המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
פולמוס בנושא תוכניות הלימוד הדתיות בעולם הערבי
23/12/2001


פולמוס ב"אל-ג'זירה": תוכניות הלימוד הדתיות בעולם הערבי

 

נושא תוכניות הלימוד בעולם הערבי והאסלאמי והשפעתן על תנועות האסלאם הרדיקלי נידונו בעיתונות האמריקאית, אך רבים בעולם הערבי מייחסים לממשל האמריקאי כוונות, ואף הצהרות, בדבר הצורך לשנות את תוכניות הלימוד. לפיכך, נושא זה עומד על סדר היום ברבים מטורי העיתונות ובתוכניות האירוח הערביות.

 

ערוץ אל-ג'זירה שידר תוכנית נוספת שהתמקדה באפשרות לשינוי בתוכניות הלימוד בבתי הספר הדתיים בעולם הערבי והאסלאמי.[1] התוכנית שודרה במסגרת סדרת האירוח "המלחמה הראשונה של המאה", שהחלה לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר. מנחה התוכנית הוא מחמד כרישאן ואורחיה הפעם היו החוקר והסופר, מג'די ח'ליל, החי בוושינגטון, ותומך בשינוי תוכניות הלימוד בעולם הערבי, מחמד מרסי, חבר פרלמנט מצרי מטעם 'האחים המוסלמים', ד"ר עבד אל-עזיז מחמד אל-חר, מרצה לתוכניות לימוד באוניברסיטת קטר, וד"ר חסאם אל-ח'טיב, אף הוא מרצה באוניברסיטת קטר. שלושת האחרונים מתנגדים לשינוי תוכניות הלימוד. להלן קטעים מן התוכנית[2]:

 

בתחילת התוכנית, הוצגה סקירה שערך כתב אל-ג'זירה, חסן אבראהים, בנושא: "ברור לכל מי שעוקב אחר המלחמה שמנהלת ארה"ב נגד מה שהיא מכנה 'טרור', שהיא פונה לניסיונות להנדס חברות כדרך היעילה ביותר לייבוש מקורות ההתנגדות להגמוניה המערבית. יתכן שהתסריט השחור ממנו חששו האסלאמיסטים של שנות הששים והשבעים של ניסיונות למחוק את הקוראן ולתקנו בידי המערב הפך כעת למדיניות מערבית גלויה.

 

יתכן שמומחי המערב שעליהם הוטל להנדס את הקניית הידע בעולם הערבי והאסלאמי, יתבעו למחוק או לתקן פסוקים כגון: 'הכינו עבורם את הכוח והפרשים שביכולתכם כדי להטיל באמצעותם אימה על אויבו של אללה ואויבכם...' או הפסוק 'הרגו אותם בכל מקום בו תמצאום'. יתכן שפסוקים המתארים את שעשו היהודים ייחשבו למה שמכונה בספרות הפוליטית הציונית ומאומץ על ידי המערב – 'אנטישמיות'.

 

מה שמפחיד הוא שמקבלי ההחלטות במערב רציניים הפעם והם אינם מוכנים אפילו לטשטש את כוונותיהם... האם רק משום שארגונים רדיקליים התגרו במערב והפכו למקור לדאגה עבורו, מנהלות מדינות המערב את המתקפה הזו על מקורות הדת האסלאמית, או שמא המטרה היא לטשטש את שורשיה של הדת האסלאמית לקראת הפיכת [כתבי הקודש האסלאמיים] לטקסים פולקלוריסטים  שאין להם כל קשר לחיי היומיום, וזאת מתוך חשש שהנהגת עקרונות הדת האסלאמית תקרא תיגר על הציוויליזציה המערבית? מעניין, לו המצב היה הפוך ואחדים בעולם האסלאמי היו תובעים לנקות את הברית הישנה מן הקטעים הקוראים לבני ישראל לכבוש את פלסטין, להרוג את הגויים החיים בה, ולרוצץ את ראשיהם של ילדים באבנים, מה היתה עמדת המוסדות הדתיים המערביים?...

