המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
שר ירדני לשעבר: הנאצים השמידו מיליוני יהודים; בנט פועל כמותם ביחסו לפלסטינים
24/2/2022


שר ירדני לשעבר: בשואה הושמדו מיליוני יהודים על ידי הנאצים;

ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, נוהג בפלסטינים כמו שהנאצים התייחסו ליהודים

 

שר ההסברה והתרבות הירדני לשעבר, צאלח אל-קלאב, פרסם ב-17.2 מאמר ביומון הסעודי אל-שרק אל-אוסט, היוצא לאור בלונדון, תחת הכותרת: "מה שבנט לא למד מהניסיון של היהודים". מאמרו של קלאב הינו חריג בהכרתו בשואה על כל מימדיה, ואולם בהמשכו הוא טען כי ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, נוהג בפלסטינים באותן "שיטות איומות שהגרמנים ההיטלראים נהגו ביהודים".[1]

 

אל-קלאב התייחס במאמרו באריכות לשואה ולהשמדתם של מיליוני יהודים בידי הנאצים "רק בשל היותם יהודים". לדבריו, התקופה הנאצית הייתה אחת התקופות הנתעבות ביותר בהיסטוריה וכי שום עם לאורך כל ההיסטוריה לא סבל כמו "בני העם היהודי הטוב" אשר "הובל אל כיכרות ההוצאות להורג והשחיטה לא רק באלפים, אלא במיליונים". כמו כן ציין אל-קלאב כי משפטו של אדולף אייכמן "הפושע" לא היה משפט רגיל אלא בבחינת הצגת ההיסטוריה הנאצית הנפשעת.

 

בהמשך טען אל-קלאב במאמרו כי ראש ממשלת ישראל, נפתלי בנט, החל "לשפוך את חמתו על הפלסטינים כפי שהנאצים שפכו את חמתם על אבותיו היהודים". הוא קרא לבנט "לזכור שהוא יהודי" ולא לנהוג בפלסטינים כמעשי הנאצים. כמו כן קרא אל-קלאב לישראלים, וליהודים בפרט, להתייצב נגד מעשיו של נפתלי בנט כנגד הפלסטינים "הבעלים של כל דבר במולדת ההיסטורית הזו".

 

צאלח אל-קלאב[2]

 


להלן תרגום קטעים מהמאמר:

 

"אף עם לא סבל ממעשי טבח ומחיסול פיזי כפי שסבלו היהודים בעידן היטלר ובתקופה הנאצית, שכן הרייך הגרמני, כידוע, השקיע את מירב מאמציו בהשמדת מה שראה  כ'אויב היהודי'. החיסולים האלה לא הסתכמו במאות אלפים, אלא במיליונים. אדולף אייכמן עצמו כבר הודה בחלק [מהחיסולים הללו] במשפטו המפורסם בירושלים, בו טען כי זכרונו לקוי בניסיון להתחמק מ[אחריות ל]זוועות שביצע, שכבר הוכחו במסמכים היסטוריים. הוא עצמו כבר הודה בפשעים שביצע, בהשמדה ושחיטה של מיליוני יהודים, שחוסלו באופן רצחני וברברי רק משום שהם יהודים, שהמשיכו להיות נרדפים ברבות ממדינות אירופה.

 

הבאתי סקירה תמציתית זו [על השואה] – שהעובדות האמיתיות לגביה מילאו כרכים עברי כרס וארוכים שמונחים על מדפי הספריות, לא רק בירושלים אלא גם ברבות ממדינות אירופה ובראשן גרמניה...– משום שמצער שיש גרמנים ואירופים שהחלו להתעלם מהנושא הזה ולהסתכל עליו בעיניים מוטות הצידה מתוך כוונה שלא לראות את העובדות כפי שהן ולא להכיר בכל הנתונים ההיסטוריים האלה...

 

יש מי שסבורים כי בחלוף הזמן הפשעים הללו לבטח יישכחו לחלוטין, אולם הבעיה בעניין זה היא שיש מי שהחלו לעשות מניפולציות בעובדות ובנתונים ההיסטוריים האלה ולהפכם על פיהם. כך ראש הממשלה הישראלי, נפתלי בנט – יהודי שאמור לדעת שבני עמו [כמעט] הושמדו כליל בידי הנאצים הרוצחים הנפשעים ושמיליונים מהם הושמדו בידיהם רק בשל היותם יהודים – העלים עין מכל זה ברגע שהפך לראש ממשלת ישראל, והחל להתנהג כאילו שאינו יהודי וכאילו שאין לו שום קשר לעבר העקוב מדם והאיום הזה, ושום קשר לבני עמו, שהושמדו בידי היטלר בתקופה הנאצית, שהייתה אחת התקופות הנתעבות ביותר בהיסטוריה.

