המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
המופתי של סעודיה שולל קריאות להרג לא מוסלמים
1/11/2001


   המופתי של סעודיה יוצא נגד קריאות להרג לא מוסלמים

 

המופתי של סעודיה, השיח' עבד אל-עזיז בן עבדאללה אאל אל-שיח' הזהיר בראיון שהתפרסם בעיתון הסעודי "אל-ריאץ'"[1] מפני קריאות להרוג לא מוסלמים בארצות האסלאם וקרא "להיזהר מלהקשיב לקריאות המעוררות מלחמות פנימיות ומהומות ואשר אינן משיגות דבר." יש לציין כי עוד לפני הפיגועים בארה"ב פרסם המופתי של סעודיה פסק הלכה מעורר מחלוקת נגד פגועי ההתאבדות. בראיון ליומון "אל-שרק אל-אוסט"[2] אמר השיח' עבד אל-עזיז: "אינני מודע לשום פן הלכתי הנוגע להריגה עצמית בלב [שורות] האויב, או מה שמכונה התאבדות. הדבר איננו מהווה חלק מן הג'יהאד, ואני חושש שהמדובר בהריגה עצמית [ותו לא]. אמנם הקוראן מחייב ואף דורש להרוג את האויב, אך יש לעשות זאת בדרכים שאינן סותרות את 'השריעה'." בהזדמנות זו, הביע המופתי הסעודי גם את התנגדותו לחטיפת מטוסים.

 

להלן קטעים מן הראיון שפורסם בעיתון "אל-ריאץ'":

שאלה: "מה עמדתך לגבי הקריאות להרוג את מי שאינם מוסלמים מקרב מי שנכרתה עמם ברית ושביקשו חסות במדינות האסלאם?"

 

השיח' עבד אל-עזיז: "...דתנו המונותיאיסטית [המוסלמית] מטיפה לקיום התחייבות והיא מזהירה מפני הפרתה ומפני בגידה בהתחייבות... הנביא אמר [במסורת הכלולה בקובץ המסורות האמינות ביותר של אל-בח'ארי] כי "מי שהורג את מי שנכרתה עמו ברית לא יריח את ריח גן העדן..." אבן חג'ר [אל-עסקלאני, שכתב פירוש על קובץ המסורות של אל-בח'ארי] הסביר כי [הביטוי 'מי שנכרתה עמו ברית'] מתייחס למי שיש לו ברית עם המוסלמים, הן באמצעות 'ג'זיה' [מס גולגולת המוטל על היהודים והנוצרים], הן באמצעות שביתת נשק ['הדנה'] מטעם הסלטאן והן באמצעות חסות ['אמאן'] ממוסלמי.

 

החובה היא להיות ירא אללה, לחשוב על הדברים ולא להעניש איש בשל חטא של זולתו שהרי דתנו מבוססת על צדק... החובה היא לנהוג בשיקול דעת, לחשוב ולא לנהוג בפזיזות, שהרי תוצאות התנהגויות כאלו מזיקות לאסלאם ולמוסלמים בעולם הזה ובעולם הבא..." 

 

שאלה: "האם הדבר [כלומר: הקריאות להרוג לא מוסלמים] לא נחשב כהסתה למלחמות פנימיות וכערעור הביטחון?"

 

השיח' עבד אל-עזיז: "בתשובה לשאלה הקודמת הבהרתי כי להתנהגויות כאלה יש השלכות מזיקות מאוד, בין היתר הסתה למלחמות פנימיות ולמהומות וערעור הביטחון. העיסוק בעניינים כגון אלו אסור בשל החובה לקיים את ההתחייבות כפי שהובהר קודם ובשל הפחדת המוסלמים השלווים והפחדת מבקשי החסות הנגרמת מכך."

 

שאלה: "מה מוטל על חכמי הדת ועל העוסקים בלימודי דת בעניין זה?"

 

השיח' עבד אל-עזיז: "חובה על כולם להיות יראי אללה כלפי פנים וכלפי חוץ ולא לעסוק בעניינים שהם אינם מבינים את מהותם ואת השלכותיהם. מי שיש לו הכשרה מדעית [דתית] וידע [הלכתי] חייב להסביר את האמת ולהאיר את עיני האנשים לגבי חובתם לפנות לשליטים ולחכמי הדת בעת מלחמות פנימיות... כמו כן, חובה על העוסקים בלימודי דת שלא למהר ולדון בעניינים חמורים שכאלה הנוגעים לכל האומה [המוסלמית] ולהפקיד את העניין לגדולים מהם [בידענותם]. באשר לאנשים הפשוטים, עליהם להיות יראי אללה ולהימנע מלעסוק בעניינים אלה אשר מעבר להבנתם."

 

שאלה: "מהן ההשלכות של האירועים המתרחשים כיום על ההטפה האסלאמית [שמטרתה] להפיץ את האסלאם בעולם? ומה ההשפעה על מעשי הצדקה והסיוע?"

 

השיח' עבד אל-עזיז: "כולנו יודעים כי האירועים נגזרו על ידי אללה וכי אללה גוזר [את העתיד להתרחש] מתוך חוכמה עצומה אשר עבדיו עשויים להבינה ועשויים שלא להבינה. בשל חכמתו ובשל ידע מושלם [שברשותו] לגבי מה שמועיל לעבדיו, אללה עשוי לקבוע דבר טוב שאנשים שונאים אותו ולקבוע דבר רע שהם אוהבים...

 

באשר להפצת דת אללה [האסלאם] בעולם, הרי שללא ספק זוהי חובה המוטלת על המוסלמים, אך על כולם לדעת כי אללה דואג לא רק לשמירת דת זו, אלא גם לכך שהיא תנצח [את שאר הדתות]... החובה שלנו המוסלמים היא לפעול ברצינות בהטפה לאללה ו[לדאוג] שהאירועים המתרחשים לא יניאו אותנו ממטרה חשובה זו.. החשוב הוא שלא נתרשל בכך מצדנו, שנמלא חובה זו [ככל יכולתנו] ונפקיד את העניין [כלומר: הדרכת האנשים בדרך הישר והפצת האסלאם] בידי אללה..."

 

שאלה: "כיצד ניתן לחסן את הזירה הפנימית מקריאות שכאלה ולהגן מפניהן על הפרטים בחברה, ובמיוחד הצעירים?"

 

השיח' עבד אל-עזיז: "...העניין חוזר לשליטים ולחכמי הדת כי הם המיטיבים לראות את המצב לאשורו והם בקיאים במקורות הכתובים... ויודעים הכי טוב מה הם האינטרסים [של האומה המוסלמית] ומה הם הדברים הנפסדים ויודעים כיצד ניתן להגשים את האינטרסים החשובים ביותר וכיצד ניתן להדוף את הקלקולים הגדולים ביותר ולכן החובה של הפרטים בחברה היא להתלכד סביב חכמי הדת ושליטיהם... מכיוון שאם הם אומרים משהו, הם יודעים מה הם אומרים, ואם הם שותקים הם יודעים מדוע הם שותקים. צריך להיזהר מלהקשיב לכל הקריאות המופנות אלינו המעוררות מלחמות פנימיות ומהומות ולא משיגות דבר..."

 

 


[1] אל-ריאץ' (סעודיה), 24.10.001.

[2] אל-שרק אל-אוסט (לונדון),21.4.2001.