 

היו אחדים שתבעו לשנות את תוכניות הלימוד כך שלא תהינה מבוססות על שינון ובכך אין כל פסול...; ואולם, ההגיון הסלקטיבי בנוגע לביטול מה שאחדים רואים בו עידוד לאיבה, נתקל בהתנגדות רחבה בעולם האסלאמי ואפילו בחוגים ההגיוניים בעולם המערבי. המשקיפים... סבורים שאם ארה"ב רוצה להילחם בטרור ולייבש את מקורותיו, עליה להתחיל עם עצמה, כלומר להתחיל במקורות האמיתיים לטרור: הסכסוך הערבי-ישראלי, חובות העולם השלישי, והפער התרבותי והכלכלי העצום בין מדינות הצפון למדינות הדרום. לעומת זאת, ניסיון למחוק את הזהות האסלאמית שלגביה יש קונצנזוס של מיליארד איש מכל רחבי העולם, לא תוביל אלא להתנגשות נוספת בין מערב יהיר ומזרח שעודנו מגשש אחר דרגת הפיתוח הנמוכה ביותר...."


תוכניות הלימוד הערביות ופשעי המערב

ד"ר אל-ח'טיב מאוניברסיטת קטר היה ראשון הדוברים ואמר כי "זוהי נקודה חדשה בסכסוך הערבי-ציוני והסכסוך [שמנהלים] הערבים למען החירות. כעת הם רוצים להגיע למעמקי המצפון שלנו, לדרך בה אנו מלמדים, לאופן בו אנו מקיימים את החינוך הדתי. לדעתי, הדבר נובע מסיבות אחרות ולא מן המאבק בטרור... מה שהם דורשים כעת הוא לא רק שליטה חומרית וכלכלית על מדינות ערב ומדינות העולם השלישי, אלא גם שטיפת מוח ושליטה רוחנית, מוראלית, ותרבותית. זהו פן של ההגמוניה באמצעות גלובליזציה.... המתגבר כעת. תוך שלוש שנים הופיעו ספרים אמריקאים רבים שכולם תומכים בגלובליזציה הכלכלית, הפוליטית, הצבאית, והתרבותית. זהו חלק מתוכנית ארוכת טווח להשתלט על העולם באופן סופי..... הסופרים המערביים החלו לתמוך בשליטה על ריבוי האוכלוסין באסיה, באפריקה, ובמדינות העולם השלישי בניסיון לאזן את העליונות היחידה שנותרה לעולם השלישי, היא העליונות האנושית, העליונות בגודל האוכלוסייה..."

 

ד"ר עבד אל-עזיז אל-חר, אף הוא מאוניברסיטת קטר, אמר כי לדעתו "תופעת האלימות והטרור היא תופעה מערבית טהורה: מי השתתף בשתי מלחמות העולם, בהן היו ששים מליון הרוגים ופצועים? מי כבש את צפון אפריקה במשך 130 שנה, ביצע מעשי טבח, ומחק את התרבות והמורשת באזור? מי כבש את לוב? מי ניסה להקים קולוניות בעולם ולנצל את משאביו? מי חילל את בתוליותם של איי יפן?  מי נלחם בוויטנאם? מי השליך פצצות אטום בעולם? מי עושה שימוש בנשר ביולוגי וכימי? מי חתם עם סין על הסכמים לא שוויוניים? מי מנהיג את כל המלחמות האלה ואת כל ההרס הזה? מי מסרב אפילו לחתום על הסכמי האקולוגיה...? אני חושב שאם נבחן את ההיסטוריה האירופאית, הן בתוך אירופה והן ביחס לעולם האסלאמי והערבי, נגלה שתופעת האלימות והטרור היא תופעה מערבית..."

