המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ועידה בעזה בחסות חמאס דנה בחזון המדינה הפלסטינית, שתקום לאחר "היעלמות" ישראל
5/10/2021


ועידה בעזה בחסות חמאס דנה בשלב שלאחר שחרור פלסטין ו"היעלמות" ישראל: יש להבחין בין יהודים שצריך להרוג ובין אלו שלא; למנוע בריחת מוחות של יהודים


הקדמה

ב-30.9.2021 התקיימה בעזה ועידה בשם "הבטחת אחרית הימים[1] – פלסטין לאחר השחרור", בחסות מנהיג חמאס ברצועת עזה, יחיא אל-סנואר ובהשתתפות בכירי התנועה ובכירים מפלגים נוספים. המשתתפים דנו בהיערכות לקראת ניהול עתידי של מדינת פלסטין בתחומים השונים, בשלב לאחר "שחרורה" מידי ישראל אשר תיעלם לדבריהם.

 

בתום הוועידה פרסמו המשתתפים רשימת "רעיונות של שיטות פעולה במהלך שחרור פלסטין" לאחר שישראל תחדל מלהתקיים. רשימה זו כללה בין היתר: קריאה לנסח מסמך עצמאות שיהיה "המשך ישיר של חוזה עומר בן אל-ח'טאב" - חוזה הכניעה של ירושלים הביזנטית לכובשים המוסלמים בסביבות שנת 638; הגדרת הנהגת המדינה עד לקיומן של בחירות והמלצות להתנהלות עם הקהיליה הבינלאומית והמדינות השכנות; קריאה להכין מבעוד מועד חקיקה מתאימה לתקופת המעבר לשלטון החדש; קריאה להקמת מנגנונים שיבטיחו את המשך ההתנהלות הכלכלית לאחר הפסקת השימוש בשקל הישראלי ואת שמירתם של המשאבים שהיו שייכים לישראל וכן קריאה להכנת מדריך לאופן השבת הפליטים הפלסטינים לערי המוצא שלהם.

 

הוועידה גם המליצה לגבש כללים להתנהלות עם "היהודים" שיהיו בארץ ובכלל זה קיום הבחנה בין היהודים אשר יש להורגם או לרודפם בזירה המשפטית לבין אלו שיש להתיר להם לעזוב או להיקלט במדינה החדשה. הוועידה גם קראה למנוע בריחת מוחות ו"לשמור על היהודים המלומדים והמומחים בתחומי הבריאות, ההנדסה, הטכנולוגיה, התעשיה האזרחית והצבאית למשך זמן ולא לתת להם לעזוב". כן המליצה הוועידה, לבצע רישומים של הסוכנים ומגייסיהם בפלסטין, באזור ובעולם כולו, כדי "לטהר את פלסטין ואת המולדת הערבית והאסלאמית מחלאות האדם הצבועים".

 

"מוסד הבטחת אחרית הימים" שקם בעזה בשנת 2014, הוא שארגן את הוועידה אותה הגדיר כ"ועידה הצופה את העתיד". ד"ר עצאם עדואן, יו"ר הוועדה המכינה של הוועידה ובעבר ראש המחלקה לענייני פליטים בחמאס, אמר כי המלצות הוועידה יוצגו בפני הנהגת חמאס, שגם מימנה את האירוע[2] והן תתווספנה לאסטרטגיות ש"מוסד הבטחת אחרית הימים" כבר גיבש מאז ייסודו ב-2014, לשלב שלאחר שחרור פלסטין.[3]

 

מנהיג חמאס אל-סנואר אמר בנאום בוועידה, אותו נשא בשמו חבר הלשכה המדינית של התנועה, כמאל אבו עון: "אנו נותנים חסות לוועידה הזו משום שזה תואם את הערכתנו שהניצחון קרוב" וכי "שחרור מלא של פלסטין מן הים ועד הנהר" הוא "לב החזון האסטרטגי של חמאס".


