המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חבר פרלמנט מצרי לשעבר: הכרה ערבית-מוסלמית בשואה היהודית תשרת את העניין הפלסטיני
28/4/2022


חבר פרלמנט מצרי לשעבר: הכרה ערבית-מוסלמית בשואה היהודית תשרת את הסוגייה הפלסטינית


במאמר שפרסם ב- 15.2.22 ביומון המצרי אל-אהראם יצא  ד"ר מוצטפא אל-פקי חבר פרלמנט מצרי לשעבר, נגד התפיסה לפיה הכחשת השואה בידי ערבים ומוסלמים משרתת את הסוגייה הפלסטינית, כיוון ששואת היהודים מוכחת היסטורית והכחשתה מתקבלת במערב בגיחוך ומציגה את המכחישים כשותפים לה. לדבריו, הכרה של הערבים והמוסלמים בשואה תחזק את טיעונם כי היהודים ניצלוה כדי לבצע נגד העם הפלסטיני והאומה הערבית פשעים שהם "הרבה יותר משואה", ותאפשר להם לקרוא לישראל להימנע מביצוע פשעים נאציים נגד העם הפלסטיני. אל-פקי הדגיש כי התייחסות ערבית אוהדת לשואת היהודים תיזקף לזכותם בעולם ותאפשר להם לקדם את מימוש היעדים הפלסטינים, בעוד הכחשתה "עלולה להוות צידוק למצב של אי הבנה, של העדר חזון ושל אובדן האמת".

 

ד"ר מוצטפא אל-פקי[1]


 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:

 

"בעבר נדהמתי מהצהרותיו של נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד כאשר הרחיב את הדיבור בלהט על נתונים היסטוריים סביב נושא הכחשת השואה - הנחשבת לאחד מפשעי הנאצים שביצע בשעתו היטלר נגד היהודים - בטענה שהיהודים אחראים לתבוסת גרמניה במלחמת העולם [הראשונה]. [תהיתי] האם זה נבון לדון בהכחשת שואת היהודים בניסיון להגן על הסוגייה הפלסטינית ועל זכויותיו של העם [הפלסטיני] הלוחם, שהיה נתון בתקופות שונות להרבה יותר משואה מצד התוקפנות הישראלית נגד אדמתו ונגד עמו? בעבר נדהמתי גם מכך שקבוצה גדולה של כותבים ערבים ומוסלמים התלהבו מדעותיו של אחמדינג'אד וראו בהן בבחינת חיזוק של הזכויות הפלסטינים, שנעשקו במשך העשורים האחרונים.

 

לדעתי, כמי שמְגֵנים על הסוגייה הפלסטינית, הכחשת השואה מצדנו היא בבחינת  ניסיון לתלות את קולר האשמה על מי שאין לו שום קשר לפשע. הדבר מציג אותנו כאילו היינו שותפים לה, בעוד שאנחנו קורבנות ישירים שלה, משום שחניקת [היהודים] בכבשני הגז הנאציים הניעה את יהודי העולם לשחרר קיטור נגד הפשע הזה שבוצע נגדם, באמצעות ביצוע פשעים אחרים נגד עם חף מכל פשע... מוטב היה לנו שלא להכחיש את השואה המוכחת היסטורית, אלא לנצל את התרחשותה כדי להשמיץ את הפשעים הגזעניים והתוקפניים המבוצעים בתקופתנו זו בדמות: הרס הבתים על ראשם של הילדים הפלסטינים; מעשי הטבח המפורסמים בדיר יאסין ובטנטורה; חללי מסגד אל-אקצא ושהידים נוספים של הסוגייה [הפלסטינית].

 

יתרה מזו, התייחסות אוהדת מצדנו לטרגדיה של היהודים במלחמת העולם השנייה תיזקף לטובתנו ולא תגרע מאיתנו [דבר]. לפני כמה שבועות השתתפתי בפגישה עם משלחת אמריקאית המסיירת בכמה מדינות ודנה בטרגדיה של השואה הזו. הבעתי את צערי על התרחשות [השואה] והתייחסתי באהדה לקורבנותיה, אך דרשתי לגנות את מי שמנצלים אותה כדי להגביר את הדיכוי ואת התוקפנות נגד העם הפלסטיני הלוחם. אני ממשיך לדרוש שלקח השואה יהווה קריאה ליהודי העולם ללחוץ על ישראל לנהוג בצדק כלפי העם הפלסטיני, להעניק לו את זכויותיו הלגיטימיות ולהפסיק להטיל אימה על [פלסטינים] שלווים ולהתעלל במי שלוחמים למען חירותם ולמען השבת אדמתם לעצמם.

