המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הפרסה של הפרת המגבלה על העשרת אורניום ע"י איראן
3/7/2019