דוח זה יסקור את הודעת הסיכום של הועידה לצד הצהרות כמה ממשתתפיה:


כרזת ועידת אחרית הימים[4]


הודעת הסיכום של ועידת הבטחת אחרית הימים: הגיעה העת לפעול לשחרור פלסטין

"היום, 30.2.1443 לספירה המוסלמית; 30.9.2021, ערך 'מוסד הבטחת אחרית הימים' בחסותו האדיבה של המפקד יחיא אל-סנואר 'אבו אבראהים', מנהיג תנועת חמאס ברצועת עזה, את ועידת החזון האסטרטגי הראשונה בתחומה: 'ועידת הבטחת אחרית הימים' אשר גיבשה רעיונות לשיטות פעולה במהלך שחרור פלסטין בתחומים השונים שנידונו בוועידה. זאת בנוסף לאסטרטגיות שגיבש 'מוסד הבטחת אחרית הימים' מאז תחילת פעילותו ב-2014, שיספקו בכללותן חזון ברור יותר למי שמופקדים על שחרור פלסטין. להלן חלק מהמלצות הועידה:

 

1.      הגוף הריבוני הצפוי להוביל את השחרור הוא 'המועצה לשחרור פלסטין' שתורכב מכל גורמי הכוח הפלסטינים והערבים שמאמצים את רעיון שחרור פלסטין, בגיבוי המדינות הידידות.

 

2.      שחרור פלסטין הוא אחריות קולקטיבית המוטלת על כתפי כל האומה [האסלאמית] ובראשה העם הפלסטיני. חובה לגבש תכנית שתנצל את משאבי האומה ותחלק תפקידים בין מרכיביה, כל אחד על פי יכולותיו. זוהי אחריותה של המועצה לשחרור פלסטין. 

 

3.      בראש המועצה לשחרור פלסטין תעמוד מזכירות כללית שבראשה מועצת הנהגה, שתהפוך עם שחרור פלסטין למועצה מבצעת שבראשה מועצה נשיאותית זמנית, עד לקיום בחירות לנשיאות ולפרלמנט והקמת ממשלה חדשה.

 

4.      מיד עם השחרור יפרסמו כוחות השחרור מסמך עצמאות פלסטיני שיכלול את העקרונות הפלסטינים וידגיש את הזהות הלאומית הפלסטינית ואת העומק הערבי, האסלאמי, האזורי והבינלאומי שלה. על הכנת [מסמך העצמאות] יפקח צוות של מומחים בתחומי הפוליטיקה, החוק, המשפט והתקשורת; יהיה זה מסמך היסטורי במובן המשפטי וההומניטרי, שיהווה המשך ישיר של חוזה עומר בן אל-ח'טאב[5]ושל הודעתו של צלאח אל-דין כאשר שחרר את מסגד אל-אקצא [בשנת 1187].

 

5.      המערכת המשפטית הפלסטינית תנוהל לאחר השחרור במישרין על פי חוק יסוד לתקופת מעבר. [החוק] יאשר לפעול בהתאם לחוקים שהיו בתוקף טרם הקמת המדינה העצמאית - כל אחד [מהחוקים הללו] בתחום השפעתו המקומית - כל עוד הם אינם סותרים את העקרונות הכלולים במסמך הצהרת המדינה הפלסטינית, או את החוקים שיחוּקקו ויאושרו בידי גורמי החקיקה המוסמכים בפלסטין בשלב המעבר או אחריו, עד לאיחוד מערכות החקיקה בפלסטין. זאת, משום שהיעלמותן של מדינות [הכוונה לישראל] אין פירושה היעלמות ההשפעות המשפטיות [שלהן], שכן חוק אינו מבוטל ולא מתוקן אלא באמצעות חוק אחר.

