המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הניה: נתמוך באחדות ובהתנגדות עממית לצורך הכרה בינ"ל, תוך דבקות במאבק המזוין
21/3/2021


אסמאעיל הניה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, במאמר ביומון אל-קודס:

טקטיקה של הפגנת אחדות פלסטינית ותמיכה בהתנגדות עממית לצורך קבלת הכשר בינלאומי, תוך המשך הדבקות בהתנגדות המזוינת


מאת י. יהושע


הקדמה

על רקע היערכות הרשות הפלסטינית (להלן, הרש"פ) לבחירות למועצה המחוקקת, לנשיאות הרש"פ ולמועצה הלאומית הפלסטינית (להלן, המל"פ), ועל הרקע השיחות שהתנהלו בימים האחרונים בקהיר, בהשתתפות הפלגים הפלסטינים  לקראת הבחירות, פרסם ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הניה ב-17.3.21, מאמר ביומון הפלסטיני אל-קודס היוצא לאור במזרח ירושלים, שנועד "להבהיר את העמדה והחזון של תנועת חמאס" לקראת הבחירות.

 

הניה שיבח במאמרו את הבחירות והסביר כי חמאס שואפת באמצעותן לסיים את הפילוג הפלסטיני, לבנות מערכת פוליטית פלסטינית חדשה שתכיל את כל הכוחות הפלסטינים בפנים ובפזורה, לאחד את המאמצים של הפלסטינים והאומה הערבית והאסלאמית להתעמת עם ישראל ואף לעצור את תהליכי הנורמליזציה האזוריים עימה. הניה הדגיש כי חמאס מחויבת לתהליך הבחירות ולהסכמות שהושגו עד כה בנושא וכי אין בכוונתה לחזור בה מכך.

 

במאמרו הציג הניה שתי התייחסויות לנושאים מהותיים שראויות לתשומת לב. האחת: חמאס מעדיפה לרוץ בבחירות למועצה המחוקקת הצפויות במאי 2021 "ברשימה לאומית מאוחדת שתכלול קשת פוליטית רחבה ביותר"; השנייה: יש לגבש אסטרטגיית מאבק נגד ישראל לאחר הבחירות "כשבמרכזה ההתנגדות הצבאית, תוך התמקדות בהתנגדות העממית בשלב זה".  

 

שתי אמירות אלה, מעוררות תהיות רבות לגבי כוונותיו של הניה ולגבי משמעותן בפועל. נושא גיבוש רשימה משותפת לפלגים הפלסטינים נידון מזה זמן מצד בכירים, הן בתנועת החמאס והן בתנועת הפת"ח, אך טרם הוכרע. הללו הציגו אפשרות שמנהיגי חמאס, פת"ח והפלגים שירצו להתמודד ברשימה המשותפת, יחליטו מראש על כמות המועמדים שתוקצה לכל פלג במסגרת הרשימה וכן על דירוגם. באמצעות רשימה משותפת הן פת"ח והן חמאס, מבטיחות מראש את נציגיהן במועצה ואף את החלוקה ביניהן בתוכה, ומונעות אפשרות לניצחון סוחף של אחת מהן. רשימה משותפת של פת"ח וחמאס, עשויה להוות נוסחת פשרה שתבטיח שהבחירות אכן יתקיימו, ולא יידחו שוב למועד לא מוגדר, ושפעילותה של המועצה המחוקקת תחודש, גם אם המועצה שתיבחר בדרך זו, לא בהכרח תבטא את רצון הבוחרים.

 

לחמאס, שאינה זוכה ללגיטימציה בינלאומית עד כה בשל סירובה למלא את דרישות הקוורטט – קרי, הכרה בישראל ובהסכמים עמה וזניחת המאבק המזוין - יש יתרון נוסף ברשימה משותפת כזו. שכן, כניסת נציגי חמאס למועצה המחוקקת בגושפנקא של פת"ח עשויה למנוע מצב שבו הקהילה הבינלאומית תסרב להכיר בתוצאות הבחירות.

