטר הציוני נעים בין 70 ל-80 שנה. המשטר [הציוני] עצמו מודה בכך. מרכז מחקרים לביטחון לאומי בישראל תיכנן תכנית ל'מערכה שבין המלחמות' ["המב"מ"], והוא רצה לעקור את איראן מסוריה, וגם עשה כל מה שהוא יכול [לשם כך]. אבל העוצמה של חיילי חזית ההתנגדות גרמה לכך שמרכז זה יודה שאסטרטגיית 'המערכה שבין המלחמות' נכשלה... אלו הן התוצאות של יום ירושלים.

 

לפני המהפכה ואחריה, הכרזנו רשמית בהובלת האמאמים של המהפכה שאנו תומכים בכל חזית שתוקם נגד המשטר הציוני הפושע. בשנה שעברה ראינו שבכל יום פוקד את המשטר הציוני אסון חדש. בחודשיים האחרונים ביצעו אנשים שתנועותיהם תועדו במצלמות של המשטר [ישראל] חמש פעולות הקרבה.

 

לפני כמה חודשים הגיעו לידי המשטר הזה דיווחים על שני כטב"מים בלתי מזוהים שנעים לכיוונם. הם הרימו 41 מטוסי קרב וכטב"מים. אנשיהם שאלו אותם מדוע הגיעו 41 המטוסים ושני הכטב"מים האלה, וראשי המשטר הציוני שיקרו לאזרחיהם ואמרו שהם ערכו תרגיל באותו לילה.

 

אתם [ישראל] שאומרים 'אם יזוז אפילו יתוש, אנו נתקוף' - כעת אין לכם תשובה אפילו לעם שלכם. הפעילו את ההגיון שלכם ותראו שחיי המשטר הזה הגיעו לסופם. אז כדי שהבתים שלכם באירופה ובאמריקה לא יתייקרו ושהבתים שלכם בשטחים הכבושים לא יהפכו לזולים מדי, מכרו את בתיכם וחיזרו למולדת המקורית שלכם. יום ירושלים יימשך בחוזקה עד לחיסולכם המלא, וחזית ההתנגדות הזו שמתחזקת בכל יום יותר לא תעצור עד שתשמיד את כולכם. זהו המסר של יום ירושלים, ואנו מקווים שלא יחלוף זמן רב עד הניצחון וקיום התפילה במסגד אל-אקצה."[5]

 

מפקד משמרות המהפכה, חוסין סלאמי: דרך לאושרם של המוסלמים אל מול היהירים עוברת בנתיב הג'האד. האויב מבין היטב את שפת החרב... יחד אנחנו מבצעים ג'האד והג'האד הוא סוד האושר שלנו"

בנאומו ביום ירושלים ב-29.4.2022, חזר מפקד משמרות המהפכה, חוסין סלאמי, על עמדת המשטר האיראני לפיה אין תוחלת בהסכמים דיפלומטיים בין ישראל לפלסטינים ואלה גוברים על ישראל רק בזכות המהפכה האסלאמית של איראן שנותנת להם אידיאולוגיה ומספקת להם כלים מזויינים להלחם בה. לדברי סלאמי הפלסטינים פועלים למעשה בהשראת המשטר האיראני, קרי דרך הג'האד בכוח ובחרב, לצד חזבאללה בצפון, להשיג את מטרת המהפכה – השמדת ישראל. להלן עיקרי דבריו:

 

"הפלסטינים הבינו את האמת – פשרות עם המדכאים באמצעות חתיכות נייר [הסכמים] לא מביאות לביטחון, עצמאות, ושיבה לאדמת המולדת. זהו שיעור גדול שההיסטוריה לימדה את כולנו. האמאמים הנעלים שלנו [בשיעה] נבונים ומודעים לכך שפשרה עם המדכא אינה דרך לחיים בטוחים ושלווים... הרציונל הזה רומם את רוח הג'האד נגד היהירים בפלסטין, בלבנון וביתר המקומות בעולם האסלאם. הדרך לאושרם של המוסלמים אל מול היהירים עוברת בנתיב הג'האד. האויב מבין היטב את שפת החרב. הוא מאמין בהיגיון של הכוח ויודע שניתן לנצח על ידי התעצמות. הוא מכבד כוח וזו הדרך שבה האמאמים של המהפכה שלנו, ובמיוחד בתקופה הארוכה של האמאמים של המנהיגות האהובה שלנו [קרי, ח'ומיני וח'אמנאי], הביאו להתהוותה של מפת דרכים משמעותית.