 

המנחה, מחמד כרישאן, נכנס לדברי ד"ר אל-חר ואמר שגם אם התופעה החלה במערב, "היא עברה אלינו. העובדה שזוהי תופעה מערבית אינה אומרת בהכרח שאנו מנותקים ממנה".

 

"מה שקורה כעת", השיב ד"ר אל-חר, "זה תגובה לתופעה הזו [של אלימות מערבית] ולא הסיבה האמיתית לתופעה. התביעה לשנות את תוכניות הלימוד איננה קשורה ל-11  בספטמבר. המערב רוצה שאנו נקרא ספר מעמוד 15 עד עמוד 20. התביעה הזו עלתה מזמן..."

 

חבר הפרלמנט המצרי מטעם 'האחים המוסלמים', מחמד מרסי, טען כי "אין בשום פנים ואופן חינוך דתי הקורא לרצח. אם מדברים על האסלאם, צריך לדבר על האסלאם בכללותו ולא לקחת חלק ולהשמיט חלק אחר. אנו מדברים על הפסוקים שיש בהם הרג ושוכחים את הפסוקים והחדית'ים המדברים על שלום... לא החינוך הדתי הוא שיוצר את הטרור, אלא המעשים שביצעו הממשלים האמריקאים וכמה ממשלות מערביות וציוניות. הם שיצרו את הטרור... האם מי שביצע את האירוע באוקלהומה קיבל חינוך מוסלמי? האם מי שביצעו את מעשיו של הצבא הצפון אירלנדי למדו בבתי ספר אסלאמיים? האם מי שיצאו להרוג וייטנאמים באמצעות נפל"ם היו בעלי רקע דתי אסלאמי, או מסוג אחר?... הפירטיות האמריקאית הזו מנסה להפחיד את האנשים מפני החינוך הדתי, כדי שהם יסתלקו מן הדת המתונה שלהם..."

מודרניזציה של האסלאם או אסלאמיזציה של המודרנה

מג'די ח'ליל מוושינגטון הציג עמדה שונה: "עלינו להבחין בין הדתות לבין השימוש בדתות... כל הדתות קיימו מלחמות בשם הדת, ואולם הדת לא היוותה סיבה אמיתית לאותן מלחמות, אלא רק סיבה פורמלית. למלחמות היו סיבות אחרות... אין מה להתגאות בהיסטוריה של המלחמות הדתיות של שלוש הדתות [המונותאיסטיות]... לכן, אנו מדברים כעת על האסלאם הפוליטי ולא על האסלאם כדת, הזוכה לכבוד רב, כמו כל הדתות...

 

בשלושת העשורים האחרונים, כתוצאה מהשתלטותו של האסלאם הפוליטי, התרחב החינוך הדתי במידה ניכרת. בפקיסטן בשנת 1978, לדוגמא, היו 3,000 מדרסות דתיות; כיום יש בה 39 אלף מדרסות דתיות. זוהי תוצאה של מה שמכונה ה'התעוררות האסלאמית'...

 

היה זרם של מוסלמים נאורים כמו מחמד עבדה ורפאעה אל-טהטאוי שניסו לקשור בין האסלאם למודרניות... הניסיון הזה נכשל... כמאל אתאתורכ הגיע וניסה כיוון אחר; על פי גישתו, יש לחסל את התרבות האסלאמית. גם ניסיון זה נכשל... באותה תקופה, הופיע האסלאם הפוליטי שעשה אסלאמיזציה של המודרנה במקום מודרניזציה של האסלאם שהציע מחמד עבדה. הם עשו אסלאמיזציה של המודרנה באמצעות הלבוש האסלאמי, הבנקים האסלאמיים, הכלכלה האסלאמית, והחינוך האסלאמי. הם הביאו לאסלאמיזציה של החינוך הרשמי, אסלאמיזציה של התקשורת, חוקים אסלאמיים, מערכת משפט אסלאמית, בתי הוצאה לאור אסלאמיים, התפשטות התרבות האסלאמית, אסלאמיזציה של המדעים, רפואה על פי דרכו של הנביא, דחיית מדינת הלאום..."