 

עם זאת, הרצת רשימה משותפת לפת"ח וחמאס הוא רעיון תמוה מעיקרו לאור העוינות רבת השנים בין שתי התנועות והפערים המדיניים העמוקים ביניהן. זאת בפרט כשלחמאס כאמור אין כל הכשר בינלאומי והיא ממשיכה לדחות את תנאי הקוורטט להכרה בינלאומית בממשלה פלסטינית בהשתתפותה. בשבועות האחרונים, אף נשמעו התבטאויות מצד בכירים בשתי התנועות, כי לאור הפערים במצע המדיני של שתיהן, לא סביר שתורכב רשימה משותפת ביניהן. עם זאת, השיח בנושא נמשך, הן בהתבטאויות רשמיות של בכירים אחרים בפת"ח ובחמאס, והן בהדלפות לתקשורת. עד למועד פרסום הרשימות הסופיות למועצה המחוקקת, לא ברור האם וכיצד רעיון זה ייושם.

 

העניין המהותי השני שבלט במאמרו של הניה, היה המסר הכפול אודות אופי ההתנגדות בישראל. הניה כתב על הצורך לגבש אסטרטגיית מאבק משותפת לאחר הבחירות, שתתבסס על עיקרון ההתנגדות, על מגוון צורותיה, "כשבמרכזה ההתנגדות הצבאית, תוך התמקדות בהתנגדות העממית בשלב זה". נראה כי באמירות סותרות אלו לגבי אופי ההתנגדות ניסה הניה לתפוס את החבל משני קצותיו – מחד להבהיר כי ההתנגדות הצבאית עודה לגיטימית מבחינת חמאס והיא לב ליבה של ההתנגדות, ומאידך לומר כי חרף זאת, בשלב הזה חמאס תתמקד בהתנגדות עממית בלבד.

 

יתכן כי האמירה אודות ההתמקדות בהתנגדות העממית בשלב זה, היא נסיון לשלוח מסר לקוורטט, הדורש מהתנועה לזנוח את דרך האלימות. על פי דיווחים, על רקע כוונת החמאס להשתתף בבחירות המתוכננות ברש"פ, הסכימה חמאס לוותר זמנית על המאבק המזוין ולהתמקד בהתנגדות עממית, ככל הנראה במטרה לשכנע את הקוורטט והקהילה הבינ"ל להכיר בבחירות הפלסטיניות ובתוצאותיהן. חמאס נמנעה מלהכחיש דיווחים אלה, בעוד בכיריה ממשיכים לדבר בשבח ההתנגדות המזויינת.[1] לפיכך, אין לשלול את האפשרות שמדובר במהלך זמני מצד חמאס לפחות עד להשלמת הבחירות, שיבטיחו בחירת מוסדות חדשים ושלטון חדש שבהם תהיה לה נוכחות.

 

מאמרו של הניה ביומון אל-קודס[2]


 

להלן תרגום קטעים ממאמרו של אסמאעיל הניה כפי שפורסם ביומון אל-קודס:

 

"...עם יציאתה לדרך של רכבת הבחירות, התעקשה חמאס כי עוד קודם להן יתקיים שיח לאומי רציני ואחראי [בין הפלגים השונים], שיגבש מפת דרכים להשלמת תהליך הבחירות על שלושת שלביו – [הבחירות] למועצה המחוקקת, לנשיאות ולמועצה הלאומית הפלסטינית – ולהסרת המכשולים שעשויים לעמוד בדרך... על כולם לשאת באחריותם ההיסטורית, אשר מחייבת קיום בחירות לאומיות שיאפשרו לאזרח הפלסטיני לממש את זכותו הבסיסית, לבחור את נציגיו במוסדות הייצוג וההנהגה השונים. אין לאפשר מצב שבו יופקע [חופש] הבחירה שלו, יעקפו את בחירותיו או יסתרו את רצונותיו החופשיים...

 

חמאס מעוניינת שבחירות אלה תהיינה ראשיתו של [תהליך] להסדרה כוללת של הבית הפלסטיני ולבנייה מחדש של מערכת פוליטית פלסטינית, שתענה על האתגרים הרצופים העומדים בפני הזירה הפלסטינית ותכיל את כל הכוחות [הפוליטיים] הפעילים של עמנו, בפנים [קרי, בתוך פלסטין] ובפזורה, וזאת על בסיס אחדות, שותפות ואינטגרציה. כך [ניתן יהיה] לסיים סופית את מצב הפילוג ולחזק את המוסדות הפלסטיניים, באופן שלא יאפשר לשום מחלוקת פוליטית עתידית להתפתח ולהתעצם [עד כדי פילוג]. אדרבא, המערכת הפוליטית שלנו תהיה מסוגלת להכיל בצורה יעילה חילוקי דעות ומחלוקות שעלולים להיווצר ולהתמודד עם שינויים שיחולו במצב המדיני...