מנהיגות המהפכה מינתה את המפקד הטוב ביותר, החזק ביותר ובעל התושיה הרבה ביותר כדי להנהיג את תנועת ההתנגדות [קרי, את קאסם סולימאני]. חאג' קאסם [סולימאני, מפקד כוח קודס של משה"מ] הצליח להזמין את הנוער ברחבי העולם לג'האד, ומאז ועד היום הצבא הציוני לא ניצח יותר בשום מלחמה. שימו לב שבעבר המשטר הציוני היה טובח ללא רחמים אך כיום פציעה של פלסטיני יחיד נושאת עונשים רבים.

 

מפקד משמרות המהפכה, חוסין סלאמי [6]


 

הפלסטינים עברו את [הימים שבהם] ידי[הם] היו ריקות ו[כעת] הם חמושים. הגברים שלהם נמצאים בזירה וישראל קורסת. אתם [ישראל] שחשבתם ששכבות אבטחה כבדות יכולות להציל אתכם מהסכנות של הפלסטינים, ראיתם ... כיצד הספינות שלכם מובסות בים. ראיתם את שיגורן של אלפי רקטות של הכוחות הפלסטינים ב'חרב ירושלים' [ירי הרקטות על ערי ישראל במאי 2021]. אתם רואים את חזבאללה ששולט כמו דרקון ואריה בצפון האדמות שכבשתם. אתם חשים את המצור [עליכם] בלב עולם האסלאם [בירושלים] ורואים את הסדר החברתי שלכם נשבר. חשבתם שאמריקה היא משענת יציבה [אך] היא הפכה לרשת עכביש. הסדר הביטחוני שנשענתם עליו כבר אינו יציב. אמריקה יצאה מאפגניסטן ומעיראק, היא נמצאת בשולי הפוליטיקה האזורית וכבר לא יכולה לעזור לכם. היא כמו אמבולנס שצופר אחרי שהחולה כבר מת.

 

אתם רואים שאנחנו הם אנשי הפעולה והתגובה ותשובתנו לכם היא שאתם [עצמכם] מכינים את הקרקע להעלמות שלכם. אנחנו לא נעזוב אתכם, חכו. אם תנקטו את הצעד המטופש הכי קטן, אתם יודעים מה יבוא על ראשיכם. אני אומר לפלסטין הגיבורה - המשיכי, הניצחון האלוהי איתך. אתם מאוחדים בגדה המערבית, בעזה וברחבת מסגד אל-אקצה שהאל בירך. האויב שלכם עומד לקרוס והכוח שלכם מתעורר. פלסטין נמצאת בליבנו. עולם האסלאם יושב בספינה ויחד אנחנו מבצעים ג'האד והג'האד הוא סוד האושר שלנו."[7]

 

סגן שר ההגנה לעניינים מדיניים ואידיאולוגים ולשעבר נציג ח'אמנאי בכוח קודס, עלי שיראזי: "פעם הכרזתי שנוכל  לפגוע בלב ישראל בטיל שהאב 3 והיום אני מכריז שטילינו המדויקים יכולים להרוס עד עפר את הבירה הציונית ברגע"