 

6.       כוחות השחרור יכריזו על סדרת חוקי מעבר שהוכנו מראש, החל מחוק האדמות והנדל"ן שיעניק להם שליטה על כל אדמות המדינה ונכסיה, עבור דרך חוק השירות הציבורי, [חוק] ממשלת המעבר, [חוק] צבא פלסטין, חוקי המשפט והביטחון, חוק השיבה, [וכלה בחוקי] תלונות הציבור, מבקר המדינה והשלטון המוניציפלי.

 

7.      יוכן נוסח ההכרזה הפלסטינית על החלת הריבונות הפלסטינית על אזור אדמות 48', שבה אמורה להיקבע העמדה בנוגע להסכמים ולחוזים השונים.

 

8.      תפורסם הודעה לאו"ם לפיה פלסטין היא מדינה היורשת את מדינת הכיבוש וכי היא נהנית מכל הזכויות שמהן נהנתה מדינת הכיבוש, בהתאם לסעיפי אמנת וינה משנת 1978 בנוגע לירושת מדינה[6].

 

9.      עם השחרור, יהיה גורל ההסכמים הלאומיים שנחתמו מצד הכיבוש או הרשות הפלסטינית תלוי ברצון מדינת פלסטין, לאור העובדה שהנסיבות ששררו במהלך תקופת כיבוש פלסטין אינם דומים לנסיבות שיהיו לאחר מכן. מכיוון שכך, אפשר יהיה להסתכל על ההסכמים הללו מזווית אחרת אם רצון המדינה ייִטֶה להתנער מההתחייבויות הללו שאותן הולידו ההסכמים הבינלאומיים, שהם הבסיס להשתנות הנסיבות שאותן הסדירה אמנת וינה בדיני אמנות ב-1969.[7]

 

10.    סביר להניח כי מדינת פלסטין תירש ממדינת 'ישראל' שחדלה להתקיים, את הסכמי שרטוט הגבולות עם מצרים וירדן וכן את הסכמי חלוקת האזורים הכלכליים ממזרח לים התיכון עם יוון, וכן את זכות המעבר והשיט במפרץ עקבה וכדומה. אפשר בתבונה ובדיפלומטיות פעילה למצוא דרך להבטיח שבהסכמים הבינלאומיים לא יינזק אינטרס של אף אחד, לא של המדינה היורשת (פלסטין) ולא של המדינות האחרות.

 

11.   תוקם ועדת מומחים למשפט שתשקוד מעתה על לימוד כל ההסכמים, החוזים והארגונים שאליהם הצטרפה מדינת 'ישראל'. היא תגיש המלצות לגבי כל אחד מהם, ותקבע את ההסכמים שמדינת פלסטין תירש מבחירתה ואת אלו שלא תירש. 

 

12.   תבוצע פנייה לקהילה הבינלאומית ולעמי העולם כדי להבהיר את מדיניות החוץ של פלסטין, המבוססת על שיתוף פעולה וכבוד הדדי; תקוים פגישה מדינית דיפלומטית ראשונה של שגרירי המדינות ונציגיהן במדינת פלסטין בירושלים - עיר השלום, עיר בני החורין - כדי להדגיש את דבקות מדינת פלסטין החופשית בהתחייבויות הבינלאומיות שיש בהן כדי לממש ביטחון, יציבות ופיתוח באזור ובעולם; ישוגרו אגרות לאו"ם, לשגרירי המדינות השונות ולנציגי הדתות השונות בפלסטין.

 

13.   לא ייתכן שאדם יאבד את בעלותו על אדמתו... לפיכך יש להשיב את האדמה לבעליה כל עוד לא הוקמו עליה מבנים ומתקנים אסטרטגים, ואז יפוצה בעליה פיצוי הוגן אם בכסף ואם בקרקע. 

