המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אנשי דת מצריים נרתמים למאמצי המשטר לתכנון הילודה
2/8/2019


אנשי דת מצריים מתגייסים למאמצי המשטר לתכנון הילודה

 

לרגל יום האוכלוסייה הבינלאומי, החל ב-11 ביולי, פרסמה הסוכנות המרכזית לסטטיסטיקה במצרים, ב-9 ביולי 2019 , נתונים לפיהם מספר התושבים במצרים הגיע בתחילת 2019 ל- 98.1 מיליון נפש, קרי גידול של 3.3 מיליון נפש מאז המפקד האחרון ב-2017, אז עמד מספרם על 94.8 מיליון נפש.[1]

 

קצב גידול האוכלוסייה המהיר במצרים מטריד מאוד את המשטר המצרי שאמור לספק לאוכלוסייה הגדלה בהתמדה שירותי חינוך, בריאות ושירותים רבים נוספים בצל משבר כלכלי עמוק.[2]

 

מזה זמן משקיע המשטר המצרי מאמצים להגבלת הילודה במדינה. כך למשל ב-26.1.2019, התכנסה המועצה הלאומית לאוכלוסייה, לראשונה מזה ארבע שנים, בהרכב מלא, בהנחיית השלטונות, כדי לשוב לעסוק במשימות שלשמן הוקמה, בהן נושא הגבלת גידול האוכלוסין. שרת הבריאות ד"ר האלה זאיד הכריזה כי המועצה תוביל מדיניות של [תכנון] אוכלוסין שתקדם צמיחה כלכלית-חברתית בשיעור הגבוה ביותר. דובר משרד הבריאות ד"ר ח'אלד מוג'אהד, אמר כי הכינוס משקף את מחויבות המדינה לבצע תכנית [תכנון] אוכלוסין שתוביל לצמיחה באמצעות איזון בין שיעורי גידול האוכלוסין לבין המשאבים הקיימים והגדלת ההשקעה במשאבי אנוש[3].

 

אנשי דת בולטים במדינה ובכללם גם שר ההקדשים ד"ר מוחמד מוח'תאר גומעה והמופתי לשעבר ד"ר עלי גומעה התגייסו גם הם למאמצי ההסברה של המשטר. שר ההקדשים טען כי הגבלת הילודה מותרת באסלאם ואף מחויבת המציאות והמופתי לשעבר התיר שימוש באמצעי מניעה ולוּ משיקולים אסתטיים. ד"ר מוחמד צלאח אל-בדרי, כותב ביומון המצרי אל-וטן, התייחס אף הוא לנושא ובמאמר שפרסם קרא למוסדות הדת הרשמיים, לפעול לשינוי התפיסה העממית, לפיה ילודה היא עניין דתי יותר מאשר  כלכלי ולשכנע את הציבור בחשיבותו האקוטית של נושא זה.

 

שר ההקדשים ד"ר מוחמד מוח'תאר גומעה[4]


 

מנגד, אתר האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, הנתמך על ידי קטר ותורכיה הידועות בהתנגדותן למשטר אל-סיסי, פרסם מאמר ישן של העומד בראשו ד"ר אחמד אל-ריסוני בו טען כי ההולדה והחינוך הם הג'יהאד העצום ביותר שכן הם משמרים את האסלאם ואת המין האנושי.

 

להלן תרגום קטעים מההתייחסויות לנושא זה:


שר ההקדשים: תכנון ילודה הוא לטובת האם, הילד, המשפחה והחברה

בדרשת יום השישי, ה- 12.7.19, במסגד סולטאן חסן בקהיר, דן שר ההקדשים ד"ר מוחמד מוח'תאר גומעה, בין היתר, בנושא תכנון המשפחה, נוכח שיעור גידול האוכלוסין הגבוה במצרים, וכך אמר : "יש מי שסבורים כי ביכולתם לפרנס כל מספר ילדים שיולידו, אלא שאין זה עניינו של הפרט בלבד ואין להסתכל על הטיפול בנושא [גידול] האוכלוסין במנותק ממצבם של החברה והמדינה ומיכולותיה של המדינה. אדם יכול לספק מזון לילדיו, אך האם הוא יכול לספק להם מסגרת? האם הוא יכול לספק להם חשמל, חינוך טוב ובריאות טובה בכוחות עצמו, במנותק מהמדינה? [התשובה היא לא!] אם כך, הדבר אינו נמדד רק ביכולתם של האנשים אלא ביכולות של האנשים ושל המדינה יחדיו."[5] 

 

בהתחשב בכך שבדרשה נכחו המופתי של מצרים ד"ר שוקי עלאם ואישים רמי דרג  נוספים, הדגיש שר ההקדשים כי דבריו אלה מקובלים על המופתי ועל מוסד "אל-אזהר" והוסיף: "תכנון הילודה לחלוטין אינו נוגד את האסלאם, אדרבא, המציאות שלנו מחייבת את התכנון הזה לטובת האם, לטובת הילד, לטובת המשפחה ולטובת החברה, שכן מה שחשוב הוא לא הכמות הגדולה... אלא היכולת שלנו לטפח דור שייטיב לספק בריאות טובה, חינוך טוב ושירותים טובים, ובנסיבות של גידול האוכלוסין הבלתי מבוקר [במצרים]...   לא ניתן יהיה לממש שום צמיחה"[6].  