גם סגן שר ההגנה לעניינים מדיניים ואידיאולוגים ולשעבר נציג ח'אמנאי בכוח קודס, עלי שיראזי, תיאר בצעדת יום ירושלים ב-29.4.2022 את המהפכה האיראנית כנקודת המפנה והאור במאבק הפלסטיני נגד ישראל שבזכותה נגרמות לישראל תבוסות. שיראזי טען כי הציונים אינם יהודים וכי משטרם מתמוטט ויושמד עוד בטרם יחלפו 25 שנה כהבטחת המנהיג העליון של איראן ח'אמנאי. הוא התמקד בדבריו בחזון המהפכה האסלאמית וביעדיה: השמדת המשטר הציוני ותבוסת אמריקה והקמת סדר עולמי שאיראן בראשו. שיראזי התהדר ביכולות הטיליות של איראן נגד ישראל והזכיר כי זרועותיה של איראן במרחב במיוחד חזבאללה נלחמו בישראל.

 

שיראזי אמר כי "אנשי פלסטין המדוכאים נלכדו בידי הציוני הכופר בשנת 1948 בתמיכת בריטניה הרעה ובמהלך השנים הללו ניסו תמיד להגן על אדמתם. גזלני ארץ פלסטין, לא רק שאינם יהודים אלא הם ציונים כופרים ומנותקים מהדת האלוהית והם מדכאים כפליים את האנושות, כך ש-78% מהארץ הקדושה של פלסטין נכבשה בידי המשטר המזויף הזה.

 

עם ניצחון המהפכה האסלאמית ב- 1978[במקור], נתמכו הפלסטינים על ידי דגל  איראן כמהפכה שיעית ובמדינה שלנו, איראן, הורד דגל ישראל בשגרירות והונף בה הדגל הפלסטיני.

 

ביום זה, האומה האיראנית הודיעה באמצעות נוכחות בשטח [קיום המצעדים] על תמיכתה [בפלסטינים] וההשפעה החשובה של נוכחות זו היא התבוסה והפחד של האויב מכוחה של האומה האסלאמית. ערב יום ירושלים, האויבים תמיד מנסים להמעיט מנוכחותן של האומות שוחרות החופש תוך שימוש במעשי שטן תקשורתיים ותעמולה במרחב הווירטואלי למרות שכיום אפילו בלב אירופה ואמריקה האומות שוחרות החופש תומכות בפלסטינים המדוכאים."

 

בהתייחסו לדברי המנהיג העליון של איראן, ח'אמנאי, על כך ישראל תושמד בתוך 25 שנה, אמר שיראזי כי "בחלוף שבע שנים מאותה [הצהרה], הישראלים עצמם מכריזים שנפילת המשטר המזויף הזה תתרחש אפילו מוקדם יותר מ-25 שנה. המערכת הפוליטית, הכלכלית, הביטחונית והתרבותית של המשטר הציוני נמצאת בתהליכי קריסה ותמיכת מדינות המערב בהקשר זה לא יכולה לעשות דבר.


סגן שר ההגנה לעניינים מדיניים ואידיאולוגים ולשעבר נציג ח'אמנאי בכוח קודס, עלי שיראזי [8]


 

אנו קוראים למדינות [שרוצות לנרמל את יחסיהן עם ישראל] לא לקשור את זנבן לזנב המשטר הישראלי הנופל כי נפילת משטר זה, הטובח בילדים, בטוחה וסופית.

 

המקרים של אוקראינה ואי תמיכת אמריקה בסדאם, בשאה ובמנהיגי אפגניסטן הם סיפור מוזר וצריך ללמוד ממנו ולא להסתמך על אמריקה והמשטר הציוני. בקרוב, העם הפלסטיני המדוכא ישוב לארצו האמיתית והם יערכו תפילה מפוארת בירושלים - הקיבלה הראשונה [כיוון התפילה] של המוסלמים.

 

פעם הכרזתי שיש לנו היכולת לפגוע בלב ישראל בטיל שהאב 3 והיום אני מכריז שהטילים המדויקים של איראן יכולים להרוס עד עפר את הבירה הציונית ברגע.