הכנסיה בארה"ב והציונות הדתית בישראל לעומת האסלאם הרדיקלי

ד"ר חסאם אל-ח'טיב אמר כי "כל הדתות מעצבות את האדם כך שיגן על דתו, על ארצו, על מולדתו, ועל אמונותיו. זהו עניין אנושי ואינו נוגע רק לבתי הספר הדתיים האסלאמיים... הם משתמשים במילה 'טרור' כאמתלה. ההגנה על המולדת איננה טרור. אדם המגן על דתו איננו טרוריסט. האם משמעות הדבר שבכל פעם שאנו מניפים רובה נגד מטוס או תותח אנו טרוריסטים ואילו הם שוחרי שלום?...  קודם כל עליהם לטפל בטרור ובהתגייסות לטרור בתוך ארצם באמצעות הכנסייה הפרו-ציונית באמריקה המעצבת כ-35% מדעת הקהל האמריקאית. היא תמיד מבשרת על השמדת הערבים ו[פועלת] לעתים נגד הדת האסלאמית. היא מעודדת את הטרוריסטים הציונים ומעניקה להם אספקה. יתכן שאנשים רבים אינם יודעים שתושבי ההתנחלויות היהודים הקיצוניים מרביתם אמריקאים. כלומר, הם מביאים אתם לפלסטין את תרבות האלימות האמריקאית. ראשית, עליהם לבצע רפורמה בכנסיה הפרו-ציונית.

 

שנית, עליהם לטפל בחינוך הדתי היהודי בישות הציונית. 20% מבוגרי בתי הספר בישראל הם בוגרי בתי הספר הדתיים או בעלי הנטיה הדתית. לידיעתו של ג'ורג' בוש, ישנם שני סוגים של בתי ספר דתיים בישראל שיש להילחם בהם: הסוג הראשון הוא בתי הספר של התורה המבוססים על עקרונות השחיטה, הרצח, ההרס, [הפיכת ילדים ל]יתומים, ודברים דומים. הם מיישמים את ההוראות האלה מילה במילה. הסוג השני הוא בתי הספר הדתיים הרשמיים... השונים במקצת מבתי הספר של התורה. בעוד שבתי הספר של התורה מגייסים את היהודי נגד כל הדתות ונגד כל העמים תוך שימוש במונח 'גויים'.... הקובע כי כל מי שאינו יהודי הוא עוין ויש להשמידו – בתי הספר הדתיים הרשמיים מגייסים את היהודי נגד הערבים ואפילו נגד הערבים הישראליים החיים במה שמכונה 'הדמוקרטיה הישראלית'."

 

גם ד"ר אל-חר ביקש להתמקד בחינוך הדתי באמריקה ובישראל ואמר: "...למדינות האסלאמיות אין מונופול על החינוך הדתי. באמריקה עצמה החינוך הדתי נפוץ. בבתי הספר הדתיים בישות הציונית לומדים 350 אלף ציונים ומי מהם שמפנה את כל זמנו להלכה היהודית, מקבל פטור מן הצבא וזוכה להטבות רבות. מה הם לומדים? הם לומדים תורה מזויפת [על פי האמונה המוסלמית, היהודים זייפו את ספר הקודש שהאל העניק להם] שבאחד מספריה נאמר: 'وإن لم تطردوا أهل الأرض من وجهكم كان من تُبقونه منهم كإبرة في عيونكم وكحربة في جنوبكم، يضايقونكم في الأرض التي أنتم مقيمون بها".  זוהי תורה מזויפת. בנוסף, מעמדו של התלמוד מבחינתם עולה על זה של התורה המזויפת. התלמוד אומר: "אם רצית להרוג חיה והרגת במקום זאת אדם, נסלח לך, [משום] שבשרם של הגויים הוא בשר חמור והזרע שלהם הוא זרע של בעלי חיים."