 

כמו כן, תנועת חמאס שואפת לכך שבחירות אלה תהיינה שער שיוביל לאיחוד מאמצי האומה הערבית והאומה האסלאמית בנושא סוגיית פלסטין, ולנטרול הפגיעות האסטרטגית המסוכנת שבו נמצא האזור. זאת, באמצעות עצירת [גל] הנורמליזציה וההיגררות לעבר הכיבוש הישראלי, על חשבון זכויות עמנו, ומקומותינו הקדושים לאסלאם ולנצרות.

 

על מנת להשיג את כל היעדים הלאומיים בבחירות הללו, חמאס קבעה כי האופציה המועדפת עליה בנוגע לאופן השתתפותה בבחירות למועצה המחוקקת, היא כניסה לרשימה לאומית מאוחדת, שתכלול את הקשת הפוליטית הלאומית הרחבה ביותר, על בסיס השמירה על העקרונות הלאומיים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במסמך ההסכמה הלאומית[3] ובתוצאות ישיבת מזכ"לי [הפלגים הפלסטינים מספטמבר 2020][4]. לאחר הבחירות נעבור להקמת ממשלת אחדות לאומית בהשתתפות כולם, ובכלל זאת גם הגורמים שלא השתתפו בבחירות למועצה המחוקקת [בהם ארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני[5]]. ממשלה זו תנהל את יתר שלבי הליך הבחירות [קרי, הבחירות לנשיאות ולמועצה הלאומית הפלסטינית], תפקח על הסרת כל משקעי הפילוג ותכשיר מסלול לפיוס פנימי אמיתי, שיכלול את כולם.

 

לא ניתן לדבר על הסדרת המצב [הפנים] פלסטיני וחיזוקו מבלי שהדבר יכלול את כל מרכיבי עמנו באשר הם שם בעולם, ולא ניתן להסכים לכך שהדבר יסתכם בעמנו בתוך פלסטין בלבד. זאת, משום שאנשי הפזורה הפלסטינית הם חלק אותנטי [מהעם], שכן הם שילמו את מחיר הגירוש שלהם מאדמתם במשך עשרות שנים, הם עומדים בלב סוגיית זכות השיבה המקודשת ומהווים את אחד ההיבטים החשובים ביותר של המאבק עם הכיבוש. לפיכך, תנועת חמאס נוקטת תמיד בעמדה הברורה, לפיה הבחירות [הכלליות] צריכות להוביל ל[הקמת] מועצה לאומית פלסטינית [חדשה], כהקדמה לבנייה מחדש של אש"פ על יסודות דמוקרטיים וחידוש מוסדותיו על בסיס של שותפות, כך שיכלול את כל פלגי עמנו, ייצג את כל העם הפלסטיני, ינהל את המאבק המדיני מול הכיבוש, יעלה את העניין [הפלסטיני] בפני כל הפורומים וינהל את המאבק, בהתאם למסגרת הלאומית הכוללת הזו [קרי, המל"פ].

 

לאחר השלמת תהליך בניית המערכת הפוליטית בדרג של הרש"פ ושל אש"ף, באמצעות הבחירות, אנו הפלסטינים – פלגים, כוחות [פוליטיים], מוסדות נבחרים וכוחות חברתיים – נעבור לשלב החשוב ביותר, שמהווה את אחד מיעדי הליך הבחירות [למוסדות] השונים והוא גיבוש אסטרטגיית מאבק כוללת, מאוחדת ואינטגרטיבית להשגת יעדי עמנו: השחרור והשיבה. אסטרטגיה זו תתבסס על עיקרון ההתנגדות על אופניה השונים, תוך שימוש בכל דרכי המאבק האפשריות עבור עמנו ובמרכזן – ההתנגדות הצבאית, תוך התמקדות בהתנגדות עממית בשלב זה. כמו כן, [במסגרת אסטרטגיה זו] תחולק האחריות [בין הגורמים השונים] ויילקחו בחשבון היכולות והמומחיות של כל גורם ומוסד ונוכחותו בזירות השונות. זאת, כדי שבסופו של דבר יוקם כור היתוך, בו יתמזגו כל יכולות עמנו, שאנו מאמינים במסוגלותם להשיג את יעדי עמנו הפלסטיני ואת שאיפותיו.