 

ההיסטוריה היא עדות טובה לכך שלמשטר המזויף הזה לא היה שום כוח להתעמת עם תושבי עזה במלחמות בנות 33 ימים [מלחמת לבנון 2006] ו-22 יום [מול עזה 2008] וכיום די בחזית ההתנגדות הלבנונית כדי להשמיד את כוחו של המשטר הציוני. האויב, במיוחד אמריקה, קיבל סטירה גדולה במלחמות הצבאיות, הביטחוניות, התרבותיות והכלכליות ובוודאי במלחמה הרכה אויבינו מבינים יותר את כוחה של איראן.

 

אין לאמריקה ולמשטר הציוני חלק בסדר העולמי החדש והחלק העיקרי [בו] שייך לאיראן ויש לחזק את חזית ההתנגדות במדינות באזור. ישראל שהפכה לכלב זקן באזור רואה את כוחה מתרסק."[9]


הצגת הטיל הבליסטי של איראן "מנתץ ח'יבר" לטווח 1450 ק"מ

במהלך צעדת יום ירושלים ב-29.4.2022, הציגה איראן את הטיל הבליסטי החדיש ביותר שלה בשם "מנתץ ח'ייבר" (ח'ייבר שכן  Kheibar Shekan), שהטווח שלו הוא 1450 ק"מ.[10] השם "ח'ייבר" מתייחס לחיסול היהודים בראשית ימי האסלאם בקרב בין מאמיניו של מוחמד לשבטים היהודיים שהתגוררו בנווה המדבר ח'ייבר. טווח הטיל מגיע לישראל.

 

הטיל הבליסטי החדיש ביותר של איראן בשם "מנתץ ח'ייבר"  [11]יו"ר המועצה העליונה לבטחון לאומי, שמח'אני: "היום ניתן לשמוע את קול שבירת העצמות של הציונות הבינלאומית בצורה חזקה יותר"

יו"ר המועצה העליונה לבטחון לאומי, עלי שמח'אני, צייץ בטוויטר ב-30.4.2022 כי "היום ניתן לשמוע את קול שבירת העצמות של הציונות הבינ"ל בצורה חזקה יותר."[12]

 ידאללה ג'ואני, ראש האגף המדיני של משה"מ: "הדיון האסטרטגי של מחיקת ישראל מעל פני האדמה הוא למעשה נושא הניתוח [להסרת] הגידול הזה מגופו של עולם האסלאם והמוסלמים"

ידאללה ג'ואני, ראש האגף המדיני של משה"מ אמר בצעדת יום ירושלים ב-29.4.2022 כי "מאמץ זה לנוכחות מלאה ועוצמתית [בצעדה] חשוב לפלסטין. במלאת כמה עשורים לסוגיית פלסטין וירושלים הנעלה עולות בפנינו שתי שאלות בדעת הקהל. הראשונה, מצד האנשים שמבקרים ומתנגדים [למדיניות המשטר ביחס לירושלים]: למה עלינו להתערב בעניינים של אחרים, למה מדיניות החוץ שלנו צריכה להיות מושפעת מסוגיית פלסטין, למה אנחנו מתאמצים למען שחרור ירושלים, ולמה בכלל אנחנו צריכים כוח בשם 'קודס' [ירושלים] בתוך משה"מ?

 

שאלה נוספת [מועלית] על ידי כוחות המהפכה, המאמינים וההמונים הדתיים והיא האם באמת נחזה בשחרור ירושלים יום אחד? האם יתגשמו דבריו של המנהיג העליון [ח'אמנאי], שאמר שהמשטר הציוני לא ישרוד עוד 25 שנה?

 

תשובתי לשאלה הראשונה היא שאם המתנגדים לתמיכת הרפובליקה האסלאמית בירושלים יידעו כיצד נכבשה פלסטין ומה היו המטרות שמאחורי [כיבוש] זה, עמדתם תשתנה. לפני 75 שנה, כאשר הרפובליקה האסלאמית וישראל עוד לא התקיימו, מדינות המערב תכננו תרחישים במטרה לשתק את מדינות האסלאם, ליצור פילוג בעולם האסלאמי ולמנוע את התקדמות המוסלמים. [לפי תרחישים אלה] על אדמת פלסטין היה צריך להקים משטר לא-אסלאמי בשם ישראל, במטרה ליצור משטר [שיתפרש] מהנילוס עד הפרת ועם הזמן יחדור דרך נקודה זו לכל מוסדות המדינות האסלאמיות בזירה הפוליטית, הכלכלית והתרבותית. זאת, על מנת למנוע מהמוסלמים לעלות בשנית ולחשוב על תחיית התרבות והעוצמה שהייתה להם בעבר.

