המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותבת סעודית: החדית' המורה להילחם בכופרים עד לאיסלומם סותר את הכתוב בקוראן
9/9/2019


כותבת סעודית: החדית' המורה להילחם בכופרים עד להחלת האסלאם על כל העולם סותר את הקוראן ומנוצל בידי דאעש; עלינו להוציאו מתכניות הלימודים

 

לאחרונה פורסמו בסעודיה ספרי הלימוד חדשים לקראת שנת הלימודים 2019. על רקע זה, פרסמה  ד"ר סוהילה זין אל-עאבדין חמאד, חוקרת ההלכה האסלאמית ובתו של האימאם והדרשן לשעבר של 'מסגד הנביא' בעיר אל-מדינה (נפטר ב-1975), מאמר ביומון הסעודי אל-מדינה, בו יצאה נגד הכללת החדית' הקורא להילחם במי שאינם מוסלמים עד שיקבלו עליהם את האסלאם, בספרי לימוד אלה.

                                                                                        

חמאד קראה להוציא את החדית' הזה מתוכניות הלימודים בשל היותו חדית' לא מהימן שכן הוא סותר את הטקסט הקוראני. לדבריה, החדית' הוכלל בתוכניות הלימוד רק משום שהוא מצוטט בשני ספרי החדית' החשובים ביותר לאסלאם הסוני "צחיח אל-בוח'ארי" ו-"צחיח מוסלם", דבר שמשווה לו מהימנות בעיני רבים.

 

לטענתה, בהסתמך על חדית' לא מהימן זה פרסמו אנשי דת מוסלמים פתוות המתירות את דמם של כל מי שאינם מוסלמים, כמו גם של מוסלמים שאינם מקיימים את כל מצוות האסלאם, וקוראות להילחם בהם עד שהאסלאם ישלוט בכל העולם. חמאד  הזהירה גם כי ארגון דאעש מנצל את החדית' הזה ואת הפתוות הללו כדי להצדיק את מעשי הטרור.


סוהילה זין אל-עאבדין חמאד[1]

 

 

להלן תרגום קטעים מן המאמר:

 

'[הנביא אמר:] צוּוֵיתי להילחם באנשים עד שיעידו שאין אלוה מלבד אללה ושמוחמד שליח אללה, יקיימו את חובת התפילה וישלמו את הזכאת, ואם יעשו כן, הם יקבלו  חסינות לחייהם ולרכושם מפניי, ובלבד [שינהגו] על פי דין האסלאם, ו[ביום הדין] אללה [יקבע] את דינם. חדית' זה סותר את הקוראן, שבו נאמר:

1.      'אילו חפץ ריבונך, כי אז כל שוכני העולם ללא יוצא מן הכלל היו מאמינים. האם תוכל אתה לכפות על האנשים להאמין? אף אדם מעולם לא האמין, אלא ברשות אללה והוא מעניש את מי שאינם מבינים' (סורה 10, פסוקים 100-99).

2.      'אילו רצה ריבונך, הוא היה עושה את כל האנשים אומה אחת, אך הם לא יחדלו לחלוק זה על זה, זולת אלה שאללה ריחם עליהם ולכן בראם. ויתקיים במלואו דבר ריבונך, לאמור: מלא אמלא את גיהינום בכל השדים והאנשים יחדיו (סורה 11 פסוקים 119-118).

3.      'אין כפייה בדת' (סורה 2 פסוק 256).

4.      'לא עליך להנחותם, אללה ינחה את מי שיחפוץ' (סורה 2 פסוק 272]

5.      'אינך יכול להנחות את מי שאתה רוצה, אך אללה מנחה את מי שהוא חפץ' (סורה 28: פסוק 56)

 

אשר לפסוק 39, סורה 8: 'הילחמו בהם כדי שלא תהיה כפירה, והדת תהיה כולה לאללה ואם הם יחדלו [להאמין], הרי שאללה רואה את מעשיהם', הרי שגם השימוש בו כראיה [לָצורך לכפות את האסלאם על אחרים], אינו במקומו, משום שפסוק זה הוּרד [בשעתו] בעניינם של הכופרים של מכה, אשר הדיחו את המוסלמים [מדרך הישר] ועינום ואילצום להגר לחבש[2] ואחר כך לאל-מדינה, לאחר שקשרו קשר להרוג את הנביא מוחמד. [פסוק זה] לא [הוּרד] בהקשר של לחימה במי שאינם מוסלמים עד שיתאסלמו כולם.

 

חרף הסתירה [שיש בין חדית'] זה לבין הטקסט של הקוראן, מתברר שמי שמופקדים על תכניות לימודי הדת שלנו מתעקשים לכלול אותו בחומר הלימוד התיכוני בנושא התוחיד [ייחוד האל][3]... משום שהוא צוטט ב'צחיח אל-בוח'ארי'... וכן ב'צחיח אל-מוסלם'[4]... מבלי שהללו [קרי, אל-בוח'ארי ומוסלם] היו ערים לכך שהוא סותר את הקוראן. אפילו האימאם מאלכ [מגדולי אוספי החדית'] השמיט אותו מספרו 'אל-מֻוָטָּאְ'[5]... משום שהוא סותר את הקוראן. זאת, משום שמומחי החדית' הסכימו שאין לקבל את המהימנות המיוחסת לחדית'ים הסותרים את הקוראן, שהרי [מי שעושים זאת] מקדשים בעצם את ספריהם של אל-בוח'ארי ושל מוסלם יותר מאשר את הקוראן.

 

בנוסף, כמה חכמי דת פרסמו, בהסתמכם על חדית' זה, פתוות שמאשימות בכפירה  כל קבוצה [מוסלמית] שנמנעת מאי אלו תפילות וחובות ומתירות את דמה... יתרה מזו, כמה מהם הוציאו פתוות המחייבות להילחם עד שהדת [בעולם] תהיה כולה של אללה, כלומר שאם נפעל בהתאם לפתוא זו, חובה עלינו להילחם עד יום הדין כדי לכפות את האסלאם על כל בני האדם.

 

פתוות כגון אלו מחזקות את הטענות השקריות של המזרחנים על כך שהאסלאם התפשט בכוח החרב. אנשי דאעש ניצלו את החדית' הזה ואת הפתוות שהתבססו עליו כדי להתיר את דמם של אנשים שאותם האשימו בכפירה, לרבות מוסלמים. הם הפריזו בהאשמת מוסלמים בכפירה, הרגו אותם ואת בני משפחותיהם, השמידו את נכסיהם ושָבו את נשותיהם ואנסו אותן.

 

עד מתי נמשיך להיות שבויים בידי ההבנה והפרשנות שנתנו כמה חכמי דת קדומים לטקסטים הדתיים, למרות שהן סותרות בבירור את הקוראן, ו[עד מתי נמשיך] לקבל את המהימנות [המיוחסת] למסורות ללא שלשלת מסירה [המיוחסות] לנביא, למרות שהטקסטים שלהן סותרים את הקוראן?

 

למי מועיל החדית' הזה בתוכניות הלימוד שלנו בעידן ארגוני הטרור, אשר מנצלים מסורות כאלה כדי להצדיק את מעשי הטרור שלהם ואת האשמתם את האחרים בכפירה?" [6]

 

 [1] www.alarabiya.net 5.11.2013 

[2] חבש הוא חבל ארץ בצפון מזרח קרן אפריקה, ערש מולדתם של העמים החבשים, המחולק כיום בין אתיופיה לבין אריתריאה.

[3] תוחיד הוא: ייחוד האל, מונותיאיזם. באסלאם: אמונה באללה לבדו ושאין אלוה זולתו, והצהרה פומבית על כך באמצעות הקריאה הידועה "אין אלוה זולת אללה ומוחמד שליח אללה".  הזרם הסלפי הגי'האדי שם דגש על מרכזיות המושג באסלאם ואנשיו אף משתמשים במונח מֻוָחִדוּן (מייחדי האל) כדי להגדיר את עצמם. 

[4] "צחיח אל-בוח'ארי" ו"צחיח אל-מוסלם" הם שניים מתוך שישה ספרי החדית' החשובים ביותר באסלאם הסוני.

[5] אל-אימאם אל-מאלכ הוא כינויו של מאלכּ בן אנס  (795-711 לספירה) - מראשי פוסקי ההלכה המוסלמים ומגדולי המומחים בהיסטוריה בתחום איסוף וקטלוג החדית'. ספרו 'אל-מֻוָטָּאְ ללאימאם מאלכ' נחשב לאחד הספרים החשובים ביותר בעולם ההלכה המוסלמי.

[6] אל-מדינה (סעודיה), 23.8.2019