 

14.   יש לפעול למען הקמת גרעין של הנהלה כספית שיהיה ערוך לפעול מיד, קרי עוד במהלך פעולת השחרור... לשם כך, יש להפיץ את [מטבע] הגְנֵיה הפלסטיני[8] החדש בעיתוי מכריע, כדי למנוע הידרדרות של המצב ולהכניסו לשימוש פנימי כבר מעכשיו, כדי שהאנשים יתרגלו אליו. כמו כן, אפשר להסכים עם אחת ממדינות ערב השכנות על שימוש במטבע שלה באופן זמני, בתקופת המעבר. בכל מקרה, הוועידה ממליצה לעם הפלסטיני שלא לשמור את השקל [הישראלי], אלא להמיר את חסכונותיהם בזהב, בדולר או בדינר.

 

15.   ביחס שצריך להפגין כלפי היהודים המתנחלים באדמת פלסטין, יש להבחין בין לוחם שצריך להורגו, לבין [יהודי] שבורח שניתן להניח לו או להעמידו לדין על פשעיו, לבין שוחר שלום המסגיר עצמו וניתן לקולטו, או לתת לו שהות לעזוב. זו סוגיה הדורשת התעמקות וגילוי רוח הומנית שבה התאפיין האסלאם תמיד. 

 

16.   יש להשאיר [בפלסטין] את היהודים המלומדים והמומחים בתחומי הבריאות, ההנדסה, הטכנולוגיה, התעשיה האזרחית והצבאית למשך זמן מה ולא לתת להם לעזוב עם הידע והניסיון שרכשו בעודם חיים על אדמתנו ואוכלים מטובה, בעודנו משלמים את המחיר של כל זה בהשפלה, בעוני, בחולי, במחסור, בהרג ובמאסר.  

 

17.   יש לפעול בהדרגה לשיבת הפליטים בתיאום מוקדם עם המדינות המארחות אותם ולפתוח מרכזי קליטה זמניים קרוב לגבול עמן. בתקופה זמנית זו [הפליטים] יירשמו במרשם האוכלוסין, תונפק להם תעודת זהות וחוק השיבה יוחל עליהם. 

 

18.   מיד עם התמוטטות 'ישראל', על מנגנוני הביטחון של שלטון המעבר לשים את ידיהם על הנתונים אודות סוכני הכיבוש בפלסטין, באזור ובעולם [ולאתר] את שמות המגייסים היהודים והלא יהודים, המקומיים והבינלאומיים. הדבר נחשב לאוצר בלום של ידע שאסור שיֹאבד ואנו נוכל באמצעותו לטהר את פלסטין ואת המולדת הערבית והאסלאמית מחלאות האדם הצבועים, אשר הפיצו שחיתות על הארץ. מידע חשוב זה יאפשר לרדוף אחר הפושעים הנמלטים אשר טבחו בבני עמנו.  

 

19.   יש לחבר ספר הדרכה אשר יסביר את מנגנון השיבה של כל הפליטים המעוניינים לחזור ולדרוש מהקהילה הבינלאומית למלא את אחריותה, לסייע לשיבתם ולבצע תוכניות לקליטתם בערי המוצא שלהם. [כמו כן] יש לעודד את בעלי ההון הפלסטינים לתרום [לשיבת הפליטים] באמצעות פעולות שיכון, העסקה והשקעות.  

 

20.   כאשר תפרוץ המערכה לשחרור פלסטין, הלוחמים הפלסטינים יהיו טרודים מכדי לאבטח את משאביה של פלסטין. הדבר מחייב גיוס אנשים נוספים שאינם מעורבים בפעולות הלחימה, בעלי כושר גופני ומנטלי והכשרה מתאימה. הללו יגוייסו לוועדות עממיות שניתן לקרוא להן 'קבוצות השומרים'. הן יכללו גברים מעל גיל 40 ונשים, פלסטינים מתוך פלסטין ומחוץ לה. משימתם העיקרית תהיה לאבטח את משאבי הארץ ולסקרם. הם יאומנו לשם כך ואחר כך יחולקו לקבוצות עבודה. כל קבוצה תכיר את המוסדות והמשאבים עליהם היא צריכה לשמור, תתעד אותם באפליקציה שתזין מאגר מידע מרכזי במערכת מנהלתית, שתהיה מתואמת עם המפקד הצבאי. ההכנות לכך יחלו מעכשיו, ברצועת עזה תחילה.    