 

ידאללה ג'ואני, ראש האגף המדיני של משה"מ [13]


 

האמאם [ח'ומיני] המשיל את ישראל לגידול סרטני. כולנו יודעים שאם לא עוקרים גידול סרטני מהיסוד ושורפים את שורשיו, הוא יהרוס לחלוטין את הגוף. הדיון האסטרטגי של מחיקת ישראל מעל פני האדמה הוא למעשה הדיון בניתוח [להסרת] הגידול הזה מגופו של עולם האסלאם והמוסלמים.

 

אם אלה ששואלים [האם השמדת ישראל תתגשם] יכירו את ההיסטוריה של 75 שנות ישראל הם היו מקבלים את התשובה לשאלה זו. הנוכחות היפה ומלאת התשוקה של העם ב'יום ירושלים', שמתרחשת באיראן, בעיראק, בתימן ואפילו באירופה, היא הוכחה לכך שאנחנו הולכים בנתיב שיוביל להשמדת ישראל.

 

הייתה תקופה לפני ניצחון המהפכה בה ראינו שישראל התוקפנית, בסיוע כוחות המערב, הלכה והתפשטה. משטר זה הכריז על קיומו בקנוניה וללא רחמים טבח בעם הפלסטיני וגירש אותו, וביצע כל פשע באישור המערב כדי לייצב את עצמו. אפילו כאשר מדינות האסלאם החלו לנוע, בסוף, משטר זה כבש חלקים ממדינות האסלאם, כמו סיני ורמת הגולן תוך שימוש בתמיכה החומרית מחוץ לאדמת פלסטין. אפילו עיתוני איראן בתקופת השאה כתבו ששלושה מיליון יהודים חזקים יותר ממאה מיליון מוסלמים, והוחדר למוסלמים [הרעיון] שאין להם ברירה אלא להתכופף בפני התוקפן הזה.

 

במצב הזה ניצחה המהפכה האסלאמית באיראן, והמנהיג הביע את דברי האחדות האסלאמית נגד ישראל, הצורך במאבק בישראל שהתבסס על תפיסה דתית ואינטלקטואלית... האם אפשר ללכת בעקבות הקוראן, הנביא [מוחמד] והשיעה של עלי אבל לשתוק ביחס לדיכוי, לכיבוש ולפשעים [של ישראל]?

כשהאמאם [ח'ומיני] הכריז על יום ירושלים, דבריו התבססו על תובנות דתיות, כלומר מאבק במדכא והגנה על המדוכא. לפני כמה שנים, בהמשך למאבקים הללו, המנהיג [ח'אמנאי] הכריז שישראל לא תתקיים בעוד 25 שנים מפני שמאז המהפכה נעצר תהליך ההתקדמות של ישראל והיא במסלול היחלשות.

 

לפני המהפכה, הצבא הישראלי פרסם בעולם שהוא צבא בלתי-מנוצח, אולם איפה ההגדרה הזאת היום? היום, הודות למהפכה ולהתנגדות האסלאמית, הודות לאותו חזון שמימי של אמאם ח'ומייני, הנחיות המנהיג [ח'אמנאי] והמאבק של אנשים כמו השהיד סולימאני, האבנים בידיהם של הפלסטינים המדוכאים והגיבורים בעזה הוחלפו עם הזמן בטילים מדויקים ואין שום נקודה בישראל שנמצאת מחוץ לטווח שלהם.

 

אלה אינן סיסמאות. בשנים האלה ראינו איך ישראל הבריונית ברחה מלבנון, איך היא חשבה שהשמידה את חזבאללה לאחר 33 הימים [מלחמת לבנון ה-2 ב-2006] וטעמה את טעם התבוסה המר. האם יש כאן משהו אחר מלבד העובדה שהניצחון האלוהי מסמן את הניצחונות האלה שבאו בכנות להגן על המדוכאים?

 

הציונים מודים היום שאין ביכולתם להתמודד עם ציר ההתנגדות שמקיף אותם ב-360 מעלות, ולצבא הישראלי שבעבר היה מבצע פשעים בקלות, אין היום אומץ לבצע שום תקיפה. בקרב 'חרב ירושלים' [מבצע 'שומר חומות' 2021] שנערך ברמדאן הקודם, כל היוקרה של ישראל וכיפת ברזל שלה קרסו אל מול הטילים של עזה. היום הישראלים לא חשים ביטחון בשום מקום וכוחם מתפורר מבפנים. הם חלשים עד כדי כך שהם לא יכולים לאתר את עמדות הנאבקים.

 

המשטר שהומצא על ידי המערב כדי לכבוש את עולם האסלאם ביצע פשעים ושיכנע את מנהיגי קבוצות האסלאם [כנראה מתייחס למנהיגי מדינות ערביות] להתפשר, אולם היום המהפכה האסלאמית, ואתם העם, מעצבים את המצב כך שהציונים עצמם אומרים שאין להם סיכוי לשרוד. כמה בכירים ישראליים אמרו שהם יקרסו כנראה תוך פחות מ-25 שנים.

 

אם הישראלים ברחו מדרום לבנון, אם האמריקאים ברחו מעיראק ומאפגניסטן, קרוב גם היום שהציונים יברחו מירושלים הנעלה, קבוצה אחר קבוצה. שיראו [הציונים] איך במדינות שונות ובאיראן העם עומד על השאיפה הזו כמו בשנה הראשונה להכרזת יום ירושלים [על ידי ח'ומיני]. עדיף לציונים לארוז [כיום] את המזוודות לפני שיברחו דרך הים ויהגרו לחוץ לארץ, ואם לא [יעשו זאת היום], מחר כבר יהיה מאוחר מדי עבורם.

 

ישראל עומדת היום בפני עמים שהתעוררו, בעיקר בפני הפלסטינים, וזו דרך שתימשך, ומי שתמך בישראל ובמדינות ערב הריאקציוניות שהתפשרו ועושות זאת צריכים לדעת שהם מתקרבים לנקודת הסיום ובקרוב נחגוג את שחרור מסגד אל-אקצא, [שכן] ההבטחה האלוהית בלתי ניתנת להפרה."[14]

 

משמרות המהפכה: "בקרוב הסיפורים המובילים של כלי התקשורת בעולם יהיו על [התגשמות] ההבטחה של מנהיגי המהפכה להשמדת הגידול הסרטני של ישראל ושחרור העם הפלסטיני ומסגד אל-אקצא"

משמרות המהפכה פרסמו ב-28.4.2022 הצהרה בה הביעו תקווה לראות את השמדת ישראל בקרוב. להלן עיקרי הדברים:

"הצעד ההיסטורי והיוזמה החכמה, האסטרטגית והצופה פני עתיד של האמאם ח'ומיני, שקבע את יום שישי האחרון בחודש הרמדאן כ"יום ירושלים העולמי" נחשב לאחת התופעות הפלאיות והמשמעותיות, ולאחת ממחוות הכבוד של העם האיראני לתפקיד הברור והמכריע שלו בתמיכה בעם הפלסטיני המדוכא, ובהבערת אש הכעס והטינה האנטי-ציוניים של האומה האסלאמית ואף של האנושות המתנגדת לכובשי ירושלים הקדושה.

 

בחלוף 43 שנים מקביעת יום ירושלים העולמי, 74 שנים מאז ייסוד המשטר הציוני השקרי, הפושע והזמני ... ההתפתחויות האחרונות, ובמיוחד התפשטות להבות האנתיפאדה אל לב המשטר [הציוני], מראות שנשימותיה של תל אביב ספורות וכובשי ירושלים הקדושה מתקרבים במהירות לנפילתם הסופית.