 

המנחה, מחמד כרישאן העיר לד"ר אל-חר ש"אם אדם מערבי ירצה לחפש בהיסטוריה האסלאמית או בספרות של חכמי האסלאם- ואפילו אם ירצה לטפל באופן סלקטיבי בקוראן – האין אתה סבור שהוא יכול להביא גם כן, בצדק או שלא בצדק, עדויות שכאלה נגד הערבים והמסולמים?"

 

"לכן טענתי שבתי הספר הדתיים אינם תופעה אסלאמית או ערבית", השיב ד"ר אל-חר, "לא ניתן לעצום עין ביחס לבתי ספר דתיים במקום אחד ולשים בתי ספר דתיים במקום אחר תחת זכוכית מגדלת..."

 

גם מחמד מרסי, איש 'האחים המוסלמים' בפרלמנט המצרי, הציג עמדה דומה: "לבלפור שקבע כי יש להקים מולדת ליהודים בפלסטין היה רקע דתי [משום שהוא השתייך] לכנסייה פרו-ציונית; גם לקרטר היה רקע דתי. כאשר הוא קיבל לידיו את השלטון, הוא אמר 'עכשיו נולדתי מחדש'. בוש האב, איזה רקע יש לו?!"...

 

ישראל קמה על הרעיון הציוני ותוך שכנוע הנוצרים הפוריטנים שהיגרו מאירופה לאמריקה שהמשיח יחזור לפלסטין. זהו חינוך דתי מזויף... לעומת זאת, המוסלמים עם תוכניות הלימוד המתונות שלהם... לא הוציאו כל טרוריסטים. אמריקה יודעת היטב מי עודד את הטרור באזור. אם הם מדברים באופן ספציפי על אסאמה בן לאדן ועל אימן אל-ט'ואהרי, הרי שהם אינם בוגרים של בתי הספר הדתיים; הראשון הוא מהנדס והשני רופא..."

 

"למרבית בעלי התפקידים במערב יש רקע דתי של נצרות המושפעת על ידי הציונות", המשיך ד"ר חסאם ח'טיב את אותו קו מחשבה, "בנקודה זו מן הראוי לומר כי לא כל הנצרות מושפעת מן הציונות. ואולם, הסוגים הקשים ביותר של הנצרות המושפעת על ידי הציונות מצויים באמריקה ויש להם בתי ספר ומוסדות גדולים. משום כך תבעתי בתחילת דברי מן הנשיא בוש להתחיל ולטפל בבתי הספר האלה... יש להקשיב לדברי אחד המטיפים הנוצרים הפרו-ציונים הבולטים באמריקה, פרנקלין גרהאם, שהוא אדם מפורסם ובעל השפעה שאלפים באים להקשיב לדרשותיו מדי יום ראשון והוא ידיד של ג'ורג' בוש האב. ראה מה הוא אמר: 'האסלאם הוא דת רעה שאינה עובדת את אותו האל – כלומר את האל שלהם – היא מסיתה לרצח ואיננה דת של שלום'..."

 

מג'די ח'ליל התנגד לניסיון לכרוך את הנצרות ואת היהדות יחד עם האסלאם. "ד"ר אל-ח'טיב טען כי היהודים ביצעו אלימות פוליטית מוקדם בהיסטוריה", הוא אמר, "ואולם, מה שהיהודים עושים היום זה דבר אחר, הם עושים אלימות פוליטית. לכיבושה של מדינה אין כל קשר לאלימות דתית. אין אף יהודי המפוצץ את עמו בניו יורק, בלונדון, או במדריד. היהודים ביצעו אלימות דתית מוקדם בהיסטוריה. אני מתנגד למדינה דתית על כל צורותיה... ההיסטוריה האנושיות הוכיחה את שחיתותה של המדינה התאוקרטית... מדברים על היהודים. כמה יהודים יש? 17 מליון? זה כלום. יש בעולם האסלאמי יותר טרוריסטים מאותם 17 מליון יהודים. יש יותר מ-17 מליון טרוריסטים מתוך מיליארד המוסלמים בעולם...