  

לסיום: הגיעה העת לפעולההיערכות לשחרור פלסטין התחילה מרוח השחרור אשר פשתה בוועידה זו ומההכנות של הלוחמים המשתוקקים לשחרור אדמת פלסטין והמקומות הקדושים שלה. אנו לקראת הניצחון אשר אללה הבטיח לעבדיו: '[הו המאמינים] אם תושיטו עזרה לאלוהים, יושיט גם הוא עזרה לכם ויעמידכם איתן על רגליכם' [קוראן: 47, 7] "וישאלוך, מתי זה? אמור ייתכן בקרוב" [קוראן: 17, 51]."[9]   

  

הכנס "בחסות יחיא אל-סנואר" [10]


  

נאום אל-סנואר בוועידה: שחרור פלסטין מהים עד הנהר לב החזון האסטרטגי של חמאס

בדברים מטעם יחיא אל-סנואר שהוקראו בוועידה על ידי חבר הלשכה המדינית של התנועה, כמאל אבו עון, נאמר כי "מערכת השחרור והשיבה לפלסטין נעשתה קרובה מאי פעם". אל-סינואר הדגיש את חשיבות ההיערכות לקראת הצפוי ונתן כדוגמה את "מערכת חרב ירושלים"- העימות בין ישראל לחמאס במאי 2021 - אשר לדבריו, "לא פרצה פתאום... אלא ההתנגדות נערכה לה במשך שנים של תכנון, אימונים ופיתוח צבאי ומודיעיני...". לדבריו, "הסכסוך לא יכול להסתיים אלא ביישום הבטחת הניצחון והשליטה שאללה נתן לנו כך שעמנו יחיה בכבוד במדינתו העצמאית שבירתה ירושלים. לשם כך אנחנו עובדים קשה ומתאמצים רבות מעל האדמה ובמעמקיה, בלב הים ובמרומי השמיים... אנו [כבר] רואים בעינינו את השחרור ולכן אנו נערכים למה שיהיה אחריו..."

 

אל-סנואר הוסיף: "השחרור הוא לב החזון האסטרטגי של חמאס המדבר על שחרור מלא של פלסטין מן הים ועד הנהר, החזרת הפליטים הפלסטינים למולדתם והקמת המדינה הפלסטינית בעלת ריבונות מלאה על כל אדמותיה שבירתה ירושלים". לדבריו, "אנו נותנים חסות לוועידה הזו משום שהדבר עולה בקנה אחד עם ההערכה שלנו שהניצחון קרוב".[11]

 

חבר הלשכה המדינית של חמאס, מחמוד אל-זהאר, התייחס למערכת "אחרית הימים" בראיון ליומון פלסטין. אל-זהאר אמר כי העם הפלסטיני והאומה כולה בפתחה של "מערכת אחרית הימים" שבה צריכים להשתתף לבנון, סוריה וירדן וכי "השתתפותם תסיים את ישות הכיבוש ביום אחד". לדבריו, "מערכת אחרית הימים" תהיה מודל מוגדל ומועצם של מערכת "חרב ירושלים" קרי, העימות בין ישראל ועזה במאי 2021. הוא ציין כי "המחלוקת של חמאס עם התוכנית של [יו"ר הרש"פ] מחמוד עבאס ותנועת פת"ח היא שהם מסתפקים בכך שהצד המערבי של פלסטין יהיה ליהודים וזה המזרחי לפלסטינים, מה שמכונה פתרון שתי המדינות... אסור לוותר על שום טפח מאדמתנו".[12] 

 