 

הבעיה כאן היא שנפתלי בנט... כבר שכח ואולי הוא אפילו לא מכיר את מעשי הטבח האיומים הללו שנעשו ביהודים בתקופה הנאצית, בתקופת אדולף היטלר וחסידיו וגם בתקופת אדולף אייכמן – הפושע הזה, שהישראלים חטפו, בצדק מבחינתם - כשהתחזה בארגנטינה [לאדם אחר]. הוא הוצא להורג בתלייה בירושלים בליל ה-31.5.1962, גופתו נשרפה ואפרו פוזר בים התיכון מחוץ למה שנחשב המים הטריטוריאליים של ישראל! ידוע שמשפטו של הנאצי הפושע הזה לא היה רגיל, אלא שהוא היה בבחינת מפגן של היסטוריה עקובה מדם ונפשעת, שכן אחד העדים בפועל לפשעים ולמעשי הטבח הנאצים האיומים הללו סיפר כי קורבנות הנאצים היו מועמדים, במספרים עצומים, בשורה אחת ישרה שכם אל שכם ונאלצו להישאר על עומדם עד למותם כשהם אוחזים ידיים.

 

הכוונה ב[הצגת] כל [הפרטים הללו], שנכללים בכרכים עבי כרס רבים, היא [להראות] שישנם יהודים ישראלים שהתעלמו מכל העובדות ההיסטוריות האלה. יתרה מזו, כמה מהם, כשהגיעו למשרות הרמות ביותר, לרבות ראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט, לא לקחו בחשבון את העובדות ההיסטוריות האיומות, המרות והעקובות מדם האלה והחלו לפגוע בבני העם הפלסטיני. העניינים הללו כבר ידועים ויהודים וישראלים רבים, שקראו את ההיסטוריה הנאצית  בצורה ישירה ובהסתכלות נכונה, החלו לגנותם ולהתנער מהם.

 

היה על ראש הממשלה הישראלי, נפתלי בנט, לזכור את כל זה, במקום לשפוך את חמתו על הפלסטינים כפי שהנאצים שפכו את חמתם על אבותיו היהודים, והשליכום לבתי הכלא ולמחנות המעצר. עליו [לזכור] את כל העבר הזה ולהתייחס לבני העם הפלסטיני, התושבים המקוריים, לא כיחסם של היטלר ושל הפושעים הנאציים לבני העם היהודי הטוב, ששום עם לאורך כל ההיסטוריה לא סבל כמו שהוא סבל; עם שהובל אל כיכרות ההוצאות להורג והשחיטה לא רק באלפים, אלא במיליונים. את זה ראש ממשלת ישראל אמור לזכור ולדעת היטב.

 

אַל ליהודים – שבוודאי מודעים להיסטוריה האיומה הזו, כשיהודים הובלו אל שדות הטבח וההוצאה להורג לא רק באלפים, אלא במיליונים [רק] בשל היותם יהודים – לנהוג בפלסטינים, תושבי המקום [ובעלי] האדמה, כפי שהיטלר והנאצים נהגו בהם... על נפתלי בנט, ראש הממשלה הישראלי, לזכור כי הוא יהודי, לפני שהוא עושה את כל מה שהוא עושה לתושביה המקוריים של ירושלים ולעם הפלסטיני באופן כללי... ואַל לו לנהוג בפלסטינים באותן שיטות איומות שהגרמנים ההיטלראים נהגו ביהודים, ש[בראייתם] אינם בני אדם ואינם אזרחים ויש להיפטר מהם באותן שיטות נאציות טרוריסטיות [רק] משום שהם יהודים.

 

לפיכך, על הישראלים – ועל היהודים בפרט – להתייצב נגד כל מה שעושה נפתלי בנט, שלמרות כל ההיסטוריה הנפשעת והנוראה הזו של מעשי הטבח, האסונות והשריפה מהם סבלו היהודים, הוא עושה את כל זה לעם הפלסטיני, בעל האדמה ובעל הזכות והבעלים של כל דבר במולדת ההיסטורית הזו, שהיא למעשה מולדתו שאין לו בִּלתה."[3][1] יצוין, כי במאמר נוסף של אל-קלאב מה-20.2.2022 כתב כי נפתלי בנט הוא "תורכי" אשר זנח את אחיו התורכים אשר נטבחו על ידי אדולף היטלר והנאצים. ראה: https://elaph.com, 20.2.2022

[3] אל-שרק אל-אוסט (לונדון), 17.2.2022