 

לדעתי, נקודת המבט של אחמדינג'אד הייתה צרה ולא אִפשרה לנהל מערכה מדינית-תקשורתית בינלאומית שתוביל לתוצאות חיוביות, שיסייעו לסוגייה הפלסטינית לממש את יעדיה ולהגיע לכל מקום בעולמנו המודרני. אדרבא, רבים ראו בו כמי שפועל שלא כמקובל, כמו דוב שמשליך אבן על פני בעליו כדי להרוג זבוב שחלף מעליהם! הרי פשע [השואה] אינו פשענו ולמרות זאת שילמנו עליו מחיר יקר. ישראל ובעלי בריתה ניצלו את [נושא השואה] עד כלות, כאילו שאנחנו הם הפושעים ששרפו את היהודים והמטירו על גופם את גז הכבשנים. זאת, בציפייה [מצידם] שהדבר יהווה לקח עמוק לכל המין האנושי להפסיק את פשעי העינוי וההשמדה הקולקטיבית ואת מדיניות הענישה הכוללת. אלא שקרה ההיפך: האומה הערבית היא ששילמה מחיר יקר ביותר עבור הסוגייה הפלסטינית הצודקת. בהקשר זה, יש לי שלוש הערות:

 

א.     יש לבחון מחדש את דרכי החשיבה שלנו ואת שיטות הדיון שלנו... עלינו לבחור בזהירות את המרכיבים הבסיסיים של הנושאים שאנו חותרים למימושם. הכרה בשואה עשויה להיזקף לזכותנו, כפי שאפשר לנצלה כדי להודיע ליריב כי הינצלות מפשע שבוצע אינה [מצדיקה] את ביצועו מחדש נגד עם אחר, שכן האנושות היא אחת ויעדיה משותפים ואין טעם להפוך פשע נאצי לפשע  גדול יותר נגד עמים שהדבר לא מגיע להם...

 

ב.      כאשר המנטליות המערבית נתקלת בניסיון נואש מצד בכיר איראני או ערבי או מוסלמי להכחיש את השואה, הדבר מעורר אצלה גיחוך ולא מהווה הגנה על הסוגייה הפלסטינית, אלא רק הכחשה של סוגיית יהודי אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה. יש לדעת כי מדינות ערביות ואסלאמיות הזדהו עם היהודים בשעתו והגנו על הקהילות שלהם אצלן. ייתכן שהדוגמא המרוקאית היא המובהקת ביותר בהקשר זה. לפיכך, אני קורא בכנות לחשוב היטב ולבדוק באופן מעמיק ורציני לפני שנחפזים לאמץ נושאים שנועדו [מראש] לכישלון, אל מול מטרות אצילות ויעדים עצומים שיסירו את הסבל מהעם הפלסטיני וישימו קץ למכאוביו.

 

ג.      אנו כאן במצרים מהווים את המעבדה הרעיונית של הסוגייה הפלסטינית ולכן עלינו לבצע פעולה של בחירה סלקטיבית של הקווים הכלליים והרעיונות הגדולים הקשורים לסוגיה זו. אין זה מתפקידנו להדהד כל מה שמוצג כמגן על הסוגיות שלנו - גם אם מתוך רצון טוב - אך אינו משרת את המסר שאנו רוצים להעביר אל האחר בנסיבות הבינלאומיות העכשוויות. עלינו להבחין בין סבלו של האחר לבין סבלותינו ולהבין כי הכחשת שואת היהודים אין פירושה תמיכה בסוגייה הפלסטינית, אדרבא, היא עלולה להוות צידוק למצב של אי הבנה ושל העדר חזון ואובדן האמת.

 

עלינו לבצע תהליך של הכוונת הרציונל הערבי וכן של התקשורת הערבית בכל הזדמנות ובכל האמצעים, שכן אנו רוצים עולם שבו כולם מאושרים ללא יוצא מן הכלל."[2]

 [1]  www.alkhaleej.ae  , 22.3.2022

[2] אל-אהראם (מצרים), 15.2.2022