 

מופתי מצרים לשעבר: מותר לאישה להשתמש באמצעים למניעת הריון

בסרטון שהופץ כמה ימים קודם לכן, ב-7.7.19, נראה המופתי של מצרים לשעבר ד"ר עלי גומעה, כשהוא קורא שאלה שהפנתה אליו אישה: "יש לי בן ובת ואני רוצה למנוע הריון [נוסף], האם הדבר מותר?" ומשיב: "מותר!" כשהוא מבסס את דבריו על פסיקה של האימאם אל-ר'זאלי[7]  שאמר כי מותר לאישה למנוע הריון, ולו מפאת חשש לפגיעה ביופיה.[8]

 

כותב באל-וטן המצרי קורא לשנות את התפיסה העממית לפיה הולדה היא עניין דתי

בעקבות פרסום הנתונים הללו, כתב ד"ר מוחמד צלאח אל-בדרי מאמר ביומון המצרי אל-וטן המזוהה עם המשטר המצרי, בו טען כי גידול האוכלוסין במצרים הוא מהגבוהים בעולם וקרא לייחס לנושא חשיבות ראשונה במעלה. הוא כתב: "הנשיא אל-סיסי הזהיר לא פעם, בהזדמנויות שונות, מפני סכנת גידול האוכלוסין, הדגיש שכמוה כַּטרור וכי היא מסכלת את כל מאמצי המדינה בתחום הפיתוח. [אל סיסי] שב והורה לנקוט את הצעדים המתאימים לצמצומה, אך אני סבור שלא די במאמצים שהושקעו עד כה".

 

אל-בדרי הדגיש כי הקמפיינים של המשטר מתקשים להתמודד מול פתוות בלתי מבוססות, לפיהן מדובר בעניין דתי יותר מאשר כלכלי, שאותן מפיצים שייח'ים חסרי הכשרה וסמכות. לפיכך, קרא אל-בדרי למוסדות הדת הרשמיים, לרבות מוסד אל-אזהר, להשתתף בקמפיין בנושא תכנון המשפחה כדי לשנות את דפוס החשיבה הזה אצל ההמון ולשלב בכך את משרדי הבריאות והסולידריות החברתית. כן קרא לחשוף לתקשורת שיח'ים מוסמכים ומומחים לכלכלה  ולשיכון כדי לשכנע את הציבור בחשיבותו של נושא זה.[9]

 

ראש האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים: הילודה היא ג'יהאד למען אללה

במקביל לשיח הדתי במצרים התומך בהגבלת הילודה במדינה פרסם אתר האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים מאמר ישן של ראש האיחוד, השיח' ד"ר אחמד אל-ריסוני, המתנגד להגבלת הילודה. האיחוד שהוקם ב- 2004 על ידי השיח' יוסף אל-קרדאוי הידוע כמנהיג רוחני של תנועת האחים המוסלמים, זוכה לתמיכת קטר ותורכיה שיחסיהם עם המשטר המצרי מתוחים. יש להניח כי יש  קשר בין פרסום המאמר הישן דווקא בעת הזו לבין השיח הדתי המתנהל במצרים בנושא זה.

 

במאמר שנכתב כבר בשנת 2014 ופורסם כעת שוב באתר האיחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים תחת הכותרת "ההולדה והחינוך הם הג'יהאד העצום ביותר" טען אל-ריסוני כי "ההולדה מממשת את אחד היעדים החשובים ביותר של האסלאם והוא שימור הזרע [האסלאמי]" שיביא מצדו לשימור האסלאם ולהמשכיותו לנצח, שכן שימור המין האנושי - שבאמצעותו מקוּיָם האסלאם - יבטיח זאת. לדבריו, בעבר היו מלחמות וכיבושים והצטרפות של לא מוסלמים לאסלאם, אך היום פחת מספרם של המתאסלמים "ולא נותר אלא להעמיד צאצאים כדי לשמר את האסלאם ולהרבות את המוסלמים, ולכן ההולדה כיום היא ג'יהאד למען אללה ולמען הדת".[10][3] אל-אהראם (מצרים), 26.1.2019.

[4] www.youtube.com, 12.7.2019

[5]  www.youtube.com, 12.7.2019

[6] www.elbalad.news , 12.7.2019

[7] הכוונה לאבו חאמד מוחמד אל-ר'זאלי - מחשובי הפילוסופים, התיאולוגים ופוסקי ההלכה המוסלמים האורתודוכסים הסונים בימי הביניים (חי בין השנים 1111-1058), ממוצא פרסי.

[9] https://www.elwatannews.com    16.7.2019   

[10] http://iumsonline.org , 17.7.2019; יצוין כי המאמר פורסם ב- www.hespress.com , כבר ב-21.1.14