 

בעולם האסלאמי יש קיר בטון המונע דמוקרטיה, מונע גלובליזציה, מונע פיתוח, מונע מודרניזם. רק יושבים ומחפשים תירוצים. האמתלות האלה שהם ממציאים לא היו מחזיקות מעמד בשום פורום בינלאומי מכובד, משום שהן מכוונות לעולם האסלאמי, לרחוב האסלאמי. מספרים לרחוב האסלאמי על רפואה על פי דרכו של הנביא; הם אינם מסוגלים ללכת לועידה [מכובדת] בלונדון ולדבר על רפואה על פי דרכו של הנביא. מי שמדבר על מדעים אסלאמיים, או כלכלה אסלאמית אינו יכול ללכת לועידה בניו יורק ולדבר על זה...

 

אני רוצה לדבר על הרקע של החינוך הדתי במצרים, משום שהאח [מחמד מרסי] הוא מהאחים המוסלמים [במצרים] שהם הסיבה לכל האסונות במצרים ובעולם, בברית שלהם עם סעודיה ועם האסלאם הפקיסטני של אבו אל-אעלא אל-מודודי. השלישיה הזו – האחים המוסלמים, הוהאביה, ואל-מודודי – הם הסיבה לכל האסונות של המוסלמים. מהו הרקע של החינוך הדתי במצרים? במצרים החל מימיו של המלך ועד לימי סאדאת, השקיעו 70 מליון דולר, שהיה סכום גדול מאוד, בפיתוח החינוך. מה עשו? עשו אסלאמיזציה של החינוך. הקימו פקולטות לחינוך ומינו רקטורים מקרב האחים המוסלמים. מצרים מוציאה כיום שני מליון בוגרים מבתי הספר הדתיים. שני מליון איש שכל אחד מהם יושב ולומד דת עשרים שנה. מה כל האנשים האלה יעשו בחברה? האם צריך שני מליון שיח'ים כל שנה? מצרים זקוקה לשני מליון שיח'ים? מה התועלת שלהם לחברה? הם מלמדים דברים השייכים למאה הראשונה להיג'רה [המאה השביעית]... במצרים יש שני מליון בוגרים בשנה, בפקיסטן ארבעה מליון ובסעודיה שבעים אחוזים מבוגרי [החינוך הגבוה]. לא צריך את כל הכמויות האלה... אני מתנגד לכמויות אך גם לתכנים. תוכניות הלימוד מדברות נגד המולדת ומאשימות אנשים בכפירה...

 

המערב ביצע אלימות דתית בימי מלחמות הצלבנים, ביצע אלימות דתית במלחמה בשם האל וה-Salvation Army [כך במקור], צבאות ישו. ואולם המערב כעת אינו מבצע אלימות דתית. המערב כעת עוסק בסוגיות פוליטיות. אם הוא מבצע אלימות, אלימות זו נכללת במסגרת פוליטית ולא במסגרת דתית. אלימות דתית מבוצעת כיום רק תחת האסלאם..."

מגרעותיו של החינוך האסלאמי

מג'די ח'ליל מוושינגטון, היה היחידי בתוכנית שתמך ברפורמה בחינוך האסלאמי: "האסלאם הפוליטי מחזיק בגישה של טקסט וכדור רובה. ביד אחת הוא מחזיק בטקסט וביד שניה בכדור הרובה. החינוך האסלאמי עליו הם [האורחים האחרים] מדברים הוא בכלל לא חינוך. אפשר לכנות זאת Hate Clubs. הוא אינו חינוך במובן של חינוך. זהו חינוך נגד כל דבר, נגד המודרנה, נגד המדע... כאשר התבצעה האסלאמיזציה של המודרנה, נוצר חינוך מעוות, כמו ילד מעוות, כמו Mongol Kid כמו ילד שנפגע מ-Syndrome ההופך אותו לילד מונגולואיד מעוות [כך במקור]... ההתנגדות איננה לחינוך הדתי; השאלה היא איזה חינוך דתי? חינוך דתי הקורא לשנאה, חינוך דתי הקורא להילחם באחר ובמחשבתו, חינוך דתי הקורא לקנאות, לגזענות, ולהסתגרות, חינוך דתי שהתערבב עם עולם המטאפיזיקה, חינוך דתי המאשים את אלו שיש להם שכל בכפירה, חינוך דתי המתנגד למדעים המודרנים? האם על החינוך הדתי הזה אתם מדברים?..."