 

הציונים חושבים שבאמצעות תוכניות שטניות כמו עסקת המאה ונרמול היחסים עם כמה מדינות ערביות הם יעטפו את הנושא הפלסטיני ואת חזון ירושלים בהילה של התעלמות ושכחה. זאת, בעוד שבשטח ההפך הוא הנכון: מה שקורה בימים אלה בשטחים הכבושים ובמיוחד בירושלים ותל אביב, לא רק שלא מגשים את חלום הביטחון היציב והקבוע של המשטר הציוני הפושע, אלא מעביר אנרגיה דחוסה, חבויה ומוכנה לפיצוץ לתוך חייהם המביישים של הכובשים, וגורם להם לצפות בכל רגע לסיוט נורא וקטלני.

 

עם ניצחונה של המהפכה האסלאמית המפוארת באיראן, המאבק ההרואי של פלסטין לווה תמיד בניצחונות גדולים שלא ניתן להכחיש, ובתבוסות של המשטר הציוני הרוצח והזמני. ההתנגדות של הפלסטינים המדוכאים וחסרי ההגנה הפכה את יסודות המשטר הציוני לחלשים יותר מקורי עכביש, בעזרת האחדות, האחווה וההתעוררות האסלאמית מאפריקה עד המזה"ת ואפילו באירופה ואמריקה, וקירבו את המשטר הציוני אל השכחה. הם קירבו יותר מתמיד את שחרור ירושלים ואת הגשמת הסיסמא של האמאם [ח'ומיני] 'למחוק את ישראל מדפי ההיסטוריה'.

 

שיח ההתנגדות והתמיכה בפלסטין היוצא מאיראן טוען שהפתרון היחיד לסוגיית פלסטין הוא יציאת הכובשים, פירוק המוסדות הציוניים מהשטחים הכבושים, חזרת הפליטים והמהגרים הפלסטינים ועריכת בחירות חופשיות להגשמת רצונם לקבוע את גורלם שלהם. כל תכנית של פשרה, כגון נירמול היחסים של מדינות ערביות עם המשטר הציוני השקרי ורוצח הילדים, שיחזור על הטעות ההיסטורית של [נשיא מצרים] אנואר סאדאת הבוגד, תחשב ככשלון, בגידה גלויה ובלתי נסלחת...

 

בעזרת האל, עם אחדות של קבוצות ההתנגדות, בקרוב הסיפורים המובילים של כלי התקשורת בעולם יהיו על [התגשמות] ההבטחה של מנהיגי המהפכה להשמדת הגידול הסרטני של ישראל ושחרור העם הפלסטיני ומסגד אל-אקצא, שתפסה תאוצה עם פתיחת החזיתות החדשות למאבק בכובשים, יציאת אמריקה מהאזור וההתפתחויות הגורליות הצפויות. העם המדוכא של פלסטין יכין את עצמו לחגוג את הניצחון על הכובשים ויכפה את הקמתה של ממשלת חוק פלסטינית וצודקת על שלטון היהירות והראקציונריות של האזור."[15]
[1]  twitter.com/alishamkhani_ir 30.4.2022

[2] אתר ח'אמנאי 29.4.2022

[3] אתר ח'אמנאי (איראן), 29.4.2022

[4] איסנא (איראן), 29.4.2022

[5] איסנא (איראן), 29.4.2022

[6] איסנא (איראן), 29.4.2022  

[7] איסנא (איראן), 29.4.2022

[8] איסנא (איראן), 29.4.2022

[9] איסנא (איראן), 29.4.2022

[10] yjc (איראן), 29.4.2022

[11] yjc (איראן), 29.4.2022

[13] איסנא (איראן), 29.4.2022

 [14] איסנא (איראן), 29.4.2022

[15] תסנים (איראן), 28.4.2022