 

לפיכך, חמאס רואה בבחירות הכלליות על שלביהן השונים מהלך לאומי רציני...  שמאפשר הסדרה של המצב [הפנים] פלסטיני בדרך של שותפות אמיתית, שבה רצון העם הוא הקובע. לפיכך, נפעל כפי שפעלנו בכל השלבים והתחנות כדי להשלים את המהלך הזה ולקדם את כל הצעדים והעמדות הדרושות ונתנגד לכל צעד שיש בו כדי לשבש או להכשיל את המהלך הזה.

 

בקרב כמה מאנשי האליטה הפוליטית יש ויכוח לגבי מידת היעילות של הבחירות: האם הן האמצעי לסיום הפילוג ולהשגת הסכמה, או שהן תולדה [של סיום פילוג זה]. לכל אחת מהדעות יש את ההיגיון שלה, אולם במצב כמו זה שאנו חיים בו, לא נחזיק בהכרח בעמדה המסורתית, בייחוד מאחר שמאז תחילת הפילוג ניסינו את כל האופציות ואת כל השיטות. [לכן], הבחירות ישמשו אפוא פתח ואמצעי להשגת מטרה שהיא בהחלט גדולה יותר מהבחירות עצמן.

 

משימתנו היום אינה מסתכמת בשאלה כיצד יתנהל המהלך הזה [קרי הבחירות], אלא כיצד יצליח המהלך הזה ואנחנו נתנהל בו בכנות ומתוך מחויבות כלפי כל מה שיוסכם לגביו. כעת כבר חצינו את הנהר ולא נסב את פנינו לאחור." [1]  ב-20.2.21  דווח כי הרש"פ העבירה לממשל ביידן, ואף לקוורטט, איגרת בה הדגישה שכל הפלגים הפלסטינים שישתתפו בבחירות, גם אלה שאינם חברים באש"פ ובכלל זאת חמאס, מחויבים "למדינה פלסטינית בגבולות 67" ולהתנגדות עממית לא אלימה. גם האתר הסעודי אילאף דיווח ב-23.2.21 כי צאלח אל-עארורי, סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, העביר מסר לג'בריל אל-רג'וב, מזכיר הוועד המרכזי של הפת"ח, לפיו חמאס "מחויבת לפתרון שתי המדינות ולהקמת מדינה פלסטינית בגבולות 1967", וכי היא תהפוך ל"תנועת התנגדות עממית בלתי חמושה". חמאס לא טרחה להכחיש פרסום זה. ראו דוח ממרי בכירי החמאס: נשתתף בבחירות הפלסטיניות תוך דבקות במאבק מזויין למען פלסטין "מהים עד הנהר"

[2] אל-קודס (ירושלים), 17.3.2021.

[3] על "מסמך ההסכמה הלאומית" חתמו ב-10.5.06  חמישה מבכירי האסירים הפלסטיניים בכלא הישראלי מטעם פת"ח, חמאס, הגא"פ, החז"ע והחז"ד. בין 18 סעיפיו נכללה גם כן הדרישה לקיים בחירות ולצרף את חמאס והגא"פ למסגרת אש"פ.

[4] הכוונה לישיבת מזכ"לי הפלגים הפלסטיניים שהתקיימה ב-3.9.20 בשיחת וידאו בין רמאללה לבין ביירות, בהשתתפות הנשיא מחמוד עבאס וראשי הפלגים הפלסטיניים העיקריים, כולל ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הניה. עיקרי הודעת הסיכום של הישיבה כללו מחויבות לקיום בחירות, שיתוף כל הפלגים הפלסטיניים במסגרת אש"פ והקמת גוף משותף שינהל את "ההתנגדות העממית" הפלסטינית.  http://wafa.ps/ ,3.9.2020

[5] ארגון הג'יהאד האסלאמי הודיע כי לא ישתתף בבחירות למועצה המחוקקת ברש"פ, משום שהן נגזרות מתוקף הסכמי אוסלו, בהם הוא מסרב להכיר. עם זאת, הארגון צפוי להשתתף בבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית.