המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אות הערכה מטעם משרד המשפטים האמריקאי למכון ממרי ולנשיאו יגאל כרמון
21/11/2020

אות הערכה מטעם משרד המשפטים האמריקאי למכון ממרי ולנשיאו יגאל כרמון, על שירות ציבורי ראוי לשבח