 

ח'ליל ביקש להדגים את דבריו בציטוטים מן הספר "יסודות החינוך", שלדבריו משמש בפקולטות לחינוך ברחבי מצרים: "'הנצרות מבוססת על היהודות, והיהדות איננה דת'. זה בספר שקוראים לו 'יסודות החינוך – הרצאות ומחקרים ביסודות החינוך'. בעמוד 15 נכתב: 'יתכן שישו לא היה קיים כלל... הנצרות מלאה בפגאניות. הנצרות הושפעה מן הרעיון של אלוהות פגאנית משולשת אצל המצרים הקדמונים. השליח פאולוס تظاهر بالنصرانية لتحريف المسيحية، المسيحية تم فيها عبث بشري علها توليفة يهودية وثنية'. לא מדובר רק על האשמת האחרים בכפירה, הספרים האלה מלאים באיבה ללאומיות, לרעיון הלאומיות עצמו. יש מחקר שנערך על ידי מצרי אחד בנוגע לתוכניות הלימוד הדתיות. הוא בחן את ההיבט הלאומי, ההיבט הפאן-ערבי, וההיבט האסלאמי וגילה כי כל ההיבטים אינם קיימים בחינוך הדתי, פרט להיבט האסלאמי. רק הזהות האסלאמית, אין זהות מצרית, אין זהות ערבית, ואין זהות אנושית..."

 

ח'ליל ניסה להפריך את טענותיהם של שותפיו לדיון לפיהן אמריקה "תובעת" ממדינות ערב לשנות את תוכניות הלימוד הדתיות. "עד כה לא יצאה כל הודעה רשמית מאמריקה", הוא אמר, "המטרה בכל הדיונים האלה [בעולם הערבי] היא לחסום את הדרך בפני פיתוח החינוך... אין אצלנו רצון אמיתי לפתח את החינוך; אנו איננו מבינים שהחינוך אצלנו חייב להתפתח אחרת יגרם אסון לילדינו... אם אמריקה תתערב כעת, הדבר לא יוביל לתוצאות, משום שיעשו ממנה צחוק. יסחטו אותה, ייקחו ממנה את הדולרים שלה ולא יעשו דבר. פיתוח החינוך חייב לבוא מתוך שכנוע עצמי של השליטים, הפוליטיקאים, ואנשי החינוך במדינות האסלאמיות...

 

[בנוגע לשאלה] האם יש למדינה מסוימת זכות להתערב ולתבוע שינוי בתוכניות הלימוד, הרי שהם [האמריקאים] שאלו זאת את עצמם פעמים רבות. אם קיים חינוך הקורא להרוג אחרים ואינו שונה בהרבה מה-Terrorism Manuals שנמצאו במערות אפגניסטן הקוראים לרצוח אחרים, האם יש למדינות ולחוק הבינלאומי זכות להתערב?... אני לא מדבר רק על החינוך; אני מדבר על החינוך, התקשורת והעדר דמוקרטיה. השלישיה הזו היא שיצרה את אווירת הטרור... אם יהיו רפורמות, יש להחיל אותן על כל השלושה..."[1] לסיכום דיון קודם בנושא, ראה דו"ח MEMRI " פולמוס בנושא רטוריקה השנאה בתוכניות הלימוד, בעיתונות ובמסגדים במדינות ערב".

[2] אל-ג'זירה TV (קטר), 17.12.2001.