בכיר בג'יהאד האסלאמי: סופה של הישות הציונית מוזכר בקוראן

בכיר הג'יהאד האסלאמי, ח'דר חביב אמר בדברים שנשא בוועידה בשם הכוחות הלאומיים והאסלאמיים כי "ההתנגדות מנהלת סכסוך קיומי עם הכיבוש הישראלי והיא תנצח בו כפי שאללה הבטיח". הוא הוסיף: "הסכסוך היחיד שהקוראן מדבר עליו בפירוט הוא הסכסוך בינינו לבין הפרויקט הציוני שהוא ראש הרשע ברמה העולמית". חביב קרא לפלסטינים להיות מוכנים להשלכות הניצחון האלוהי וציין כי סופה של הישות הציונית מוזכר בקוראן וזה ודאי ומהימן. [13]

 

יו"ר הועידה: היעלמות ישראל תהיה אירוע היסטורי; בידינו רישומי הדירות, המוסדות והמשאבים הישראליים

יו"ר הועידה, כנעאן עביד, אמר במהלכה כי "המטרה בהקמת 'מוסד הבטחת אחרית הימים' בשנת 2014 היתה לפעול ליישום החזון הנוגע לשלב שלאחר השחרור מכל הבחינות - כלכלית, מדינית, ביטחונית וחברתית". לדבריו, "שחרור רצועת עזה מהכיבוש בשנת 2005 היה התנסות בשחרור ולמדנו מכך לקח, במיוחד לאחר שהמשאבים שהיו בהתנחלויות שם אבדו". הוא הוסיף: "[בעקבות זאת] אמרנו [לעצמנו] שאין מנוס מכך שיהיה מוסד שיקבל על עצמו את ההיערכות ואת הכנת התכניות לשלב שלאחר השחרור". עוד אמר: "ברשותנו רישומים של מספר הדירות והמוסדות הישראלים, מוסדות החינוך ובתי הספר, תחנות הדלק, תחנות החשמל ורשת הביוב, ואין מנוס מהיערכות לניהולם". עוד אמר: "אנו סבורים שהשחרור [יתבצע] תוך שנים בודדות, היעלמות ישראל תהיה אירוע היסטורי חסר תקדים ברמה העולמית והאזורית ותהיינה לכך השלכות עולמיות".[14] בדבריו קרא עביד לפלסטינים "להיפטר ממטבע השקל [הישראלי] משום שערכו יהיה אפס, כפי שערכך הכבוש יהיה אפס".[15]

 [1] נראה שמקור השם הוא בפסוק 104 בסורה 17 בקוראן: "אחרי (פרעה) אמרנו לבני ישראל שבו בארץ וכאשר תתקיים ההבטחה לאחרית הימים נקבץ את פזוריכם" (תרגום אורי רובין).

[2] אל-איאם (רש"פ), 6.9.2021

[3]  https://safa.ps, 30.9.2021

[4] פלסטין (עזה), 30.9.2021.

[5]  על פי המסורת המוסלמית נחשב חוזה עמר לחוזה הכניעה של ירושלים הביזנטית לכובשים המוסלמים, אשר נחתם בין הח'ליפה המוסלמי, עומר בן אל-ח'טאב, לבין פטריארך ירושלים סופרוניוס בסביבות שנת 638 והסדיר את היחסים בין השלטון המוסלמי לבין תושבי ירושלים הלא-מוסלמים, שקיבלו מעמד של בני חסות.

[6] לפי נציבות החוק הבינלאומי (ILC) , ירושה של מדינה "פירושה החלפת מדינה אחת במדינה אחרת באחריות על היחסים הבינלאומיים של שטח" (סעיף 2 לאמנות וינה משנת 1978 ו -1983)

[7]  אמנת וינה בדבר דיני אמנות,  המכונה גם אמנת האמנות, התקבלה ב-22 במאי 1969. האמנה קובעת את הכללים להתקשרות באמנות, יציאה מהן, תיקונן ועוד.

[8] הכוונה ללירה ארץ-ישראלית בתקופת המנדט הבריטי.

[10]  https://palsawa.com/ 30.9.2021.

[12] פלסטין (עזה), 30.9.2021

[15] פלסטין (עזה), 30.9.2021

תגיות